Tid för en annan framtid | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Tid för en annan framtid

Kan S förstå vad som är viktigt för oss på landet?

Införd i Norrtelje Tidning den 11:e februari 2019

Oppositionsrådet Ulrika Falk skriver i en replik om brådskan med att sätta fart på handlingsplanen för landsbygden. Det får hon beröm för, men det är tveksamt om ett parti som Socialdemokraterna klarar att förstå vad som är viktigt för de boende på landet.

Kännetecknande är att hon framhåller nya hyresrätter och cykelvägar. Egentligen gillar även vi hyresrätter, men folket på landet har alltid bott i småhus och vill fortsätta att göra så.

Ulrika Falk verkar inte ha sett att våra tusentals ”fritidshus” är kommunens största resurs vad gäller bostäder. Javisst, de går inte att bygga till beroende på halvsekelgamla begränsande detaljplaner, men går väl att komplettera med ett ”Attefallshus”. Knappast något som Socialdemokraterna kan ta till sig äran för!

Inte heller något ont i cykelvägar, speciellt bra nära skolor. Men är det verkligen rätt prioritering när de flesta på landet kör bil och vägarna på södra Väddö och Grisslehamn närmast borde märkas som ”fornminne” och måhända bli turistattraktion? Måhända skulle dessa fornminnen passa utmärkt som cykelvägar?

Det var också under Ulrika Falks ledning som kommunen beslöt om en VA-plan som fastställde att kommunal VA-anslutning alltid är bättre än enskilt VA. Detta har lett till en ”häxjakt” på enskilda avlopp utan hänsyn till om utsläpp i marken alls riskerar att förorena något vattendrag. Detta gläder naturligtvis VA-branschen och staten som får moms på kostsamma avloppsombyggnader. Men gläder det de boende på landsbygden? Speciellt inte när nu till och med kommunledningen börjar inse att ett rätt utfört enskilda avlopp väl fyller lagens krav på skydd av hälsa och miljö.

Vi sverigedemokrater har studerat lagen och aktuell forskning och funnit en del intressant. När det gäller enskilda avlopp med utsläpp i mark kommer kväve och fosfor marken till godo genom så kallad ”retention” och sådant som medicinrester elimineras. Knappast sämre, snarare bättre ur miljösynpunkt jämfört med kommunala avlopp.

Vi sverigedemokrater har begärt och fått redovisning av dessa frågor i kommunstyrelsen, så nu vet vi mer om vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Ulrika Falk kan vara trygg med att vi sverigedemokrater kommer att fortsätta att värna landsbygdens intressen, men inte alltid applådera de socialdemokratiska förslagen.

Ingmar Ögren (SD)

 

Energipolitiken är viktig för SD

Införd i Norrtelje Tidning den 21a december 2018

Den 20 december kunde man läsa om energipolitik i Norrtelje Tidning. Reidar Carlsson är synnerligen kritisk mot den budget som lagts av M+KD med stöd av Sverigedemokraterna. Budgeten har tydligen inte tillåtit Centerpartiet att diktera några villkor eftersom Centerpartiet ägnat senaste tiden åt att vela långt in på vänsterkanten. Den gode Reidar Carlsson får dock beröm för att inte öppet kritisera Sverigedemokraterna – den här gången.

 I samma tidning utnämner i en debattartikel Anita Bertilsson på Blidö oss sverigedemokrater till stödparti till Moderaterna och Kristdemokraterna. Sant när det gäller budgeten, men bara för att vi funnit att den budgeten är minst skadlig för Sverige, sedan vår egen budget fallit.

Det är sant som hon skriver att vi inte gjort oss kända för miljöarbete eftersom det bara är en av de många frågor vi arbetar med. Men vi kan försäkra Anita Bertilsson att vi ser allvarligt på klimat- och miljöproblematiken. Speciellt i samband med en modern och framåtblickande energipolitik.

Dagens sanning är att Sverige internationellt sett har en energiproduktion med mycket små utsläpp av växthusgaser samt stabil och säker produktion. Detta främst tack vare vattenkraft och kärnkraft.

Vi ser nu att den stabila och säkra produktionen hotas av de påstådda miljöentusiasterna, som vill stänga kärnkraftverk och försvåra för småskalig vattenkraft. Det tycker vi är fel.

Vi tror på teknisk utveckling. Modernisering av såväl stor- som småskalig vattenkraft. Fortsatt satsning på kärnkraft genom att ta till sig aktuell forskning, återigen på både stor och liten skala.

Nu finns forskning som pekar på att riskfria kärnkraftverk kommer att vara möjliga, troligen drivna med vårt gamla kärnbränsle som då inte behöver grävas ner långt i berggrunden. Dessutom pågår synnerligen aktiv forskning på en ny typ av små kärnkraftverk utan strålning eller farligt avfall. En första anläggning är redan i praktisk drift och leveranser väntas vara på gång 2019.

Så Anita Bertilsson kan vara lugn vad gäller vårt engagemang för miljö och klimat. Men vi tror mer på att utnyttja ny teknik än på moderniserade väderkvarnar och en sol, som sällan syns till i Sverige när den bäst behövs.

Tommy Grönberg (SD)

Andrea Kronvall (SD)

Ingmar Ögren (SD)

 

Förbjud tiggeri i Norrtäljes stadskärna

Införd i Norrtelje Tidning den 19e december 2018

Tiggeriförbud. Fenomenet har debatterats ofta och flitigt och nu är det dags igen. Mot bakgrund av högsta förvaltningsdomstolens beslut i måndags 17 december om att varje kommun har rätt att själva reglera tiggeri på särskilt utvalda platser så vill vi sverigedemokrater åter lyfta frågan i Norrtälje kommun.

Vi vill börja med att förklara varför vi vill se ett tiggeriförbud:

• Enligt polisen utnyttjas flertalet tiggare av kriminella ligor bland annat genom människohandel och utpressning. Vi har nog, de allra flesta, tagit del av horribla berättelser från tiggare själva under de senaste åren. Skildringar så grymma att det är svårt att ta in. Så länge det finns en ”marknad” för att sitta och tigga utanför butiker i Sverige, så kommer en stor mängd människor tvingas till att göra just detta, utan att ens få behålla pengarna själva. Det kanske känns bra för den enskilda givaren att ge en slant i koppen just där och då, men på lång sikt är det inte en hållbar lösning.

• Ett förbud sätter press på EU-länderna. Regeringarna i bland annat Rumänien och Bulgarien måste ta itu med situationen för sina egna medborgare på hemmaplan. Enorma summor pengar går årligen till ovan nämnda länder via EU-bidrag. Det är pengar som är öronmärkta för att förbättra förhållandena för de allra mest utsatta. Resultaten har dock uteblivit vilket är fullkomligt oacceptabelt.

• Tiggeri löser inte det bakomliggande problemet med fattigdom. Tvärtom kan det stå i vägen för att ta itu med de bakomliggande problemen. Man kan dra en parallell till sexköpslagen där själva lagen förbjuder symptomen men inte riktar in sig på orsakerna bakom varför sexhandel förekommer. Men det hindrade inte Sverige från att kriminalisera sexköp.

• ”Ett förbud gör samhället hårdare” är en av invändningarna mot ett förbud, men frågan är om man inte blir avtrubbad av att se tiggande människor på gatan dag efter dag?

Den 10 december 2018 antogs nya lokala ordningsföreskrifter i kommunfullmäktige för Norrtälje kommun där man under §12, Insamling av pengar, kan läsa: ”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst, offentlig tillställning eller om det är en hjälporganisation som samlar in pengar. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd”.

Sverigedemokraterna föreslår en uppdatering av ordningsföreskrifterna där man lägger till vilka särskilt utvalda platser i kommunen det inte får förekomma tiggeri på, med hänvisning till förvaltningsdomstolens beslut. Förslagsvis Norrtälje stadskärna, Flygfältets handelsområde, Norrteljeporten, Knutby torg, Rimbo C, Hallstavik C och Älmsta C.

I många andra kommuner (Vellinge, Täby, Staffanstorp, Ekerö) är Moderaterna för ett tiggeriförbud. Även på nationell nivå verkar detta vara hållningen för partiet. Frågan är hur den styrande minoriteten med Moderaterna i spetsen ställer sig i frågan här i Norrtälje kommun med hänsyn till den nya domen?

Andrea Kronvall (SD), gruppledare

Dennis Ekström (SD)

Helena Ekekihl (SD)

Tommy Grönberg (SD)

Politisk vilja bakom P-problemen

Införd i Norrtelje tidning den 17e december 2018

Om man idag kör från Norrtälje till Stockholm så passerar man en ”trängselskatteportal”. Hur det går till är svårt att förstå men en debitering hamnar på det egna bankkontot – men gå ur bilen behöver man inte.

Om man idag vill parkera centralt i kommuner som Huddinge, Lidingö Danderyd eller Nacka så är det bara att ställa bilen och stå gratis några timmar.

Om man idag vill parkera centralt i Norrtälje så går det att stå gratis i två timmar men då skall man först gå och ställa sig i en kö för att knappa in sitt bilnummer på en automat – som fungerar ibland.

Hur kan det då komma sig att bilnummer kan läsas automatiskt i Stockholm, men inte i Norrtälje? Och varför behöver man inte ens läsa bilnummer i andra kommuner?

Med lite eftertanke kan man börja närma sig en förståelse. Parkeringssystemet har sitt ursprung i Teknik och Klimatnämnden som styrts av Centerpartiet. Centerpartiet har sitt ursprung i Bondeförbundet, ett parti som skulle värna landsbygden. Då måste det ju vara helt rätt att uppmuntra landsbygdsbefolkningen att hålla sig kvar på landet och inte onödigtvis fara till staden för att till exempel besöka Systembolaget. Det finns ju alldeles bra systemombud på landet. Dessutom har ju Väddöborna Eckeröfärjan och Rådmansöborna har Vikingfärjan. Bägge med ett bra tax-free utbud.

Alltså måste den som står i snögloppet och väntar på sin tur att knappa bilnummer inse att besväret beror på en politisk vilja från dem som vill undvika att folk onödigtvis far till staden.

Enligt Norrtelje Tidning lär det numera vara ”enklare betala parkering” genom en ”app”. Javisst för den som är van att knappa på sin mobil, men fortfarande bra mycket besvärligare än i andra kommuner eller vid infarterna till Stockholm!

Ingmar Ögren SD

Olle Jansson har gjort sitt bästa

Införd i Norrtelje tidning den 7e december 2018

Det är dags att summera erfarenheter efter fyra år i barn- och skolnämnden under ordförandeskap av Olle Jansson (S). Det är ingen tvekan om att Olle Jansson gjort sitt bästa i en svår roll. Det handlar om att hålla koll på en budget som handlar om hälften av kommunens resurser och samtidigt hålla sams med lärare, elever och föräldrar.

Visst, det finns glädjande förbättringar av skolresultat, men också sådant som är illavarslande såsom missnöjda lärare och en aktiv Facebookgrupp ”Skolupproret i Norrtälje kommun”.

Några av de värsta problemen, som vi upplevt dem:

• Små skolor har lagts ned, i strid med resultat av folkomröstning. Våra förslag att, som ett minimum, inleda en diskussion med Skolverket om vad som kan göras genom fjärrundervisning har helt avslagits.

• Eftersom vi har upplevt att ”skolupproret” handlar mycket om en minst sagt stökig situation i klassrum har vi försökt få tillfälle till klassrumsbesök för egen utbildning. Märkligt nog förbjöds detta. Ännu märkligare var motiveringen att vi, som valda huvudmän, skulle utgöra en miljörisk i skolan!

• Eftersom problem uppenbarligen finns, föreslog vi att en aktuell problemlista skulle tas fram för diskussion vid varje nämndmöte. Det avslogs med motivering att uppföljningar presenteras halvårsvis. Alltså måste lågt betalda fritidspolitiker själva förstå vad som är problem i ett mångsidigt dokument. Okej, vi har försökt men det är svårt även om vi ser avsevärda problem som exempelvis att alltför många elever känner sig otrygga i skolan.

Men detta hindrar inte att vi uppskattar Olle Janssons arbete att göra det bästa i ett svårt jobb. Bara att hoppas att den nye ordföranden vågar ge sig på en ordnad problemhantering.

Sune Rehnberg (SD)

Ingmar Ögren (SD)

 

Blir det någon jul i Hallstaviks centrum?

Införd i Norrtelje tidning den 30e november

I Hallstaviks centrum finns hunsade handlare och entreprenörer. De har gått minus – röda siffror – varje vecka, månadsvis under 2018.

Pengarna som sommargästerna skulle spendera uteblev i stor omfattning. Dessa pengar hade behövts i januari-februari 2019 när många ”suger på ramarna”.

Nystart av centrum ska enligt uppgift ske runt 17 december 2018. Julhandeln i Hallstavik får inte misslyckas på grund av till exempel senfärdiga direktiv från kommunen till byggentreprenören av torget. Om torget inte färdigställs till julhandeln kan det bli nådastöten för en del av handlarna.

Parkeringsfrågan måste också prioriteras. För att kunna handla i centrum måste man kunna parkera. I annat fall åker kunderna till Norrtälje eller Uppsala och handlar.

Lyssna på handlarna i Hallstavik om P-frågan!

Karl-Göran Edberg (SD)

Tina Sandberg (SD)

 

Vi tar vågmästarrollen på allvar

Införd i Norrtelje Tidning den 22a november

I två debattartiklar i NT den senaste veckan ”Vi blir en ansvarsfull och kraftfull opposition” och ”Varför ger Liberalerna i Norrtälje makt till Sverigedemokraterna?” så ondgör sig flera socialdemokratiska ledamöter över att Alliansen i Norrtälje styr i minoritet och därmed släpper fram oss sverigedemokrater ”till en maktposition här i Norrtälje”.

Det borde de inte göra, det är det kommuninvånarna som har röstat och där gick Sverigedemokraterna från 8,8 procent i förra valet till 15,5 procent i årets val vilket är nära en fördubbling. Vi blev tredje största parti med råge vilket innebär att vi nu innehar tio av kommunfullmäktiges totalt 61 mandat.

Socialdemokraterna tappade samtidigt 5,9 procent i årets val, Miljöpartiet tappade 3,6 procent medan Centern ökade marginellt. Det är med andra ord valresultatet som speglar den vågmästarroll som Sverigedemokraterna faktiskt har, men det är inga andra förutom väljarna som har ”givit oss” den rollen.

Socialdemokraterna ställde inte ens upp med en motkandidat till Bino Drummond (M) som kommunstyrelsens ordförande och opponerade sig heller inte när han valdes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november. Men jag kan givetvis förstå att Socialdemokraterna hade föredragit ett S-MP-C-L-styre då det hade inneburit att Socialdemokraterna fortfarande hade haft makten i kommunen.

Socialdemokraterna har sedan valet använt just Sverigedemokraternas vågmästarroll som huvudargument för att motivera att sitta kvar som styrande konstellation trots ett dåligt valresultat. Med det tankesättet så behöver Socialdemokraterna aldrig ta hänsyn till ett valresultat utan kommer alltid att kunna styra i kraft av sin egen tolkning av ”kommuninvånarnas bästa” – smart! Men när man resonerar på det sättet så respekterar man inte det demokratiska utfallet av valresultatet, och man misskrediterar dessutom många väljares röster. Socialdemokraterna kan inte längre per automatik styra varken kommun eller rike och det måste svida för det forna storhetspartiet.

Vidare hänvisar man i debattartiklarna till Sverigedemokraterna som en ”smittorisk” och raljerar över ”blåbrun gegga”. Detta från ett parti som inte gjort annat än att jämra sig över att man finner Sverigedemokraternas retorik polariserande och splittrande. Hyckleri någon?

Hur som helst har Socialdemokraterna rätt i att vi är en stark vågmästare i kommunfullmäktige och jag vill upprepa det som jag sa i mitt anförande senast, nämligen att vi inte har några lojaliteter gentemot något av de traditionella blocken eller andra partier utan vi är ett mittenparti som värnar om våra väljare och vad vi anser är kommuninvånarnas bästa. Vi tar vågmästarrollen på stort allvar, kommer alltid att ta ställning i varje enskilt förslag som läggs i fullmäktige under de kommande fyra åren och rösta utifrån vad vi anser är rätt beslut att ta, oavsett vem som har lagt fram förslaget.

Kommuninvånarna kan även lita på att vi i opposition kommer driva och verka för bland annat:

I två debattartiklar i NT den senaste veckan ”Vi blir en ansvarsfull och kraftfull opposition” och ”Varför ger Liberalerna i Norrtälje makt till Sverigedemokraterna?” så ondgör sig flera socialdemokratiska ledamöter över att Alliansen i Norrtälje styr i minoritet och därmed släpper fram oss sverigedemokrater ”till en maktposition här i Norrtälje”.

Anmäl text- och faktafel

Det borde de inte göra, det är det kommuninvånarna som har röstat och där gick Sverigedemokraterna från 8,8 procent i förra valet till 15,5 procent i årets val vilket är nära en fördubbling. Vi blev tredje största parti med råge vilket innebär att vi nu innehar tio av kommunfullmäktiges totalt 61 mandat.

Socialdemokraterna tappade samtidigt 5,9 procent i årets val, Miljöpartiet tappade 3,6 procent medan Centern ökade marginellt. Det är med andra ord valresultatet som speglar den vågmästarroll som Sverigedemokraterna faktiskt har, men det är inga andra förutom väljarna som har ”givit oss” den rollen.

Socialdemokraterna ställde inte ens upp med en motkandidat till Bino Drummond (M) som kommunstyrelsens ordförande och opponerade sig heller inte när han valdes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november. Men jag kan givetvis förstå att Socialdemokraterna hade föredragit ett S-MP-C-L-styre då det hade inneburit att Socialdemokraterna fortfarande hade haft makten i kommunen.

Socialdemokraterna har sedan valet använt just Sverigedemokraternas vågmästarroll som huvudargument för att motivera att sitta kvar som styrande konstellation trots ett dåligt valresultat. Med det tankesättet så behöver Socialdemokraterna aldrig ta hänsyn till ett valresultat utan kommer alltid att kunna styra i kraft av sin egen tolkning av ”kommuninvånarnas bästa” – smart! Men när man resonerar på det sättet så respekterar man inte det demokratiska utfallet av valresultatet, och man misskrediterar dessutom många väljares röster. Socialdemokraterna kan inte längre per automatik styra varken kommun eller rike och det måste svida för det forna storhetspartiet.

Vidare hänvisar man i debattartiklarna till Sverigedemokraterna som en ”smittorisk” och raljerar över ”blåbrun gegga”. Detta från ett parti som inte gjort annat än att jämra sig över att man finner Sverigedemokraternas retorik polariserande och splittrande. Hyckleri någon?

Hur som helst har Socialdemokraterna rätt i att vi är en stark vågmästare i kommunfullmäktige och jag vill upprepa det som jag sa i mitt anförande senast, nämligen att vi inte har några lojaliteter gentemot något av de traditionella blocken eller andra partier utan vi är ett mittenparti som värnar om våra väljare och vad vi anser är kommuninvånarnas bästa. Vi tar vågmästarrollen på stort allvar, kommer alltid att ta ställning i varje enskilt förslag som läggs i fullmäktige under de kommande fyra åren och rösta utifrån vad vi anser är rätt beslut att ta, oavsett vem som har lagt fram förslaget.

Kommuninvånarna kan även lita på att vi i opposition kommer driva och verka för bland annat:

• Införandet av en integrationsplan (likt den Moderaterna har drivit igenom i Vellinge kommun) för att stödja den nyanlände till eget ansvarstagande för att komma in och etablera sig i det svenska samhället.

• Öka tryggheten med utökad kameraövervakning på särskilt utsatta platser samt införa patrullerande vakter vid exempelvis busstationen i Norrtälje.

• En levande landsbygd där man tillåter alternativ till kostsamma VA-utbyggnader i fritidshusområden samt att ta bort överåriga detaljplaner på landet för att möjliggöra större utbyggnader av fritidshus.

• Hålla kommunens höga investeringstakt inklusive höga skuldbesättningsgrad under strikt uppsikt och jobba för en ansvarsfull och långsiktig ekonomi i balans.

• Satsa på vård, skola, omsorg. Kommunen skall kunna erbjuda äldreboende till dem som behöver samt garantera en trygg och kunskapsorienterad skola för alla elever i kommunen.

• Respektera utfallet i folkomröstningen gällande nedläggning av småskolorna inklusive att behålla Rånäs skola.

Sverigedemokraterna kommer att agera ansvarsfullt och verklighetsförankrat i vår roll som vågmästare och vi kommer löpande att verka för en god dialog mellan samtliga partier och dess företrädare vilket är det minsta kommunens invånare kan begära av samtliga partier.

Andrea Kronvall (SD), oppositionsråd

 

Alla behöver inte kommunalt avlopp

Införd i Norrtelje Tidning den 22a november

Den 12 november beslöt kommunfullmäktige att utöka det kommunala VA-nätet långt ut på landet. Detta motiveras med att utökningen är nödvändig enligt ”lagen om allmänna vattentjänster”.

Det kan synas vara bra att kommunen är noga med att följa lagen. Men om man läser lagen så finner man att kravet bara gäller ”om det krävs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön”. Här tror man alltså inte att det finns något annat sätt att skydda hälsa och miljö?

Om man besöker ”Utvecklingscentrum för vatten” på Campus kan man få både teknisk och juridisk rådgivning om hur man åstadkommer bra och lagligt skydd av hälsa och miljö genom enskilda VA-lösningar, dessutom till avsevärt lägre kostnad än vad som gäller för kommunalt VA. Visst, det kan finnas svåra fall som små sjötomter där det är svårt med infiltration. Men då finns det lösningar med modern torrtoa eller sluten tank. VA-avdelningen tycks hela tiden glömma att det varken är en mänsklig rättighet eller skyldighet att skita i renat dricksvatten!

I underlaget från VA-avdelningen finns även en rubrik ”ekonomiska konsekvenser”. Märkligt nog handlar detta enbart om kommunens ekonomi, inget om fastighetsägarens ekonomi. Detta i en kommun där ”värdegrunden” säger ”invånaren först”.

Vi sverigedemokrater tyckte att detta var totalt oacceptabelt och att inget kommunalt VA skall byggas på landet om inte tre saker är uppfyllda:

• Hälsorisker skall vara klarlagda, inklusive kostnader för möjliga alternativ.

• Miljörisker skall vara klarlagda, inklusive kostnader för möjliga alternativ.

• Ekonomin skall vara klarlagd, inte enbart för kommunen utan även för berörda enskilda.

Men det tyckte inte övriga partier. Partierna som anser sig själva vara ”anständiga” och som lägger avsevärd ansträngning på att försöka undvika att Sverigedemokraterna får någon inflytande.

Tommy Grönberg (SD)

Ingmar Ögren (SD)

 

Kommunstyrelsen är i riskzonen

Införd i Norrtelje Tidning den 16e november

Den 12e november sammanträdde Norrtäljes nyvalda kommunfullmäktige. Bland annat föreslogs, på initiativ från den nya styrande borgerliga minoriteten, att kommunstyrelsen skulle utökas till 16 ledamöter.

Detta kan synas vara en obetydlig händelse. Bara några politiker som för egen del tar för sig lite mer av vår gemensamma skattekaka. Men man kan också fundera på vad det egentligen innebär. Tankarna går då lätt till C. Northcote Parkinson som var professor i historia vid universitet i England, Singapore och USA. Professorn forskade i ”administrationens konst” och gav ut den roande, men sanningsenliga, boken ”Parkinsons lag” (på svenska 1957).

Men vad kan professorn ha att säga om Norrtäljes kommunstyrelse? I kapitlet ”Styrelser och kommittéer” finns en del att läsa.
”En styrelse är snarare organisk än mekanisk, den är inte en byggnad utan en växt. Den slår rot och växer, den blommar, vissnar och dör.”

”Styrelser är i regel underkastade tillväxtens lag. Somliga tas in för sina specialkunskaper, men fler för sina kvalifikationer som plågoris om de lämnats utanför”

Professorn visar vidare att historien lär oss att det finns ”ineffektivitetspunkt”, någonstans runt 20 medlemmar där en styrelse slutar göra nytta och enbart kostar pengar. Då kan man tycka att Norrtäljes kommunstyrelse ännu inte är i riskzonen, men då glömmer man att det, förutom de 16 ordinarie ledamöterna, finns ”ersättare” som också får vara med och yttra sig. Alltså är Norrtäljes kommunstyrelse, enligt Parkinsons lag väl inne i riskzonen att passera ineffektivitetspunkten.

Var det då ingen som ifrågasatte uppsvällningen och kostnadsökningen av kommunstyrelsen? Jo, sverigedemokraterna yrkade på en reducering till en styrelse med 11 ledamöter. Men beslutet blev att öka antalet. Så kör kommunen vidare längs Parkinsons utstakade väg förbi ineffektivitetspunkten. Naturligtvis på skattebetalarnas bekostnad.

Sune Rehnberg SD

Ingmar Ögren SD

 

Är det ”byråkratin först” som gäller?

Införd i Norrtelje Tidning den 13e november

Det är inte alltid som vi sverigedemokrater håller med om vad som skrivs på Norrtelje Tidnings ledarsida. Men den 9e november hände det. Ledarskribenten Reidar Carlsson berättar om den orimliga domen i mark- och miljö- överdomstolen där en liten förening får betala den orimliga summan av en halv miljon kronor för att ha missat att söka ”marklov” inför avverkning i egen skog. Carlsson redovisar även hur detta domslut kom efter ett överklagande till högsta instans från en nämndmajoritet bestående av S, M och V, medan C, SD och MP röstade emot och tyckte att ett tidigare domslut skalle gälla, dvs. att ingen avgift skulle krävas.

Den här domen är prejudicerande, dvs. byråkratin har tagit ännu ett steg mot att upphäva den privata äganderätten, något som kan ses som tveksamt när det gäller mänskliga rättigheter.

En intressant aspekt av detta är att samtliga partier i Norrtelje accepterat en ”värdegrund” som innehåller den viktiga sentensen ”invånaren först”. Den här omröstningen visar att partierna S, M och V alls inte respekterar värdegrunden utan tycker att kommunen skall ta varje chans att suga pengar från invånarna, även när man stöder sig på en helt orimlig lag. Det kan tydas som att deras verkliga värdegrund kan vara ”byråkratin först”?

Karl-Göran Edberg SD

Ingmar Ögren SD

 

 

Vilka är Sverigedemokraternas värderingar?

Infört i Norrtelje tidning den 5e november

Reidar Carlsson inleder november med en ledare som mest handlar om oss sverigedemokrater. Vi tackar och bugar eftersom all publicitet är bra publicitet.

Den gode Reidar Carlsson hävdar att vi är ett parti ”vars värderingar inte får ges något som helst genomslag”.

Vilka handlar det då om för ”värderingar”?

Den gångna mandatperioden ger en del svar om vad som gav resultat och vad som inte gjorde det.

• Vi tycker att ”invånaren först” är en viktig del av kommunens värdegrund. Alltså blev vi djupt bekymrade när vi fick se ett ”niopunktsprogram” om hur kommunen skulle ta emot tvångsvis placerade nya invånare. Det handlade om förturer i Roslagsbostäder och kostsamma barackbyggen. Vi protesterade och programmet slopades, kanske för att Ulrika Falk är en klok person, kanske för att vår insats gav resultat.

• Vi är väldigt bekymrade för situationen för skolorna på landsbygden. Vi, liksom Skolverket, tror att fjärrundervisning kan visa en väg mot effektiv användning av små skolenheter där en lärare kan arbeta tillsammans med elever på flera platser samtidigt. Det fick vi inget genomslag för.

• Vi tycker att trafiksituationen sommartid i Grisslehamn är helt orimlig. Med en väg som närmast är ett fornminne tillsammans med trafik från Eckerölinjen och nya Havsbaden är det hög tid att försöka få Trafikverket att börja göra något. Det tyckte inte Socialdemokraterna var viktigt.

• Vi tror att tusentals fritidshus, många med permanentstandard, är en gigantisk bostadsresurs, som dock inte kan utnyttjas på grund ständig förnyelse av halvsekelgamla detaljplaner och en va-planering som vägrar ta hänsyn till modern forskning. Här anar vi faktiskt en försiktig omsvängning bland övriga politiker, men det kanske snarare beror på att de drabbas av sunt förnuft än på att de vill acceptera vår ideologi.

Listan kan lätt förlängas men vi får räkna med att en ledarsida ”som delar Centerpartiets värderingar” kommer att fortsätta kritisera oss. Vi tackar åter för publiciteten.

Karl-Göran Edberg (SD)

Andrea Kronvall (SD)

Ingmar Ögren (SD)

 

Är det verkligen en spatserbro vi behöver?

Infört i Norrtelje tidning den 29e oktober

En mycket bra sak med Norrtälje är att vi har en lokaltidning. Visserligen delar ledarsidan Centerpartiets värderingar och ledarskribenten Reidar Carlsson låter oss inte glömma detta grundläggande faktum. Speciellt när han talar om vad man bör tycka om oss sverigedemokrater.

Men nyligen lyckades han skriva om nödvändigheten av en ny spatserbro i Norrtälje hamn. Detta utan att säga ett knäpp om oss i Sverigedemokraterna.

Reidar Carlsson har en hel del att säga om hur bra det är med en bro. Dessutom skall den inte betalas av oss Norrtäljebor utan av några anonyma ”företag som bygger lägenheter i området”. Kanske sant, men sluträkningen lär ändå hamna hos Norrtäljeborna som bostadsköpare eller skattebetalare.

När frågan var uppe till beslut i fullmäktige hörde vi inget om att någon annan än kommunen skulle betala. Det som hördes mest var att kommunalrådet Ulrika Falk talade om hur vacker bron skulle bli – hur hon nu kunde veta något om hur skulle komma att se ut.

Man bör då fundera över vad bron egentligen skall vara? En gångförbindelse eller ett minnesmärke över fyra års (S)amverkansstyre?

Visst är det lätt att förstå att de, som suttit i ”samverkansstyret” vill ha ett minnesmärke över sin tid vid makten. Men om det bara är en gångförbindelse man vill ha så vore det naturligtvis mycket enklare att förankra några pontoner i hamnen och skapa en flottbro. En ponton kan enkelt flyttas för att släppa fram norrteljebåten. Dessutom kan pontonerna förses med förtöjningsbommar. Simsalabim så har man skapat en gästhamn och bryggplatser för de lokala båtarna.

Politik handlar mycket om prioritering. Ulrika Falk och Reidar Carlsson tycker att en liten men kostsam bro är viktigast. Vi i Sverigedemokraterna (liksom ROOP) har upptäckt att de flesta Norrtäljebor faktiskt bor utanför den lilla småstaden, men understundom besöker staden och då behöver man parkera. Det har blivit trångt om parkering, men Centerpartiet har lösningen – parkeringsavgifter. Ett bra sätt att få lantisarna att parkera vid handelsområdena utanför stadskärnan.

Vi sverigedemokrater tycker man skall värna både om en levande stadskärna och om landsbygdsbornas behov att parkera. Vi har sett hur kommuner som Lidingö, Huddinge, Haninge med flera har klarat att bygga centrala parkeringshus, men talar man här med en ledande centerpartist tror hon att det är tekniskt omöjligt. Det tycker inte vi eftersom vi är ett parti med många ingenjörer, som ser möjligheten att bygga parkeringshus i kvarteret Jupiter där kafé Tullen tidigare låg.

Dessutom tycker vi att man skall anknyta till småstadens karaktär genom träfasad och växtlighet. Kanske murgröna eller rentav Norrtäljes hängande trädgårdar?

Vi får se om vi får med övriga partier och om det går att hitta finansiering, men vi tycker ändå att detta är viktigare än ”en bro för mycket” som skall lösa ett behov, som några betongpontoner kan klara gott.

Karl-Göran Edberg (SD)

Ingmar Ögren (SD)

Inför en och samma valsedel för samtliga partier

Infört i Norrtelje tidning den 20e oktober

Valet för en dryg månad sedan präglades tyvärr av en hel del problem som kommer att rubba tilliten till vår demokrati. Bland annat förekom hot och våld vid valstugor, familjeröstning, fel hantering av förtidsröster med mera men framför allt mycket allvarliga problem med valsedlarna.

Dels plockades valsedlar ideligen bort från valsedelsställen men framför allt gjordes så gott som inga åtgärder för att väljarna i enskildhet skulle kunna få plocka de valsedlar som de önskade. Ställen med valsedlar har oftast legat till allas beskådan med full insyn till vilka valsedlar den röstande tar.

Detta förfarande är tillåtet i Sverige eftersom valhemligheten endast anses gälla i valbåset. Men då valsedlarna är en förutsättning för att få rösta, och väljaren inte får dessa hemskickade till sig av staten, blir den väljare som inte är aktiv och försöker få tag på valsedlarna på annat håll tvungen att till allas beskådan plocka de valsedlar hon eller han behöver vid valsedelstället.

I tidigare riksdagsval har systemet med valsedlar kritiserats av internationella valobservatörer. I en rapport konstaterade valobservatörerna att ”stället med valsedlar ger anledning till stor oro” eftersom väljare ofta tvingas trängas med varandra när valsedlar ska plockas. Då det är få personer som plockar mer än en valsedel för varje val ser man ganska enkelt hur andra röstar. Trots tidigare kritik har ingen förändring skett.

Ett vanligt argument från de som försvarar nuvarande valsystem är att det är upp till den enskilde att säkra sin valhemlighet genom att ta flera valsedlar.  Detta är ett stort feltänk och avsteg från grundlagens intention om att valen ska vara fria och hemliga. En säker procedur ska garantera valhemligheten utan att den enskilde tvingas till egna aktiva åtgärder. När det dessutom är få personer som tar flera valsedlar från olika partier betyder det att handlingen i sig kan bli en politisk signal.

