Vilka vi är

Dennis Ekström

Ordförande

Dennis är ordförande i föreningen sedan 2019. ”Jag brinner för att hela tiden utveckla och bygga vår folkrörelse framåt. Vi har gått från att bara vara några få aktiva till att idag ha över 400 medlemmar och betydligt fler aktiva i vår rörelse. Att behålla en kontinuitet men samtidigt välkomna nya förmågor ser jag som vår största uppgift just nu för att vi ska fortsätta växa oss starkare. Så varmt välkommen i vår gemenskap du också”

E-post: dennis.ekstrom@sd.se
Telefon: 0725470006

Andrea Kronvall

Gruppledare

Andrea är gruppledare för SD:s fullmäktigegrupp sedan efter valet 2018, och är även oppositionsråd i Norrtälje kommun. “Mitt mål med att engagera mig lokalpolitiskt är att se till att vi inte går samma öde till mötes som många andra kommuner har gjort. Vår kommun ska fortsatt vara en trygg plats för alla som bor här, fri från skjutningar, överfall och kriminalitet. Norrtälje kommun ska vara kommunen dit man vill flytta och där man vill stanna!”

E-post: andrea.kronvall@sd.se
Telefon: 073-932 04 40

Styrelsen

Dennis Ekström

Ordförande

Sören Karlsson

Vice ordförande

Andrea Kronvall

Andre vice ordförande

Jacob Heitmann

Ledamot

Roger Harvidsson

Ledamot

Karl-Göran Edberg

Ledamot

Britt-Mari Canhasi

Ledamot

Tina Sandberg

Ledamot

Thomas Högbom

Ledamot

Mikael Teir

Ledamot

Peter Lind

Ledamot

Helena Ekekihl

Suppleant

Sune Rehnberg

Suppleant

Mats Geijer

Suppleant

Björn Sandberg

Suppleant

Yvonne Svensson

Suppleant

Peter Noaksson

Suppleant

Leif Bertilson

Suppleant

Fullmäktigegruppen

Andrea Kronvall

Gruppledare

Sören Karlsson

Vice gruppledare

Jacob Heitmann

Ersättare

Karl-Göran Edberg

Ledamot

Britt-Mari Canhasi

Ledamot

Tina Sandberg

Ledamot

Helena Ekekihl

Ledamot

Mikael Söderqvist

Ledamot

Lorant Alföldi

Ledamot

Sune Rehnberg

Ledamot

Mikael Strandman

Ledamot

Roger Harvidsson

Ersättare

Thomas Högbom

Ersättare

Morgan Kjelldahl

Ersättare

Ulf Gabrielsson

Ersättare

Nämnder

Andrea Kronvall

 • Ledamot i Campus Roslagen AB
 • Ledamot i Barn- och skolnämnden

Björn Sandberg

 • Ersättare i Bygg- och miljönämnden

Bo Jirsjö

 • Ersättare i Utbildningsnämnden

Britt-Mari Canhasi

 • Ledamot i Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON)

Dennis Ekström

 • Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
 • Ersättare i Kommunstyrelsen

Hamed Abbassi

 • Ledamot i Utbildningsnämnden

Jacob Heitmann

 • Ledamot i Socialnämnden
 • Ersättare i Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)

Karl-Göran Edberg

 • Ledamot i Bygg- och miljönämnden
 • Ledamot i Norrtälje Vatten och Avlopp AB
 • Ersättare i Kommunstyrelsen

Leif Bertilson

 • Ledamot i Utbildningsnämnden

Mats Geijer

 • Ledamot i Teknik- och klimatnämnden

Mikael Jansson

 • Ersättare i Teknik- och klimatnämnden

Mikael Teir

 • Ersättare i Teknik- och klimatnämnden

Morgan Kjelldahl

 • Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
 • Ledamot i Teknik- och klimatnämnden

Peter Lind

 • Ersättare i Socialnämnden

Roger Harvidsson

 • Ledamot i Bygg- och miljönämnden

Sören Karlsson

 • Ledamot i Val och Demokratinämnden
 • Ledamot i Roslagsbostäder AB
 • Ledamot i Kommunstyrelsen

Susanna Åsensjö

 • Ersättare i Barn- och skolnämnden

Thomas Berg

 • Ersättare i Val- och demokratinämnden

Thomas Högbom

 • Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
 • Ledamot i Norrtälje Energi AB

Tina Sandberg

 • Ledamot i Barn- och skolnämnden