Värna Roslagens traditioner | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Värna Roslagens traditioner

Vi som bor i Roslagen vet att vi bor i en del av Sverige som har en lång och minnesvärd tradition som är väl värd att bevara och utveckla. Vi Sverigedemokrater vill på flera sätt värna och sprida kunskap om våra unika roslagstraditioner.

Företagsamhet

Roslagen har en lång tradition av företagsamhet inom skilda områden som jordbruk, industri,fiske med mera. Vi Sverigedemokrater vill verka för fortsatt förnyelse och utveckling av företagsamheten genom en politik som är lyhörd för företagarnas intressen och som utnyttjar Norrteljes unika kvaliteter med kombination av landsbygd och närhet till Stockholm. Det handlar om sådant som att säkerställa att mark finns tillgänglig för industri och handel och att politiken underlättar etablering av kunskapsföretag även på landsbygden.

Nybyggnad i Norrtelje hamn

Vi anser att nuvarande planer för utveckling av Norrtelje hamnkvarter mot något liknande ”Hammarby sjöstad” är fel och ett uttryck för missriktade storstadsambitioner. I stället vill vi se en utveckling som anknyter till den internationella trenden att återvända till lokala traditioner. Läs mer.

Hembygdskunskap

Vi Sverigedemokrater anser att Hembygdskunskap skall vara ett viktigt skolämne som utvecklas inom den lokala skolan med hjälp av våra hembygdsföreningar. För att främja hembygdskunskapen både för norrteljeborna och för fritidsboende/turister vill vi se att kommunen stöder samverkan mellan lokala hembygdsföreningar och kommunala museer. Vi vill också se en konstruktiv lösning för stiftelsen Roslagsmuseet med sina ovärderliga samlingar av föremål.
Hembygdskunskapen behöver en professionell kompetens. Därför stöder vi inrättande av en tjänst som kommunantikvarie med arkitektonisk kompetens och placering vid Bygg- och miljökontoret. Hembygdskunskapen gäller även nyinflyttade, där vi anser att alla som flyttar in kommunen skall erbjudas guidade bussresor för att lära om Roslagens traditioner och om kulturutbudet.

Bevara de små skolorna

Vi Sverigedemokrater anser att de små skolorna på landsbygden skall behållas. För att detta skall vara möjligt anser vi att skolan skall arbeta aktivt med rationalisering och dessutom att kommunen skall aktivt marknadsföra landsbygden med syfte att få dit fler företag, även utanför de traditionella landsbygdsnäringarna.

Kulturen

Roslagens kulturliv är rikt och mångfacetterat. Så anser vi att det skall fortsätta vara i samverkan med föreningar och näringsliv, där bland andra Roslagens Sparbank gör en viktig insats med sina stiftelser.

Om vår traditionella miljö

Liksom i andra svenska bygder finns i Roslagen och Norrtelje en månghundraårig tradition som formats genom århundradens liv och arbete.

Ett uttryck för traditionen är våra byggnader som kan se högst olika ut som exempelvis:

   – Norrtelje stads industribyggnader som Pythagoras och Stora Werkstaden (Roslagsmuseet)

   – Landsbygdens (och stadens) röda stugor som Taube besjungit som ”stugugemak”.

Vi sverigedemokrater är övertygade om att dessa byggnader tillsammans skapar en miljö där människor trivs. Därför vill vi gärna verka för att miljön bevaras och utvecklas inom ramen för traditionen. Den oinvigde kan tro att detta faller sig naturligt, men tyvärr inte:

   – Pythagoras var en hårsmån från rivning

   – 1700-talshusen vid Lilla torget var hotade av rivning

   – I Elmsta har byggts traditionslösa bostadsrättslimpor, placerade så att nordanvinden skall komma fram riktigt bra

   – Roslagsmuseets 1700-talshus står urblåst och med en osäker framtid

   – Norrtelje hamnkvarter planeras traditionslöst utan varje hänsyn till annat än vinst för exploatörer och markägare.

Vi anser att det behövs ett värn för Norrteljes tradition och att en kommunantikvarie skulle kunna medverka. Det behövs en person med både antikvarisk och arkitektonisk kompetens. Dessutom med känsla för Roslagens speciella traditioner vad gäller både miljö och livsstil. Med en antikvarie med remissrätt för nya byggprojekt i traditionella miljöer kunde det bli möjligt att bevara och utveckla den fina Roslagsmiljön för kommande generationer.

Dessa tankar är varken nya eller unika. De har framgångsrikt realiserats i krigsdrabbade städer med fin tradition som Warszawa och Jerusalem. Låt inte Norrtelje bli krigsdrabbat när inte något krig ens varit i närheten.