I Danmark har man ett valsystem med en och samma valsedel för samtliga riksdagspartier. För att få plats med personvalen består valsedeln av flera sidor. Valsedeln hämtas ut i vallokalen i samband med att man registrerar sig för röstning. Därefter går väljaren till ett skyddat bås och gör sitt val för att sedan lägga valsedeln i valurnan.

Utöver denna viktiga aspekt med att valhemligheten bevaras så blir hela logistiken kring valet enklare. I Sverige trycks det över en halv miljard valsedlar och endast ett fåtal av dessa används. Det är dessutom en mycket omfattande och resurskrävande procedur för partierna att få sina namnvalsedlar distribuerade till hushåll och vallokaler. Miljömässigt och samhällsekonomiskt är alltså det danska systemet att föredra.

Enda anledningen till att vara emot ett system med gemensamma valsedlar är förmodligen för att sju riksdagspartier ser en fördel med nuvarande system. I en tid av polarisering och politisk diskriminering räds väljarna att plocka valsedlar från till exempel Sverigedemokraterna. Tänk om en kollega, granne eller bekant bakom mig i kön ser vad jag tar för valsedel?

Detta är dock ett cyniskt förhållningssätt till en av våra viktigaste och finaste grundlagar, den om fria och hemliga val.

På sikt kommer det inte att gynna någon att förtroendet för vår demokrati rubbas och att medborgarna ser de allmänna valen som riggade.

Mikael Strandman (SD)

Vi talar gärna med alla

Infört i Norrtelje tidning den 16e oktober  2018

Den 11e oktober skriver socialdemokraternas ordförande Hanna Stymne Bratt om hur hemskt det vore om M började tala med oss sverigedemokrater. Vi, som nu suttit fyra år i Utbildningsnämnden har lärt känna Hanna som en kompetent och sympatisk ordförande även om vi rätt ofta har klart olika politiska åsikter.

Men nu verkar Hanna vara ute och cykla på djupt vatten. Vi har en parlamentarisk demokrati. Och ”parlamentarisk” betyder just att styret baseras på att politiker talar med varandra. Inte bara att ett maktparti ger order åt övriga.

Det som bekymrar ledande S-politiker är nog att allt fler väljare genomskådar S överhetsfasoner och börjar inse att det kan finnas alternativ och att det kan vara bra med politiker som kan tala med varandra även när det finns åsiktsskillnader.

Men visst, om M börjar tala med oss så finns en klar risk att en del av våra förslag kan komma upp på bordet och bli seriöst utvärderade i stället för att direkt avslås. Några exempel på våra hemska förslag:

– Vi tycker det är bra att de svagaste eleverna får extra stöd i skolan. Men vi tycker även att de mest begåvade eleverna, de som skall bli våra specialistläkare, ingenjörer företagsledare etc, också skall få sina utmaningar. Därför föreslog vi att gymnasielever, som redan klarat sin kurs, borde få tillfälle att förkovra sig med hjälp av det stora utbudet av fria universitetskurser på nätet. Onödigt tyckte S.

– Vi är allvarligt bekymrade över rapporterna om överfallsvåldtäkter, som allt oftare ses. Alltså föreslog vi en frivillig utbildning i självförsvar inom ramen för idrottsämnet på gymnasiet. Kommer inte på fråga tyckte S.

– Vi har sett hur grannar på landet är förtvivlade över kommunens krav på kostsamma ombyggnader av gamla enskilda avlopp som aldrig orsakat några risker för hälsa eller miljö. Alltså föreslog vi, med stöd av aktuell forskning, att kommunen skall begränsa sina krav till vad Miljöbalken kräver. Dumheter tyckte S.

– Vi tyckte att kommunens ordningsstadga, som förbjuder ”insamling av pengar”, utan polistillstånd, borde gälla. Då tyckte S att stadgan bara skall gälla ”organiserad insamling” och kommunalrådet kunde inte ens ana en organisation, trots att rättegång just pågår mot en kriminell organisation i tiggeribranschen.

Vi talar alltså gärna med alla, även om vi upplevt enstaka händelser med politiker från andra partier som snarast ”fräser och spottar” när vi försöker tala med dem. Visst, socialdemokraterna är fortfarande största parti, även om storhetstiden var länge sedan. Maktspråk, med anspråk på att bestämma vem som skall få tala med vem, kan medföra risker för fortsatt tillbakagång. Men Hanna bestämmer naturligtvis själv hur hon bäst verkar för sitt parti och sin politik.

Sune Rehnberg SD

Ingmar Ögren SD

Därför straffas sossarna i Hallstavik

Infört i Norrtelje tidning den 12e oktober  2018

Aleksandar Srndovic, sossarnas fackpamp på Holmens bruk, passar i sin debattartikel i Norrtelje Tidning på att mästra befolkningen i Hallstaviksområdet.

Sossepamparna i Hallsta har tydligen inte förstått att den socialdemokratiska politiken blivit fartblind på vanligt folks bekostnad. Inte heller har man förstått att det numera är Sverigedemokraterna som förvaltar arvet från socialdemokratins storhetstid, den tid då Per Albin krävde att folk skulle göra sin plikt och först därefter kräva sin rätt.

Därav straffas sossarna med röda siffror i Hallstavik. I Hallstavik Centrum minskar Socialdemokraterna med 10 procentenheter, medan Sverigedemokraterna ökar med 7,9. I Hallstavik Norra minskar Socialdemokraterna med 4,3 procentenheter, medan Sverigedemokraterna ökar med 5,9. Och i Häverö minskar Socialdemokraterna med 9,2 procentenheter, medan Sverigedemokraterna ökar med 8,8. Surt sa räven.

Vi sverigedemokrater slår oss inte för bröstet för våra förslag då vi inte är insläppta i finrummet genom att alla förslag systematiskt röstas bort. Det vet folket.

Trots detta blir vi starkare för varje nytt val i Norrtälje kommun och inte heller 2022 kommer sossarnas siffror bli bättre!

Om sosseledningen i Hallstaområdet inte har förmåga att inse vad röstutfallet beror på erbjuder Sverigedemokraterna härmed utbildning i i en källarlokal utan fönster för kommuninvånarnas bästa. Vi kan ju inte träffas på Folkets hus eftersom Socialdemokraterna har stängt detta för Sverigedemokraterna.

Karl-Göran Edberg (SD), Singö

Ingmar Ögren (SD), Väddö

 

Vi är inte främlingsfientliga

Infört i Norrtelje tidning den 21a september som replik på Rune Karlssons debattartikel där han drar den gamla vanliga visan om att SD är främlingsfientliga.

Den 14e september skrev Rune Karlsson i Husinge en debattartikel där han försöker lägga fast att vårt parti Sverigedemokraterna är främlingsfientligt. Det må så vara om man, som Rune Karlsson, betraktar politiken från en vänsterfundamentalistisk synpunkt.

Rune passar också på att göra en nostalgisk återblick på Folkhemmet, som det en gång byggdes under Per Albin Hansson och Tage Erlander.

Vi sverigedemokrater upplever inte oss själva som främlingsfientliga. Men det finns inslag i den utländska migrationen till Sverige som vi är klart negativa till:

– Grova brottslingar, med utländsk bakgrund anser vi skall utvisas utan undantag. Att exempelvis en antisemitisk terrorist skall få stanna i Sverige med motivering att han skulle finna det obekvämt att hamna i närheten av Israel tycker vi är stolligt.

– Att utvisningsdömda främlingar tillåts att fritt röra sig i samhället tycker vi är oförlåtligt. Speciellt när det leder till händelser som IKEA-morden och terror på Drottninggatan.

– Att islamister, med ambitioner att vara med och styra samhället, tillåts ta allt mer plats tycker vi är helt oacceptabelt.

– Att utländskt organiserat tiggeri tillåts breda ut sig med stöd av EUs ”fria rörlighet” tycker vi är onödigt. Hur kan det komma sig att tiggarna inte förekommer i Spanien?

Men flyktingar och migranter, som accepterar svenska lagar och normer med en ambition att bli en del av det svenska samhället är välkomna i vårt Sverige även om de inledningsvis kan upplevas som främmande. Ett av våra ledord är ”tradition” och mycket av vår politik bygger på den svenska traditionen med ett ”folkhem”. En tradition som dagens socialdemokrati tyvärr tycks ha tappar kontakten med.

Naturligtvis varken kan eller vill vi hindra Rune från att kalla oss främlingsfientliga. Men vi har svårt att tro att Rune är värst förtjust i grova brottslingar eller militanta religiösa extremister.

Karl Göran Edberg SD

Andrea Kronvall SD

Ingmar Ögren SD

Vi vill ha förändring på Väddö

Infört i Norrtelje tidning den 22a augusti

Lördagen den 18:e augusti var det ”Elmstadalen” på Väddö och vi politiker fick frågan ”Varför skall man rösta på er?” Som sverigedemokrat svarade jag naturligtvis ”för förändring”. Kan tyckas lite intetsägande, men detta är vad vi vill arbeta för från söder till norr:

Björkö-Arholma skola. Här vill vi starta skolan igen genom att utnyttja modern teknik med sådant som fjärrundervisning och inspelade mönsterlektioner. Vi är övertygade om att sådan ny teknik kan utnyttjas vid flera av kommunens skolor och eliminera risken för fler skolstängningar.

De många gamla fritidsområdena med halvsekelgamla detaljplaner. Vi har studerat plan- och bygglagen och funnit att detaljplaner alls inte behövs på landet. Alltså kan de slopas och tillbyggnader blir fritt att göra enligt ”utomplansbestämmelser”.

I dessa områden gäller enskilda avlopp där Miljöbalken säger:

3e avdelningen 9e kapitlet 7 § Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

3e avdelningen 9e kapitlet 13 § Kommunala föreskrifter som meddelas till skydd mot olägenheter för människors hälsa får inte medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet.

Här anser vi att kommunens nuvarande va-plan med krav på ombyggnad av enskilda avlopp går långt utöver lagens krav. Alltså vill vi begränsa kommunens inspektioner till platser där ett avlopp ligger för nära strand eller vattenbrunn. Övriga kan generellt bedömas vara problemfria enligt rapporten om ”Bedömning av självrening och retention i mark etc.” av uppsalaforskarna Peter Ridderstolpe och Lars Hylander.

Samrådsområdet vid Väddö skjutfält. Här har militären begärt och fått rätt att lämna samråd på alla byggärenden, ett samråd som genomgående innebär byggförbud. Vi anser detta oacceptabelt av två orsaker: det påstådda skjutbullret finns inte längre eftersom eldrörsluftvärn ersatts av robotar samt att denna inskränkning av äganderätten till mark troligen innebär ett brott mot artikel 17 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Vi anser alltså att det är dags för kommunen att fortsättningsvis vägra lämna byggärenden till samråd av militären med just dessa motiveringar. Det borde till och med en länsstyrelse kunna begripa.

Trafikkaoset i Grisslehamn. Situationen sommartid är nu svår med långa köer och saknade gångbanor. Visserligen påstås en ombyggnad ligga på kö hos Trafikverket, men vi anser att kommunen borde jaga Trafikverket varje vecka om att situationen är akut och behöver åtgärdas. Annars kommer Trafikverket alltid att hitta ett viktigare projekt i Stockholm.

Detta om Väddö där vi haft möjlighet att lära oss om de viktigaste behoven av förändring. Naturligtvis är vi sverigedemokrater beredda att lyssna till och ta tag i alla de liknande problem som finns på andra håll i kommunen.

Karl Göran Edberg (SD)

Sune Rehnberg (SD)

Ingmar Ögren (SD)

Varför har inget hänt med vår motion om integration

Infört i Norrtelje tidning den 14e augusti

Hösten 2017 var det en riksnyhet att skånska kommunen Vellinge hade beslutat om en ambitiös handlingsplan (på moderat initiativ) för integration. Vi sverigedemokrater blev nyfikna och fick del av handlingsplanen. Den var imponerande med en bukett av aktiviteter för att underlätta för nyanlända att bli en del av det svenska samhället med jobb, bostad och grundläggande kunskap om lagar och värderingar i Sverige.

Vad som möjligen kunde stöta någon var att kommunen kräver deltagande i aktiviteter av den som vill ha försörjningsstöd från kommunen.

Vi tyckte att planen stämde väl med den gamla svenska principen ”Gör din plikt, kräv din rätt”. Dessutom att det fanns väldigt mycket vettigt i planen.

Alltså skrev vi en partimotion där vi yrkade på att Norrtälje inför fullmäktige visar upp en fungerande handlingsplan för integration alternativt utarbetar en sådan. Vellinges plan kan då användas som inspiration.

Dessutom yrkade vi på att fullmäktige regelmässigt skulle få en redovisning av hur integrationsarbetet fortskrider.

Denna motion lämnade vi i november 2017. Sedan dess tycks det ha hänt absolut ingenting. Vad detta beror på kan man spekulera i, men vi tycker denna fråga är så allvarlig att det är illa att inget hänt på ett halvår.

Karl Göran Edberg (SD)

Mikael Strandman (SD)

Ingmar Ögren (SD)

Skolpolitikerna måste besöka klassrummen

Infört i Norrtelje tidning den 6e augusti 2018

När det gäller skolan finns det några enkla grundläggande sanningar:
– Nämnderna för Barn och Skola samt Utbildning är ansvariga huvudmän för kommunens skolor

– som deltagare i huvudmannens arbete har man ett ansvar för att bygga upp den egna kompetensen

– skolans huvuduppdrag är att förmedla kunskap och det finns länder som klarar detta väsentligt bättre än Sverige och dessutom till en lägre kostnad per elev. Exempelvis Singapore och Finland.

– skolans produktion sker i klassrummet.

Vi sverigedemokrater drog slutsatsen att vi behöver besöka klassrum för att ha en chans att bedöma läget vad gäller sådant som ordning och pedagogik.

Synnerligen förvånade blev vi när rektor visade sig ha rätt att förbjuda klassrumsbesök, speciellt som vi fått höra att klassrumsbesök kan vara helt OK – om man är socialdemokrat.

Nämndernas grönrödrandiga majoritet har talat en hel del om den fina ”skolutveckligsprogrammet” som tagit fram med hjälp av en konsult. Vi har läst den och tycker oss finna väsentliga brister.

– det talas om att alla elever skall ”nå kunskapsmålen” men inte mycket om skolans ansvar för att hjälpa eleverna att hitta realistiska kunskapsmål med hänsyn till arbetsmarknadens krav och den enskilde elevens begåvning.

– inget sägs om hänsyn till vad föräldrar och elever tycker. Detta har lett till att vi nu har ett ”skoluppror” i kommunen. Vi sverigedemokrater har föreslagit att nämnden skall bjuda in representanter för skolupproret för att skapa en uppfattning om ifall det finns grund för klagomålen och om hur de i så fall kan åtgärdas. Det tyckte inte den rödgrönrandiga majoriteten var nödvändigt.

Skolan är en omfattande och komplex verksamhet. Därför är det svårt för oss att nu peka på konkreta åtgärder. Men två saker är vi helt tydliga med om vi får mer att säga till om:
– det skall inte bara vara en rättighet utan en skyldighet för nämndernas ledamöter att skapa sig en personlig uppfattning om skolans verklighet genom klassrumsbesök

– nämnderna skall åläggas skyldighet att studera de länder, som har bättre resultat i sin skolpolitik, och överväga om och hur deras erfarenheter kan utnyttjas i Norrtälje.

Karl Göran Edberg SD

Andrea Kronvall SD

Mikael Strandman SD

Ingmar Ögren SD

Infört i Norrtelje Tidning den 20e juni

Inga skattemedel bör gå till Folkets hus

I vår kommun har vi flera Folkets hus. Det är den organisation som får mest föreningsbidrag från kommunen. Dessutom har de nyligen fått miljoner från Boverket som delar ut bidrag till ”allmänna samlingslokaler”.

Vi sverigedemokrater tror att ”allmänna” betyder just det. Alltså att alla skall få vara med. Men det tycker inte Folkets hus och parker, som skriver på sin hemsida: ”vi inte vill att våra mötesplatser används för att sprida budskap som strider mot vår värdegrund om alla människors lika värde. Vi vill inte på något sätt bidra till att sprida åsikter som kränker mänskliga rättigheter. Därmed säger vi nej till att hyra ut våra lokaler till Sverigedemokrater samt andra rasistiska, främlingsfientliga, ickedemokratiska och exkluderande rörelser.”.

Där har vi en avvikande åsikt. Vi är varken främlingsfientliga eller rasistiska.

Javisst, vi är kritiska mot islam på grund av sådant som kvinnosyn, bristande respekt för svensk lag med mera. Men vi har inte förstått hur man kan betrakta en religion som en ras!

Inte heller är vi främlingsfientliga, inflyttare som arbetar, betalar skatt och accepterar svenska seder är välkomna i vårt Sverige.

Däremot tycker vi att en politik, som tillåter att mördare och våldtäktsmän får stanna i Sverige och att utvisningsbeslut inte verkställs, är skadlig för det svenska samhället.

Om vi fick bestämma skulle Folkets hus och parker helt enkelt inte få några bidrag från svenska skattemedel så länge de framhärdar i sin odemokratiska politik. Men vi är demokrater så den som tycker annorlunda får naturligtvis fortsätta att rösta på de partier som tycker att Folkets hus skall få utesluta en femtedel av svenska folket och ändå få bidrag från skattemedel.

Karl Göran Edberg (SD)

Ingmar Ögren (SD)

Infört i Norrtelje Tidning den 11e juni

Upphäv gamla detaljplaner och få fler bostäder

Vi har, i valrörelsens begynnelse, sett hur partier entusiastiskt visar på möjligheter att åtgärda bostadsbristen:

Moderaterna föreslår fler villor.

Socialdemokraterna vill ha mer byggande av hyreshus.

I Edsbro vill man kunna bygga.

Inget ont i något av detta. Men vi sverigedemokrater vill peka på en ytterligare möjlighet.

På landsbygden i kommunen finns fler än 20 000 ”fritidshus”. Förvisso av varierande standard, men många med permanentstandard. Inte alla ligger nära kollektivtrafiken, men alla har bilväg.

Det betyder att Norrtäljes landsbygd erbjuder fastigheter till rimliga priser som är möjliga för unga familjer som inte har en chans köpa hus i Stockholm eller Uppsala. Däremot är pendlingsavstånden till dessa orter rimliga samt finns dessutom goda försörjningsmöjligheter lokalt exempelvis för den som är hantverkare eller vill arbeta inom vården.

Men det finns hinder varav det främsta är att flertalet ”fritidshusområden” har en begränsning för bygglov på 80 kvadratmeter – som är fastlagt i halvsekelgamla detaljplaner.

Vi har studerat plan- och bygglagen och kommit fram till att detaljplaner helt enkelt inte krävs på landsbygden. Alltså kan dess gamla planer genast upphävas. Då gäller ”utomplansbestämmelser” och bygg- och miljönämnden kan fritt ta ställning till varje enskilt projekt.

Vad är det då som hindrar? Gammaldags politiker och tjänstemän tror att det krävs kommunalt VA för permanent bebyggelse. Då glömmer man två saker:

• Folk har bott permanent på Norrtäljes landsbygd under många hundra år med tillfredsställande skydd för hälsa och miljö.

• Modern forskning visar att enskilda avlopp med modern teknik väl fyller rimliga krav på skydd för hälsa och miljö samt dessutom på flera sätt är överlägsna kommunala avlopp.

Vi sverigedemokrater anser alltså att en omedelbar och kostnadsfri åtgärd för att öka utbudet av bostäder i kommunen är att upphäva föråldrade detaljplaner. Det skulle dessutom ge möjligheter för självbyggare och sysselsättning för små lokala byggföretag.

Britt-mari Canhasi (SD)

Dennis Ekström (SD)

Sören Karlsson (SD)

Mikael Strandman (SD)

Ingmar Ögren (SD)

Infört i Norrtelje Tidning den 14e juni

Gräddfil i bostadskön skapar polarisering

Att Sverige och framförallt Stockholms län har en bostadskris vet vi alla. Vi har massor med bostadslösa, alltifrån hemlösa, ofta gamla, som sover i trappuppgångar, till vuxna barn som inte kan flytta hemifrån; alltifrån misshandlade kvinnor som flyr från sina män till vanliga skilsmässopar som inte kan hitta separata bostäder. För att inte tala om alla studenter. Det är svårt för alla nu.

Och just därför är detta en debattartikel om en fråga som blir alltmer aktuell: frågan hur de nyanlända, som via bosättningslagen aviserats till Norrtälje kommun, ska ordna med bostad efter att den statligt understödda etableringstiden på två år löpt ut.

Infört i Norrtelje Tidning den 21a maj

Vi tackar Centern för klarläggandet

Den 14:e maj skrev Anders Olander och Patrik Dahl en mycket bra debattartikel om det rätta i att ”ge de ensamkommande en ny chans”. Det var många vackra ord om hur synd det är om dessa unga män som blivit så illa behandlade av Migrationsverket.

Vad det egentligen handlar om, men inte sägs helt tydligt, är att det handlar om att lägga ut flera miljarder av svenska skattemedel på unga män, från Afghanistan och Iran, som saknar asylskäl i Sverige och som dessutom passerat flera säkra länder på sin väg till bidragsparadiset Sverige. Det är pengar som kunde använts bättre på plats i Afghanistan eller hemma i Sverige, exempelvis för att hjälpa de sämst ställda pensionärerna.

Artikeln är alltså synnerligen bra genom att den klargör att Centerns roll numera är att agera stödtrupp åt Vänsterpartiet och Miljöpartiet även när det kommer ett lagförslag som är ”illa utformat och illa framtaget”.

Så tackar vi för klarläggandet av vad som i dag gäller för Centerns politik.

Mikael Strandman (SD)

Ingmar Ögren (SD)

Infört i Dagens samhälle den 15e maj

Avloppsförslag som ökar kommunal byråkrati

Replik. I Dagens Samhälle nr 9 finns en debattartikel om att ”Kommunerna behöver stöd i avloppsarbetet”, skriven av Anders Grönvall, särskild utredare och tillika politisk sekreterare för Socialdemokraterna. Grönvall påstår att det finns ett förskräckande antal dåliga avlopp, dock utan att förklara vad som är ”dåligt”.

Sedan föreslår han åtgärder som kan väntas ge kostnader och besvär för fastighetsägare och dessutom belasta skattebetalarna i allmänhet genom att ”regeringen behöver avsätta pengar”.

Han föreslår att varje fastighetsägare skall tvingas skriva en ”avloppsdeklaration” som sedan skall granskas av handläggare på kommunerna. Ett utmärkt förslag för att öka och skapa arbete för den kommunala byråkratin.

Man måste fråga sig om detta med utsläpp från enskilda avlopp är så stort problem och om kommunerna verkligen behöver något nytt stöd. Man bör då börja med att studera lagen, det vill säga Miljöbalken där två paragrafer är primärt intressanta:

2 kap. 3 § Den som har en verksamhet som innebär en möjlig miljörisk skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

 2 kap. 7 § Kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

När det gäller stöd för att uppfylla Miljöbalkens krav så är verkligheten att det redan finns ett bra stöd, nämligen ”VA-guiden”, framtagen av kvalificerade forskare på området och fritt publicerad på nätet sedan 2017. Den viktigaste informationen här är att enskilda avlopp som har utsläpp i mark inte utgör någon miljöbelastning. Detta beroende på så kallad ”markretention” det vill säga markens och växtlighetens förmåga att suga upp och bryta ner miljöskadliga substanser. Utsläpp i mark innebär alltså att marken och växtligheten faktiskt utgör ett effektivt reningssteg som är fullt tillräckligt för att uppfylla lagens krav eftersom de enskilda avloppen är små och spridda.

Undantag är enskilda avlopp som olyckligtvis planerats så att utsläpp sker till vattendrag, sjöar och hav. Dessa behöver faktiskt åtgärdas, men det kan ofta räcka med att utsläppspunkten flyttas eftersom säkerhetsavståndet till vattendrag är ca 150 meter för wc-avlopp och 20 meter för BDT-avlopp.

En intressant ”detalj” är att medicinrester bryts ner i marken medan kommunala avloppsverk ofta släpper ut dem direkt i vatten. Fiskar behöver inga p-piller!

Således finns redan det efterlysta stödet till kommunerna i form av VA-guiden och Anders mångordiga förslag handlar mest om att öka den kommunala byråkratin med en avsevärd kostnadsökning för enskilda fastighetsägare och med en synnerligen tveksam vinst för miljön. Dessutom är det osäkert om inte Anders förslag bryter mot Miljöbalkens krav på rimlighet i åtgärderna.

En enkel slutsats är att kommunernas kontroll av enskilda avlopp bör begränsas till två fall:

Avlopp belägna så att det finns en uppenbar risk att avloppsvatten hamnar i sjöar eller vattendrag på grund av otillräckligt säkerhetsavstånd.

Avlopp som orsakar grannars klagomål på grund av störande lukt eller dylikt.

Infört i Norrtelje tidning den 14e maj

Hellre nya p-däck än köp av tingshus

Den som behöver parkera i Norrtälje stadskärna upplever ofta problem. Om man skall arbeta i staden hela dagen så gäller dyr betalparkering eller fifflande med parkeringsskivan. För den som bara skall handla eller gå på krogen gäller det att leta bland tvåtimmarsparkeringarna och ha sin parkeringsskiva beredd. Det kan lyckas.

Så här kan vi inte ha det tyckte samverkansstyret och drog till med ett ambitiöst program med parkeringszoner och avgifter. Så blir det rejält dyrt för dem som skall arbeta hela dagen och tveksamt bättre för dem som behöver göra ett ärende eftersom det fortfarande blir gratis i två timmar.

Vi sverigedemokrater har fått för oss att p-platserna kanske helt enkelt är för få, speciellt utanför Systemet. Vi tror också att det borde gå att åtgärda exempelvis genom nya p-däck intill kafé Tullen mittemot Systemet och på den stora parkeringen mittemot Roslagens sparbank.

”För dyrt” tyckte samverkansstyret i kommunfullmäktige. ”Har vi inte råd med”.

Man kan då fundera på vad man ansåg sig ha råd med:

• 27 miljoner för en onödig ”spatserbro” i hamnen.

• 20 miljoner för ett överblivet hus sedan tingsrätten flyttat.

• 10 miljoner till en järnvägsstation – i Täby.

Således kan den som framdeles har svårt att hitta parkering till vettigt pris glädja sig åt att som kommuninvånare ha del i det vackra gamla tingshuset. Vi sverigedemokrater tycker nog att vettiga parkeringsmöjligheter är viktigare om man inte skall låta Norrtälje stadskärna förvandlas till en sovstad för gröna cyklister.

Sören Karlsson (SD)

Andrea Kronvall (SD)

Sune Rehnberg (SD)

Mikael Strandman (SD)

Ingmar Ögren (SD)

 Infört i Norrtelje tidning den 27e april

En röst på Moderaterna innebär en fortsatt ansvarslös migrationspolitik

Centerns stöd till regeringens proposition för att 9 000 så kallade ”ensamkommande” män ska få uppehållstillstånd ändrar förutsättningarna radikalt för valrörelsen 2018. Den offentliga bilden av så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” är i dag ifrågasatt av en stor del av befolkningen. Vi vet att de flesta inte är barn och att de flesta kommer från Iran.

Ändå väljer Centern att låta fullt vuxna män, från främst Iran och utan asylskäl, få stanna. Kostnaden för detta är många, många miljarder. Miljarder som vi skulle kunna täppa till hålen i välfärdssystemet med men som nu berikar HVB-hemsägare istället. Dessutom blir nu könsobalansen i de unga, parbildande åldrarna än högre. Sverige har i dag samma könsobalans som Kina där man medveten aborterat bort flickfoster. En av sex pojkar kommer att bli utan partner på grund av detta.

Från Moderaternas håll kritiserar Ulf Kristersson Centerns stöd till propositionen men säger samtidigt: ”Alliansen har inte spruckit. Det är väl känt att vi tycker olika, och det här är uppenbarligen en av dem frågorna.”

Vidare säger Ulf Kristersson att han vill se en blocköverskridande överenskommelse om migrationspolitiken där både Moderaterna och Socialdemokraterna ingår. Exakt hur en sådan blocköverskridande överenskommelse skulle se ut är höljt i dunkel men jag antar att denna skulle ske utefter någon slags kompromiss mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Moderaterna, med sina 15-20 procent rösterna, skulle få motsvarande inflytande på uppgörelsen. Sverigedemokraterna, med vår långt mer restriktiva hållning avseende invandringen, skulle inte få någonting alls att säga till om.

Och visst, så är det i en demokrati, majoriteten bestämmer. Men till alla er som hade ett hopp till Ulf Kristersson och Moderaterna om en mer sansad migrationspolitik: Glöm det! Moderaterna kommer inte ensamma att kunna påverka nämnvärt i en blocköverskridande överenskommelse där inte Sverigedemokraterna ingår.

Det finns nu uppenbarligen bara ett alternativ till er som vill stoppa den destruktiva utvecklingen i landet: Sverigedemokraterna 9 september 2018. Allt annat är fortsatt bidragsdriven massinvandring och en krackelerande välfärd.

Mikael Strandman (SD), gruppledare

 Infört i Norrtelje tidning den 23e april

Lyft blicken bortom den lilla staden Norrtälje

Infört i Norrtelje Tidning den 18e april

Miljövänligt flyg eller höghastighetståg?

Infört i Norrtelje Tidning den 16e april

SD:s aktivister är inte extrema nationalister

Infört i Norrtelje Tidning den 26e mars

Dialog med Centern är inte enkelt

Den 22:a mars publicerade Norrtelje Tidning en debattartikel om hanteringen av nyckelbiotoper i skogen. Vi tycker det är väldigt bra att Centern nu håller med oss om att konfiskationen av enskild egendom har gått för långt.

Mindre bra tycker vi det är att Centern anklagar oss Sverigedemokrater för ”svulstiga och osmakliga politiska rallarsvingar”. Sådant vill vi absolut inte ägna oss åt så vi bär härmed om ursäkt för att ha påstått att Centern ”hänger som en liten släpkärra efter Socialdemokraterna”. Detta är helt enkelt inte helt sant. Sanningen är väl snarare att Centern är ungefär som ”Prästens lilla kråka”, ni vet hon som slank både hit och dit.

Att gå i dialog med Centerpartiet är inte helt enkelt. Som exempel på hur det kan gå till kan vi ta fråga om parkering i stadskärnan och speciellt den stora parkeringsplatsen i kvarteret Jupiter (mittemot Systemet. Vi tittade på detta och tyckte oss se att parkeringen var full nästan jämt och tog upp saken med Centern.

Det blev en dialog, ungefär så här:

SD: Man skulle väl kunna bygga ett övre parkeringsdäck så blir parkeringen dubbelt så stor?

C: Det går inte för då tar uppfartsramperna så mycket plats att det inte blir någon vinst.

SD: Men man kan väl köra in från Galles gränd så behövs inga ramper?

C: Det går i alla fall inte för det blir så många pelare att man inget vinner och för övrigt blir det för dyrt.

SD: Många pelare, har C aldrig hört talas om betongbroar eller tänkt tanken att man sätta ett tak på övre parkeringsdäcket och sälja taket som tomtmark så betalar sig hela bygget?

C: Slut diskussion, vi höjer parkeringsavgifterna så det inte blir någon brist på parkeringsplatser.

Så vet vi lite mer inför kommande val. En röst på Centern kan ge dyrare parkering. Dessutom är det spännande att rösta på Centern för man kan aldrig veta i förväg om partiet slinker hit eller dit det vill säga till Socialdemokraterna eller Moderaterna.

Ingmar Ögren (SD), skogsägare

Infört i Norrtelje Tidning den 12e mars 2018

Elakt förtal att förmögenhetsskatt även kan drabba liten stuga?

Infört i Norrtelje Tidning den 7e mars 2018

Rösta bort biotopaktivisterna

Det är inte så ofta som vi sverigedemokrater håller med Norrtelje Tidnings C-märkta ledarsida. Men den 2 mars hände det. Reidar Carlsson skrev en insiktsfull ledare om den stöld av skog från Norrtäljes små skogsägare som den rödgrönrandiga regeringen har satt igång.

Vad som inte nämns i ledaren är att här i Norrtälje hänger Centern som en liten släpkärra efter Socialdemokraterna, som knappast har gjort sig kända för att försvara den privata äganderätten. Man kan tycka att både sossar och centermedlöpare borde skämmas för en politik närmast förekommande i kommunistdiktaturer.

Hur kan statsminister Stefan Löfven vid utfrågningar i riksdagen den 19 februari påstå att 250 miljoner kronor räcker till att betala all skogsmark som ska certifieras som biotop etcetera i hela Sverige. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) håller samma linje.

Norrtälje var en centerkommun på den tiden då Centern stod upp för landsbygdsfolkets rätt. Numera hänger Centern med Socialdemokraterna och säger ingenting i denna viktiga fråga. Makten förblindar.

I Norrtälje kommun finns över 100 markområden som certifierats som biotop, vilket är svenskt rekord på fastlandet.

Markägarna får inte längre ersättning för konfiskationen av sossarna (Löfven). Pengarna är slut men certifieringarna fortsätter. Enligt NT tar det 48 år med nuvarande budget att få ersättning för beslagtagen mark. Det går inte att göra pappersrullar på Holmens eller Ikea-möbler på biotopskog.

Ingen kommentar hittills från Socialdemokraterna, Centern eller Miljöpartiet i Norrtälje. Är det så att ”biotopaktivister” är överrepresenterade i kommunfullmäktige och landstinget? Tycker man det röstar man bort dem i september.

Karl Göran Edberg (SD)

Ingmar Ögren (SD)

 Infört i Norrtelje Tidning den 1a mars 2018

Kommunens VA-krav kan vara olagligt

En gång i tiden trodde många att det var åskguden Tor som dundrade fram när åskan gick. Numera vet vi bättre. Men tro spelar fortfarande stor roll i vårt samhälle även om den rollen minskar genom att vetenskapen hittar allt fler sanningar.

