Kommunalt program 2018 | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Kommunalt program 2018

Våra huvudpunkter inför valet

– Avsluta föråldrade byggbegränsningar på landsbygden samt tillåt alternativ till kostsamma utbyggnader av kommunalt VA.

–  Förenkla bygglovsbestämmelser och anpassa planer för tillståndsfri etablering av ”garage och källarföretag”

– Bevara och stöd handeln i Norrtäljes stadskärna genom försiktig förnyelse och ökade parkeringsytor, exempelvis nya parkeringsdäck på ”Tullenparkeringen”.

– Lika villkor för alla i den kommunala bostadskön och inga ”gräddfiler” för nyanlända och så kallade ”ensamkommande barn”

– Tydliga krav på motprestation för kommunalt försörjningsstöd.

– Se över infrastrukturen i Grisslehamn med en hållbar lösning för genomfartstrafiken samt för trafiken till och från färjan.

– Värna och bevara Norrtälje stads unika småstadskaraktär.

– Inför direktbussar utan onödiga stopp mellan Norrtälje och Danderyd.

– Förbjud tiggeri på allmän plats

– Förvalta vårt historiska arv genom att värna kommunens historiska platser samt svensk tradition och kultur

– Koncentrera skolans uppgift på att förmedla kunskap samt upprätthåll ordning och reda i skolan

– Riv upp beslutet att lägga ner Rånäs skola samt återstarta nedlagda skolor på landet där förutsättningar finns genom ny teknik som fjärrundervisning.

– Utbyggnad av fler trygghets- och äldreboenden med olika driftsformer för en värdig ålderdom.

Läs det fullständiga programmet, klicka här