Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Vår vision är att Norrtälje kommun är en plats med stad och landsbygd i samverkan, en kommun där gemenskap och trygghet bidrar till ett starkt civilsamhälle präglat av ansvar, möjligheter, delaktighet och engagemang. En kommun där man förstår att utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd och att detta genomsyrar kommunens satsningar för att skapa tillväxt och utveckling. I Norrtälje kommun skall kultur och hembygdsliv främjas, stöttas och uppmuntras då mycket av vårt gemensamma kulturarv i form av hembygdsföreningar, kyrkligt aktiva och idrottsföreningar bygger på eldsjälar och ideellt arbete. Tillsammans bygger vi en attraktiv kommun att vara stolta över.

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!