Fullmäktige i Norrtälje, med undantag för Sverigedemokraterna, tror till exempel att enskilda avlopp är en stor miljöfara även om man sällan sett några problem med hälsa eller miljö. Man tror att väldigt många enskilda avlopp bör underkännas och ersättas med slutna tankar eller få sina trekammarbrunnar uppgrävda för att ersättas med större Detta tror man att miljöbalken kräver.

Det ligger faktiskt ett korn av sanning i denna tro. Avlopp som släpper ut orenat spillvatten nära kuster, vattendrag eller dricksvattenbrunnar är faktiskt en miljörisk.

För övrigt gäller enligt ”vaguiden”, som sammanställts av kvalificerade forskare i Uppsala i november 2017, att markretention är ett viktigt inslag i reningen av enskilda avlopp. När ett enskilt avlopp släpper ut vatten i marken efter avskiljning av slam så går vattnet in i ett extra reningssteg där markens renande förmåga (retention), tillsammans med växtlighetens upptag av näringsämnen gör att varken fosfor, kväve eller miljögifter finns kvar efter mindre än hundra meter.

Kommunens plan kräver dock att alla avlopp ”skrivbordskontrolleras” och underkänns på grunder som ”för liten trekammarbrunn” eller ”gammal detaljplan gäller”. Underkännande innebär att fastighetsägaren åläggs att sluta använda sitt avlopp eller bygga om, något som främst gläder säljare av VA-utrustning och grävmaskinister.

Den som har en avloppslösning och aldrig har märkt några problem med hälsa eller miljö, samtidigt som utsläppspunkten ligger långt från stränder, vattendrag och dricksvattenbrunnar, bör studera miljöbalken kapitel 2 §7 som handlar om ”rimlighetsavvägning”. Om kommunen kräver ombyggnad finns alltså anledning att misstänka att kommunens krav helt enkelt är olagligt, så länge ingen kontrollmätning har gjorts.

Nu tycker naturligtvis mången att detta är ointressant eftersom det bara drabbar enstaka gubbar och tanter på landet. Sanningen kan vara att kommunens hantering av enskilda avlopp medför onödig utbyggnad av kommunal VA, något som drabbar alla invånare som höjda avgifter.

Dock tydligen bara sverigedemokrater som tycker man skall studera aktuell forskning innan man tar beslut som helt säkert kommer att orsaka omfattande besvär och kostnader för kommunens invånare.

Karl Göran Edberg (SD)

Dennis Ekström (SD)

Infört i Norrtelje Tidning den 5e februari 2018

Nybygge löser Roslagsmuseets problemen

Den 26e januari hade Bibi Lännevall en bra och tänkvärd artikel om Roslagsmuseets framtid där hon efterlyser politiska ställningstaganden. Vi Sverigedemokrater är lyckligtvis oskyldiga till nuvarande bedrövliga situation. Men våra honnörsord är ”trygghet och tradition”, alltså ser vi positivt på ett museum som förmedlar det lokala kulturarvet.

Först kan man se på vad man har råd med på annat håll:

– I Södertälje finns Torekällsberget och i Linköping Gamla Linköping.

– På Åland finns Ålands museum och konsthall med en hel museibyrå där det bland andra finns en marinarkeolog.

Den enkla slutsatsen är att problemet knappast handlar om brist på pengar utan det handlar nog snarare om ointresse och måhända inkompetens. Visst, Christina Karman Ohlberger var en kompetent professionell person, men hon hade svårt att hitta sätt att utnyttja och samverka med ideella krafter, inklusive sin egen styrelse.

Om man ser på fastigheten med ”Stora verkstaden” (museibyggnaden) och Zetterstenska gården (vita huset där vännerna har utställningar) så tycks nuvarande planer innebära att sjuttonhundratalshuset, som är Norrtäljes största fornminne, skall vanprydas med en ”glasvårta” för att få till en hiss.

Den uppenbara lösningen ser man alls inte: att förbinda de två husen med ett nybygge i en stil som kan förena 1700-tal och 1800-tal. Detta nya hus kan då även innehålla en hiss och en kommersiell verksamhet, kanske turistbyrån (ROOPs idé).

Detta är en mycket enkel tanke, som skulle kunna bli en del av en nystart för Roslagsmuseet. Men den är tyvärr omöjlig av flera skäl:

– moderna arkitekter tycks vara för ”fina” för att skapa något som går ihop med äldre hus, utan tycker bättre om glaslådor

– de (S)tora och (M)ärkvärdiga partierna i kommunen saknar intresse för och kompetens om Roslagens kulturarv.

– Kultur och Fritidsnämnden, liksom museistiftelsen har monopoliserats av Centerpartiet med resultat att största föreningsbidraget går till Folkets hus och museet hålls stängt.

För oss Sverigedemokrater gäller att vi gärna är med på en diskussion om museets och fastighetens framtid, och att vi tycker Norrtälje förtjänar ett museum som belyser den mångskiftande och intressanta lokala historien.

Ingmar Ögren fullmäktigeledamot SD

f. d. styrelseledamot i museistiftelsen, f. d. ordförande i EU-projektet Skärgårdsmuseer.

Infört i Norrtelje Tidning den 18e januari 2018

Så kan det bli när SD inte har någon makt

Norrtelje Tidning har nyligen listat de femtio mäktigaste i kommunen. Som sverigedemokrat noterar man att gruppledarna för småpartierna Liberalerna och Vänsterpartiet är med på listan, men ingen sverigedemokrat. Detta kan vara alldeles riktigt eftersom övriga partier tycks anse att ett förslag, som kommer från Sverigedemokraterna, alltid skall avslås.

Vi i Sverigedemokraterna anser att kommunpolitik skall utgå från två saker: gällande lagar och invånarnas behov. För att se vad detta kan innebära kan vi ta några exempel från skolans område.

Norrtälje har antagit en ”skolutvecklingsplan”, Där står att elever ”skall stödjas till att nå sina mål”.

Vi tror att eleverna behöver hjälp så att var och en hittar realistiska mål som de kan nå, och vi ville lägga in en skrivning om att eleverna skall stödjas även för att ”hitta sina mål”. Onödigt tyckte övriga partier.

Norrtälje är en kommun där majoriteten har yrken där gymnasiekompetens räcker för att börja jobba, samtidigt som de praktiska gymnasielinjerna har problem med alltför få sökande. Vi anser att en undersköterska eller bilmekaniker ger väl så stora bidrag till samhället som exempelvis en akademiskt skolad genusvetare. Därför tyckte vi att yrkesvägledningen skulle arbeta mer med att framhålla de praktiska gymnasielinjerna. Onödigt tyckte övriga partier.

I skollagens första kapitel, fjärde paragrafen (2010:800), står det att utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Detta gäller även särbegåvade elever som lätt klarar kurserna och därför behöver extra utmaningar.

Vi har noterat att, i internets tidevarv, finns åtskilliga fria universitetskurser tillgängliga för alla. Därför föreslog vi att särbegåvade gymnasielever skulle få chansen att ”gå vidare” och välja universitetskurser på nätet för sin fördjupning. Onödigt tyckte övriga partier.

Nationella trygghetsundersökningen har kommit fram till: ”Andelen kvinnor som uppgav att de utsatts för sexuellt ofredande, tvång eller angrepp under det gångna året ökade med över 40 procent. Värst är utsattheten bland unga kvinnor. 14 procent av kvinnorna mellan 16 och 24 år svarade att de utsatts för sexualbrott under det senaste året. ”

För att få en liten förbättring föreslog vi att tjejerna i gymnasiet frivilligt skulle få möjlighet att välja kurs i självförsvar. Onödigt tyckte övriga partier.

Så kan det bli när man ingen makt har. Frågan är bara om det är Sverigedemokraterna eller Norrtäljes invånare som är de största förlorarna.

Sune Rehnberg (SD), ledamot i barn- och skolnämnden, ersättare i utbildningsnämnden

Ingmar Ögren (SD), ledamot i utbildningsnämnden, ersättare i barn- och skolnämnden

 Infört i Norrtelje Tidning den 8e januari 2018

Landsbygden får inte bli ett reservat för pensionärer

Så har Sverigedemokraterna fått en motion avslagen igen. Helt rätt tycker säkert många, men den här gången kan det vara rätt allvarligt för många boende i Roslagens famn.

Det handlar alltså om byggrätt på landsbygden. Här råder inte jämlikhet. Många byggrätter inom gamla fritidshusområden omfattas av detaljplan som bland annat innebär att byggrätten begränsas till cirka 70 kvadratmeter medan det för andra fastigheter gäller utomplansbestämmelser det vill säga byggrätten är inte begränsad, förutom vad som kan överenskommas mellan fastighetsägaren och byggnadsnämnden.

Eftersom de aktuella detaljplanerna ofta är halvsekelgamla tyckte vi att detta var märkligt och dåligt anpassat till dagens verklighet. Alltså satte vi oss och studerade plan- och bygglagen. Vi kom fram till det alls inte är nödvändigt att förlänga livstiden för gamla detaljplaner och att detaljplaner överhuvud taget inte krävs på landsbygden.

En effekt av de gamla bevarade detaljplanerna är att, när nu trycket har ökat på bostadsmarknaden, så blir Norrtäljes tusentals fritidshus, när de permanentas, i stort reserverade för ensamhushåll och pensionärspar.

Alltså motionerade vi om att gamla överspelade detaljplaner helt enkelt borde upphävas. Så att utomplansbestämmelser blir huvudregel på landsbygden.

Motionen remitterades till kommunstyrelsens planchef som skrev ett yttrande med förslag att motionen skulle avslås.

Först hävdar planchefen att motionen strider mot plan- och bygglagen. Detta förstår vi inte utan anser i stället att kommunens hantering av detaljplaner strider mot lagens skrivning om ändrade förhållanden.

Sedan hävdas att alla platser är unika och har olika förutsättningar. Det håller vi med om, men tycker att den enskilde fastighetsägaren har väl så goda möjligheter att bedöma förutsättningarna som planchefen i kommunhuset.

Därpå inser planchefen att oförändrade planer från 1960-talet kanske inte riktigt motsvarar dagens krav. Alltså föreslås att planavdelningen skall få i uppdrag att ta fram en övergripande struktur, sannolikt på skattebetalarnas och fastighetsägarnas bekostnad.

Här drabbas vi av en misstanke, nämligen att det finns en ytterligare lag inblandad. Nämligen Parkinsons lag som handlar om tjänstemännens ständiga strävan att befästa och utöka det egna verksamhetsområdet på skattebetalarnas bekostnad.

Motionen avslogs, alltså triumferar professor Parkinson igen. Och tills vidare gäller 1960-talets planering. Beslutat av samtliga partier utom Sverigedemokraterna.

Dennis Ekström (SD)

Tommy Grönberg (SD)

Sören Karlsson (SD)

Sune Rehnberg (SD)

Mikael Strandman (SD)

Ingmar Ögren (SD)

Infört i Norrtelje Tidning den 19e december 2017

Vi kan inte ställa oss bakom pensionsuppgörelsen

Infört i Norrtelje Tidning den 28e november 2017

Martin Strids inlägg uppmärksammades visst på SD:s landsdagar

 Infört i Norrtelje Tidning den 20e november 2017

Ett bevis på djup okunskap om transportbranschen

Att kalla adressering av ett problem för populism är helt enkelt inte seriöst och är ett försök att förringa ett problem. Med de slutsatserna skulle man nödgas att kalla alla politiker för populister då alla anser att det finns problem och man vill försöka att lösa dessa.

När Reidar Carlsson i sin ledarartikel kallar både mitt parti och mig för populister då de valde att placera mig som lastbilschaufför i Europaparlamentet är det ett bevis på djup okunskap inför problemen i transportbranschen.

Problemen vi såg 2014 har inte på något vis försvunnit utan tvärtom allvarligt förvärrats sedan dess. Detta har fått till följd att många svenska chaufförer lämnat yrket då de inte vill arbeta för de löner utländska chaufförer uppbär, ungefär 2500 kronor är en vanlig lön för dessa. För den lönen tvingas de också arbeta tills utmattningens gräns och tillåts endast åka hem till sin familj ett par gånger om året.

Vi har i Europaparlamentet hört många vittnesmål från inbjudna chaufförer som varit offer för dessa vidriga förhållanden. Problemen bottnar i EU:s cabotagedirektiv som möjliggör att stadigvarande ha flera tusen bilar stationerade i Sverige som bedriver olaglig inrikestrafik.

Jag har sedan jag kom hit envist arbetat med detta problem. Från att ha varit något helt ointressant för Europaparlamentet är det nu en glödhet fråga i det nya vägtransportpaketet som presenterades under våren. Det beror i mångt och mycket på att jag drivit denna fråga stenhårt. Jag har också lyckats få upp problematiken med 3,5-tons bilar i internationell trafik till en viktig fråga.

Jag arbetar just nu som rapportör för det nya körkortsdirektivet som i sitt nya förslag från kommissionen skulle inneburit att svenska transportgymnasium inte skulle få använda sig av praktikplatser på åkerier längre. Detta skulle inneburit ett dråpslag för både den svenska och finska utbildningsmodellen.

Att man inte syns i svensk press beror ju på Reidar Carlsson och hans kollegor. Media är i dag är helt ointresserade av att skriva om något vi gör om det inte går att göra en negativ vinkling av det.

Problemen med att det uppstått en brist på chaufförer beror på att fusket breder ut sig och många svenska chaufförer har valt att lämna branschen. Att få ungdomar att utbilda sig till ett yrke som chaufför har visat sig svårt.

Enda sättet att förändra detta är att se till att det råder ordning och reda på våra vägar, att det finns tillräckligt med trafikpoliser på våra vägar och att de ges de finansiella resurser som behövs för att effektivt kunna jaga fuskarna. På detta sätt kan vi också locka tillbaka de chaufförer som flytt yrket och även attrahera ungdomar. Principen måste vara att kör du transporter på Svenska vägar ska kollektivavtalsenlig lön gälla, det är enda sättet att få en hållbar bransch.

När Reidar Carlsson säger att Socialdemokraterna inte pratar om hotade jobb i åkeribranschen stämmer det helt enkelt inte, återigen valde han att inte samla in fakta innan du skrev. Hade han varit påläst skulle han veta att de också jobbar med dessa frågor, inte minst genom utstationeringsdirektivet där man föreslår ett eget direktiv just inom transportbranschen.

Nästa gång Reidar Carlsson är intresserad av vad jag arbetar med och har åstadkommit är han välkommen att höra av sig så ska jag gärna delge dig informationen han behöver för att göra en rättvisande artikel.

Peter Lundgren (SD), Europaparlamentariker

Infört i Norrtelje Tidning den 10e november 2017

Vi lyssnar till föräldrarna på landet

Ett ja i folkomröstningen behöver inte betyda en återgång till det som var. Snarare en förutsättningslös omprövning av hur man kan driva mycket små skolor med modern teknik och pedagogik, skriver Ingmar Ögren.

I en debattartikel den 6 november hävdar centerpartisten Anton Thorell att vi sverigedemokrater inte skulle se till elevernas bästa i skolfrågan. Han antyder vidare att vi skulle vilja ”tvinga” eleverna till skolhuset när ingen vill. Detta är helt enkelt lögn eftersom vi aldrig har påstått att skolor skall hållas igång när inget elevunderlag finns.

Däremot fortsätter vi att tycka att det är viktigare att barnen har tillgång till en trygg och närbelägen skola hellre än att tvingas ut i snöyran, där ingen busskur finns, för att vänta på en buss som inte helt säkert kommer.

Vi håller helt med om att det behövs engagerade och proffsiga lärare. Men att dessa lärare skulle behöva finnas i samma rum som eleverna håller vi inte med om. Detta eftersom fjärrundervisning är en framgångsrik teknik som är etablerad i Sverige sedan engelska i skolradion etablerades 1949.

Visst är det bra med klasskamrater, men vi ser ingen självklarhet i att den lilla skolans ”syskongrupper” är sämre än den stora skolans öronbedövande klassrumsmiljö.När det var ”medborgardialog” i Björkö-Arholma var det helt klart att det handlade om ”folkets vrede” över beslutet att stänga Björkö-Arholma skola. Men ingen centerpartist hade besvärat sig att åka så långt ut på landet. Av politiker fanns där bara en rebellisk socialdemokrat och en sverigedemokrat.

Vi sverigedemokrater tycker det är viktigare att lyssna till föräldrarna på landet än på centralistiska centerpolitiker som vill stötta det (S)tora partiet hellre än att värna landsbygdens folk. Det betyder inte att ett ja i folkomröstningen behöver betyda en återgång till det som var. Snarare en förutsättningslös omprövning av hur man kan driva mycket små skolor med modern teknik och pedagogik. Utvecklingen indikerar att detta är en åsikt som till och med kan få stöd hos Skolverket.

Ingmar Ögren (SD)

Infört i Norrrtelje Tidning den 23e oktober 2017

 Vi kommer helt att följa folkomröstningens resultat

Vi är naturligtvis goda demokrater och kommer helt att följa folkomröstningens resultat. Om det blir ett ja gäller att återöppna alla skolor, som har ett tillräckligt elevunderlag, skriver sex sverigedemokrater.

Att bo i Roslagens famn är en lycka. Vi har blomsterängar, öar fjärdar, en underbar natur – och små skolor. Detta stämmer bra med Sverigedemokraternas honnörsord ”Trygghet och tradition”. Tryggheten som barnen får i den lilla närbelägna skolan och traditionen från den gamla svenska statliga folkskolan.

Alltså ingår det i Sverigedemokraternas partiprogram att vi skall verka för att bevara de små skolorna på landet.

Det är folkomröstning på gång om de små skolorna och om landsbygdsprogrammet. Vi i Sverigedemokraterna har arbetat för bevarande av de små skolorna och vi kommer självklart att följa omröstningens resultat. Vår ”käpphäst” har varit och är att mindre skolor kan bevaras genom att man inför regelmässig fjärrundervisning som gör det möjligt för en lärare att samtidigt arbeta med elever på flera rumsligt åtskilda ställen.

Vi har motionerat om detta och till vår glädje har Olle Jansson (S) och skolförvaltningen genomfört en undersökning genom att gå igenom vad som är tillåtet, samt genom ett studiebesök i Värmdö kommun där man har fjärrundervisning i flera små skolor på öarna.

Efter detta är vår position styrkt och vi har svårt att tro att det som är verklighet på Åland och i Värmdö skulle vara omöjligt i Norrtälje.

Till saken hör att verkligheten förändras snabbt. De bestämmelser, som hittills har stoppat fjärrundervisning, mildras nu i rask takt och Skolverket är väldigt öppet för försök med fjärrundervisning på landsbygden. Dessutom fortsätter teknikutvecklingen för IT-system, det vill säga kostnaderna sjunker.

Vi är naturligtvis goda demokrater och kommer helt att följa folkomröstningens resultat. Om det blir ett ja gäller att återöppna alla skolor, som har ett tillräckligt elevunderlag. Vad som är ”tillräckligt” kan diskuteras, men moderna metoder och modern teknik kan det mycket väl gå att driva en skolenhet med så få som fem elever, även om det kan bli nödvändigt att bussa till idrott och slöjd.

Sedan handlar ju folkomröstningen även om landsbygdsprogrammet. Där finns en hel del bra, men även en del centralbyråkratiska misstänkta övergrepp. Det får vi ta i fullmäktige.

Dennis Ekström (SD)

Tommy Grönberg (SD)

Sören Karlsson (SD)

Sune Rehnberg (SD)

Mikael Strandman (SD)

Ingmar Ögren (SD)

Infört i Norrtelje tidning den 11e oktober 2017

Vi SD-are känner oss som rumpnissar

Infört i Norrtelje Tidning den 26e september 2017

Centerpartiet tänker köra över folkets åsikt

I sin debattartikel förklarar Karin Broström varför Centerpartiet valde att rösta nej till en folkomröstning i frågan om de små skolorna på landsbygden. Artikeln visar att Centerpartiet lever kvar i förra århundradets tänkande och är berett att köra över folkets åsikt i skolfrågan, skriver fyra sverigedemokrater.

Den 11e september förklarar Karin Broström (C) varför Centerpartiet valde att rösta nej till en folkomröstning i frågan om de små skolorna på landsbygden. Vi tycker detta är en mycket bra debattartikel. Inte så att vi håller med om så mycket av vad som framförs utan för att artikeln på ett utmärkt sätt förklarar Centerns politik och dess bakgrund.

Låt oss se på vad hon egentligen säger:

• ”en folkomröstning i detta ärende, med denna formulering, var onödig.” Jaha, om det skulle vara så att folkets åsikt inte stämmer med vad Centern tycker så är det onödigt att folket alls får tycka. Intressant!

•”Skola och landsbygd är viktiga frågor för oss i Centerpartiet.” Centerpartiet har i många år suttit i styrande koalitioner i kommunen. Centerpartiet har inte bara medverkat till lägga ner skolor utan att undersöka om det kan finnas några alternativ. Man har också låtit byggandet på landet begränsas av halvsekelgamla detaljplaner och medverkat till en överdriven utbyggnad av kommunalt va utan att alls överväga om det kan finnas lagliga lösningar till rimligare kostnader. Också intressant!

• ”Lärare vill ha kollegor och för att få full kompetens på en F-6-skola behövs minst fyra lärare”. Sant, men i Centerns värld tycks man inte ha upptäckt att numera finns modern teknik som innebär att en skola inte behöver vara lika med ett skolhus och att Skolverket numera öppnar upp lösningar där lärare arbetar geografiskt åtskilt från eleverna.Men det är klart att Centern sällan har varit någon förespråkare för ny teknik och den här inställningen var alldeles korrekt – under förra seklet.

• ”En folkomröstning är rådgivande”. Detta tyder på att Centern planerar att köra över folkets åsikt om den inte skulle visa sig stämma med vad Centern tycker. Intressant ur demokratisk synvinkel.

Sammantaget visar artikeln att Centerpartiet lever kvar i förra århundradets tänkande och är berett att köra över folkets åsikt i skolfrågan. Man kan också fråga sig om detta verkligen är centerpolitik eller bara ett tack till det (S)tora partiet som lät Centern få en uppsättning goda politiska uppdrag som tack för att man hoppade av det borgerliga samarbetet för att i stället uppgå i det rödgrönrandiga samverkansstyret?

Tommy Grönberg (SD)

Sören Karlsson (SD)

Sune Rehnberg (SD)

Ingmar Ögren (SD)

Infört i Norrtelje Tidning den 8e september 2017

Vi delar Lennart Rohdins avsky för salafismen

Vi delar Lennart Rohdins avsky för salafismen och skulle gärna samverka för enkla och närliggande åtgärder, som förbud mot utländsk finansiering av moskéer i Sverige. Och för en demokratiskt lagd svensk är det mycket enkelt att ogilla den saudiska diktaturen, men vad går att göra för oss på lokalpolitisk nivå, frågar fyra sverigedemokrater.

Den 16:e augusti hade vi en artikel publicerad som handlade om hur vi i Sverigedemokraterna försöker bevara och utveckla några centrala idéer från socialdemokratins storhetstid. Som exempel på socialdemokratins förfall tog vi upp stödet till Kuba och Hamas.

Den 30:e augusti replikerar Lennart Rohdin (L) genom att fråga hur vi ställer oss till den islambaserade kungliga diktaturen i Saudiarabien och speciellt den svenska exporten av krigsmateriel dit.

För en demokratiskt lagd svensk är det mycket enkelt att ogilla den saudiska diktaturen, men vad går att göra för oss på lokalpolitisk nivå? För att få något gjort i små partier som Sverigedemokraterna och Liberalerna krävs att man tar fasta på det centrala i parlamentarismen, det vill säga att man talar med varandra. Tyvärr har det visat sig att ledande företrädare för Liberalerna i Norrtälje tycker så illa om oss i Sverigedemokraterna att man vägrar att ens svara på tilltal. Då är det svårt att få något gjort även om åsikterna ibland stämmer.

Krigsmaterielexport till Saudiarabien är lätt att ogilla, men det handlar om politik på nationell nivå där Liberalerna tveklöst har ett ansvar från sin tid i regeringen. Men visst, om Liberalerna vill diskutera saken kanske vi kan komma överens om att rekommendera våra respektive riksdagsgrupper att verka för att Saudiarabien inte längre skall vara godkänd köpare av svensk krigsmateriel.

Vi delar Lennart Rohdins avsky för salafismen och skulle gärna samverka för enkla och närliggande åtgärder som redan gäller i andra länder som exempelvis:

• krav på kunskaper i svenska och svensk kultur för att få svenskt medborgarskap.

• förbud mot utländsk finansiering av moskéer i Sverige.

• förbud mot predikan på utländska språk i moskéer i Sverige.

Visst finns det åtskilligt att göra i politiken när åsikterna stämmer och små partier måste samarbeta. Lennart Rohdin är välkommen.

Tommy Grönberg (SD)

Sören Karlsson (SD)

Mikael Strandman (SD)

Ingmar Ögren (SD)

Infört i Norrtelje Tidning den 16e augusti 2017

Erlanders idéer är värda att bevaras och utvecklas

Vi har inte längre någon Tage Erlander med drygt halva folket bakom sig. Inte heller har vi längre den klara uppslutningen kring Sverige och svenska värden. Men vi är rätt många som tycker att de gamla idéerna är väl värda att bevaras och utvecklas, skriver fem företrädare för Sverigedemokraterna.

I vår nationalsång sjunger vi om ”fornstora dar”. Det kan tyckas handla om den avlägsna ”stormaktstiden”, men också om den tid då Per Albin Hansson definierade folkhemmet och Tage Erlander byggde samma svenska folkhem. Detta var guldåldern för svensk socialdemokrati.

En del av hur man tänkte framgår av Per Albin Hanssons tal vid Svenska Flaggans dag efter krigsslutet 1945: Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige!”

Nu är situationen annorlunda. Vi har inte längre någon Tage Erlander med drygt halva folket bakom sig. I stället har vi Stefan Löfven som nätt klarar att regera ihop med Miljöpartiet och med vacklande stöd från Vänstern. Inte heller har vi längre den klara uppslutningen kring Sverige och svenska värden. I stället öser regeringen svenska medel över terroriststämplade Hamas i Gaza och kommunistdiktaturen på Kuba.

Nu är vi rätt många som tycker att de gamla idéerna är väl värda att bevaras och utvecklas. Vi är sverigedemokrater. Men dagens politiker och journalister tycker inte att vi borde få finnas. När vi säger något så är det bara nonsens. Medan när så kallade etablerade journalister och politiker yttrar sig så är det rena rama sanningen.

Vart tog den sunda konstruktiva bedömningen vägen? Ofta räcker inte sanningen utan då får man ta till lögner för att sprida en vrångbild av Sverigedemokraterna. Exempelvis påstår Leif Sparrman i Norrtelje Nyheter att vi vill att alla kvinnliga gymnasiestuderande skall genomgå obligatorisk utbildning i självförsvar.

Politik och åsikter handlar faktiskt för det mesta om problemlösningar och fördelning av resurser. Vi som är sverigedemokrater anser inte att de problemlösningar som görs i dag är tillräckliga, samt att dagens fördelning av resurserna är under all kritik.

Så du som ska gå och rösta om ett år ska nog ställa dig frågan: Hur vill du att ditt samhälle ska se ut? Tycker du att det är bra? Eller är det dags att förändra något?

Det kommer säkert bli stora problem parlamentariskt efter nästa val. Men vems fel är det? Ditt fel som vanlig enkel medborgare i vårt Sverige? Nej, skulle inte tro det. Det största problemet är att man har spikat fast ett epitet på ett av Sveriges största partier som är valda på ett fullkomligt normalt parlamentariskt sätt in i vår Sveriges riksdag, landsting och kommuner.

Vi ska samarbeta över gränser och med hjälp av vårt ”vackra” EU så ska vi lösa problem. Men Sveriges gamla riksdagspartier kan inte lösa landets problem genom att låtsas att vi inte finns.

Så gör som cirka minst 1 miljon andra människor september 2018: rösta på Sverigedemokraterna.

Dennis Ekström (SD)

Tommy Grönberg (SD)

Sören Karlsson (SD)

Sune Rehnberg (SD)

Ingmar Ögren (SD)

Infört i Norrtelje tidning den 28e juni 2017

Vi får se nästa år hur lydigt folket är

De två debattinläggen är väldigt intressanta för de visar klart hur överheten i form av kommunens dominerande tidning och kommunens politiska ledning vill tala om för det oförstående folket vad det skall tycka och att det skall lära sig förstå och uppskatta politiska beslut i Norrtäljes kommunhus, skriver sju företrädare för Sverigedemokraterna.

Den 19:e maj skrev NTs Reidar Carlsson en vältalig ledare om att ansvarstagande väljare måste låta bli att rösta på oss sverigedemokrater eftersom vi är främlingsfientliga invandringsmotståndare och sådana kan inga hedervärda politiker samarbeta med. I våra nordiska grannländer klarar dock ansvarsfulla politiker att samarbeta med Sverigedemokraternas systerpartier utan mediadrev.

Den 26:e maj skrev våra tre ledande kommunalråd om hur förträffligt det är med bra skolor och om hur många små skolor som finns väl fördelade över kommunen. Protesterna mot skolnedläggningarna, som hörts från föräldrar och företagare, beror tydligen enbart på att folk inte förstått hur bra den kommunala politiken är för att utveckla kunskap och kvalitet.Vi sverigedemokrater har naturligtvis inte helt lätt att hålla med om dessa skrivningar från våra makthavare. Vi är nämligen öppna för att tala med alla, även med dem som hittills anser sig för fina för att tala med oss.

Reidar Carlsson påstår att vi är främlingsfientliga invandringsmotståndare. Detta är faktiskt inte helt fel. Vi är absolut fientliga mot främlingar som kommer hit och begår brott eller för att parasitera på det svenska samhället. Det är också sant att vi tycker det är fel att Sverige skall försöka agera en ”hela världens socialbyrå”.

Däremot så vill vi tillsammans med de laglydiga, skötsamma människorna som kommit hit från andra delar av världen återuppbygga den sammanhållning och trygghet som legat till grund för vår svenska välfärdsmodell. Den välfärdsmodellen är dessvärre på väg att rasa samman efter åratal av oansvarigt politiskt styre som bland annat inneburit en stor splittring i det svenska samhället.

Intressant i sammanhanget är att både socialdemokrater och moderater, visserligen sakta och hackigt, närmar sig vår mer Sverigevänliga politik. Då kan man börja misstänka att svårigheterna att samarbeta med oss beror mindre på oss än på övriga partiers fördomar efter år av misslyckad migrationspolitik.

I april var det ett välbesökt möte i Björkö-Arholma medborgarhus om landsbygdens framtid. Det leddes av vältalige Torkel Andersson från kommunen, med hjälp av ett par flitiga konsulter. Inga politiker var där förutom en enstaka sverigedemokrat. Kanske lika gott för där förmärktes folkets vrede över beslutet att lägga ner den lokala skolan utan varje undersökning av möjliga alternativ.

De två debattinläggen är väldigt intressanta för de visar klart hur överheten i form av kommunens dominerande tidning och kommunens politiska ledning vill tala om för det oförstående folket vad det skall tycka och att det skall lära sig förstå och uppskatta politiska beslut i Norrtäljes kommunhus, långt från skärgårdens verklighet.

Vi får se nästa år hur lydigt folket är.

Karl Göran Edberg (SD)

Tommy Grönberg (SD)

Sören Karlsson (SD)

Andrea Kronvall (SD)

Lena Rehnberg (SD)

Sune Rehnberg (SD)

Ingmar Ögren (SD)

NT kommenterar:

Så här står det på Sverigedemokraternas hemsida: ”Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, såväl ekonomiskt som socialt. Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.”

Det stämmer alltså inte, som de sju sverigedemokraterna skriver, att Sverigedemokraterna välkomnar alla laglydiga och skötsamma invandrare. De som är ”ett hot mot vår nationella identitet” är inte välkomna, hur laglydiga och skötsamma de än är.

Vilka som innebär ett ”hot mot vår nationella identitet” är dock mycket oklart. SD-ledaren Jimmie Åkesson tycker ju till exempel inte att Zlatan Ibrahimovic är ”svensk”, trots att han är född och uppvuxen i Sverige och gjort 114 landskamper i svenska fotbollslandslaget.

Ett annat exempel kom i helgen då Richard Jomshof, Sverigedemokraternas partisekreterare, kommenterade att Kahin Ahmed (M) kritiserat Jimmie Åkessons medverkan under politikerveckan i Järva. ”Du är inte välkommen i Sverige” skrev Richard Jomshof. Kahin Ahmed har bott i Sverige i 26 år, har en examen i sociologi vid Stockholms universitet och har betalat skatt i 18 år. Trots det vill Sverigedemokraternas partisekreterare kasta ut honom ur Sverige.

Norrtäljes sverigedemokrater har också fel när det gäller samarbete i våra nordiska grannländer länder och vilka som är Sverigedemokraternas systerpartier. Norska Fremskrittspartiet kallar sig självt ett ”liberalt folkparti” och ser inte Sverigedemokraterna som sitt systerparti. Finska Sannfinländarna kanske ser Sverigedemokraterna som ett systerparti, men där har partiets alltmer öppna främlingsfientlighet gjort att de andra partierna i regeringen nyligen avbrutit samarbetet.

Sverigedemokraterna arbetar hårt för att skapa misstro mot medierna. Det är därför inte förvånande att Norrtäljes sverigedemokrater nu kallar mig för ”makthavare” och ”överhet”. De vill på det sättet ge sken av att jag inte har någon kontakt med ”det riktiga folket”, vilket de själva har.

Den här hetsen mot media innebär att demokratin undergrävs. Det är därför bara att hoppas att NT:s läsare genomskådar Sverigedemokraternas syfte med den här typen av vilseledande påhopp.

Reidar Carlsson

Infört i Norrtelje tidning den 1a juni

Att höra alla förutfattade meningar om SD är sorgligt

Jag måste säga de att jag tycker att de är sorgligt att höra alla förutfattade meningar om SD, har ni läst vad SDs politik handlar om?

De handlar inte om att slänga ut alla invandrare, de handlar inte om rasism. De handlar om att de Sverige vi än gång älskade där alla kunde känna sig trygga där bostäder och arbeten fans de finns inte längre, de är de de handlar om.

Många av sd s medlemmar är utländska, en gång i tiden 1988 när sd startade så kanske de var många ”rasister” inom sd men sedan dess har partiet rensats de är nu ett seriöst parti som driver politik för att få tillbaka de Sverige som vi än gång älskade.

Var tredje kvinna upplever idag rädsla i sitt egna bostadsområde under kvällstid, var tionde kvinna väljer att inte gå ut över huvud taget pga. rädsla. Otryggheten i Sverige ökar i alla kommuner vad beror de på ?

”De värderingar och jämställdhetssträvanden som format Sverige under generationer är de som skall gälla i Sverige.

Förekomsten av hedersförtryck, som främst drabbar unga kvinnor, har aldrig varit så omfattande som idag. I vårt Sverige har män och kvinnor samma rättigheter och skyldigheter och de är dags att ta tillbaka de offentliga rum som tagits över av kriminella gäng, klaner och islamister.” ( skrivet av SD-kvinnor)

Så innan ni börjar ” tro och tänka” något om sd gå upp på deras hemsida och läs på om deras politik och va de står för, de är en demokrati vi lever i eller i alla fall levde i att frysa ut ett parti som många har valt fram de är diskriminering.

Malin Lundkvist

Infört i Norrtelje Tidning den 26e maj 2017

Det behövs ingen ny lag för små avlopp

När det gäller det förslaget till ny lag för små avlopp anser vi att fastighetsägarnas naturliga ambition att värna hälsa och miljö duger gott, och att kommunala inspektioner skall begränsas till de fall då det finns befogad misstanke om risker för hälsa och miljö, skriver Karl-Göran Edberg, Mikael Strandman och Ingmar Ögren.

I januari kom ett förslag till ny lagreglering av små avlopp till Norrtälje kommun från Havs- och vattenmyndigheten. I maj lades det på bordet i bygg- och miljönämnden med förslag, från den styrande minoriteten, att nämnden omedelbart skulle ge ett positivt yttrande eftersom det var bråttom.

Det visade sig att det blivit bråttom eftersom förslaget råkat bli liggande hos en tjänsteman i några månader. Det visade sig även att det gick att få förlängd tid när sverigedemokrater och moderater tyckte att de skulle ha en chans att läsa underlaget före nämndbeslut.

Miljöbalken säger att avlopp skall anordnas så att det inte finns några risker för hälsa eller miljö. Toalettavlopp innehåller rätt mycket fosfor. Fosfor är ett grundämne, som används för gödning och som inte alls är bra att släppa ut i hav, sjöar och vattendrag. I naturen i övrigt gör fosfor alls ingen skada utan är tvärtom alldeles nödvändigt i odling.

Vi sverigedemokrater anser att varje fastighetsägare har ett naturligt intresse att värna om hälsa och miljö, samt uppskattar om kommunen ger vägledning om hur man på ett bra sätt rättar till sitt gamla avlopp eller anlägger ett nytt. Dessutom anser vi att om någon fallerar i att värna om hälsa och miljö så lär grannarna observera detta och klaga hos kommunen.

Om det nya lagförslaget blir verklighet så skall det tillkomma nya styrmedel, ny pappersexercis, obligatoriska kontroller (kostar en hel del) och miljöavgifter om någon skulle missa att fylla i blanketter eller lämna dem för sent.

En del är faktiskt bra. Vi håller villigt med om att känsliga strandnära områden skall identifieras och att där skall bara toaletter utan utsläpp tillåtas, det vill säga sluten tank med snålspolande toalett eller torra toalettlösningar.

Vi anser alltså att fastighetsägarnas naturliga ambition att värna hälsa och miljö duger gott. Således att kommunala inspektioner skall begränsas till de fall då det finns befogad misstanke om risker för hälsa och miljö.

Karl-Göran Edberg (SD)

Mikael Strandman (SD)

Ingmar Ögren (SD)

Infört i Norrtelje Tidning den 26e april

Ny reception slöseri med skattepengar

Kanske är det bara vi i Sverigedemokraterna som tycker man skall vara gnetigt småsnål med skattebetalarnas pengar och som har svårt att inse samverkansstyrets visdom, frågar Ingmar Ögren.

Vid kommunstyrelsens möte den 10 april togs beslut om att bygga om receptionen i kommunhuset för en kostnad på närmare en miljon, det vill säga ungefär som priset för en gedigen stuga i norra delen av kommunen. Flera ledamöter uttryckte undran över hur detta kunde kosta så mycket skattepengar, men samverkansstyret drev igenom beslutet.

Kanske inte så mycket att säga om detta eftersom man valt det rödgrönrandiga styret, men lite eftertanke ger anledning kolla i en gammal bok, nämligen ”Parkinsons lag”. Där finns en beskrivning av den fulländade receptionen: ”Ytterporten, av brons och glas, sitter mitt i den välputsade fasaden. Välputsade skor glider över skinande gummi till den glittrande tystgående hissen. Flickan i receptionen är kultiverad på ett överväldigande sätt…”

Sedan fortsätter professorn: ”Man vet nu att perfekt anlagda och utnyttjade lokaler är något som bara kan uppnås av företag och verk på gränsen till kollaps.”

Man kan hoppas att professorns slutsatser enbart gäller Singapore, där han var verksam. Men visst är det lite märkligt att en kommun anser sig kunna använda skattepengar på en förskönad reception samtidigt som man får allvarlig kritik för svårigheten att telefonledes kontakta tjänstemän och för en svårhanterlig hemsida.

Kanske är det bara vi i Sverigedemokraterna som tycker man skall vara gnetigt småsnål med skattebetalarnas pengar och som har svårt att inse samverkansstyrets visdom?

Ingmar Ögren (SD)

Infört i Norrtelje tidning den 23e mars

Varför skall vi nu tro på Gunnar Kjelldahl?

Gunnar Kjelldahl skriver i Norrtelje Tidning den 7 mars att våra förslag för att göra det möjligt att driva de små landsortsskolorna rationellt inte fungerar. En mycket intressant blandning av osanna påhopp på Sverigedemokraterna och avslöjande av Centerns politik.

Den gode Gunnar Kjelldahl och vi är nog överens om att digitaliseringen sveper som en flodvåg genom samhället. Informationstekniken revolutionerar samfärdsel, vård energihantering etcetera. Nu har Skolverket och Lärarförbundet upptäckt att digitalisering är viktigt också inom skolan eftersom man öppnat för försök med fjärrundervisning, något som Centern tycker är så dåligt att man hellre låter de minsta barnen åka miltals i bussar än att ens anamma Skolverkets initiativ och undersöka om fjärrundervisning kan fungera.

Gunnar Kjelldahl påstår att vi skulle vilja ersätta lärarna med datorer. Detta har vi aldrig sagt, alltså lögn.

Gunnar Kjelldahl påstår att fjärrundervisning inte kan ersätta grupparbete. Har vi heller inte sagt, däremot tror vi att fjärrundervisning faktiskt kan underlätta grupparbete när avstånden är stora.

Gunnar Kjelldahl påstår att Centerpartiet vill satsa på de landsbygdsskolor som finns kvar. Inför förra valet skulle Centerpartiet bevara alla de små skolorna. Nu vet vi hur det gick och undrar varför vi skall tro Gunnar Kjelldahl den här gången?

Sanningen tycks vara att Centern numera är bäst på att lägga ner sådant som har varit till glädje för folket. Exempelvis har Centern sedan många styrt i kultur- och fritidsnämnden samt i stiftelsen Roslagsmuseet med resultat att museet är stängt sedan åtskilliga år och kanske på väg mot nedläggning. Så kan det gå när Centern får styra.

Sune Rehnberg (SD)

Mikael Strandman (SD)

Ingmar Ögren (SD)

Infört i Norrteljenyheter den 17e mars 2017

Centerns tillkortakommanden

Ledande centerpartister skriver i Norrtelje Tidning den 13e mars om oss sverigedemokrater och om fjärrundervisning under rubriken ”SD försöker dribbla bort fakta”. Med mångårig erfarenhet ser jag jag åsikterna som framförs som lite märkliga, kanske så långt att artikeln säger mer om Centerns tillkortakommanden än om SD kompetens och inriktning.

”Centerpartiet är inte alls emot ny teknik och distansutbildning” – Måhända men när det gäller fjärrundervisning tycks Centern omsider ha upptäckt att det både är en bra och nödvändig utveckling – bara inte här och nu! Dessutom tycks Centern inte ha lärt sig skillnaden mellan distansutbildning och fjärrundervisning. Den som debatterar ett ämne bör ha grundläggande kunskap.

För egen del tror jag mig ha mer erfarenhet än de flesta av fjärrundervisning. Det började på femtiotalet med Skolradions fjärrutbildning i engelska för folkskolan. En succé som starkt bidrog till svenska folkets goda kunskaper i engelska.

Sedan var jag vid sekelskiftet rektor och lärare vid en privat högskola där vi använde kamera och videolänk regelmässigt i undervisningen. Fungerade bra och det är numera standard i akademisk utbildning.

Centern försöker få oss att tro att deras skolnedläggningar gagnar landsbygden, samtidigt som de inte vill försöka prova ny teknik för att kunna driva även mycket små skolor rationellt. Det är tveklöst ett faktum att Centern stödde en socialistisk majoritet i tveksam samverkan med Moderaterna för att lägga ner skolor. Det är också ett faktum att samma majoritet avvisade förslag om att acceptera Skolverkets plan att utvärdera ny teknik. Detta är fakta och inget som vi i SD försöker dribbla bort.

En misstanke, som dock inte är ett säkert faktum, är Centerpartiet helt enkelt inte har tillräcklig teknisk kompetens och fantasi för att hitta landsbygdens framtidsförutsättningar i en tid då de areella näringarna kräver allt mindre av personal.

Ingmar Ögren SD

Infört i Norrteljetidning den 6e mars 2017

Osant att Norrtälje måste ta emot flyktingar

I ledaren den 6/2 påstår Reidar Carlsson att Norrtälje inte kan säga nej till kommunplacerade flyktingar för att Riksdagen så bestämt i en lag. Det är sant.

Samtidigt är det osant eftersom lagen saknar sanktioner och eftersom mottagandet skulle gå emot kommunens beslutade värdegrund att invånaren skall komma först.

Vidare hävdar Reidar Carlsson att ”någon norrtäljebo får vänta lite längre på lägenhet” för att bereda plats för nyanlända”. Detta kan upplevas som ”ett slag i ansiktet” på kvinnojouren som förgäves får söka akutbehövd lägenhet åt misshandlade kvinnor. Den kvinna, som blir nekad bostad, är knappast beredd att vänta lite längre i ett förhållande, som i värsta fall kan vara livsfarligt.

Det sägs också att kommunen ”får bygga några modulhus (baracker), men det är en uppoffring som de allra flesta är beredda till”. Kan vara sant för dem som röstat på skattehöjarpartierna, men troligen inte för andra.

Som en slutkläm påstår Reidar Carlsson att vi Sverigedemokrater ”försöker lura kommunmedborgarna”. Detta kan upplevas som sant, men många kan se det som att Sverigedemokraterna är ensamma om att säga sanningar, något som politiskt korrekta media försöker undvika när det gäller våra nya medborgare.

Som exempel är den stora nyheten samtidigt i alternativa media att polisen Peter Springare i Örebro har kommit ut som visselblåsare och visat hur större delen av Örebropolisens utredningskapacitet tas i anspråk för att utreda misstänkta brottslingar med utländskt påbrå. En sådan nyhet är”inte korrekt” och förmedlas alltså inte till Norrtelje Tidnings läsekrets.

Mikael Strandman SD

Ingmar Ögren SD

NT kommenterar:

Mikael Strandman och Ingmar Ögren anser alltså Norrtälje kommun inte skall ta emot flyktingar trots att lagen säger detta, eftersom de anser att detta strider mot kommunens värdegrund. De anser alltså att kommunens värdegrund står över lagen. Den hemsnickrade tolkningen tror vi knappast håller i en domstol. Det är helt enkelt inte sant.

Trots detta påstår Mikael Strandman och Ingmar Ögren att de, som sverigedemokrater, är ensamma om att säga sanningar, medan Norrtelje Tidning undviker detta. Ett exempel på detta skulle vara att Norrtelje Tidning inte skrivit om Örebropolisen Peter Springares inlägg på Facebook.

Norrtelje Tidning är en lokaltidning, som publicerar få riksnyheter. Det är därför vi inte skrivit om Peter Springares Facebookinlägg i Norrtelje Tidning. Vår systertidning Nerikes Allehanda har däremot skrivit många artiklar om Peter Springare, eftersom han är från Örebro. På samma sätt hade vi skrivit många artiklar om en Norrtäljepolis hade gjort liknande utspel som Peter Springare gjort.

Ingmar Ögrens och Mikael Strandmans påståstående om att Norrtelje Tidning inte skriver om ”politiskt inkorrekta” nyheter är därför lika felaktigt som deras påstående att kommunens värdegrund står över svensk lag.

Daniel Nordström, chefredaktör och ansvarig utgivare

Reidar Carlsson, politisk chefredaktör

Infört i Norrtelje tidning den 17e februari 2017

Får Centern styra riskerar fler skolor att läggas ner

Med den politik, som Centern stöder, innebär detta att fler skolor riskerar att läggas ner utan varje diskussion om ifall ny teknik skulle kunna utnyttjas för en mer rationell drift i en decentraliserad skolstruktur, skriver Ingmar Ögren och Sune Rehnberg.

Den 30:e januari hade två centerpartister en mycket bra debattartikel införd. Bra, därför att den på ett utmärkt sätt förklarar var partiet står i dag. Det är något som kan vara svårt att förstå för den som följt partiets väg från ett ledande borgerligt parti till en liten stödkraft åt ett socialdemokratiskt minoritetsstyre.

Det fanns en komisk karaktär på bio som hette Åsa-Nisse. Han var också bra på att hantera strömavbrott och att sköta sin vedpanna. Han var dessutom öppen för alla tekniska nymodigheter.

Men även om dagens centerpartister är bra på att elda och klara elavbrott så kan de inte liknas vid Åsa-Nisse, som ju var öppen för ny teknik.

Centern har varit med om att trumma igenom en konsultproducerad skolutvecklingsplan som förutsätter att ”de små barnen inte klarar att hantera datorer”. Detta i en tid då datorhantering lärs ut redan i förskolan! Man har också varit med om att besluta om nedläggning av flertalet små skärgårdsskolor, något som har väckt folkets vrede från Singö till Rådmansö. Detta uttrycks i att 7000 personer krävt en folkomröstning för att ompröva skolutvecklingsplanen och bevara de små skolorna.

Speciellt märkligt är att nedläggningen beslutas samtidigt som länsstyrelsen anordnar seminarier om hur viktigt det är att skärgårdens små skolor bevaras och utvecklas med hjälp av ny teknik.

Att fjärrundervisning skulle vara en lösning avfärdas med ett anekdotiskt exempel från Möja. Vem, utom en centerpartist, kan tro att en modern version av fjärrundervisning inte skulle tillåta eleverna att ställa frågor till läraren under och efter lektionen? Sådant gällde på 1950-talet då fjärrundervisning var lika med hedervärd, men enkelriktad, ”skolradio”.

Centerpartiet har också visat att kommunen ännu innehåller många små skolor. Med den politik, som Centern stöder, innebär detta att fler skolor riskerar att läggas ner utan varje diskussion om ifall ny teknik skulle kunna utnyttjas för en mer rationell drift i en decentraliserad skolstruktur. Risken finns uppenbart – alltså om Centern får fortsätta vara med och styra.

Ingmar Ögren (SD)

Sune Rehnberg (SD)

 

Infört i Norrtelje Tidning den 25e januari 2017

Norrtälje ska sätta invånarna först

Norrtälje kommun ska meddela Migrationsverket att vi inte kan ordna bostäder åt anvisade nyanlända. Detta eftersom kommunens värdegrund måste gå före uppfyllande av en tandlös lag, skriver företrädare för Sverigedemokraterna.

Norrtälje kommuns värdegrund inleds med ”invånarna först”. Vi sverigedemokrater uppfattar detta som att i den politiska vardagen gäller det alltid att se till de egna kommuninvånarnas bästa.

Den första mars 2016 trädde den så kallade bosättningslagen (2016:38) i kraft. För Norrtäljes del förväntas den innebära att drygt 400 kommunanvisade nyanlända ska tas emot under åren 2016-2017 samt 300 under åren 2018-2020. Flertalet, cirka 80 procent, är ensamkommande män från Mellanöstern, Nordafrika och Afghanistan.

Vår kommunledning har uppdragit åt tjänstemännen att undersöka hur dessa ska få bostäder, när vi redan har svår bostadsbrist. Tjänstemännen har gjort ett bra jobb och tagit fram ett program med nio punkter där några inslag är:

• Förtur för nyanlända i de kommunala bostadsbolagen, framför bostadsköande, till 40 procent av Roslagsbostäders lediga lägenheter samt till 20 procent av Campus Roslagens lediga ungdoms- och studentlägenheter.

• Cirka 145 modullägenheter till en kostnad av en halv miljon per lägenhetsmodul.

• Överenskommelse med byggherrar om att hyra lägenheter i nyproducerade bestånd.

Man kan undra vad detta kommer att kosta? Hur mycket längre får våra barn vänta på bostad?

Svaret blir att ”det skall klaras ut”. Uppenbart är att det kommer att kosta rätt mycket och att det blir kommunens invånare som ska betala. Det kan handla om skattehöjning eller massiv upplåning. Kötiderna i de kommunala bostadsbolagen kommer att växa kraftigt.

Nu kan man fråga sig om en kommun som ska sätta ”invånarna först” verkligen ska belasta sina invånare med att bekosta bostäder åt hundratals utländska unga män? Svaret är nej. Lagen saknar sanktioner och kommunerna Nacka, Täby och Ekerö har redan anmält att man saknar möjlighet att ordna bostäder åt anvisade nyanlända.

Alltså motionerar Sverigedemokraterna, som enda parti, att Norrtälje kommun ska meddela Migrationsverket att vi inte kan ordna bostäder åt anvisade nyanlända. Detta eftersom kommunens värdegrund måste gå före uppfyllande av en tandlös lag.

Mikael Strandman (SD)

Dennis Ekström (SD)

Ingmar Ögren (SD)

Lena Rehnberg (SD)

Sune Rehnberg (SD)

Karl Göran Edberg (SD)

 Infört i Norrteljenyheter den 20e januari 2017

Debattartikel om äldrepolitik av Sverigedemokraterna

Den som går i pension får sänkt månadsinkomst. Knappast någon överraskning. Numera blir det även höjd skatt. Inte längre någon överraskning, men kan kännas orättvist för den som arbetat träget och betalt skatt under många åt.

Den nyblivne pensionären blir uppvaktad av de stora ”opolitiska” pensionärsorganisationerna som påstår sig arbeta aktivt för pensionärernas rättighet och bekämpa ”den orättvisa pensionärsskatten”. Det kan tåla att granskas när detta påstådda bekämpande nu pågått i bra många år.

SPF Seniorerna leds av Christina Rogestam, gammal C-politiker och en gång generaldirektör för Invandrarverket, när verket för första gången spräckte sin budget. Även svårt att glömma att Centern var ett av de partier som drev igenom att löntagarna skulle få sänkt skatt, men inte pensionärerna.

PRO leds av Christina Tullberg som har en lång bakgrund som socialdemokratisk politiker. S är partiet, som gick till val på att rätta till orättvisan mot pensionärer för att sedan slå sig till ro och gilla läget.

Jaha, det går alltså att tro på att de bägge pensionärsorganisationerna arbetar hårt för att få bort orättvisan med skatten på pensioner. Det går också bra att tro på jultomten för den som så vill.

Sverigedemokraterna har en annorlunda politik. ”Sverigedemokraterna vill sänka skatten för pensionärerna mer än vad något annat parti föreslagit. Vi vill också särskilt satsa på de fattigaste pensionärerna genom att höja garantipensionerna samt sänka högkostnadsskydden för vård och medicin.”

Naturligtvis tycker partierna i ”sjuklövern” att detta är ”ofinansierad populism”. Finansieringen finns i SD politik för flyktingar och migranter som tar fasta på att flyktingar skall hjälpas i sina hemländer, inte i Sverige, och att migrationen skall begränsas till effektiv arbetskraftsinvandring, exempelvis sjuksköterskor från Filippinerna. Sverigedemokraterna anser att svenska politikers första plikt är att verka för Sverige och svenskarna. Därför tycker vi inte att det är bra att använda svenska skattemedel för att bidragsförsörja afrikanska analfabeter och betala en del av detta med extra hög skatt för svenska pensionärer.

Sverigedemokraterna har också en hel del fler förslag om äldres arbete, kosthållet på äldreboenden etc. Om detta finns att läsa på partiets hemsida.

Ingmar Ögren SD

 Infört i Norrtelje tidning den 20e januari 2017

SD gnetar på i fullmäktige

Inte alltid lätt att vara sverigedemokrat. Men vi gnetar på i fullmäktige. Visserligen blir våra förslag sällan antagna men nu går det att se en skillnad mellan Sverigedemokraternas och de styrandes politik. Några exempel:

Servicehuset i Grind. Efter en byråkratiskt petimetrig anmärkning från Arbetsmiljöverket kastades pensionärerna ut från Grind och nu förbereder man för inflyttning av nyanlända.Om Sverigedemokraterna fått råda skulle anmärkningen vara överklagad för att ge god tid hitta bra bostäder åt pensionärerna. Om överklagandet hade misslyckats skulle lägenheterna ha gått till Norrtäljes behövande i bostadskön.

Trafik och parkering. Alltsomoftast måste SL spara och det brukar resultera i indragna bussturer i glesbygden. En parkeringsstrategi har antagits, som innebär färre och dyrare p-platser i Norrtälje stad.

Om Sverigedemokraterna fått råda skulle en undersökning var på gång om att införa effektiv kundstyrd kollektivtrafik i glesbygden med självkörande bilar. Sådana kör redan i trafik i Kalifornien samt studeras tekniken vid Volvo och BMW. Dessutom skulle en studie, om förutsättningarna att bygga ett övre däck på Tullenparkeringen, vara i gång.

Små skolor. Nedläggning har beslutats för flera små skolor, och uppenbart är fler små skolor i farozonen. Dessutom har en skolutvecklingsplan antagits trots att där finns inslag, som kan upplevas som okunniga och flummiga.

Om Sverigedemokraterna fått råda skulle ett projekt i samarbete med Skolverket vara igång med syftet att utnyttja fjärrundervisning för att kunna bevara små skolor, med pedagogiska och ekonomiska vinster som en bieffekt.

Kommunalt vatten och avlopp. Övriga partier tycks ha en samsyn vad gäller va. Enbart kommunalt va duger för att möta lagens krav på skydd av hälsa och miljö varför byggandet på landsbygden fortsatt skall begränsas av halvsekelgamla detaljplaner.

Om Sverigedemokraterna fått råda skulle moderna lösningar för enskilt va accepteras vad gäller skydd av hälsa och miljö. Uppdatering av överspelade detaljplaner skulle vara igång så att landsbygden blir attraktiv för barnfamiljer och underlaget säkras för de små skolorna.

Naturligtvis tycker de etablerade partierna att våra förslag är populistiska och främlingsfientliga. Sorgligt, och vi har bara den lilla trösten att allt fler väljare börjar upptäcka Sverigedemokraterna.

Ingmar Ögren (SD)

Mikael Strandman (SD)

Sune Rehnberg (SD)

Infört i NorrteljeNyheter den 30 december 2016

Medborgarakuten och andra skolkramare…

Vid kommunfullmäktiges entré den 19 december delade Singö skolas f.d. elever genom SD Karl-Göran Edberg ut biblioteksböcker funna i Berit Janssons sopcontainer vid Singö skola.

Skolnämnden fick välja böcker från ett bord, c:a 50 % tog ”tacksamt” emot. Olle Jansson ville inta ta emot en bok om ormar p.g.a. att den var biblioteksstämplad, detta trots att den återfunnits i Berits sopcontainer. Hanna Stymne (S) hade redan läst Kaitzi i ormgropen så hon  tackade nej till denna gåva.
Gåvan till Berit Jansson som tack för att hon slutar var naturligtvis en skolstol med fotstöd från containern. Trots påtryckning vägrade hon att ta emot den fina gåvan att sitta hemma och knyppla på istället för att göra politisk skada. Berits stol får nu ansluta till de övriga 12 som räddats och placerats i Församlingshuset. Finn det förslag på hur 40 räddade böcker från Singö skola ska förvaltas? Förslag tack!
Den nya centerlederan Anders Olander kom och fjäskade, vad ska vi göra med Singö skola….. Fråga representanter för 7000 namnteckningar eftersom Berit ljugit för folket, fick svaret bli av undertecknad.
Olander har en jävig situation, i landstinget styr han med Alliansen och är därifrån vald att ingå i styrelsen för kommunalförbundet för omsorg och vård i Norrtälje. Han har också utsetts till styrelseordförande i Skärgårdsstiftelsen som ska verka för utveckling av de områden som stiftelsen äger t.ex. Arholma.
I Norrtälje kommun är han som gruppledare för Centern lierad med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vilken fot ska han stå på vänster eller höger i dessa frågor. När det gäller skärgårdsutveckling har Centern sen valet drivit en aktiv skärgårdsavvecklingspolitik medan Alliansen i landstinget med Centern i spetsen driver en aktiv utvecklingspolitik. Hur ska han förhålla sig till detta? Och vem representerar han i kommunalförbundet för vård och omsorg (TioHundra)?
Fundera gärna på detta över helgerna
God Jul och Gott Nytt År !
Karl-Göran Edberg SD Singö

Infört i Norrteljetidning den 23 december 2016

Berätta för eleverna om hantverkaryrkena

I Norrtäljes skolutvecklingsprogram står ”öka förutsättningarna för varje barn och elev att nå sina mål”. Vi i Sverigedemokraterna tror att eleverna behöver hjälp att finna sina mål och ville ändra till ”öka förutsättningarna för varje barn och elev att finna och nå sina mål”.
Nämnden höll inte med. Alltså bara vi som trodde att eleverna behövde hjälp att finna mål som leder till intressant arbete och säker försörjning.
Vid senaste mötet i utbildningsnämnden fick vi veta att Rodens yrkesgymnasium ekonomiskt har både negativt utfall och prognos på grund av för få sökande. Detta tänker man åtgärda genom att bevaka sökmönstret och anpassa utbildningen. Samtidigt får vi kraftfull propaganda för att fler elever skall bli högskolebehöriga och sätta upp akademisk karriär som mål.

Vi sverigedemokrater tror detta är en farlig inriktning för skolan. Risken är att detta kan leda till ett akademikerproletariat samtidigt som flera viktiga yrken kan bli bristyrken. Betänk vilka yrken som yrkesgymnasiet leder till. Några exempel:

· elektriker – ett säkerhetskritiskt yrke

· rörmontör – ett hygienkritiskt yrke

· bilmekaniker – ett säkerhetskritiskt yrke

Inget av dessa, och flera andra, yrken kan anses vara enkla jobb. Snarare är de ansvarsfulla jobb som leder till säker och välbetald försörjning med intressanta arbetsuppgifter, dessutom utan studieskulder.

Vi sverigedemokrater tycker det är viktigt att skolan och kommunen berättar för eleverna om de samhällsviktiga och kvalificerade hantverksyrkena så att återväxten säkras, hellre än att vi får en överutbildning i akademiska yrken. Men det är tydligen bara vi som tycker (?).

Ingmar Ögren (SD)

Sune Rehnberg (SD)

Infört i Norrteljenyheter den 2a december 2016

Ett inlägg i debatten om Karin Broströms ”föredettingar”

Såg en intressant notis i Norreljenyheter där Karin Broström skall ha uttalat sig föraktfullt om ”fördettingar”. Eftersom jag troligen är äldst i nämnden finns det anledning misstänka att hon kan mena mig. Speciellt som jag på flera sätt har ifrågasatt den socialmoderata majoritetens skolnedläggningar där Centern hänger med som en liten sladdande släpvagn. Mitt enkla ifrågasättande handlade om att när digitaliseringen nu förändrar samhället på bred front så borde man åtminstone prova om det ger möjligheter även för att rädda de små skolorna på ett pedagogiskt och ekonomiskt lönsamt sätt.

Men, visst är jag fördetting:

– f. d. medverkande i Sveriges första satsning på fjärrundervisning, dvs engelska i folkskolan via skolradio

– f. d. skolgosse till studenten 1960

– f.d. lärare i grundskola och gymnasium

– f.d föreläsare på KTH, CTH, LTH och MIU(i Iowa)

– f. d. rektor

Civilingenjör med inriktning digitalisering och samverkan människa-maskin är jag nog fortfarande, även om pensionen inträffat.

Är det elakt att misstänka att den hedervärda Karin försöker nedvärdera erfarenhet och kompetens genom sitt tal om ”fördettingar”

Ingmar Ögren SD

Infört i Norrtelje Tidning den 29e november 2016

Är detta hämnden mot dem som protesterar?

Berit Jansson (C) har lagt ner landsbygdsskolorna med den rakryggade Olle Janssons (S) goda minne.

7 000 kommunmedborgare har skrivit på Medborgarakutens lista för folkomröstning i frågan.

Nu slängs inventarier ut osorterat från skolornas fönster, först i Närtuna och nu i Singö. Det kastas böcker, möbler med mera som skulle kunna vara till nytta i det lokala föreningslivet och kanske på invandrarboenden.

Man kan fråga sig om detta är de styrande politikernas hämnd mot medborgare med avvikande åsikter?

Vanligen får Sverigedemokraterna skulden för allt. Hur ska Berit Jansson kunna skuldbelägga Sverigedemokraterna denna gång, med byxorna vid knäna?

Efter flera påpekanden i kommunfullmäktige från Sverigedemokraterna, exempelvis avseende Singö Skärgårdsslöjds lokalproblem, visar den ansvariga politikern Berit Jansson en total ansvarslöshet avseende kommunens tillgångar och ett totalt förakt mot innevånarna i Singö och Grisslehamn.

Sverigedemokraterna beklagar att Centern systematiskt bedriver en landsbygdsavvecklingspolitik i samverkan med Socialdemokraterna.

Karl-Göran Edberg (SD)

Infört i Norrtelje tidning den 28e november 2016

Dagens centerpartister vet inte mycket om livet på landet

Den 22a november skrev fem centerpartister att ”Landsbygden måste leva av egen kraft”. Man kunde tro att Centerpartiet, som en gång hette Bondeförbundet skulle ha en god kunskap om landsbygden. Men tyvärr finns det vilseledande inslag i artikeln, som gör att man kan ifrågasätta kompetensen hos dagens centerpartister avseende Roslagens unika landsbygd.

I artikeln talas om produktion av mat och och energi samt om landsbygden som rekreationsområde för stadsborna. Sant, men man tycks ha glömt två viktiga och växande kategorier av lantisar, som har blivit möjliga just för att Roslagen ligger nära stora befolkningscentra:

– turistföretagare – turismen är en av våra snabbast växande näringsgrenar och ”Roslagen” är ett starkt varumärke

– professionella distansarbetare som konsulter, ingenjörer. ekonomer etc. Välutbildade personer som upptäckt att det går bara att arbeta på distans, med enstaka besök i Stockholm eller Uppsala. Dessutom att en stuga i Roslagen är löjligt billig jämfört med en Lidingövilla.

Vad är då sanningen om Centerns kommunala landsbygdspolitik? Tyvärr kan man få intrycket att det handlar om att avveckla, snarare än att utveckla landsbygden. Några exempel:

– Skolfrågan. Centern har medverkat till att besluta om nedläggning av flera små skolor på landet. Visst, det kan finnas en gräns för hur liten en skola kan vara, men med modern teknik skulle även mycket små skolor kunna leva vidare och göra det möjligt för barnfamiljer att bosätta sig på landet. Centern har vägrat att ens diskutera Skolverkets initiativ att utnyttja modern teknik för att låta skolor leva vidare.

– Militärt övergrepp genom det så kallade ”influensområdet”, som medfört byggförbud på en stor del av Väddö. Centern ingick i den tidigare majoriteten såväl som i den nuvarande styrande minoriteten. Bägge lade sig platt för statsmaktens övergrepp på Väddöbornas rätt till sin egendom.

– Enskilt VA. Centerns kommunalråd har fått för sig att tomter på landet är så urbota steniga att enskilt VA med sluten tank för WC-avlopp och infiltration av BDT-avlopp är helt omöjliga varför bygglov, som gör tomterna attraktiva för barnfamiljer, inte kan komma på fråga.

Naturligtvis är det svårt att tro att våra centerpartiska politiker vill någon illa. Det är bara det att de inte tycks veta så mycket om dagens liv på landet. Den nödvändiga kunskapen finns nog bättre i de partier vars förtroendevalda själva bor på landet. Undantaget är naturligtvis Socialdemokraterna som tvingade de egna lantisarna till ”politisk snuva” när skolnedläggningarna beslöts.

Ingmar Ögren SD

Infört i Norrtelje Tidning den 17e november 2016

De som sätter religionen först hör inte hemma i Sverige

I sin ledare den 4 november berömmer Reidar Carlsson domstolsutslaget som i praktiken dömer en barnmorska till landsflykt för att hon vill följa sin kristna tro. Javisst, i min barndom fanns en hel del förtryck från den kristna religionen, exempelvis fick vallokaler inte vara öppna under gudstjänsttid. Bra att Sverige blivit sekulärt och tagit bort det mesta av religiöst förtryck.

Sedan tycker Reidar Carlsson mitt inlägg i KF är främlingsfientlighet. Det handlade om svårigheten att integrera somliga människor där jag sade och fortfarande tycker att invandrade personer, som demonstrativt sätter sin religion före svensk praxis, inte hör hemma i Sverige.

Knappast någon kan ha undgått uppgifter i media om hur självutnämnda företrädare för Islam ägnar sig åt mord våldtäkt, tortyr etc. på personer för att de upplevs som kristna, ateister eller som helt enkelt har råkat förtörna islamister.

Då tycker jag det är en enkel slutsats att den kapacitet vi i Sverige har att ta emot asylanter hellre skall användas för att värna offren från det pågående muslimska inbördeskriget än att välkomna dem som demonstrativt vill införa en främmande religions regelverk i Sverige.

Ingmar Ögren SD

 

Infört i Norrtelje Tidning den 13e oktober 2016

Regeringens förslag är skadligt för svenska arbetare – därför säger SD nej

Med civilminister Ardalan Shekarabis lag kommer kraven på svenska företag att bli betydligt strängare än på utländska företag. Det utländska företaget kan erbjuda sämre villkor för sina anställda och därmed vinna upphandlingar. Svenska arbetstagare konkurreras ut. Det framgår om man läser det finstilta i Ardalan Shekarabis lag.

Lagen medför krångel som leder till att svenska småföretag som inte kan anlita omfattande juridisk hjälp blir chanslösa vid upphandlingar. Det skulle bland annat leda till att skolor, äldreboenden och liknande inte kan servera närproducerad mat.

Med Ardalan Shekarabis lag kommer man att kunna ställa krav på svenska företag att ha upp till 30 procent utlandsfödda i arbetsstyrkan. Sådan diskriminering av svenska arbetstagare kommer vi aldrig att gå med på. Sverigedemokraterna kommer att kämpa för att svenska regler ska gälla i Sverige och för att alla arbetstagare ska ha schyssta villkor.

Oscar Sjöstedt (SD), ekonomisk-politisk talesperson

Per Carlberg (SD), ordförande för Sverigedemokraterna i Stockholms län

Mikael Strandman (SD), gruppledare Sverigedemokraterna Norrtelje

Infört i Norrtelje Tidning den 12e oktober 2016

Svenska kyrkan får inte bli en politisk rörelse

Någonting allvarligt håller på att hända med Svenska kyrkan. Tidigare har vår kyrka varit en plats för alla som vill ta del av Jesu kärleksbudskap, en traditionsbärare och en viktig samhällelig grundpelare. En plats där vi alla kunde samlas i både glädje och sorg.

Under de senaste årtiondena har dock något oroväckande börjat äta sig in i Svenska kyrkan. Det började med att vi fick en konstig debatt om att vi skulle ta bort skolavslutningar i kyrkan, psalmer som våra mor- och farföräldrar och de innan dem sjungit i generationer och andra kristliga traditioner som är en del av vår kultur. Motivet till detta skulle vara att de med annan tro, främst muslimer, skulle känna sig diskriminerade.

Fler och fler inser i dag det absurda med detta. Naturligtvis accepterar alla normala människor att det land man flyttat till har en egen kultur och egna seder som man lever med. Skulle du, vid en eventuell flytt, kräva av till exempel thailändare eller turkar att de avsade sig delar av sin kultur och religion för att du känner dig diskriminerad? Naturligtvis inte!

Svenska kyrkan har dessutom aldrig utestängt någon utan tvärtom varit välkomnande till alla utifrån.

Nu har tyvärr detta synsätt även letat sig in hos kyrkans företrädare. Under de senaste åren har Svenska kyrkan eftersträvat en ny sorts medial uppmärksamhet genom att engagera sig i olika politiska frågor.

En liten elit som på olika sätt är anslutna till de partier som dominerar kyrkomötet har formulerat bestämda politiska uppfattningar om bland annat migrationspolitik, terrorbekämpning och miljöpolitik. Istället för att stå upp för Jesu kärleksbudskap och de kristna traditionerna som präglat vår kultur vill man nu omvandla kyrkan till en politisk rörelse med starka postmarxistiska och splittrande identitetspolitiska inslag där inte längre ens Jesus Kristus är en självklar del.

Vi har en ärkebiskop som inte kan välja mellan Jesus och Muhammed och delar av ett ledarskap som inte längre vill bära korset för att det är provocerande för muslimer. Varför skulle muslimer bli provocerade av att kristna bär ett kors?

Vi sverigedemokrater är mycket oroade för denna politisering av Svenska kyrkan. En kyrka som mer och mer övergår till att bli en politisk rörelse kommer att få en liten folklig förankring och många kommer att känna sig utestängda. Vi sverigedemokrater kommer att göra vad vi kan för att förändra inriktningen efter kyrkovalet 2017.

Mikael Strandman (SD), Sverigedemokraterna Norrtelje

Infört i Norrtelje tidning den 5e oktober 2016

Ge rätt signal till småföretagare och barnfamiljer

Kommunstyrelsen har ingen gemensam strategi för att ”sälja” Norrtälje. Kommunen står inför flera problem, inte bara företagandet.

Börja med det allvarligaste. Det är kommunens ålderspyramid, att antalet äldre ökar och antalet yngre i arbetsför ålder minskar.

Varför är det nu så? Jag vill påstå att det inte satsas på att behålla ungdomarna i kommunen efter studierna, utan ungdomarna bosätter sig i andra områden i regionen.

Tre områden som kommunstyrelsen inte ser helheten av är:1. Billiga bostäder till ungdomar.2. Bättre signaler till presumtiva företagare.a. Fungerande skolor i landsbygd.b. Lättare med bygglov.c. Enklare att bygga ut fritidshus till permanenta fastigheter. Där kommer avloppsfrågan in i bilden.3. Förstå att barnfamiljer och företagare själva vill kunna välja var de vill bosätta sig, och då väljer de i första hand inte att bosätta sig i centrala Norrtälje. Då skall man från kommunens sida hjälpa till med de problem som skall lösas.

Norrtälje hamn-projektet kommer att befolkas av dem som redan i dag har sommarställen i kommunen plus äldre från kranskommuner. Så hamnområdet kommer till minst 70 procent att bebos av pensionärer. Barnfamiljer har varken råd eller intresse av att bo där.

Så kommunstyrelsen måste tänka om och tänka rätt. Det måste finnas en röd tråd i kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen måste skicka signalen att kommunen vill ha småföretagare och barnfamiljer i vår bygd.

Sune Rehnberg, SD

ledamot i kommunfullmäktige

ledamot i barn- och skolnämnden

Infört i Norrtelje Tidning den 16e september 2016

Varför vågar inte Norrtäljes skolpolitiker prova fjärrundervisning?

Den 5:e september var det möte i barn- och skolnämnden. Bland annat skulle ett förslag om fjärrundervisning, från Sverigedemokraterna, behandlas.

Förslaget var baserat på några enkla fakta:

· Skolverket har just nu rullat igång ett forskningsprojekt om just fjärrundervisning, som kommunerna inbjuds medverka i.

· Norrtälje är till ytan länets största kommun och har därmed långa restider för skoleleverna.

· Nedläggning har beslutats för flera små skolor, trots intensivt folkligt motstånd.

· Kommunen lider av svår brist på behöriga lärare.

· Norrtäljes skolor kostar mycket i förhållande till riksgenomsnittet.

· IT-tekniken erbjuder nu tekniska förutsättningar för fjärrundervisning.

· Skolförvaltningen påstår att det är viktigt att skolan tar till sig samhällets tekniska utveckling.

Skolförvaltningen hade gjort ett tjänsteyttrande om förslaget, som innehöll påpekande att fjärrundervisning är omgärdat av många restriktioner – just det som Skolverket ville ompröva. Dessutom påstod man att de minsta barnen inte skulle kunna hantera datorer – i en tid då många förskolebarn nästan alltför gärna leker med just datorer.

Förslaget blev avslaget i hjärtlig samverkan mellan socialdemokrater och moderater. Om detta berodde på att det var en dålig idé eller möjligen på att förslaget kom från Sverigedemokraterna är svårt att säga.

Vad som kan sägas säkert är att Norrtäljes skolpolitiker inte ens vill prova principer som kan leda till mer rationellt utnyttjande av lärarresurser och lokaler samt dessutom höja utbildningens kvalitet.

Vi har de politiker vi förtjänar.

Ingmar Ögren, SD
Sune Rehnberg, SD
Mikael Strandman, SD

Infört  Norrtelje Tidning den 9 september 2016

Sverigedemokraterna kan inte behandlas som luft

Reidar Carlsson ställer i sin ledare den 30 augusti en fråga som är en självklarhet för en stor mängd väljare.

Äpplen och päron blandas avseende sossarnas mångåriga allianser med kommunister och fackföreningar och jämförs med samverkan mellan Alliansen och Sverigedemokraterna. Till exempel kommer några större eftergifter i invandringspolitiken inte att behövas då socialdemokrater, moderater och ytterligare partier i dag för väldigt lika politik som Sverigedemokraterna på detta område.

Moderaterna har redan tappat väljare till Sverigedemokraterna och fler följer.Det är inte självklart för Alliansen 2018 att Centerns fria invandringspolitik och Liberalernas älska EU är ett vinnande koncept.

En normal moderat i regeringsställning bör begripa att Sverigedemokraterna inte kan behandlas som luft.

Titta på Frankrike idag, en baddräkt kan eventuellt gömma ett bombbälte. Då förbjuds den vilket är politik på högsta nivå innan ett val.

Tyvärr har sierskan Saida gått ur tiden men Reidar Carlsson kan utan hennes hjälp tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet fundera över varför Sverigedemokraternas opinionssiffror skiljer tio procent från internetmätningar kontra intervjuer och kommande valresultat.

Karl-Göran Edberg, Sverigedemokraterna i Norrtälje

Infört i Norrtelje tidning den 5 september 2016

Är SD rasistiskt borde M också vara det

Hela ledaren i Norrtelje Tidning från den 30 augusti väljer att fullständigt förtränga vad som hänt sedan migrantkrisen i höstas. Från att ha kallat vår politik för främlingsfientlig och rasistisk har de rödgröna och Alliansen nu fått ge efter för verklighetens realiteter.

Med facit i hand vet vi alla att Sverigedemokraterna hade rätt. Allt det självklara, som ”volymer”, ”resurser” och ”prioriteringar” och som var rasistiskt och främlingsfientligt ena månaden blev nästa månad en självklarhet att diskutera. Helt utan skam i kroppen får man det nu att låta som om detta är någonting man alltid tyckt.

Värst av alla i denna förljugenhet är Moderaterna. ”En liten lort” är faktiskt en ganska träffande beskrivning i detta sammanhang…

Märkligt blir det när Anna Kinberg Batra väljer att kalla oss för ett rasistiskt parti. Då Moderaterna tar efter våra förslag gällande bland annat invandring, ålderstester av så kallade ”ensamkommande barn” och tiggeriförbud borde de ju i så fall också vara rasister. Det viktigaste av det som förut fick Moderaterna att anklaga oss för främlingsfientlighet och rasism tar de nu själva efter.

Moderaterna är ett splittrat parti. Min gissning är att Batra-falangen är numerärt underlägsen men har flera av de ledande positionerna. När kostnaderna för de senaste årens massinvandring rullar ut på kommunerna kommer splittringen bli ännu värre och vi kommer att få se ett uppror mot partiledningen bland de moderata kommunalråden.

Förlorar då Batra-falangen kommer saken till ett helt nytt läge. Tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna får vi då egen majoritet. Vi behöver varken Centern eller Folkpartiet. Det är detta som skrämmer Reidar Carlsson.

I en sådan konstellation är det vi Sverigedemokrater som måste ta det sociala ansvaret och hindra Moderaterna från att förstöra kollektivavtalen och införa fri lönesättning. Vi sverigedemokrater måste även hindra Moderaterna från att drastiskt skära i välfärden för svenska medborgare.

Vi sverigedemokrater måste verka för en lagändring där vi faktiskt prioriterar svenska medborgare framför utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd (PUT) när det gäller tillgången till välfärden. I dag har utländska medborgare med PUT samma tillgång till välfärden från dag ett vilket inte är rimligt. Låt välfärdssystemet bli något de med PUT successivt kvalificerar sig för genom att jobba och betala skatt!
MIKAEL STRANDMAN, SD

Infört i Norrtelje Tidning den 10 augusti 2016

Vi ser oss som Sverigevänner

På ledarsidor och i den politiska debatten försöker ”de etablerade” partierna etablera en bild av oss i Sverigedemokraterna som ”främlingsfientliga högerpopulister”. Senast, enligt SvD den 28e juli, vill Centerns Annie Lööf bunta ihop oss med Donald Trump och Vladimir Putin. Man kan också, som LO, gräva fram enstaka personer med nazistiska sympatier, helst utan att nämna att dessa personer sedan länge är döda eller uteslutna.

Hur kan det då komma sig att SD, trots denna propaganda, sedan länge är etablerat som Sveriges tredje största parti i både valresultat och opinion. Som vi ser det handlar om rätt många väljare genomskådar propagandan.

Främlingsfientligt? Svårt för oss att förstå när vi har flera förtroendevalda som är utlandsfödda eller har utländskt ursprung. Dessa är dock nu väl assimilerade svenskar. Vi har faktiskt ställt frågan i Fullmäktige hur det kan komma sig att exempelvis Röda Korset eller Frälsningsarmén måste begära och betala för polistillstånd för att få tigga pengar medan det är fritt fram för rumänska tiggare helt utan polistillstånd.

Vi kan inte begripa allt, men vi rejält kritiska mot ”silkesvantar” mot hitresta kriminella personer. Vi ser detta som sverigevänlighet snarare än främlingsfientlighet.

Höger? Också svårt för oss att förstå. Vi skäms inte för att plocka upp goda idéer från den tid då Sverige, under socialdemokratisk ledning, reste sig från fattigdom till rikedom. Men vi har den ”högeraktiga” åsikten att skattepengar skall hanteras med stor försiktighet. Om vi fick råda skulle varken 27 miljoner gå till en onödig bro i hamnen eller tio miljoner till en järnvägsstation i Täby.

Populister? Det är populärt bland ”politiska översåtar” att kalla oss, som tycker annorlunda, ”populister” i betydelsen att hävda enkla, men ogenomförbara, lösningar på komplexa problem. I vår värld är en populist en politiker som lyssnar till folket och försöker undanröja de politiska missförhållanden som orsakas av okunniga och aningslösa centralistpolitiker. Några exempel på vad vi noterat i Norrtelje kommuns perifera delar:

– Lagens krav på ”skydd för hälsa och miljö” i samband med VA-lösningar tyder man som att enbart kommunalt VA duger och vill helst glömma att det finns åtskilliga godtagbara enskilda lösningar – som dessutom kostar mindre.

– Kommunen låter stillatigande militären lägga byggförbud på en stor del av Väddö och vill inte ens diskutera om detta är förenligt med § 17 i de ”Mänskliga rättigheterna” som handlar om rätten till egendom.

– Man beslutar om nedläggning av flera små skolor utan att ens undersöka uppenbara möjligheter att både spara pengar och höja den pedagogiska kvaliteten.

Vi fortsätter alltså att stolt och populistiskt att försöka omvandla folkliga åsikter till praktisk politik

Ingmar Ögren SD

 

Infört i Norrtelje tidning den 25 juli 2016

Fler ”exit” kan ske om politiker inte tar åt sig

Den första juli hade Karin Karlsbro med flera liberaler en debattartikel som började med att konstatera att Brexit kändes som en kalldusch för EU-entusiastiska liberaler och slutade med en uppmaning att kraftsamla för att göra EU till en bättre organisation.

Men inte ett ord om hur EU utvecklats från att vara en fredsgarant och en organisation för fri handel till ett kostsamt byråkratiskt monster som påverkar nationer och personer på ett negativt sätt.  Som vi ser det är det denna utveckling som orsakat Brexit.  Om inte politiker och byråkrater förstår detta är risken stor för EU fortsätter falla sönder.  Några exempel på vad som specifikt drabbat Sverige:

–         en gång i tiden var svenska vägmarkeringar målade i varselgult.  Numera är de vita, troligen bestämt av någon sydeuropé som sällan skådat snö

–         en gång var Sverige i stort fritt från tiggare.  Numera har EUs ”fria rörlighet” gett oss utländska tiggare utanför butiker och tågstationer.

–         en gång hade vi gränskontroll.  Nu är det fritt fram för kriminella att låta vapen flöda in i landet. Dessutom har EU totalt misslyckats med ”Schengenavtalet” i och med att man tagit bort de enskilda ländernas gränskontroller utan att lyckas etablera en fungerande yttre gränskontroll.

–         i Sverige har vi lyckats få ner rökningen radikalt, tack vare det svenska snuset.  Men för snus gäller inte ”fri rörlighet” även om snus knappast skadar någon annan än cigarettfabrikanterna.

Vi kan hålla med om att det behövs kraftsamling.  Men först måste kraften samlas för att ta ett steg tillbaka och backa på de beslut som visat sig rent dumma. Det är tänkbart att vi skulle kunna bli överens med liberaler om detta.  Om inte får vi nog se fram mot fler ”exit”, speciellt som Norge, Schweiz och Island tycks klara sig gott.

Mikael Strandman SD

Ingmar Ögren SD

Infört i Norrtelje Tidning den 11e juli 2016

Javisst, vi är oberäkneliga och populister

Reidar Carlsson påstår i sin ledare den 16e juni att Sverigedemokraterna är ett ”främlingsfientligt och oberäkneligt populistparti”. Han har alldeles rätt! Låt oss se på vad detta innebär:

”Främlingsfientligt”. Javisst, vi står tveklöst upp för asylrätten, men:

vi tycker inte att asylrätten innebär någon rätt för ekonomiska migranter

vi tycker inte att svenska medborgarskap skall ges till den som varken accepterar svensk kultur eller vill lära svenska

vi tycker att grovt kriminella personer med utländsk bakgrund skall utvisas, oberoende av eventuella ”asylskäl”

vi tycker inte att asylstatus skall ge en rätt att gå före i bostadsköer.

Vi vill nog hellre kalla detta Sverigevänligt än främlingsfientligt.

”Oberäkneligt”, javisst vi försöker i politiken att ”tänka utanför den politiska boxen”. Exempelvis i skoldebatten tror vi oss ha hittat en lösning, som genom digitalisering, både spar pengar och behåller de små skolorna. Vi är stolta varje gång vi hittar en lösning som övriga partier tycker tyder på oberäknelighet.

”Populist” handlar om hur man ser på medborgarna. Vi tror att medborgarna inte är dummare än politikerna och att det är väl värt att lyssna på medborgarna i många frågor. Detta till skillnad mot en del andra partier som snarast tycks försöka ”uppfostra” medborgarna till att exempelvis tro att det är bättre för små sexåringar att vänta på bussen i snöyran än att gå till en lokal liten skola. Vi är alltså stolta och glada över etiketten som Reidar Carlsson sätter på oss.

Mikael Strandman SD

Ingmar Ögren SD

Infört i Norrtelje Tidning den 6 juli 2016

Vi lovar skolor och trygghet i hela kommunen

Någon kan tro att kivet om de små skolorna är över nu sedan Kommunfullmäktige beslutat om nedläggningar efter samverkansstyrets moderatstödda förslag. Resultatet blev att kommunen (kanske) gör en liten besparing på bekostnad av de minsta barnen längst bort.

Våra argument att skolan, liksom alla andra verksamheter, kan dra nytta av modern IT-teknik valde man att helt negligera. Man vägrade helt enkelt att ens ta upp en diskussion i Barn- och Skolnämnden.

I fullmäktige visade Centerns Karin Broström upp en bild över hur många små skolor som ännu finns kvar i kommunen. Vi, som har sett Centerns svek, när det gäller de skolor som nu läggs ner, har svårt att undvika misstanken att detta är en lista på de små skolor som skall läggas ner härnäst. Om Centern får råda alltså.

Vi Sverigedemokrater tycks vara ensamma om att kunna presentera beprövade metoder som gör det möjligt att driva små skolor på tekniskt, ekonomiskt och pedagogiskt bra sätt. Därför vågar vi lova inför kommande val att åter öppna de små skolorna. Inte självklart helt som förut utan olika rationaliseringar måste övervägas, som:

– lokaler kan vara inhyrda och behöver inte självklart vara kommunägda

– skolluncher kan komma att levereras av lokala cateringföretagare

– rejält IT-stöd, som ger även de minsta skolorna de bästa lärarna.

Inför nästa val kommer naturligtvis alla partier att ”värna om glesbygden”. Tro’t den som vill, men kom ihåg att det är SD som har ”trygghet och tradition” som honnörsord. Till det kommer villighet att utnyttja modern teknik för utveckla vår underbara miljö ”i Roslagens famn”. Glöm heller inte att det var Vänstern och Liberalerna som, liksom vi, ställde upp på att följa folkviljan och hitta ett sätt för de små skolorna att leva vidare. Med ett bra valresultat kan vi få igång Närtuna, Herräng och Singö igen.

Sune Rehnberg SD

Ingmar Ögren SD

Infört i Norrtelje tidning den 16 juni 2016

Flummig, olaglig och lögnaktig

Kommunfullmäktige ska på måndag behandla samverkanstyrets förslag om skolstruktur och skolutvecklingsprogram. Vi i Sverigedemokraterna tycker att Norrtälje kommuns hantering av skolfrågan och speciellt stängningen av de små skolorna är flummig, olaglig och lögnaktig.

Det är ett oförskämt uttalande. Sådant kan man helt enkelt inte påstå om sina politiska motståndare utan goda skäl.

Men det gör vi.

Flummigt. I inledningen till ”skolutvecklingsprogrammet” står ”öka förutsättningarna för varje barn att nå sina mål”. Det tyckte vi i Sverigedemokraterna borde kompletteras till ”finna och nå sina mål” eftersom skolan rimligtvis bör ha resurser att hjälpa varje barn att hitta mål som stämmer med både den egna begåvningen och arbetsmarknadens krav. Det tyckte inte nämnden och anknöt därmed till den gamla dåliga S-traditionen som kallas ”flumskola”.

Olagligt. I kommunallagens 4:e kapitel §17 står att nämndledamöter har rätt att väcka ärenden. Det försökte vi i Sverigedemokraterna göra i februari för att bland annat få klarhet i förutsättningarna för att rädda små skolor med hjälp av fjärrundervisning. Nämnden har nekat ta upp detta ärende, varför vi i Sverigedemokraterna har anmält kommunen till förvaltningsrätten för lagbrott.

Lögnaktigt. I förslaget till ”ny skolstruktur” står det ”Det finns alltså i dagsläget inte förutsättningar att ersätta behöriga lärare i klassrummet med lärare som undervisar på distans i alla ämnen”. Vi har haft en diskussion med undervisningsrådet Björn Sterner på Skolverket som gärna ser att skolorna i Roslagens glesbygd ansöker om att delta i det försök med fjärrundervisning som nu drivs av Skolverket.

Vi i Sverigedemokraterna tycker alltså att det är märkligt om alla ledamöter i fullmäktige inom samverkansstyret och Moderaterna är beredda att ta beslut om slakt av de små skolorna på ett så tveksamt underlag som finns i dag. Vi tycker den inkompetenta hanteringen är ett fullgott skäl för återremiss med krav på barn- och skolnämnden att göra om och göra rätt.

 Infört i Norrtelje tidning den 8e juni 2016

Viktigt prova IT-teknik innan skolor läggs ner

Den nya skolstrukturen, som inkluderar stängning av flera små skolor, var uppe till omröstning den 23 maj i Barn och Skolnämnden. Samtliga oppositionspartier hade invändningar, men beslutet blev ändå att förslaget godkändes och går vidare till behandling i Kommunstyrelsen.

För den som anser att små skolor i glesbygden är omoderna och som har svårigheter att se på vad modern teknik kan åstadkomma kan den föreslagna strukturen kännas som en nödvändig utveckling. Detta speciellt när det finns ett krav på rejäla besparingar på skolområdet – samtidigt som kommunen satsar 27 miljoner på en onödig ”promenadbro” i hamnen.

Vi Sverigedemokrater försöker hitta en lösning som innebär att de små skolorna blir kvar samtidigt som andra problem med ekonomi och lärarnas kollegialitet löses. Det vi gjort är att se på vad man gör i glesbygden på annat håll, som Australien, där man haft distansundervisning sedan tidigt 1900-tal.

Vi ser nu hur modern IT-teknik medverkar till att rationalisera allt fler områden. Senast hur ett antal flygledartorn i Norrland fjärrkörs från Sundsvall. Men i skolan skulle det alltså inte vara möjligt. Vi tror det finns en möjlighet, som innebär att man arbetar med två klassbegrepp för barnen:
– en pedagogisk klass där en behörig lärare undervisar barn, somliga i samma rum och somliga dubbelriktat anslutna via nätet.

– en fysisk klass där barnen i en liten glesbygdsskola (i flera pedagogiska klasser) sitter vid sina datorer tillsammans med en lokal lärare, som ansvarar för att ta hand om barnen på plats.

Denna lösning har tidigare inte varit tillåten i Sverige. Men nu har Skolverket öppnat för ansökningar om försöksverksamhet, något som inte tycks intressera varken Skolförvaltningen eller Samverkansstyret.

Vi SD tror oss ha hittat en lösning som känns viktig att prova innan man utarmar Norrtäljes glesbygd genom att lägga ner skolorna. En lösning som dessutom innebär att pengar sparas, att lärarna får sina nödvändiga kollegiala kontakter samt att skolan får dra nytta av modern teknik.

Vi vet att andra partier har andra prioriteringar, men hoppas vi kan bli överens så långt som att skolnedläggningen skall stoppas vid nästa möte i Kommunstyrelsen med direktiv till Barn- och Skolnämnden att göra om och göra rätt på de punkter där det finns allvarliga brister i nuvarande förslag.

Sune Rehnberg SD

Ingmar Ögren SD

Infört i Norrtelje Tidning den 2a juni 2016

Moderaterna bryr sig bara om makt

I sin ledare den 23 maj tar Reidar Carlsson upp Moderaternas återhämtning i opinionen. ”Moderaternas omsvängning i flyktingfrågan spelar säkerligen stor roll. Det har gjort att en del av dem som lämnade Moderaterna för Sverigedemokraterna i valet 2014 har återvänt.”

Detta stämmer till viss del. Moderaterna försöker nu locka tillbaka besvikna väljare som gått över till Sverigedemokraterna, där man sedan långt tillbaka förordat den politik övriga partier nu sakta men säkert blir så illa tvungna att anta då verkligheten kommit ikapp. Moderaterna fortsätter att ohämmat stjäla gammal SD-politik.

Men som väljare bör man beakta framförallt två saker här:

1. Moderaterna har en stor skuld till det migrationspolitiska haveri som vi nu ser. Moderaterna gjorde upp med Miljöpartiet om migrationspolitiken vilket innebar att Miljöpartiet med de små borgerliga partierna fick igenom många av sina krav. Detta ledde till en starkare signalpolitik som ännu mer lockade ekonomiska migranter från tredje världen. Pengar som skulle gått till försörjning av flyktingläger i Mellanöstern användes nu istället hemmavid för att bekosta det ökade antalet av så kallade ”ensamkommande” och övriga migranter, en omdirigering av resurser som förvärrade läget vid flyktinglägren.

Att nu i efterhand ”svänga helt om” måste anses som mycket ansvarslöst och visar att Moderaterna inte bryr sig om vare sig flyktingar, migranter eller den inhemska befolkningen utan använder sin ”humanism” som ett sätt att stänga ute sina värsta konkurrenter, Sverigedemokraterna. Allt för makten och härligheten vid köttgrytorna. Vill ni rösta på ett sådant parti?

2. Moderaterna anser fortfarande att Alliansen är den naturliga samarbetspartnern för 2018. Flera höga företrädare för Moderaterna talar nu dessutom helt öppet om ett samarbete med Miljöpartiet efter valet. Detta eftersom Kristdemokraterna förmodligen åker ur riksdagen 2018 och måste ersättas för att uppnå majoritet.

Vid en ”Allians-seger” i valet 2018 kommer vi troligtvis att få se en regering med moderater, centerpartister och miljöpartister vid rodren, alltså samma gäng som orsakat den situation som vi nu befinner oss i. Tror ni på allvar att dessa kommer att komma med några konstruktiva lösningar? Det tror inte vi! Vi tror att hyckleriet och kappvänderiet kommer att fortsätta med oförminskad styrka.

Om fyra år räknar regeringen med att vi har närmare en miljon vuxna bidragstagare. Detta är förstås oräknat de som gått i pension eller lever på studiebidrag eller lån. Detta kommer att leda till mycket stora samhällsförändringar och som svenska folket inte fått säga sitt om.

Att inte vara ärlig mot sig själv och andra leder i slutänden alltid till att problemen blir mycket större än de skulle varit om man var ärlig från första början. Om man från början sagt att vi i Sverige vill hjälpa och det kommer vi att göra på plats, så hade vi räddat enormt många fler. Vi hade dessutom inte försatt Sverige i den svåra situation där landet nu befinner sig i.

Mikael Strandman SD

Infört i Norrtelje Tidning den 16e maj 2016

Var är rättvisan lyhördheten och solidariteten?

Jag vill påminna om att Norrtälje är en speciell kommun med sin skärgård och öar, där människor bor och verkar. Dessa människor kräver att de styrande politikerna tar hänsyn till deras situation och lyssnar på deras synpunkter när det gäller skola och annan social service.

Vid valår lovar dessa partier att ”vi satsar på landsbygden och skärgården för det är viktigt”. Hur blev det? Jo, skolor skall läggas ner utan att ha en dialog med berörda parter. Det är maktfullkomlighet eller så bestäms det mot bättre vetande.

Se på Centerpartiet som säger sig värna om landsbygden? Nej, det gäller att klamra sig kvar vid grytorna i första hand till varje pris. Var är lyhördheten, solidariteten, jämlikheten och rättvisan?

Kommunstyrelsen verkar helt ha tappat greppet och beslutar i ren panik på skolans område bland annat.

Vi sverigedemokrater försöker göra oss hörda, men det är som att slåss mot väderkvarnar.

Sune Rehnberg SD

Infört i Norrtelje Tidning den 12e maj 2016

Är ”samråd” förenligt med svensk lag?

Vid Ytterskär på Väddö upprättades ett luftvärnsskjutfält under tidigt 40-tal då världskriget pågick. Det drabbade bara någon enstaka fiskare som fick söka annan försörjning. Därefter kom många år av fredlig samexistens mellan Luftvärnet och folket på Väddö.

Luftvärnsregementet var noga med att upprätthålla ett gott förhållande, bland annat genom att bjuda in Väddöborna till visningar på skjutfältet med information om verksamheten. Detta lyckades och Väddöborna accepterade smällarna från automatkanonerna som en naturlig verksamhet hos den goda grannen, som dessutom erbjöd ett och annat arbetstillfälle.

Sedan lades regementet ner och verksamheten togs över av Första amfibieregementet. Nu blev det ändring. Inte längre några trevliga besök, i stället lade man byggförbud genom så kallat ”militärt samråd” över en stor del av Väddö.

Detta motiverades med buller, samtidigt som det blev omodernt att skjuta automatkanon varför nästintill inget buller har förmärkts under senare år.

Vi Sverigedemokrater tycker detta, att inte få bygga på egen mark, är att bli berövad en väsentlig del av sin egendom, speciellt när det motiveras av det märkliga ”allmänna intresset” att skydda folket från buller, som knappast finns.

Vi misstänkte att detta handlar om sådant berövande av egendom, som är förbjudet enligt Europakonventionen, vilken även är svensk lag. Därför ställde vi en fråga i kommunfullmäktige till byggnadsnämndens ordförande om hon anser att det ”militära samrådet” är förenligt med gällande lag. Någon klarhet i hennes åsikt fick vi inte, bara ett svar som indikerar att hon tycker det är viktigare att lyda myndigheter än att värna medborgarnas lagliga rätt till sin egendom.

Sorgligt tycker vi, men blev lite tröstade under den efterföljande debatten då kommunalrådet Ulrika Falk (S) försäkrade att hon, tillsammans med Berit Jansson (C), arbetar med frågan.

Vi i SD hoppas innerligt att de bägge kommunalråden lyckas få bort det omotiverade ”samrådet” och att vi slipper ta till den långa och besvärliga processen att väcka ärendet i Europadomstolen.

Infört i Norrtelje Tidning den 29e april 2016

Utan utredning ska ingen skola få läggas ner

Vi har sett en hel del här på debattsidan på senare tid om Norrtäljes små skolor och frågan om de skall få finnas kvar. Vi är två sverigedemokrater som sitter i barn- och skolnämnden. En intressant erfarenhet, men ibland lite frustrerande.

 Nyligen diskuterades ”Skolutvecklingsprogrammet”. Vi såg genast i inledningen att det kan finnas anledning befara att skolan rör sig i ”flumriktning”. Dessutom hade ROOP:s Johan Österberg flera kloka inlägg och förslag, baserade på hans gedigna erfarenhet av arbete i skolan. Alla våra inlägg avfärdades direkt av majoriteten. Det får vi ta, sådan är demokratin.

Frågan om de små skolornas framtid engagerar oss väldigt mycket. Vi utnyttjade därför vår rätt enligt kommunallagen att väcka ett ärende i nämnden och lämnade i februari in en begäran att följande utreds före eventuella beslut om de små skolorna:

• Kostnad per elevplats, absolut och i relation till större skolor.

• Skolbyggnadens status och underhållsbehov.

• Förutsättningar att minska kostnader genom ökat IT-stöd som interaktiv distansundervisning.

• Förändringar i elevernas restid och kostnader för skolskjutsar vid eventuell nedläggning.

• Prissatt listning av för- och nackdelar enligt skolutredningen.

Efter två månader har detta alls inte tagits upp i nämnden. Som vi ser det kan det innebära ett lagbrott och tveksam hantering ur demokratisk synpunkt.

Vi anser att de små skolorna erbjuder en bra lärmiljö och är viktiga för berörda bygders framtid. Visserligen kan det finnas en undre gräns för hur liten en skola kan vara, men vi anser att inga nedläggningar skall komma ifråga utan föregående gedigen utredning, pedagogiskt, ekonomiskt och tekniskt.

Därför måste vi överväga att upprepa våra frågor i fullmäktige. Detta känns viktigt eftersom hanteringen i barn- och skolnämnden påminner om det gamla talesättet: ”Om en fråga är svår, dunkel och otillräckligt utredd finns det alltid en lösning som är snabb, enkel och totalt fel”.

Sune Rehnberg SD
Ingmar Ögren SD

Infört i Norrtelje Tidning den 13e april 2016

Rena havsvatten mycket billigare än kommunalt VA

Den 21a mars hade kommunreportern Johan Sverke en intressant artikel i NT. Det handlade om de farhågor som professor Bo Olofsson från KTH och civilingenjör Amelia Morey Strömberg från Utvecklingscentrum för vatten har för grundvattnet i Roslagens kustnära områden.

Bägge är kompetenta personer och de dom säger är helt säkert riktigt. Våra kommunalråd har tagit fasta på detta och slagit fast att tillräckligt skydd för hälsa och miljö i kustbandet bara kan åstadkommas genom att gräva ner miltals med ledningar för kommunalt VA. Detta blir dock för dyrt så det är säkrast att planera och hålla inne med byggloven i kustområdena så att inte grundvattnet blir överutnyttjat.

Men vi som bor kustnära har upptäckt några enkla fakta:

det är nära till havet som innehåller en hel del vatten

det är fullt möjligt att förvandla havsvatten till dricksvatten på flera sätt, bland andra så kallad ”omvänd osmos”.

en anläggning för vattenrening med omvänd osmos kostar bara en liten bråkdel av vad en anslutning till kommunalt VA kostar

torrdass är inte bara något vi hade förr, numera finns flera luktfria och miljövänliga lösningar för lokala torra toalettlösningar.

Vi i SD tycker att Amelia gör att bra och viktigt jobb, men håller inte med henne om att grundvattenbristen minskar möjligheterna att bosätta sig vid kusten. Vi tror snarare att det handlar om kommunpolitiker som inte vill acceptera den miljövänliga teknik som redan finns tillgänglig. Kanske för att den gör det möjligt för fastighetsägare att lösa sin VA-hantering utan kostsam och senkommen anslutning till kommunalt VA?

Ingmar Ögren SD

Infört i Norrtelje Tidning den 12e aoril 2016

Vi vill ha en total nystart för SFI

SFI (svenska för invandrare) bedrivs i Lommarskolan för våra nyanlända ensamkommande ungdomar. Ett besök på plats gav mig en skrämmande upplevelse. 

• Hur tänker våra berörda parter?

• Finns det någon strategi för ungdomarna?

• Varför gör man inte som man säger i medierna?

• Kan de nyanlända ungdomarna känna sig välkomna och trygga?

• Var är alla pedagoger som det sägs är så viktiga för dessa ungdomar?

• Finns det en plan och strategi för alla ungdomar?

• Har ungdomarna fått information av nyttan att lära svenska?

• Har ungdomarna fått information om vilka krav och skyldigheter det åligger dem?

• Var finns de pedagoger som skall vägleda ungdomarna och ge studievägledning?

Många frågor.

Varför jag ställer dessa frågor är att jag har tagit mitt ansvar som medmänniska för att stötta dessa ungdomar och verkar som god man för ett antal ensamkommande ungdomar här i vår kommun. Jag har gått en kurs genom överförmyndaren och blivit godkänd, vilket betyder att jag har fått den kunskap om dessa ungdomars rättigheter som jag som god man måste ställa på samhället och vår regering.

I en handbok, som vi som verkar som god man får, står det att vi har en skyldighet att bevaka ungdomarnas situation totalt. Ett ansvarsområde är besök i skolan.

Jag var alltså på ett besök på Lommarskolan där ungdomarna har förmånen att lära sig svenska språket. Detta är en start som är så viktig för de nyanlända enligt vår regering och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Jag letade mig fram till den lokal som undervisningen bedrevs i och innan jag gick in så mötte jag ett antal ungdomar som var utanför lokalen. Jag frågade varför de var utanför och inte inne i klassrummet, men fick tyvärr inget svar.

När jag gick in i skolsalen undrade jag om de inte hade någon lärare. Ingen förstod min fråga. Till slut kom det fram en ung kvinna och sa att hon var lärare, detta på mycket knagglig svenska. Jag hade mycket svårt att tyda vad hon sa.

Är det detta som vår regering och Gustav Fridolin kallar för dugliga pedagoger och lärare av hög klass? Jag själv blev helt ställd.

Jag frågade efter den ensamkommande som jag är god man för. Jag fick efter ett tolkande till svar att han kommer alltid sent.

Är det detta som kallas att vi satsar på att integrera våra nyanlända i vårt samhälle? För mig som god man var det en skrämmande upplevelse att möta en verklighet som man har anat men inte trott vara sann.

Man kan jämföra med vad som hände på tidigt 1990-tal när flyktingar kom från Bo snien och andra områden i före detta Jugoslavien. Ungdomarna då gick runt hos företag med frågan om att få plats för arbetsträning, men ingen av dem som jag hade kontakt med fick någon möjlighet. Även före detta Note slog ifrån sig.

Det företag som jag då hade tog emot ett antal ungdomar för att de skulle få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. En av dessa, en fantastisk grabb, lärde sig svenska på sex månader med toppbetyg. Han blev sedermera anställd av mig och arbetade i mitt företag som produktionschef.

När jag avvecklade mitt företag blev denna grabb senare vd på företaget som inte såg hans potential när han sökte arbetsträning.

Hur har det då blivit sådan skillnad sedan 1990-talet? Har de regeringar som suttit sedan dess lovat för mycket och inte vetat i förlängningen vad som kommer att ske? Har dessa regeringar tappat kontrollen? Absolut! Så är det!

Vi sverigedemokrater ser på detta med fullt allvar och ansvar och kommer att komma med vad vi tycker måste göras. Vi vill ha en total nystart för SFI-skolan.

Sune Rehnberg, SD, ledamot i barn- och skolnämnden

 

Infört i Norrelje tidning den 26e mars

Egna medborgare ska få hjälp först

Reidar Carlsson skriver i sin ledare 9 mars att ”Det är inte så att de ensamkommande tar bostäder från någon annan”. Vi anser att detta påstående är helt felaktigt och visar på en avsaknad av förståelse för hur vår ekonomi och vårt samhälle fungerar.

 Kostnaden för så kallade ensamkommande flyktingbarn är snart lika stor som den totala kostnaden för hela det svenska rättsväsendet, cirka 30 miljarder kronor för 2016. Och prislappen för den omdebatterade invandrargruppen fortsätter att stiga de närmaste åren. Bristande resurser och rutiner hos Migrationsverket, samt en förlamande rädsla för att kränka någons identitet, gör att mängden beviljade uppehållstillstånd till ensamkommande vida överstiger jämförbara länders siffror.
Tyvärr är det så att en stor andel av de som säger sig vara under arton år inte är det. Motiven till att uppge en lägre ålder än den faktiska är många, bland annat större möjligheter till permanent uppehållstillstånd och att få hit sin familj.

När vi Sverigedemokrater
föreslagit obligatorisk medicinsk åldersbedömning har vi av ett samlat etablissemang fått höra att det som man gör i andra länder inte fungerar här i Sverige och att det visar på en dålig människosyn. På senare tid har emellertid en del nu börjat ändra sig i frågan. Fler och fler politiker börjar nu inse att det kanske inte är så bra att blanda barn och vuxna i institutioner och skolor. En 25-årig man vill oftast inte leva under samma regler som en 14-åring, en trolig anledning till de många konflikter som uppstår på dessa ”hem för ensamkommande”.Våra resurser är begränsade och det som nu händer är att denna växande grupp unga män och tonåringar tar mer och mer av samhällets resurser. Eftersom det inte finns olika plånböcker att ta ur, så som Reidar Carlsson tycks tro (all offentlig förvaltning är kommunicerande kärl) så drabbar denna snabbt växande kostnad alla samhällets funktioner.De resurser som samhället skulle lagt på att bygga bostäder till bostadslösa svenska medborgare går nu åt till att bygga bostäder åt andra länders medborgare. Dessa moduler som nu ska byggas i Norrtälje och runt om i landet blir dessutom mycket dyra med tanke på deras begränsade livslängd.

Vi Sverigedemokrater anser att samhället i första hand ska se till att hjälpa sina egna medborgare att få bostäder. I andra hand ska vi naturligtvis hjälpa i närområdet. Den svenska modellen, med en folklig acceptans för en av världens högsta skatter, kommer inte att bestå om invandringen alltid prioriteras framför den egna befolkningens behov.

Mikael Strandman SD

Ingmar Ögren SD

 

 

Infört i Norrtelje Tidning den 19e mars 2016

Politikerföraktet förstärks mot etablissemanget

Sverigedemokraterna kontra Trump är ju en fantastisk jämförelse i Norrtälje kommuns media Norrtelje Tidning.
På lokal nivå har Sverigedemokraterna, som Norrtelje Tidning mycket väl känner till, sex mandat i kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna har på nåder tagit sig in i olika nämnder men effektivt stoppats att delta i arbetsutskotten genom övriga partiers samarbete (etablissemanget). Flera av dessa partier är mindre eller lika stora som Sverigedemokraterna.

Dessa fakta gör att sex mandats röstberättigade i Norrtälje kommun representerande många väljare fråntas flera möjligheter att vara med och påverka kommunens beslut. Detta får många att se rött och politikerföraktet mot etablissemanget förstärks. Detta är något som Reidar Carlsson missat i sina krönikor.

Kanske halva befolkningen i USA också ser rött. De anser sig nedljugna av Wall Street, pengaflöden och naturligtvis det politiska etablissemanget i årtionden. Detta gör att Trump kan driva frågor som muren mot Mexiko.

Den driftige politikern Cameron kan också ställa till det för Reidar Carlsson, NT. Storbritannien kan mycket väl komma att rösta nej till EU i juni 2016. Då uppstår en ny mur.

Skräckscenariot för det
politiska etablissemanget i Sverige till nästa val där Sverigedemokraterna kommer att gå framåt:

1) Trump blir president.
2) Camerons Storbritannien går ur EU.
3) Övriga partiers och medias försök att marginalisera Sverigedemokraterna genomskådas av valmannakåren.

Med andra ord: att kopiera Sverigedemokraternas vägran att vara naiv är inget som de numera nya SD-kopiatorerna lärt sig.

Karl Göran Edberg SD

Infört i Norrtelje Tidning den 16/3 2016

Införandet följdes av en kommentar av redaktör Carlsson om att vi inte varit tydliga och tagit klart avstånd från Donald Trump. Som om det inte räckte med vår antydan om ”Tricky Dick”. Vi är inte övertygade om att det är så klokt att politiker i lilla Sverige försöker tala om för USA vem de bör ha som president.

Allt fler inser att SD inte är ett parti av rasister

Den tredje mars hade Reidar Carlsson en intressant ledare. Han börjar med att förklara att om Donald Trump tycker han inte. Naturligtvis är det svårt att förstå hur en person som Trump lyckats ta ledningen i Abraham Lincolns hedervärda parti, det parti som avskaffade slaveriet. Visst, republikanska partiet har även haft ”Tricky Dick” Nixon, mannen som en gång förlorade ett presidentval på den enkla frågan: ”Skulle du köpa en begagnad bil av denne man?”. En fråga som säkert Hillary Clinton kan upprepa om det kommer till att hon skall stå emot Trump i presidentvalet.

Men faktum kvarstår, Trump är en av de ledande spelarna på den politiska världsscenen. Således bör väl vi Sverigedemokrater känna oss smickrade när Carlsson stoppar oss i samma fack som Trump.

Carlsson påstår att vi har synen att människor från olika kulturer inte kan leva samman utan att det uppstår konflikter. Han har delvis rätt. Etniska svenskar, anser vi, har har mycket svårt att leva samman med personer som av kulturella skäl vägrar acceptera kvinnlig jämlikhet, som anser att religion skall få styra politik och annat som vi trodde att det svenska samhället lämnat bakom sig för länge sedan.

Sedan påstår Carlsson att Sverigedemokraterna inte har någon makt. Det kan diskuteras. I Riksdagen ser vi nu två kopieringsmaskiner. En socialdemokratisk och en moderat som bägge kopierar sverigedemokratiska förslag så fort de hinner. Ingen makt? Medan Centern och Vänstern står förundrade och tittar på. Samtidigt hänger Miljöpartiet efter den socialdemokratiska kopieringsmaskinen som en sladdande släpkärra.

I kommunen är det en annan sak. Vi försöker vara flitiga med lägga motioner och interpellationer i ämnen som vi är övertygade ligger många Norrtäljebor varmt om hjärtat. Visst, motionerna blir avslagna och interpellationerna blir besvarade utan åtgärd, men allt fler kommer till insikt om att Sverigedemokraterna inte är ett parti av lågutbildade rasister utan faktiskt har företrädare med både god utbildning och gedigen erfarenhet från näringslivet. Ett parti som dessutom är Sverigevänligt och som värnar om kommuninvånarnas bästa. Kanske just det som kommunpolitiken behöver mera av?

Infört i Norrtelje Tidning den 4/3 2016

Flera positiva kommentarer redan första dagen.

Dags att överge den omoderna WC-traditionen

På 1960-talet gällde torrdass på landet och i somliga stadskvarter. WC fanns men gick ofta till orenat utsläpp.

På den tiden införde många byggnadsnämnder principen att ”fritidsområden” planlades med begränsad byggrätt som utökades när det före detta fritidsområdet skulle övergå till permanent boende med kommunalt va.

Under de 60 år som gått sedan dess har mycket hänt. Snålspolande WC (som i fartyg) har tillkommit för dem som inget kommunalt va har. Dessutom finns nu moderna luktfria torra toalettlösningar med kompostering.

Nu råder en stor efterfrågan på bostäder i hela Stockholms län och då har ”fritidshusen” i Roslagen blivit attraktiva för barnfamiljer, men aktuell byggrätt ses som alltför begränsad för just barnfamiljer. Därför har Sverigedemokraterna motionerat om att planerna för de före detta ”fritidsområdena” skall ändras så att större hus kan byggas där fastighetsägaren kan visa på en miljö- och hälsomässig lösning för va-frågan. Detta i linje med plan- och bygglagen 12 kapitlet 2§ som säger att byggnadsnämnden skall ”uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning …”

Vi sverigedemokrater tycker att kombinationen av bostadsbrist och tillgången på moderna va-lösningar innebär att det är dags att ”ta initiativ” så att fler permanentbostäder kan komma till stånd på landsbygden. En bieffekt kunde bli att de små skolorna fick fler elever.

Det tyckte inte byggnadsnämnden, teknik- och klimatnämnden eller kommunstyrelsekontoret. Motionen avslogs utan hänsyn till att det nu finns flera kompetenta företag i kommunen som kan erbjuda goda enskilda va-lösningar.

Vi sverigedemokrater gillar traditioner. Men en tradition från 1960-talet som körts över av både teknikutvecklingen och den demografiska utvecklingen tycker vi är dags att ompröva enligt gällande lag. Det tycker vi är lite märkligt att vi synes vara ensamma om att tycka.

 

 

Infört i Norrtelje Tidning den 15e februari 2016

Den som saknar sopor bör få slippa soptunna

Det fanns en tid då det var enkelt att bli av med sina sopor. Bara häva ner det i sopnedkastet eller i soptunnan så var det klart, Nu har vi blivit miljövänliga och skall sortera så nu gäller att köra rätt mycket till återvinningscentraler.

För somliga, som har egen kompost, blir det så lite kvar att soptunnan för det mesta står tom. Det har vi Sverigedemokrater tagit fasta på och skrivit en motion om att den som inga sopor har skall kunna anmäla detta till kommunen, avstå från soptunna och enbart betala den fasta sophämtningsavgiften.

Vi tycker detta skulle vara ett gott bidrag till kommunens ambition att minska den hanterade sopmängden. Dessutom säger ju Miljöbalkens 15 kapitel 8 § att hushållsavfall skall transporteras ”om det behövs”. Men lagen säger inget om vem som skall bestämma ”om det behövs”.

Vi i SD tycker att fastighetsägaren är bäst lämpad att inse om ”det behövs”. Det tycker inte Teknik och Klimatnämnden och berörda tjänstemän. De anser att enbart en kommunal tjänsteman bäst kan avgöra ”om det behövs”. Detta efter en avgiftsbelagd ansökan och efter det att fastighetsägaren lyckats nå rätt tjänsteman.

Alltså har kommunstyrelsen föreslagit kommunfullmäktige att avslå SD motion på tjänstemännens inrådan. Detta leder tanken till den underbara boken ”Populärmusik från Vittula” av Mikael Niemi, citat: ”i en maktposition inom kommunal förvaltning kan man orsaka helvetes mycket djävligheter och dessutom vara omöjlig att få bort”. Detta får naturligtvis stå för författaren och gäller väl inte i Norrtälje?

Vi har nu en ny avfallstaxa på gång, med bland annat en rejäl höjning för kompostkunder. Enligt Miljöbalken 27 kapitlet 5 § gäller ”Avgiften skall bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen.” Hur detta högsta belopp kunnat höjas rejält sedan förra året är inte helt lätt att inse av underlaget som fanns i Kommunstyrelsen. Alltså kan det bli läge för ansvarskännande politiker att kräva klarläggande av beräkningsunderlaget före beslut om den nya taxan.

Mikael Strandman SD

Ingmar Ögren SD

 Infört i Norrtelje Tidning den 4e februari 2016

Fel när LO tar till pampfasoner

LO har publicerat en film med titeln ”Sverigedemokraterna – Ett parti som alla andra?”. Filmen har två huvudbudskap:
• Det första, som illustreras av skrämmande brandbilder, är att Sverigedemokraterna skulle ligga bakom eller ”heja på” anläggande av bränder på flyktingförläggningar. Vi, i SD Norrtelje, är helt främmande för sådant och ser LO:s film som rent förtal, något som är straffbart.

• Det andra, som styrks av omfattande arkivmaterial, försöker visa att Sverigedemokraterna i grunden är nazistiskt genom att visa på att en gammal nazist faktiskt var aktiv under Sverigedemokraternas tidiga år. Detta kan vara sant, men det är nu 20 år sedan den personen dog, år som Sverigedemokraterna använt för att skapa sin nya identitet som ett socialkonservativt parti, vilket numera bär arvet vidare från svenska samhällsbyggare som Per Albin Hansson och Tage Erlander.

Naturligtvis har LO anledning att vara stolt och självsäkert när man lyckats få en av sina egna vald till statsminister. Visserligen med stöd av en bra liten del av folket och tack vare en minst sagt villrådig borgerlighet.

LO:s självsäkerhet visar sig dock i att man tillåter sig fortsätta med sina sämsta traditioner genom pampars lyxliv och fördelning av lägenheter i fackets hus till ”förtjänta vänner”. Värre är dock att man tillåter sig att ”agera överhet” gentemot enskilda småföretagare.

Senast har LO satt Paus Bagarstuga i Västerhaninge i blockad. Ägaren, som är invandrare, förstår inte varför han skall teckna ett avtal som bland annat ger fackets företrädare fri tillgång till företagets lokaler och full insyn i verksamheten.

Om man besöker bagarstugan ser man två saker:

• Utanför står ett gäng uniformerade blockadvakter som delar ut lappar som antyder att företaget varken betalar rätt löner eller erbjuder anställningstrygghet.

• Om man sedan går in i kaféet visar det sig att det inte är helt lätt att hitta en sittplats eftersom det verkar som om Västerhaningeborna gått man ur huse för att vara solidariska med sin duktige konditor och restauratör. Dessutom kan man glädja sig åt ett gott utbud av både mat och konditorsskapelser. Personalen, klädd i folkdräkt, ger intryck av att trivas och gilla sitt jobb. Blockaden tar man mera som ett skämt och det diskuteras till och med att bjuda de stackars frusna blockadvakterna på kaffe och bulle!

Blockaden ser alltså ut att bli ett kraftfullt ”slag i luften” och ytterligare skada LO:s rykte efter lägenhetsaffärer och pampfasoner.

Vi i Sverigedemokraterna tycker det är riktigt och rätt med facklig verksamhet, men är djupt misstänksamma när facket tar till pampfasoner för att trakassera småföretagare som redan betalar rätt löner och erbjuder en god och säker arbetsmiljö.

Mikael Strandman SD

Ingmar Ögren SD

 

Infört i Norrtelje Tidning den 1 februari 2016, observera hur Reidar Carlsson tar till ”stora artilleriet” och jämställer ett svenskt demokratiskt parti med ryska krigsherren Putin.

Sanningen ligger ofta mittemellan

Rubriken på Norrtelje Tidnings ledarsida den 27 januari löd ”Vilka skulle tystas om SD fick makten?”.

Faktum är att det är precis tvärt om i dagens Sverige. Den senaste tidens händelser där gammelmedia och polischefer aktivt går in och mörklägger händelser som inte passar den gängse bilden av lyckoriket Sverige blottlägger ett enormt samhällsproblem. Medborgarna får inte den samhällsinformation de har rätt till och följaktligen överrumplas vi av händelser som vi, om vi fått saklig och objektiv information tidigare, skulle kunnat förutse. Jag tänker på akuta gränskontroller, alarmerande bostadsbrist, kris i kommunernas socialförvaltningar, enorm resursbrist inom polisen, förväntad chockhöjning av kommunala skatter, en skola i fritt fall, kapacitetsbrist inom vården, 200 utanförskapsområden med mera.

Journalistföraktet ökar i samhället men Reidar Carlsson vägrar erkänna sitt eget ansvar i utvecklingen. Om inte gammelmedia vill att alternativmedia ska erövra tolkningsföreträdet så måste de börja rapportera sakligt och utan att mörka eller ”välja bort” vissa nyheter.

Reidar Carlsson återkommer till min motion om att kvotera efter partisympati till public service. Som om det skulle vara odemokratiskt att tycka att vår gemensamma informationskanal inte ska bestå av 52 procent miljöpartister!

Nedan gjorda undersökning av Kent Asp vid Göteborgs universitet borde få varje demokratiskt sinnad individ att inse att något är rejält ruttet i konungariket Sverige:

Andel som sympatiserar med Miljöpartiet inom:

Miljöpartiet hade 6,9 procent i senaste riksdagsvalet.

Nej, vi Sverigedemokrater vill inte styra vad privata medier ska tycka och skriva. Pressfrihet är heligt för oss. Så länge de inte bryter mot svensk lag så är det upp till mediekonsumenten att avgöra om mediet är värt att läsa eller inte, om trovärdigheten finns eller inte. Däremot är vi mycket negativt inställda till presstödet så som det ser ut i dag då det definitivt inte gynnar demokratin. Presstödet göder 7-klöverns propagandakanaler.

Lär ut kritiskt tänkande i skolan istället och lär barnen att alltid kolla flera av varandra oberoende källor. Lär barnen att ifrågasätta och förstå att det alltid finns en avsändare med en viss agenda. Lär barnen att se saker ur flera perspektiv och att sanningen ofta ligger någonstans mittemellan.

NT:s politiska chefredaktör Reidar Carlsson svarar:

Rysslands president Putin driver sedan en tid en desinformationskampanj mot väst. Genom att sprida lögner vill han skapa förvirring. Medborgarna i väst skall inte längre veta vad som är sant och vem de skall lita på.

Det här är en strategi som Mikael Strandman och Sverigedemokraterna också följer. Genom att alltid hävda att etablerade media ljuger och förvanskar skall medborgarna tro att sanningen ligger någonstans mittemellan ”gammelmedia” och ”alternativmedia”. Det är en otäck strategi, eftersom ”alternativmedia” oftast har som enda syfte att sprida SD-vänlig och främlingsfientlig propaganda via vinklade nyheter och rykten.

Mikael Strandman hävdar till exempel att ”gammalmedia” har mörklagt den senaste tidens sexövergrepp. Utpekade tidningar har dock tydligt och öppet visat att detta inte är sant.

Men det hjälper inte. Mikael Strandman fortsätter att sprida ryktet. Målet är att medborgarna inte skall veta vad som är sant, utan tro att sanningen ligger någonstans mittemellan seriösa medier och SD-propagandan.

Strategin är tydlig. Sanningen skall döljas i ett töcken av lögner.

Mikael Strandman redovisar också en undersökning som visar att en stor andel journalister sympatiserar med Miljöpartiet. Han berättar dock inte att få deltog i undersökningen. Bland SVT:s 1 100 journalister var det till exempel bara 93 som svarade.

Oavsett detta handlar en professionell mediebevakning om att ge utrymme för olika perspektiv och låta alla grupper komma till tals. Så agerar professionella nyhetsjournalister, oavsett vad de har för politisk hemvist. Eller tycker Mikael Strandman att Miljöpartiet gynnas kraftigt av medierna? Jag undrar om Åsa Romson håller med om det i så fall.

Mikael Strandman vill kvotera SVT:s journalister efter partisympati. Varför? Vill Mikael Strandman att den politiska hemvisten skall få genomslag i SVT:s nyheter, på samma sätt som i de SD-trogna hemsidor han omhuldar?

Reidar Carlsson

 

Infört i Norrtelje Tidning den 29 januari 2016 (Svar på Grön Ungdoms tidigare artikel)

SD är inte alls ett parti bara för män

William Olsson börjar sin debattartikel den 19:e januari med att beröra den senaste partiledardebatten och nämner även händelserna från Kungsträdgården där flickor blivit sexuellt trakasserade. Det är en stor nyhet då detta är en helt ny typ av övergrepp som inte varken lagförts eller uppmärksammats i Sverige tidigare. Liknande händelser har även skett runt om i landet.

Det som är den röda linjen mellan alla dessa massövergrepp är att polisen misstänker att de begåtts av ”ensamkommande flyktingbarn” som agerar i stora grupper i syfte att förgripa sig på flickor. Till saken hör också att polisen tystade ner detta då det ”kunde anses gynna SD”.

William Olsson hävdar också att vi sverigedemokrater vill avskaffa Migrationsverket, det stämmer inte. Vi vill däremot säga upp avtalet med dem.

Sedan undrar William Olsson varför vi sverigedemokrater inte har ett avsnitt om jämställdhet i vårt lokala program. Det enkla svaret är att det är en fråga för riksdagen i stor utsträckning. Det går bra och läsa om det avsnittet på vår rikshemsida.

Sedan kommer en lång rad påståenden från William Olssons sida. De flesta är inte av lokal karaktär, jag kan dock försöka reda ut några.

Ja, vi sverigedemokrater vill förbjuda burka och niqab. Av flera skäl. Dels är det en symbol för ett medeltida kvinnoförtryck som verkligen inte hör hemma i vårt land där kvinnor och män föds lika inför lagen, dels skall Sverige inte vara ett ”köns-apartheid” som det är i många delar av världen.

William Olsson menar också på att ”killsporter” alltid får mer pengar än ”flicksporter”. I det senaste beslutet i Norrtäljes kultur- och fritidsnämnd om anläggningsbidrag är fördelningen den motsatta, vilket vi sverigedemokrater stödjer.

Senare frågar han också: ”Är det komplett att våra hbtq-människor inte har någon mötesplats i vår kommun?”

Är inte hbtq-människor en del av samhället undrar jag? Det finns väl inga hinder för dem som identifierar sig som hbtq-personer att ha möten och träffar var som helst i kommunen. Och om det skulle finnas en sådan lokal, skulle heterosexuella människor vara välkomna eller skulle man exkludera dessa? Jag förstår inte behovet alls för en sådan sexuellt segregerad lokal. Det finns väl inget land i världen som har en så pass bred och djupgående politik för just hbtq-personer?

Lite längre ner i artikeln svingar William Olsson återigen brett där han säger ”Sverigedemokraternas ideologi grundar sig i att vår samhällsgrupp är bättre än folk med annan kultur, religion eller kön”. Det kan vara den mest verklighetsfrånvända beskrivning av mitt parti jag hört, och såklart kommer den från en miljöpartist, vars partiledning dömer efter etnisk tillhörighet samt kön.

På Almedalsveckan 2014 framhölls att skuldbördan utgår från kön och etnicitet på ett sätt vi inte sett sedan 1940-talet. Hur detta går ihop med ”allas lika värde”, att det inte finns något ”vi och dom” har vi inte fått svar på.

Sverigedemokraternas ideologi grundar sig i en socialkonservativ nationalism. Just nationalism är av naturen det direkt motsatta, det vill säga att alla folk, nationer och olika kulturer ska respekteras, även om delar av kulturer (även vår) måste få ifrågasättas.

Nationalism innebär ju inte att vi vill ”pracka på” kineser att leva efter svenska seder och bruk i Kina, men det gör gott för alla om man gör det i Sverige. Ett lands kultur är ofta en av de bästa ingredienserna för en god sammanhållning, och något att samlas kring. Varje land har rätt till sitt självbestämmande, sin kultur och sitt unika samhälle som vuxit fram från generationers strävan för ett bättre samhälle.

För att återgå till kön. Tror William Olsson inte att det finns kvinnor i Sverigedemokraterna och att detta bara är ett parti för män? Ja, i sådana fall har han fel även där. Grön Ungdom och Miljöpartiets företrädare tillhör antagligen de mest verklighetsfrånvända politikerna i Sverige.

Partiet kan inte stava till verklighet!

Infört i Norrtelje tidning den 15/1 2016

Visar den höjda bensinskatten att S är lättlurat?

Det har skrivits en hel del i media om det märkliga i att socialdemokraterna just höjt skatten på bensin och diesel trots att de gick ut i valrörelsen och försäkrade att så inte skulle ske. Detta ses som ett allvarligt svek av skattehöjarhungriga sossar och finansministern har gått och sagt att det blev visst lite mycket utgifter med migrationen – som skulle vara lönsam på sikt. Lååång sikt?

Men det kan vara så att socialdemokraterna är orättvis beskyllda. De regerar ju faktiskt ihop med Miljöpartiet som tycker att bensin skall beskattas allt högre för vart år som går. Det var något Mp gick ut med helt klart redan före valet. Passar ju dessutom rätt bra för deras väljare på Södermalm som inte kan begripa att någon kan ha svårigheter att ta sig fram med tunnelbana och cykel.

Det kan alltså vara så att vi här ha ett klassiskt fall av svansen som viftar på hunden. Kan ses som lite komiskt, men måttligt kul för landsbygdsbor. Många som bor på landet i Norrtelje är äldre och drabbade av den extra höga skattesats som socialdemokrater och moderater är helt sams om bör gälla för just pensionärer. Svenska pensionärer är nämligen världens mest lojala människor som aldrig byter parti bara för att de får betala mer skatt än andra. Eller?

Landsbygdsbon som försöker leva miljövänligt och lokalt drabbas dessutom extra av den rödgrönrandiga skattehöjningen:

Miljövänlig lokal vedeldning kräver bensin till motorsågen – skattehöjning

Snöskottning, så att hemtjänsten kan komma in kräver bensin till snöslungan – skattehöjning

Egen odling kräver bränsle till jordbruksmaskiner – skattehöjning

Fiske kräver bensin till fiskebåten – skattehöjning

Sådant bekymrar naturligtvis inte Mp väljare i storstaden. Måhända tror de att maten växer över natten på butikshyllorna och att snöskottningen sköts automatiskt. Visst ja, Mp på Gotland drev just igenom miljökrav på snöröjningsfordon som de sedan blev tvungna att kringgå för att alls få snöröjning.

Så kan man alltså misstänka att vi är på väg in i en miljöfundamentalistisk mardröm för att socialdemokrater är alltför lättlurade av gröna visioner. Detta medan det bästa av gammal socialdemokratisk politik förvaltas av ett helt annat socialkonservativt parti.

Ingmar Ögren SD

Mikael Strandman SD

Publicerad i Norrtelje tidning den 5e januari 2016

Alla människor är inte lika värda

I Norrtäljes kommunfullmäktige den 14 december diskuterades ”allas lika värde”. Ingmar Ögren (SD) sa i talarstolen, fritt citerat, att han inte anser att ”människor som befinner sig i Sverige olagligt och begår brott är lika mycket värda”.

Berit Jansson (C) började då prata om mörkhyade människor som om någon ens sagt ett ord om hudfärg.

Att Berit Jansson tolkar Ingmar Ögrens uttalade som att det bara är mörkhyade kriminella som inte är lika mycket värda säger väl mer om hennes tankar och åsikter. Berit Jansson verkar tro att alla invandrare som sitter på anstalter är mörkhyade och att invandrare måste vara mörkhyade.

En invandrare kan ha en annan hudfärg än brun.

En vit amerikan, norrman, finne, tysk eller engelsman är invandrare i ett annat land än det han ursprungligen kommer ifrån. En invandrare måste inte komma från till exempel Syrien, Turkiet, Irak eller Afrika och vara mörkare i huden än vad vi är.

Vad gäller alla människor lika värde och alla människors rätt till en andra chans så… Nää, alla människor är inte lika mycket värda och alla människor är inte värda en andra chans. Inget av det sitter dock i hudfärgen.

Varken Hitler eller Stalin har, i våra ögon, något värde överhuvudtaget. Inte ens som människor. Hade de levt i dag så hade ingen av dessa herrar varit värda en andra chans. I våra ögon.

Något värde har inte heller Anders Behring Breivik, Anders Eklund eller Hagamannen. I våra ögon. Dessa tre kan aldrig någonsin vara värda en andra chans.

För att gå till vanliga, hederliga människor så varierar värdet även här beroende på vem du pratar med. Alla människor är olika mycket värda för olika människor. Dina nära och kära kommer alltid vara mer värda för dig än den för dig främmande kvinnan framför dig i kön till bion.

Skulle någon av dina nära och kära behöva din njure för att överleva samtidigt som kvinnan framför dig i kön också skulle behöva just din njure för att överleva, så väljer du den som står dig nära, för den personen har ett större värde för dig.

Skulle du mot all förmodan välja att ge din njure till den främmande kvinnan så har du även där visat att värdet hos människor är olika. Det är inga konstigheter utan faktiskt helt normalt, vare sig ni vill erkänna det eller ej, men ingenting har med till exempel hudfärg, religion eller sexuell läggning att göra.

Rent juridiskt är vi alla lika mycket värda, det är lika allvarligt att ha ihjäl en kvinna som en man, vit som svart, grönlänning som kines. Vi är alla lika inför lagen. Det är vad ”allas lika värde” avser och det står vi helt bakom.

 

 

Publicerad i Norrtelje Tidning den 28 december 2015

Roslagsmuseet kan drivas bättre av ideella krafter

Inför valet 2014 lovade alla partier mycket satsningar på kulturen inklusive museiverksamheten. Vi sverigedemokrater var lite försiktiga och uttalade tvivel på museiverksamhet i kommunal regi.

Om man jämför hur museer hanteras på olika håll får man en känsla för var Norrtälje hamnar i jämförelsen:

• I Södertälje finns Torekällsberget och i Linköping Gamla Linköping.

• I Mariehamn finns en museibyrå med sju anställda.

• I Björneborg finns ett fint museum med en årsbudget på två miljoner euro.

• I Norrtälje finns, sedan snart tio år, ett ”före detta” (enligt kallelsen till senaste kommunfullmäktige) Roslagsmuseum samt ett Norrtälje museum som visar en utställning om nyordet ”hen” samt gamla skolplanscher.

Norrtäljes kulturarv med 30 000 föremål ligger lagrat i Långgarn, där kommunen sålt fastigheten och museistiftelsen knappast lär ha råd med hyran framöver.

Slutsatsen blir att såväl Norrtäljeborna och ledande politiker är både okunniga och ointresserade av att vårda kulturarvet. Folket utanför staden har dock en annan uppfattning.

På Väddö finns två sjöfartsmuseer och dessutom Kista hembygdsgård. En omfattande museiverksamhet som är ideellt driven.

Betyder då detta att stadsborna i Norrtälje är helt ointresserade av kulturarvet? Alls inte, här finns två föreningar, Roslagsmuseets vänner och Fornminnes- och Hembygdsföreningen, som kämpar på med små utställningar och kafé i museiparken. Väl värt beröm jämfört med vad den kommunstyrda stiftelsen åstadkommer.


Vad blir då
framtiden? Det mest troliga är att pengarna tar slut i museistiftelsen så att det blir nödvändigt att auktionera ut de trettiotusen föremålen. Då försvinner ju behovet av lagerlokal och kommunen kan kamma in rejäl vinst på bland annat fartygsmodeller, konst och antika vapen. Sedan kan Norrtälje museum fortsätta med ”moderna” utställningar utan att besväras av att vårda kulturarvet.

Det finns dock ett problem med en sådan utveckling. Fastigheten som kallas före detta Roslagsmuseet överlämnades en gång till stiftelsen i förvissningen om att kommunen skulle vara pålitlig vad gällde att driva museet.


Vi sverigedemokrater anser
nuvarande läge innebär ett skandalöst misslyckande och att det enda hederliga vore att kommunen återställer fastigheten som den en gång överlämnades på 1970-talet och återlämnar den till Fornminnesföreningen. Sedan kan museet drivas ideellt i samverkan med vännerna, en driftform som visat sig fungera väldigt mycket bättre än med en kommunal stiftelsestyrelse.

 

 

Infört i Norrtelje Tidning den 17 december 2015

Man måste ställa grupper mot varandra

Många i vänstern och de flesta så kallade liberaler hoppades nog i hemlighet på att deras verklighetsfrånvända krav på i princip öppna gränser inte skulle realiseras. Innerst inne så begrep de nog att öppna gränser och ett inkluderande välfärdssystem för alla som passerade Öresundsbron var en utopi, men i skydd av att EU:s gränser fungerade så kunde dessa politiker, journalister och kändisar spela goda och anklaga oss Sverigedemokrater för att vara onda och dåliga människor.

Men så kom en serie av händelser som började med Lehman Brother-kraschen 2008 med efterföljande samhällskollaps i EU:s yttre gräns, Grekland, och fortsatte med flera inbördeskrig i Mellanöstern, påhejade av USA och EU. Samt en ännu mer global värld där jorden runt-resor blivit möjliga även för människor i fattiga länder, och en provokativ islamistisk president i Turkiet som gav fri lejd åt migranterna genom Turkiet och in i EU via det kollapsade Grekland.

När resultatet så småningom blev att över 10 000 migranter i veckan anlände till Sverige så började myndigheterna varna för en annalkande systemkollaps. Infrastrukturen mäktade inte med denna befolkningsökning.

Först då ändrar sig våra politiker och tycker helt plötsligt att det inte längre är rasistiskt att diskutera volymer. Från dag till annan är man inte längre fascist eller nazist då man förordar en mer sansad och restriktiv invandringspolitik. Det går till och med så långt att Socialdemokraterna vill stänga Öresundsbron! Tänk vilket liv det hade blivit om vi sverigedemokrater föreslagit detta!

En gråtande Åsa Romson deklarerar att ”Nu måste vi tillfälligtvis anpassa oss efter verkligheten”. Som om verkligheten inte är något man alltid bör anpassa sig efter! För att sjuklöverns politiker skulle erkänna att de haft fel och att vi sverigedemokrater haft rätt så krävdes det alltså hot om att våra välfärdssystem skulle krascha inom kort. En omvändelse under galgen.

Att styra över ett land är svårt. Det innebär att man måste fatta svåra beslut. Att man måste prioritera, att man faktiskt måste ställa grupper mot varandra. Det betyder inte att människor är olika värda, rent juridiskt har alla samma värde. Men ett lands ledning har alltid ansvar för den egna befolkningen i första hand. Våra politiker tycks ha glömt detta.

Mikael Strandman SD

Infört i Norrtelje Tidning den 11/12 2015

Självförsvar och kvalificerad utbildning

Vi i SD brukar följa nyheterna och vi har på sistone observerat två saker:
– i Metro den 12/11refereras en undersökning från stiftelsen Allmänna Barnhuset som visar att var femte gymnasieelev, de flesta flickor, utsatts för sexuella övergrepp.

– På flera håll i media påpekas att den svenska jämställda skolan har svårt att ge ”särbegåvade” elever tillräckliga utmaningar. Detta är allvarligt eftersom just dessa elever är framtidens överläkare, forskare, företagare etc.

Vad kan då vi göra som förtroendevalda? Vi funderade och kom fram till två saker:

– på nätet hittar man lätt rejäla självförsvarskurser för kvinnor, t.ex. ”krav maga” som har lärare i Stockholm. Borde alltså gå att införa i gymnasiet.

– på nätet finns också gratis universitetskurser utan krav på förkunskaper. Exempelvis kan man studera mikrober vid Kyotouniversitetet eller läsa en introduktionskurs i datateknik och programmering vid Massachusetts Institute of Technology.

Sedan gick vi in på Rodengymnasiets hemsida och fick en känsla av att detta är en skola som vill sätta eleven i centrum. Väl medvetna om att vi är gubbar, som kanske inte helt begriper vad dagens ungdom behöver och vill, så nöjde vi oss med att förslå att några elever skulle få möjlighet att utvärdera våra idéer.

Vi fick svar från skolförvaltningen som i korthet förklarade att studier vid utländska universitet inte kunde komma på fråga samt att ”idrott och hälsa” inte innefattar självförsvarskurser. Vår enkla tanke var att skolan är till elevernas bästa och att intellektuella utmaningar samt kvinnlig förmåga till självförsvar är viktiga uppgifter för just elevernas bästa. Det tyckte inte skolförvaltningen.

Norrtälje utbildningsnämnd beslöt sedan i enighet mellan alla partier (utom SD) att våra idéer var så ointressanta att inget skulle delges eleverna. Men vi har fortfarande inte helt begripit vad det är för fel med att lära tjejer självförsvar eller att låta kvalificerade elever utvecklas bortom skolans schemalagda kurser.

Ingmar Ögren

Sune Rehnberg
förtroendevalda för SD i Norrtälje utbildningsnämnd

Infört i Norrtelje tidning den 30/11 2015

Vi var bara tidigt ute

Det är nu några veckor sedan media uppmärksammade SD flygblad, som spreds bland migranter i Grekland. Den allmänna mediareaktionen var ”SD sprider lögner”. I NT skrev vi nyligen om att IS ”krigare” kanske gömmer sig i flyktingboenden och fick genast bannor i kommentarsfältet för detta ”oförskämda påhopp”. Nu har vi sett en första polisinsats i ett asylboende i Boliden för att arrestera en misstänkt möjlig terrorist. Lyckligtvis var just denne gripne person oskyldig, men kombinerat med vår höjda säkerhetsberedskap visar polisens agerande ändå att man tar terroristhotet på allvar.

Låt oss se vad som kan vara ”lögner”:

– ”Inga pengar”. Vi ser allt fler signaler om att stat och kommun behöver låna eller höja skatter för att klara försörjning av migrantströmmen. Alltså är pengarna slut.

– ”Inga jobb”. I Sverige har LO länge arbetat för att även de enklaste jobben skall ha hyfsade avtalsenliga löner, så det är svårt för en arbetsgivare att räkna hem anställning av en outbildad person som inte kan svenska. De jobb som finns är svartjobb till svältlöner som tas av fler så kallade ”papperslösa”. På så sätt är det inte helt sant att inga jobb finns – men det är svårt att tro att LO vill försöka minska den expanderande svarta sektorn genom att propagera mot SD?

– ”Inga bostäder”. Vi ser nyheten att asylsökande fått sova utomhus just i årets första snöfall medan Norrtelje avvisar ett SD-förslag om att höja beredskapen med vinterbonade tält.

Nu skriver Svenska Dagbladet den 26/11: ”Regeringens beslut att förändra utlänningslagen syftar till att kraftigt minska människors vilja att söka sig till Sverige. Det var statsministern tydlig med när förslaget presenterades på tisdagen.” Vi ser det som att både regeringen och den s. k. oppositionen nu accepterar verkligheten och att SDs flygblad bara var tidigt ute.

SD skrivningar om ”Halalslakt och heltäckande religiös klädsel kommer att förbjudas” stämmer inte idag. Men vi i SD tycker inte att religiösa ceremonier har i slakteribranschen att göra eller att det bör vara tillåtet att uppträda maskerad på offentliga platser.

Många tycker vi sprider lögner. Men det finns också anledning att anta att rätt många uppskattar SD försök att sprida, vad vi upplever som sanningar, för medverka till att begränsa migrantströmmen till Sverige.

Mikael Strandman SD

Ingmar Ögren SD

Infört i Norrtelje Tidning den 18/11 2015

Hela Europa och Sverige är nu i krig mot IS

Efter fredagens terrordåd i Paris gjorde vår partiledare Jimmie Åkesson ett uttalande: Frankrike och Europa har drabbats av ett fruktansvärt terrordåd. En synnerligen obehaglig påminnelse om vår sårbarhet och något som sätter skräck i en hel värld. Mina tankar går till alla offer och deras anhöriga.”

Vi håller med, men räcker det? Troligen handlar det om att den självutnämnda ”Islamiska staten” (IS) i realiteten har inlett krigshandlingar mot Europa. Nu invänder någon att det är ju Frankrike man angripit. Javisst där började man, men vi måste räkna med att alla länder som bidrar till insatsen mot IS, inklusive Sverige, är mål för krigshandlingarna. Detta innebär att dådet i Frankrike är riktat mot hela Europa.

Detta är en ny sorts krig. JAS, ubåtar och kanoner duger inte mot en fiende som döljer sina krigare i folkhavet och totalt negligerar bestämmelserna i Genevekonventionen – som civiliserade krigförande alltid följer.

Men alla fiendens krigare är inte dolda. Vi vet att det finns kända rekryterare för IS i Sverige. Vi vet att det finns exempel på personer som kommit tillbaka till Sverige för att vårdas för sina krigsskador. Skall sådant accepteras? Det tycker inte vi i SD. Troligen behöver svensk lag justeras så att rekryterare kan utvisas eller fängslas och så att IS krigare kan förlora sitt eventuella svenska medborgarskap och hindras att återvända.

Obehagligt är att IS krigare troligen gömmer sig i migrantströmmen till Sverige för att kunna slå till mot oskyldiga civila. Förhoppningsvis är risken liten, men inte försumbar, att ”krigare” gömmer sig i flyktingförläggningar. Detta medför att vi i SD anser att det kan bli nödvändigt med en ökad närvaro av polis och väktare i anslutning till flyktingförläggningar. Detta både för att skydda mot anlagda bränder, mot interna bråk då fiendskap från hemländerna ”blommar upp” och mot eventuella tecken på att ”krigare” gömt sig bland de legitima flyktingarna.

Hela Europa och Sverige är nu i krig mot IS. Dessutom ett annorlunda krig än vad Sveriges försvar förberett sig för. Detta kräver nationell samling runt en strategi som har förutsättningar för att klara situationen och slå mot den nya tidens fiende. Nu skulle vi behöva en handlingskraftig regering som klarar att ta de nödvändiga besluten. Dessutom krävs att detta görs utan trakassera legala flyktingar, inom migrantströmmen, som inget har att göra med IS.

Mikael Strandman SD

Ingmar Ögren SD

Dennis Ekström SD

Infört i Norrtelje tidning den 9/11 2015

Ett slag i ansiktet på kommunens pensionärer

Vi i Sverigedemokraterna försöker vara inte bara populistiska utan även pragmatiska. I valrörelsen mötte vi en äldre herre som tyckte det borde vara gratis att åka buss – för det var det i Skåne. Lite faktakoll gav resultat:

– gratis kollektivresor för pensionärer under lågtrafik finns, förutom i England, i Hässleholm, Gävle m. fl. kommuner

– under lågtrafik går SLs bussar med många tomma platser

– i Norrtälje kommun finns åtskilliga pensionärer med starkt begränsade resurser, som skulle glädja sig åt gratis kollektivtrafik.

Alltså skrev vi en motion till fullmäktige. Inte om att inför gratis kollektivtrafik utan till att börja med att undersöka kostnaden.

Sedan hände det märkliga: Vi fick svar på motionen med yrkande på avslag från Kommunstyrelsen. Det märkliga var att avslaget inte motiverades från motionens innehåll utan från antagandet att vi hade föreslagit omedelbart införande av gratis kollektivtrafik. Dessutom med motiveringar som vi finner svåra att förena med verkligheten.

Så beslöt Kommunfullmäktige den 2/11 att avslå vår motion, baserat på ett underlag, som alltså indikerar att kommunens tjänstemän inte kan läsa innantill. Måhända finns det en och annan politiker som tycker det är kul att kunna ge Sverigedemokraterna ”en knäpp på näsan”. Att det samtidigt blir ”ett slag i ansiktet” mot kommunens pensionärer har väl ingen betydelse. Pensionärer är ju de ”gamla partiernas” trognaste väljare som aldrig skulle kunna tänka sig att rösta SD bara för att vi har en mer pensionärsvänlig politik. Eller?

Mikael Strandman SD

Ingmar Ögren SD

Infört i Norrtelje tidning den 29e oktober

Tveksamt om Sverige behöver tillskott av folk

Förespråkarna för generös invandring brukar hävda att Europa och Sverige behöver tillskott av folk eftersom vi har en snabbt åldrande befolkning med stora pensionsavgångar och ökande behov av vårdpersonal för att ta hand om alla skröpliga gamlingar. Senast tycker folkpartisten Anders Unnerstad (NT 19/10) att vi skall höja skatterna och att staten skall låna så att invandrade personer, med goda yrkeskunskaper, kan rädda Sverige.

Är detta rimligt? Tveksamt, beroende på flera faktorer:

– visst åldras befolkningen men väldigt många behåller både arbetslust och kompetens bra länge. Många akademiker arbetar långt upp i åren och nyligen fick en bussförare rätt i domstol när han hävdade att enbart medicinska skäl, inte ålder, var ett giltigt skäl för att stoppa honom från att jobba.

– det är ingen självklarhet att alla som går i pension behöver ersättas. IT-branschen går för högtryck för att automatisera och robotisera allt fler yrken. Vi har sett hisskonduktörer och typografer försvinna. Troligt är att exempelvis yrken som lokförare och bussförare går samma väg med en bieffekt att vi får en helt annorlunda kollektivtrafik med små elektriska självgående bussar som vi kan kalla på med mobilen. I vården håller man redan på och provar ut vårdrobotar som lyfter patienter och delar ut medicin.

– Enligt Johan Westerholm på ”Ledarsidorna.se”, som studerat Socialstyrelsens statistik gäller under förra året att av 765 läkare från länder utanför EU/EES som sökte svensk legitimation beviljades 166. Bra, men ingen större andel av samtliga migranter.

Man kan alltså få intrycket att asylsökande migranter i verkligheten kommer att ha avsevärda svårigheter att komma in på svensk arbetsmarknad som dels krymper p. g. a. automationen, dels ställer allt högre krav på yrkeskompetens. Regeringen har förstått detta som insett att flertalet av de nya svenskarna kan behöva försörjas med bidrag, som betalas med massiva skattehöjningar exempelvis på bensin och på pensionärers arbete.

Vi Sverigedemokrater tycker det är rätt att ge asyl liksom att släppa in migranter med kunskaper i bristyrken. Men det betyder inte att vi tycker det är rätt att kravlöst dela ut svenska medborgarskap, där vi tycker bland annat tycker man skall kunna svenska för att bli medborgare.

Mikael Strandman SD

Ingmar Ögren SD

Infört i Norrtelje Tidning den 26e oktober

Orimligt att kräva folkomröstning?

Reidar Carlsson kommer med en del påhopp på oss Sverigedemokrater i sin ledare från den 16:e oktober. Att vi har beslutat oss för att skapa så mycket kaos som möjligt och att vårt främsta syfte tycks vara att öka spänningarna i samhället. Låt oss bemöta detta sakligt.

 10 000 personer per vecka kommer nu in till Sverige och ingenting tyder på att trycket ska minska. Det är inte kriget i Syrien som står för merparten av denna migration utan helt enkelt det faktum att världen blivit global. Även människor från fattiga länder har nu möjlighet att i stor skala emigrera från en hopplös, fattig framtid till en dröm om ett bättre liv i Europa.

Att resa har blivit billigare och lättare. Samtidigt har EU:s yttre gräns kollapsat på grund av den ekonomiska krisen i Sydeuropa. Turkiet använder migrationen som utpressning mot EU och Grekland har annat att tänka på än att upprätthålla Schengenregelverket.

Därför kommer förmodligen inte antalet migranter att minska med tiden. Vi får räkna med att antalet kan uppgå till flera hundra tusen årligen de närmsta åren, kanske över en halv miljon årligen. Det är inte enstaka händelser i enskilda länder som styr, utan en global trend.

Sverige har en mycket reglerad och stelt cementerad arbetsmarknad och bostadsmarknad. Vi har ett mycket generöst välfärdssystem som upprätthålls av ett skattetryck som är bland det högsta i världen.

Den folkvandring vi nu upplever kommer inte att kunna tas upp i nuvarande system. Systemet är inte på något vis anpassat till en så stor ökning av i svenska mått mätt relativt okvalificerad arbetskraft. De människor som nu emigrerar till Sverige kommer att ha enormt svårt att finna arbete och bostad med nuvarande regelverk på bostadsmarknad och arbetsmarknad.

Nuvarande situation kommer alltså att kräva en total förändring av vårt samhälle på bara fem till tio års sikt. Folkhemmet eller välfärdssamhället som vi känner det, kommer inte att kunna bestå. Kanske måste Sjuklövern införa fri lönesättning, slopa kollektivavtal och tillåta att kåkstäder kommer tillbaka? Kanske måste Sjuklövern dela upp sjukvården i mer eller mindre självfinansierade lösningar, beroende på grad av hjälp man förväntar sig?

Kanske måste socialförsäkringssystemen förändras till att hålla hungern och kölden borta, kanske matkuponger? För att folk ska få tak över huvudet och ha någon form av försörjning och omsorg. För att folk ska ha mat för dagen.

Är det då orimligt att kräva en folkomröstning om denna förändring, som är den största förändringen av Sverige sedan industrialismen? Är det en helt befängd tanke att medborgarna ska få tycka till om dessa stora samhällsförändringar? Det tycker inte vi sverigedemokrater!

NT svarar
Folkomröstningar är bara meningsfulla i frågor där det klart framgår vad de olika alternativen innebär. Därför är en folkomröstning om invandring olämplig. För hur skall de båda alternativen se ut? ”Ja” eller ”nej” till invandring? Då innebär ett nej att det att ingen, inte ens utlandsboende svenskar eller högt meriterade forskare, får flytta till Sverige. ”Ja” eller ”nej” till asylinvandring? Då innebär ett nej att Sverige bryter mot internationella konventioner, och struntar i förföljda människor som hotas till livet.
Till detta kommer att en folkomröstning om invandrare skulle öka spänningarna i samhället. Det skulle peka ut alla som invandrat till Sverige som någon sämre sortens människor: som några man kan folkomrösta om.
Sverigedemokraternas förslag om en folkomröstning är därför inte ett seriöst förslag, utan bara ett sätt att driva opinion genom att försöka öka spänningarna i samhället. Förslaget är inte heller nytt, utan har framförts tidigare av sverigedemokrater, långt innan dagens stora flyktingströmmar.
Reidar Carlsson
politisk chefredaktör

Kommentar till svaret

Vi har tidigare skrivit i NT att vi Sverigedemokrater alls inte vill stoppa invandringen. Däremot begränsa den till kvotflyktingar, som Ingvar Carlsson och S-regeringen en gång gjorde med ”Luciabeslutet”. Dessutom har vi inga invändningar mot att utlandssvenska flyttar tillbaka eller mot att kvalificerade yrkesmänniskor kommer hit.

Infört i Norrtelje Tidning den 6e oktober 2015

Panik i Centern

I ett försök att spy galla över Sverigedemokraterna lyckades politisk chefredaktör för Gotlands Tidningar, GT, få hjälp av Norrtälje Tidning den 23 september på ledarsidan. Givetvis hade Reidar Carlsson på NT laga förfall. Det slumpade sig bara att Ewa Bofride gav SD en känga i två Centertidningar lämpligt nog samtidigt som Centerstämman startade upp. I GT redovisades tydligt vem som stod bakom tyckande vilket inte skedde i NT. Vad var anledningen till att inte Reidar Carlsson redovisade att Ewa Bofride är politisk chefredaktör på GT?

Centerstämman tog upp tre intressanta ämnen:

Centerstämman gav fortsatt utlopp för halleluljastämning i invandringfrågan d.v.s. fortsatt fritt tillträde till Sverige utan krav och kontroll.

Detta ställer enorma krav på samhällets alla resurser och många ärenden handläggs utan id-kontroll. Detta blir ännu besvärligare med en stor efterföljande anhöriginvandring.

 

Gammel-Centern blev bortröstade av den yngre generationen i NATO-frågan

Det ska bli spännande att se hur närmandet till Sannfinländarna kommer att gå till när det gäller NATO-frågan. Vad Centern tycker om närmande till Sverigedemokraterna vet vi. Men när förhandling ska ske med Finlands näst största parti får nog hela sjuklövern anstränga sig.

Helheten avseende skolan i glesbygd diskuterades.

I Norrtälje kommun har dock helhetsynen tagits bort från skolutredningen och de styrande ägnar sig bara åt att räkna barn.

 

 

Sverigedemokraterna i Norrtälje

 

 

Karl-Göran Edberg

Infört i Norrtelje Tidning den 17e september 2015

Vi vill se en rationell flyktingpolitik

I en debattartikel den 10e september ger Karin Karlsbro från Folkpartiet röst åt känslosam empati för dagens flyktingar och fördömer SDs politik. Men det kan knappast vara SDs fel att migranterna dör på havet. SD är genom DÖ helt utestängda från makten och kan inte, ska inte och får inte belastas för det som nu händer.

Det är sjuklöverns politik, med världens mest generösa välfärdssystem som drar migranterna till Sverige och Tyskland i livsfarliga båtar utan flytvästar och i stängda lastbilar.

Karin tar upp den baltiska flyktingströmmen efter andra världskriget som ett exempel på lyckad integration. Men det är ett par saker hon inte nämner:

– på den tiden var bidragen högst begränsade. Många skickades direkt till skogsarbete och på Lidingö simmade flyktingarna ut med fisknät eftersom de inte hade råd med båt.

– hennes egen partiledare, Bertil Ohlins, roll i beslutet att genomföra den skandalösa ”baltutlämningen” till Stalins Sovjet.

”Flyktingar skall lära sig svenska språket”, beröm, sådant fick man för några år sedan inte säga i Folkpartiet.

Karin påstår vidare att vår SD-politik går ut på att bygga högre murar och hjälpa färre. Vi håller inte med. Sverige satsade förra året 37 skattemiljarder till flyktinghjälp. Av detta gick mindre än en procent till Syrienkrisens 12 miljoner flyktingar i Syrien och i dess närområden. Nu är läget akut och UNHCR har slut på pengar till mat, nödboende och medicin.

I Sverige är det bara SD som vill öka hjälpen till flyktingarna i närområdet, medan Folkpartiets senaste insats handlar om att reducera det kommunala självstyret så att kommuner skall bli tvungna ta emot flyktingar oberoende av om arbete och bostad kan erbjudas.

Vi i SD anser inte att målet med flyktingpolitiken skall vara att enskilda politiker skall sträva efter rekord i känslosam empati utan att maximalt antal flyktingar skall få en chans att överleva och på sikt kunna bygga upp sina länder. Vår politik kommer att leda till att mycket färre migranter dör eftersom vi dels kommer att flytta pengarna för den kostsamma asylpolitiken till ca 100 gånger mer effektiva insatser i flyktinglägren i närområdet. Dessutom avser vi ta bort den attraktion som drar flyktingar till Sverige för att ta del av världens mest generösa välfärdssystem.

När det gäller att sätta in resurser tycker vi livräddning skall gå före aldrig så känslosam empati.

Men man får förstå att Karin Karlsbro måste ta till den gamla politiska principen: ”Argumentationen svag, höj rösten”. Inte helt lätt att försvara ett parti som totalt misslyckats efter åtta års ansvar för skolan. Pinsamt för Folkpartiet att SD är störst i folkopinionen och dessutom enda oppositionspartiet utanför DÖ.

Styrelsen SD Norrtelje

 

Infört i Norrtelje tidning den 7e september 2015

Tillfredsställelse att tömma sin egen skittunna

Moderaten Gustaf Palm skriver den 27 augusti att det är dåligt med mysfaktorn i att hantera sitt eget avlopp ock latrin. Det må vara riktigt, men det finns ändå en sorts tillfredsställelse att tömma sin egen skittunna i sin godkända och miljövänliga kompost och samtidigt veta att det egna BDT-avloppet infiltrerar utan att att belasta några hav eller sjöar.

Javisst Östersund var ett sorgligt fall som till en del kan misstänkas bero på felaktiga enskilda avlopp. Några sådana har vi aldrig förespråkat. Till Östersundshistorien hör också att orsaken kan vara ”bräddning” från överbelastade kommunala reningsverk. Något som tyvärr förekommer även i vår kommun.

Vi håller helt med om att färskvatten är viktigt och tycker det känns bra när man kan hämta friskt färskvatten direkt ur brunnen utan miltals med ledningar. Visst kan saltvatteninträngning förekomma, men något hälsoproblem är det inte av två orsaker:

1) Som officer bör Gustaf Palm veta att marinens nödinstruktion upplyser om att man utan hälsorisker kan dricka havsvattnet norr om Öland.

2) Det finns numera effektiva avsaltningsanläggningar till rimliga priser. Exempelvis försörjs Utö i Haninge med dricksvatten från en sådan anläggning.

Med hänsyn till opinionsläget är det naturligt att Gustaf Palm kallar oss för gnälliga populister utan framtidsinriktning. Vi anser att det är ett oppositionspartis plikt att påtala när moderaternas framåttanke och investeringsvilja inte bara leder till toppkostnader för VA utan också till att skattemedel måste tillskjutas så att de som saknar kommunalt VA måste vara med och betala.

När det gäller framtiden har vi funnit att det finns en hel del goda politiska idéer som har lämnats som ”gammalmodiga” av moderater och socialdemokrater. Vi skäms inte för att ta upp den typen av ”föråldrade” idéer. Att folk på Roslagens landsbygd under många hundra år klarat sin egen vattenförsörjning och latrinhantering, utan men för hälsa eller miljö, tycker vi borgar för att det går bra att fortsätta. Om sedan Gustaf Palm tycker det är mysigare att spola sin toalett med renat mälarvatten så har vi ingen synpunkt på den saken.

Sune Rehnberg SD, Spillersboda

Ingmar Ögren SD, Rangarnö

Infört i Norrtelje Tidning den 1a september

Svar på debattsidan Aktionsgrupp Tomma Burar NT 19 augusti.

Civilkurage kontra civil olydnad.

Vi Sverigedemokrater i Norrtälje värnar kommunen. Vi trodde att Norrtälje Tidning var en lokal tidning som värnar bygden med sin centerpartiska inriktning

Där trodde vi fel.

Hur kan Norrtelje tidning utan sedvanlig propagandakontroll, som mot SD, låta en olaglig aktionsgrupp uttala sig på debattsidan avseende skadegörelse/djurplågeri på företaget Fogdö Lax?

Är Norrtelje Tidning företagsfientlig? Måste Fogdö lax tvingas sätta upp kameror runt sin anläggning vilket kan leda till att förbipasserande människor i båtar och på land fotograferas. Detta kräver tillstånd från Länsstyrelsen som kan dröja, kanske till nästa val. SD stöder kameraövervakning för att lagföra brottslighet, trots att det finns risk för kränkning av allmänhetens integritetet.

Kan kommunens företagare förvänta sig stöd från politisk ledning och Norrtelje Tidning i en sådan här situation?

Det finns en överlevande mjölkbonde på Singö, ska han behöva oroa sig över att kor och kalvar kommer att släppas lösa av aktionsgrupper? Något för Centerpartiet att fundera över om vi skall ha matproduktion kvar i Roslagen.

Tittar vi utanför kommunen finns det zoner i storstädernas förorter där ingen ser någonting där det är lika viktigt att civilkurage är en förutsättning för att rå på skadegörelse och kriminalitet.

M.a.o. olagliga aktivister ska lagsökas och inte premieras med propagandainlägg i Norrtelje Tidning. I SD´s värld är detta våldsvänsteraktivister. NT kan ju knappast vägra våldshögern motsvarande utrymme om man ska vara sarkastisk.

 

 

Sverigedemokraterna i Norrtälje

 

 

Karl-Göran Edberg

Infört i Norrtelje Tidning den 2a september

Vi tänker vara en aktiv opposition i fullmäktige

Vi är nu sex sverigedemokrater i Norrtelje kommunfullmäktige. Vi är nybörjare i politiken och det första som hände i fullmäktige var att övriga partier försökte stänga ute SD från valberedningen till nämnder och styrelser. Det gick inte och vi fick våra platser. Mer kunde det ha blivit om inte övriga partier, utanför både alliansen och den styrande minoriteten, vägrat teknisk samverkan med SD. Inte helt lätt för oss att förstå varför man avstår från politiskt inflytande för att slippa tala med SD!

Sedan började den kommunalgrå lunken och vi började förstå hur det hela fungerar. Det finns två grupper som anser sig ha rätten att styra kommunen: en borgerlig allians och ett socialistiskt block, där numera Centern ingår. Det ena blocket får den välbetalda kommunalrådsposten, det andra blocket den likaledes välbetalda oppositionsrådsposten. Ibland växlar man. Besluten tar man i kommunstyrelsens arbetsutskott och synpunkter från oss i SD bryr man sig inte mycket om. Resultat blir att när ett ärende kommer till kommunfullmäktige finns bara ett förslag till beslut och någon egentlig möjlighet till att väga och diskutera alternativ finns inte. Några exempel:

– vi tycker att ”ensamkommande flyktingbarn” hellre skall familjehemsplaceras än placeras på institutionsboende. Detta eftersom vi dagligen ser pressuppgifter om hur institutionsboende ”barn” tycks kunna bygga upp miljöer som främjar kriminalitet och religiös fundamentalism. Nej, vi kunde inte ens se något försök att rekrytera familjehem innan institutionerna skapades.

– när det gäller jätteprojektet ”Norrtälje hamn” anser vi att detta är en unik möjlighet att bygga vidare på Norrtäljes unika småstadskaraktär. I stället löper planeringen i riktning mot en högexploaterad kopia av ”Hammarby sjöstad”.

– vi har sett hur Roslagsmuseet sedan flera år står som en stillastående byggarbetsplats medan samlingarna samlar damm i förråd. Visserligen har ett nytt litet och prydligt museum tillkommit med utställningar som handlar om det lilla nyordet ”hen” och gamla skolplanscher. Intressant och trevligt, men svårt att se vad detta har med Roslagens kulturhistoria att göra.

Vi ser alltså alltmer tydligt hur viktigt det är med en aktiv oppositionsroll för oss i SD, en roll som vi kommer att göra vårt bästa att fylla under de tre år som kvarstår av mandatperioden.

Mikael Strandman SD

Ingmar Ögren SD

Infört i Norrtelje Tidning den 18e augusti

Enskilda avlopp hotar inte hälsa eller miljö

Den första juli hade moderaten Gustaf Palm en intressant debattartikel som svar på socialdemokraten Roger Petterssons tidigare inlägg från den 15 juni. Bägge ansluter ordentligt till den politiska traditionen att alla olyckor är den politiska motståndarens fel. Men vad kan man egentligen utläsa av debatten?

Ingen ifrågasätter numera att Norrtäljes VA-utbyggnad har drivits med bristande planering, budgetering och uppföljning. Inte heller att det historiska ansvaret för detta faller tungt på tidigare alliansstyre och speciellt Kjell Jansson, som dock naturligtvis gjorde så gott han kunde. Men det räckte inte.

Sedan påstår moderaten Gustaf Palm att nuvarande ledning på ett ansvarslöst sätt förslösar kommunens kommunens resurser. Vi Sverigedemokrater, som är utestängda från maktens centrum i Kommunstyrelsens arbetsutskott, har svårt exakt bedöma detta men en hel del märkligheter syns även för en enkel Sverigedemokrat:

– 10 miljoner till en järnvägsstation i Täby

– 27 miljoner till en ”vacker”, men onödig, spatserbro i hamnen

– Den ekonomiska katastrofen med VA-utbyggnaden skjuts delvis över på skattebetalare som varken har kommunalt vatten eller avlopp

– En del av det ekonomiska underskottet drabbar skolan med risk för att ytterligare små skolor läggs ner och att de viktiga resurspersonerna för barn med särskilda behov avskedas. Vad säger skolinspektionen om detta, kommunen har ju redan idag inte svarat upp mot detta med hjälp för barn med särskilda problem.

Gustaf Palm tycker det är viktigt att stora projekt som VA-programmet genomförs rätt. Vi Sverigedemokrater tycker det är ännu viktigare att rätt projekt genomförs. Och att ambitiös VA-utbyggnad i glesbygden är fel. Om detta har vi motionerat med påpekandet att planmässig begränsning av byggrätten i glesbygden, motiverat med påstådda miljöskäl, helt enkelt är olaglig enligt Miljöbalken.

”Moderna” WC är knappast längre moderna i glesbygd, något som lätt kan studeras vid ”Utvecklingscentrum för vatten” i Nordrona.

Vi anser varken att det är en mänsklig rättighet eller skyldighet att skita i renat vatten från Mälaren. I samband med vår motion har vi påpekat att kommunens påståenden att enskilda avlopp skulle vara ett hot mot människors hälsa eller miljö saknar generell sanningsgrund.

Ingmar Ögren SD

Sune Rehnberg SD

Publicerad i Norrtelje tidning den 10e augusti

Alltför generös invandring kan hota välfärden

Den 20e juli hade Christina Hamnö och Rune Karlsson en intressant artikel under rubriken ”Generös flyktingpolitik garant för välfärden”. Inleddes med den goda nyheten att pensionärer numera blir äldre och friskare än förr. Sant, och Christina och Rune är goda exempel på aktiva pensionärer som arbetar träget och effektivt för ett bättre samhälle. Långt från nidbilden av pensionärskollektivet som ett rullatorskjutande, improduktivt ”köttberg”.

Just att allt fler svenska pensionärer är aktivt i arbete långt upp åren visar att det inte är sant att de behöver försörjas helt av de ”yrkesarbetande”. Javisst, pensioner kostar, men dagens pensionärer har redan betalt under många år i yrkeslivet.

I artikeln framförs tanken att ”bekännande Sverigedemokrater” borde diskrimineras i vårdköerna. Där håller vi naturligtvis inte med. Om någon skall diskrimineras tycker vi att det snarare gäller dem som rekryterar eller reser till militanta organisationer som ”Islamiska Staten”. Som vi ser det har dessa personer förverkat sin rätt att vara en del av det svenska samhället, inklusive vården.

Vi ser gärna att Sverige medverkar till underlätta livet för världens behövande, men vi är mycket kritiska mot en ”generositet” som innebär att man tar medel från biståndet till världens fattigaste för att ge till dem som kommer ”papperslösa” och med hjälp av flyktingsmugglare.

Nu påstår visserligen politiker på vänsterkanten att ”svensk kultur” knappast finns och i stort är värdelös. Vi håller inte med och tycker i stället att de som tänker så har missat kärnan i svensk kultur.

Vi tror inte på att en ”generös” flyktingpolitik garanterar att vi klarar välfärden på sikt. Snarare tror vi att en alltför ”generös” invandring av personer med låg utbildning och främmande kultur riskerar att undergräva välfärden.

Vi tror mer på en rationell flyktingpolitik, som innebär hjälp på plats samt begränsning av de invandrade till dem som har rimliga förutsättningar att bidra till det svenska samhället och acceptera svensk kultur. När det gäller pensionärer skulle en sådan inriktning också göra det möjligt att åtgärda den skandal det innebär att pensionärer skall betala mer skatt än andra. Sverigedemokraterna är det enda partiet som har en finansierad lösning på problemet med överbeskattning av pensioner.

Mikael Strandman SD

Ingmar Ögren SD

Publicerad den 25e juli 2015 i Norrtelje tidning

Ska Bucht landsbygdssäkra även Norrtälje?

Skall riksdagen genom Sven-Erik Bucht Landsbygds(s) säkra bygdeskolorna i Norrtälje kommun?
Hur skall då Olle Jansson (S) och Karin Broström (C) agera i den kommunala barn-skolnämnden?

Verkligheten kommer tydligen i kapp!

Knappt en vecka efter Sverigedemokraternas insändare om nedläggningen av Närtuna och Singö byskolor med ideologiska förtecken kommer landsbygdsministern med facit till kräftgången i Roslagens ytterområden.

För det första är det bra att landsbygdsministern tydliggör vilka effekter hans politik kan ge för till exempel Roslagen. Att sedan få landsbygdkommunerna att genomföra denna politik kräver att lokalpolitikerna både förstår Buchts visioner och tar fram strategier för genomförandet.

Till och med prestige över partigränserna skall läggas åt sidan skriver Bucht. Bucht borde passa på och ha sommarkollo med Ulrika Falk (S), Olle Jansson (S) och Berit Jansson (C) samt Miljöpartiet och där utveckla sina visioner. Sverigedemokraterna kan delta som observatörer.

Då finns en chans att vi i kommunfullmäktige till hösten kan få konstruktiva diskussioner och att besluten fattas i den ordning som kommunbefolkningen kan förvänta sig – gäller alla ämnen.

Sverigedemokraterna ser fram emot en öppen debatt, trots Löfvens förtal om oss på riksplanet. Sverigedemokraterna skulle kunna berätta om Socialdemokraternas historia men avstår tills vidare. Nu gäller det kommunens bästa.

Det är tid att sluta räkna barn i skolan hela tiden. Jobba för att barnfamiljer kan bo kvar med ett livspussel som fungerar, tillsammans med den åldrande befolkningen i kommunens ytterområden.

Lyssna på familjerna och lägg den centralistiska stordriftsideologin åt sidan, då kan Buchts idéer förverkligas. Ledartröjan är röd/grön.

Karl-Göran Edberg, Sverigedemokraterna i Norrtälje

 

Infört i Norrtelje tidning den 24 juli 2014

Infört i Norrtelje tidning den 13e juli

Lodenius skall ha beröm för vad han avslöjar om C

Per Lodenius får beröm för sin debattartikel den 3e juli om oss Sverigedemokrater. Inte i första hand för att han tycker så illa om oss utan även för vad han avslöjar om Centern och dess politik.

Vi blir anklagade för ”vänsterpopulism” – samtidigt som socialdemokratiska företrädare försöker skrämma ”sina” väljare genom att påstå att SD är ”ett högerparti”. Sanningen kan vara att SD representerar en ny kraft i politiken som varken är vänster eller höger, något som kan vara svårt för äldre politiskt korrekta personer att förstå.

Att vår politik i en del fall skulle hota jobb kan vara sant. Med en mera restriktiv flyktingpolitik med resolut utvisning av kriminella är det fullt möjligt att en del jobb skulle försvinna både inom kriminalvården och på Migrationsverket.

Centern ingår i Alliansen som beslutat att momsen skall vara lägre för restauranger samtidigt som skatten skall vara högre för pensionärer. Kanske trevligt och bra för makthavare, som gärna umgås på krogen, men kan upplevas som orättvist av en pensionär som inte ens kan tänka sig ha råd med ett krogbesök.

Uppenbart tycker Centern att man skall ”lägga pengar i muggarna” för att vara human och främlingsvänlig. Måhända en naturlig inställning för en välbetald riksdagsman som inte behövt ta sig till tunnelbanan kryssande mellan migranternas klädbylten och avföringshögar.

Det är riktigt att vi i SD vill begränsa företagandet inom utbildning. Framför allt vi vi inte att allmänna medel skall gå till religiöst fundamentalistiska skolor som lär ut sådant som homofobi och kvinnoförtryck. Centern kan väl ändå inte tycka sådant är bra?

Lodenius påstår att SD politik är omöjlig att genomföra. Då missar han de stora likheterna mellan SD politik och regeringspolitiken i länder som Canada och Australien.

Naturligtvis måste Lodenius ta till stora ord som ”inhumant”, ”kaos” mm. Som representant för ett parti, som en gång var stort i Norrtelje är det naturligtvis besvärligt att SD numera är lika stort som Centern i fullmäktige och opinionsmässigt dubbelt stort som Centern. Då blir Lodenius argumentation helt enkelt ”ett kraftfull slag i luften”. Samtidigt har han rätt i att vi i SD är populister i betydelsen att vi vågar säga sådant som folk tänker.

 Infört i Norrtelje tidning den 1 juli 2015

Feltänkt stänga Närtuna skola

Som kommuninvånare och förtroendevald för Sverigedemokraterna i valet 2014 blir jag upprörd och skäms när jag på nära håll ser ett systematiskt feltänk från den politiska ledningen i Norrtälje kommun. Nu två fall: Singö och Närtuna. Fler är att vänta.

Barn- och skolnämnden planerar skolverksamheten utan koppling till samhället i övrigt.

Sovjettidens stora skolkolchoser verkar nu vara den rådande och härskande ideologin.

Efter att med egna ögon sett Närtunas fina skola stängd, där lätt ett 90-tal elever skulle kunna ha sin skolgång, i direkt anslutning till förskolan med ett 20-tal elever, inser man att barnen skulle kunna slippa den vansinniga pendlingen till Rimbo.

Av Närtunas befolkning pendlar många mot Arlanda in i Sigtuna kommun. Men barnen ska till Rimbo, åt andra hållet.

Styrande politiker beklagar sig över att kommunens befolkning åldras och tycks inte förstå hur man skapar förutsättningar för barnfamiljer och hjälper dem att få livspusslet att gå ihop. Inga nya barnfamiljer flyttar in och de som kan flyttar om förutsättningar för en fungerande vardag saknas.

Vem ska befolkningen lita på? Inte de styrande politikerna. Istället måste de boende själva ta ansvaret för bygdens utveckling med bra skolgång för barnen.

En mandatperiods beslut kan förstöra många års skolgång för barnen och förutsättningar för familjerna. Det duger inte att skylla på tjänstemännen.

Kan man lita på att Grisslehamns skola blir kvar efter Singö skolas nedläggning? Visst, lite ny färg och annat för 1,5 miljoner kan ju lugna någon men inte Sverigedemokraterna. Vi tror att alla ska till Älmsta nya skola beroende på valutgången 2018. Därför skall Singö skola vara kvar som bygdeskola uppe i norr, för att hålla emot den avfolkningspolitik som Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet nu driver.

Politiken nu verkar syfta till att barnfamiljerna ska flytta mot skolkolchosorterna Älmsta, Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. I resten av kommunen ska den åldrande befolkningen bo när byskolorna nedmonterats.

Sedan en fråga till i första hand Centern och Socialdemokraterna: ska det bli flyktingförläggningar i de tomma skolbyggnaderna, till exempel ensamkommande barn och sedan deras anhöriga?

Om skolbyggnaderna ska användas till annan verksamhet än skolor vore det klädsamt om detta delges kommunfullmäktige innan beslut i enskild nämnd som inte ser till samhällets helhet.

För övrigt saknar Olle Jansson (S), barn- och skolnämndens ordförande, helt fingertoppskänsla. Dagen efter mötet i Närtuna skola kommer skolförvaltningens lastbilar och hämtar möblerna i skolan till skolbaracker i Rimbo. Åtta timmar tidigare har han och Berit Jansson (C) lovat att skapa förutsättningar för skolgång i Skepptuna med möjlighet för Närtuna skola att vara annex.

Karl-Göran Edberg, SD

 

Infört i Norrtelje tidning den 25e juni 2015

Lägg inga pengar i muggarna

Vi har numera ett nytt inslag i den svenska gatubilden. Personer, i första hand romer från östeuropa, som sitter utanför butiker och går i tunnelbanan för att tigga eller sälja tidningar. Deras budskap kan uppfattas som ”det är synd om oss och vi tycker att ni, rika privilegierade svenskar ska hjälpa oss”. När detta förekommer i Norrtälje kan det upplevas som ett brott mot den lokala ordningsstadgan som kräver betalt polistillstånd för ”insamling av pengar”. Så är det helt klart för organisationer som Frälsningsarmén och Röda Korset, men när det gäller tiggeri finns det en tingsrättsdom som säger att tiggeri inte kan förbjudas.

Om detta skall ses som affärsverksamhet och om den i så fall är organiserad är svårt att få klarhet i. Medias rubriker visar en avsevärd osäkerhet:

– P4 Västmanland 8 juni: ”Tiggare i Västerås tvingas betala för sovplats och plats att tigga”

– Expressen 15 juni: ”Avföring mitt i stan – politikerna blundar”

– DN 18 juni: ”Studie om tiggare slår hål på myter”.

Alltså är det enda vi kan veta säkert att dessa personer är ekonomiska migranter som tjänar bättre på att tigga i Sverige än på att arbeta i hemlandet.

Empati är en naturlig och berömvärd mänsklig känsla och att ”lägga pengar i muggen” är ett uttryck för empati. Men är det ett bra sätt att använda de pengar man har råd att avstå till utsatta människor? Vi i SD tycker inte det. Visserligen har Rumäniens romer levt under en brutal kommunistdiktatur, men det var länge sedan. Inte heller har de utsatts för jordbävningar eller vulkanutbrott.

Vi tycker att den som har råd att ”avstå från sitt överflöd” kan tänka på behoven hos de jordbävningsdrabbade i Nepal eller de tibetanska barnen som nekas skolgång av en brutal kommunistdiktatur. Detta hellre än att ”hjälpa” EU-migranter som dessutom överutnyttjar allemansrätten med sina bosättningar.

Det finns politiska förslag om att begränsa organiserat tiggeri, men det är tveksamt om det är en framkomlig väg eftersom det skulle lägga sten på börda för en redan hårt belastad polis. Ansvaret faller helt på var och en av oss som enskilda personer. Om vi ”lägger pengar i muggen” uppmuntrar vi verksamheten och det blir fler tiggare. Om vi avstår kommer den här verksamheten att försvinna och tiggeriet återgår till att gälla enstaka svenska hemlösa.

Ingmar Ögren SD

Mikael Strandman SD

Infört i Norrtelje Tidning den 12e juni 2015

Tisdagen den 9e juni hade Anita Bertilsson en läsvärd artikel om trygghet i NT. Dock måttligt kul för mig, som ägnat ett helt yrkesliv åt svenskt luftförsvar, att ses som ”aningslös krigshetsare”. Däremot är det lätt att hålla med om att ”bomber och stridsflyg är det sista vi skall ta till”. Men om man skall ha något att ”ta till” så gäller den gamla romerska principen att ”den som vill ha fred måste vara förberedd för krig”.

Anita har alldeles rätt i att utländska bombplan, som aggressivt kränker svenskt luftrum, skall skjutas ner. Att några piloter skulle ”brinna upp” är ändå mindre troligt eftersom moderna krigsflygplan har högst avancerade räddningssystem. Det var en annan sak för besättningen för den svenska DC-3a som obeväpnad sköts ner av sovjetisk jakt över internationellt vatten.

Den som kan sin historia har heller inte glömt att sovjetiskt bombflyg faktiskt har bombat Stockholm. Visserligen för 70 år sedan, men ändå värt att minnas i en tid då de nya ryska makthavarna kan misstänkas för både lögner om den egna militära aktiviteten och för politiska mord.

Vad gäller andra världskriget och det som hände 1938 då Neville Chamberlain kom hem från mötet med Hitler och lovade ”fred i vår tid”, efter att ha gett Hitler fria händer i Tjeckoslovakien, så har det obehagligt stora likheter med vad som nu händer i Ukraina.

Naturligtvis har Anita rätt i att aktiva fredsrörelser i Ryssland behöver stöttas. Men tyvärr lär oss historien att det inte räcker och att aggressiva makthavare inte förstår annat än beslutsam militär beredskap.

Ingmar Ögren SD

 

Detta infördes i Norrtelje Tidning den 2/6 2015 med anledning av en tidigare ledare som kritiserade invalet av Dennis Ekström som ersättare i fullmäktige.

En rad felaktiga uppgifter om SD

Reidar Carlsson kommer med en rad felaktiga påståenden i sin ledare 21 maj. Det är påståenden som är så gravt felaktiga att jag helt enkelt känner mig tvungen att få ge en replik.

Reidar Carlsson skriver ”Sverigedemokraterna tillåter inte någon som är dömd för brott att kandidera för partiet”.

Detta påstående från Reidar Carlsson bygger på en missuppfattning. Självklart kan även personer som någon gång tidigare i sitt liv blivit dömda för brott kandidera för partiet. Brottets art och hur långt tillbaka i tiden brottet begicks avgör om personen ifråga kan kandidera. En dom för till exempel skadegörelse när man var arton behöver inte betyda att man inte kan kandidera när man är trettiotvå.

Däremot finns det en kontrollfunktion som automatiskt skickar de som inte har ett blankt belastningsregister vidare för granskning. I Dennis Ekströms fall ledde detta till att han nekades att kandidera 2013, ett år innan valet. Nu har det gått snart två år sedan detta och då Dennis Ekströms brott inte anses vara så allvarligt så kunde han komma in som ersättare i fullmäktige. Ett fylleslagsmål mellan två överförfriskade unga män på en fest med en fläskläpp som följd anses i Sverigedemokraterna inte vara så belastande att man aldrig mer skulle kunna få kandidera för partiet.

Det har nu gått snart sju år sedan slagsmålet inträffade hösten 2008. Hade det varit frågan om ett avskyvärt brott, typ kvinnomisshandel, sexualbrott, pedofilibrott eller liknande hade kandidaturen naturligtvis aldrig kommit ifråga oavsett hur lång tid det hade gått.

Reidar Carlsson skriver vidare att flera sverigedemokrater i Norrtälje kommunfullmäktige hoppat av. Fel igen, en fullmäktigeledamot, Iryna Rybalko, har hoppat av. Och en ersättare som stod sist på listan har hoppat av.

Reidar Carlsson skriver ”än så länge fylls fullmäktigeplatserna på av personer som inte stod på partiets valsedel, utan vars namn skrivit dit för hand.” Fel där med, än så länge så har SD Norrtelje tillräckligt med personer på listan som kan träda in som ersättare, både Olivia Sandberg och Karl-Göran Edberg står på listan och går in som ersättare om någon ordinarie ledamot skulle falla bort. Dessa uppgifter är offentliga och står klart och tydligt på kommunens hemsida, hur kunde Reidar Carlsson missa detta?

Vad däremot Reidar Carlsson har rätt i är att det är en bra idé att ändra i vallagen så att vem som helst inte kan kapa andra partiers mandat. Vi Sverigedemokrater har drabbats hårt av både nazister och vänsterextremister som kommit in på våra mandat.

 Infört i Norrtelje Tidning den 28e maj

Sluta motarbeta landsbygdens utveckling

Den 11 maj hade Amalia Mattson en bra och trevlig artikel om landsbygdens villkor och behovet att satsa på landsbygden. Det är bra skrivet och lätt att hålla med om, men en liten tvekan om ifall det är nödvändigt ”satsa politiskt” på landsbygden. Troligen skulle man komma rätt långt om politiker och tjänstemän i Norrtälje stad och Stockholm slutade att direkt motarbeta landsbygdens intressen. Några exempel:

Länsstyrelsen förbjuder tillämpning av den ursvenska svenska traditionen med ”ättebacke” som innebär spridning av avlidnas aska på deras egen älskade mark.

Vägen genom min hemby Rangarnö är egentligen ett fornminne, dvs. anlagd på medeltiden. Polis och Trafikverk avvisar totalt varje anpassning av hastigheten till de oxkärror vägen är planerad och anlagd för.

Kommunen låter regelmässigt militären ge samråd, som sällan beviljas, för nybyggnad på Väddö. Detta med anledning av skjutfältet och trots att exakt samma problem finns i Kristianstad – utan byggbegränsningar. Militären motiverar sitt agerande med ”skjutbuller” trots att knappast något buller hörts på många år.

Kommunen har detaljplanerat många områden på landsbygden som fritidshusområden med högst begränsad byggrätt, vilket medför att dessa tomter inte blir attraktiva för barnfamiljer – som krävs för att de små skolorna skall behållas.

Vad Amalia inte nämner är att Norrtäljes landsbygd, den underbara ”Roslagens famn”, har speciella förutsättningar. Tillräckligt nära både Stockholm och Uppsala för att åka över dagen och lika nära Arlanda som Stockholm. Det betyder, i Internets tidevarv, att här finns möjligheter, inte bara för bönder utan även för dem som arbetar i moderna ”kunskapsyrken” som näthandlare, antikvariat, konsulter, revisorer m. fl. Miljön är underbar och fastigheter och tomter är billigare än i staden. Just Norrtäljes landsbygd har unika förutsättningar jämfört med Norrland och Småland och kanske räcker det långt om lokala och regionala politiker slutar motarbeta landsbygdens utveckling och slutar lägga sig i vad de inte begriper?

Ingmar Ögren SD

Publicerades i Norrtelje Tidning den 26e maj

Fel att IS-krigare får gå före i kön

Tisdagen den 19:e maj klubbade socialnämnden i Stockholms stad igenom Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism med fokus på bostad, vård, jobb och bidrag.

Strategin innebär att hemvändande IS-krigare, vilket det till över 90 procent är frågan om, vare sig de är avhoppare eller fortfarande aktiva, ska få gå före i den kommunala bostadskön, snabbt få tillgång till bidrag och även ges alla de hälsoinsatser de kan tänkas behöva. På något annat sätt kan man inte tolka det niosidiga dokumentet.

Ordagrant står det följande: ”När det gäller personer som deltagit i strid är hälsoinsatser med största sannolikhet ett stort behov. Därför är det viktigt med samverkan mellan socialtjänstens socialpsykiatri och missbruksenheter, samt vårdcentraler och psykiatrin (PTSD, trauma etc.). När det gäller försörjning är det viktigt med samarbete mellan socialtjänstens försörjningsstöd, Jobbtorg och andra insatser vid arbetsmarknadsförvaltningen, samt länk till Arbetsförmedling. Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism 6 (9) Slutligen, är boendefrågan en förutsättning som behöver fungera och därför bör även bostadsbolagen ingå i en samverkan under efterperspektivet.”

Den hemvändande IS-krigaren ska alltså inte som oss andra behöva ställa sig i bostadskön och vänta flera år, utan dennes bostadssituation ska lösas med en ”samverkan”, vilket jag tolkar som en samverkan mellan myndigheter och bostadsbolag. Rent konkret torde detta innebära att personen tilldelas en lägenhet och där socialkontoret ansvarar för hyran, samma förfarande som man har vid till exempel akut bostadslöshet för barnfamiljer, våldsutsatta kvinnor med skyddat boende etcetera.

Personer som skurit halsarna av människor, tvingat småflickor, vars föräldrar de mördat, att gifta sig med dem, torterat, våldtagit och lemlästat ska alltså få förtur, framför våra egna ungdomar, till bland annat våra bostäder. Detta är vad det röd-grön-rosa styret i Stockholms stad klubbade igenom på socialnämndens möte den 19:e maj.

Vi sverigedemokrater anser att detta är fullständigt horribelt och att dessa IS-krigare förverkligat sin rätt till gemenskapen i vårt samhälle. Vi anser att de inte på något sätt ska tilldelas förtur till välfärdsstaten. Snarare borde man diskutera huruvida man kan ta ifrån dessa bödlar sitt svenska medborgarskap och ställa dem inför rätta för folkmord.

Sverigedemokraterna Norrtelje kommer att lägga en interpellation i kommunfullmäktige om detta, men kanske redan nu kan kommunledningen svara på om det röd-gröna styret i vår kommun ställer sig bakom förslaget från sina partikollegor i Stockholms stads ledning och om detta även kommer att implementeras i Norrtälje kommun.

Mikael Strandman SD

Publicerat i Norrtelje tidning den 13e maj 2015

 Vi måste bli bättre på att ”sälja Roslagen”

Släpp strupgreppet  på ROSLAGEN!
Varje skottår kommer det från kommunen hot om nedläggelse av småsklolor.
Europas kanske starkaste varumärke  ROSLAGEN,omskrivet av Albert Engström besjungits av Evert Taube.Bara för att nämna några.Evert har även givit oss en egen ”nationalsång” I ROSLAGENS FAMN.
Astrid Lindgren skulle troligtvis sagt att det är den elaka häxan som lägger näsan i blöt och vill styra den lilla människan  styvmoderligt.
Jag tror att nästan alla av oss politiker vill ha en levande landsbygd.Men det måste vara på riktigt.
Då är inte grepp som urbanisering=förtätning  av staden  något alternativ för att åstadkomma en levande landsbygd.
Nej,vi politiker måste öppna våra sinnen och ta fram  lite av det grundläggande sunda bondförnuftet
som jag tror finns hos dom flesta och som i många sammanhang är den bästa vägen till sunda beslut såsom att lyssna på vad medborgarna tycker och  deras behov innan beslut tas.
Det måste till en öppen dialog som kan leda till positiva lösningar i demokratisk  anda.
Vi politiker måste bli bättre på att ”sälja ROSLAGEN.
Det måste komma in en positiv syn på helheten angående ROSLAGEN och det vet bara  medborgarna som är bosatta i glesbyggd vad behovet är som störst för att ha en trygghet och framtidstro för att kunna planera sin framtid.
Exempel som jag har hört är följande;

– Skolans bevarande
– Enklare regler för byggnation
– Godkännande av den nya tekniken som finns för enskilt avloppsinstallation

ROSLAGEN är vidsträckt med sin skärgård och öar även landsbyggd.
med en enorm potential att locka till sig enskilda och även barnfamiljer
I dagens fortlöpande utveckling inom IT samhället vet jag att många egenföretagare står på tröskeln att tänka sig att bosätta sig i ROSLAGEN och då menar jag i landsbygden.
Egenföretagande sker i dag huvudsakligen från egna hemmet  i stor utsträckning  och framledes kommer förutsättningarna bara att öka i allt fler områden tack vare IT utvecklingen.

Sammanfattningsvis är jag övertygad om  att med rätta verktygen kommer det att ske en ökad utflyttning till vår skärgård och landsbygd av människor som söker livskvalitet för sin familj i vardagen om förutsättningarna är dom rätta

Ja,men detta är ju vad kommunen vill och söker så nu är det bara för oss politiker ta till oss detta då får vi en levande landsbygd och varumärket ROSLAGEN få extra glans.

Bara viljan finns kan man skapa en positiv framtid för ROSLAGEN

Sune Rehnberg SD
ledamot  i  barn-skolnämden

Följande om problem med att bo på Väddö publicerades i NT den 30/4

Vanligt sunt förnuft är inte så vanligt

Som ganska ny i kommunpolitiken har jag förstått några fakta:

Det finns en brist på bostäder samtidigt som det finns tusentals ”fritidshus” som raskt håller på att omvandlas till permanentboende, främst för pensionärer eftersom husen är små.

Kommunens små skolor på landsbygden har problem med elevunderlaget

En åldrande befolkning är ett kommunalt problem

En låg utbildningsnivå är ett annat kommunalt problem.

Man kan fundera på hur detta upplevs från den enskilde medborgaren. Ta den fiktiva familjen Svensson. Pappa är civilekonom med egen konsulterande firma för revision och företagsrådgivning. Mycket av jobbet kan göras på distans men någon resa i veckan till Stockholm och Uppsala behövs. Mamma är erfaren socionom. Barnen är 7 och 9 år.

Familjen kommer från Maglehem i Skåne och har fascinerats av begreppet ”Roslagens famn”. Det ledde inledningsvis till en andrahandstrea på Elmsta udde. Men som barnfamilj ville Svenssons bo bättre. Villorna närmare Stockholm är orimligt dyra så de började titta lokalt på Väddö – och hittade en helt underbar tomt i ett gammalt fritidshusområde.

Mamma Svensson kontaktar kommunens Bygg och Miljökontor och fick veta att mer än 70 kvadrat fick huset inte vara! Varför det? Kommunalt vatten och avlopp saknas och enskilda lösningar tror vi inte på. Dessutom ligger tomten ni tittar på visserligen väldigt fint men innanför det ”militära samrådsområdet”. Kanske kan ni få militärt samråd för att bygga men det är inte troligt – och först måste ni betala för bygglovet.

”Men” invänder mamma Svensson ”vi bodde ju granne med skjutfältet i Ravlunda och där planerade kommunen för nya bostäder”. Inget svar.

Så gick Svenssons dröm om ”Roslagens famn” i kras och familjen började titta på hus och tomter i Gnesta och Enköping. Dessutom började de undra om ”vanligt sunt förnuft” är så vanligt i den kommunala politiken och byråkratin?

Ingmar Ögren SD

Följande om VA-utbyggnad publicerades i Norrtelje Tidning den 10 april

 

Norrtelje tidning har såväl den sista mars som den första april haft artiklar om kommunens stoppade program för VA-utbyggnad. Rapporteringen känns dock inte fullständig för oss som är inblandade.

”Bråk om stoppad plan?”

Nja, egentligen var kommunens ledande politiker överens på tre viktiga punkter:

Det är inte bra att kostnaderna drar över budget med 300 miljoner

Det är någon annans fel

De som använder eller kommer att använda kommunalt VA skall betala.

”Möjliggöra tillväxt”

Att tillväxt på landsbygden skulle förutsätta kommunalt VA är helt enkelt inte sant. Att enskilda VA-lösningar är stora miljöbovar kan vara sant ibland, men behöver inte vara det med moderna enskilda lösningar. Sådana kostar visserligen, men typiskt bara hälften av vad en kommunal anslutning kostar. Vad Miljöbalken säger är att ”Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.” Ingenting om att just kommunen skall ”ta om hand”!

Praktisk politik handlar om att väga samman juridik, teknik och ekonomi till medborgarnas bästa och baserat på politisk ideologi. När det gäller VA kan man se det så här:

Den juridiska ramen ges av Miljöbalken

Tekniskt är kommunalt VA en godtagbar lösning även om sådant som läckage och ”bräddning” förekommer. Men numera finns även flera, väl så goda, alternativ.

Ekonomiskt är kommunalt VA oslagbart i stadens höghus, men kan bli en ekonomisk katastrof för fastighetsägaren på landsbygden.

För oss Sverigedemokrater är slutsatsen enkel på två punkter:

Det är både onödigt och dumt att bygga ut kommunalt VA i Norrteljes glesbygdsområden

Tillväxt kräver inte kommunalt VA, däremot kräver det att kommunen tar bort de begränsningar i byggnadsyta som för närvarande dämpar tillväxten i kommunens glesbygdsområden.

Vad gäller den sista punkten är Miljöbalkens 13e § intressant”Kommunala föreskrifter som meddelas till skydd mot olägenheter för människors hälsa får inte medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet.”Detta innebär att man kan misstänka att nuvarande planmässiga begränsningar av fastighetsyta alls inte är laglig.

Detta har vi Sverigedemokrater motionerat om i förhoppning om att kommunens ledande politiker skall se verkligheten hellre än att ägna sig åt att skylla på ”någon annan”.

Återuppliva Egnahemsrörelsen!

Publicerat i Norrtelje Tidning den 31/3 2015

Bostadssituationen i de svenska storstadsområdena är idag akut. Anledningarna till detta är flera. Dels sker det en urbanisering, där glesbygder och gamla bruksorter avfolkas i snabb takt och folk flyttar in till tillväxtregionerna och dels en kraftig invandring till Sverige där invandrarna främst söker sig till storstadsregionerna.

I dagsläget byggs det ca 28 000 bostäder per år. För att komma till rätta med bostadsbristen skulle det behöva byggas 50 000 bostäder per år (enligt Boverket). Enligt en kalkyl från de kommunala bostadsbolagens organisation, Sabo, behövs det byggas hela 430 000 nya bostäder de närmaste fem åren. Ett helt nytt Malmö! Varenda dag de närmaste fem åren – vardag som helg – skulle 240 lägenheter behöva stå färdiga!

Vi har en ackumulerad bostadsskuld där 380 000 unga vuxna fortfarande bor hemma. Vidare räknar Migrationsverket med att de närmsta fem åren kommer över 400 000 människor att söka asyl i Sverige. Därutöver kommer anhöriginvandringen till dessa.

Boverket anser att det finns flera anledningar till att det inte byggs mer trots rådande brist och stigande priser. En är långa och krångliga plan- och byggprocesser, som nu är under utredning. En annan är dålig konkurrens både bland byggföretag och på materialmarknaden.

Nya siffror från SCB visar att kostnaderna för att bygga bostäder ökar betydligt snabbare än priserna i övriga samhället. Under 2012 ökade byggkostnaden för ett flerbostadshus med 9 procent jämfört med året före, enligt Statistiska centralbyrån. Inflationen under samma år var omkring 1 procent.

Även i Norrtälje är bostadssituationen mycket besvärlig. Själv köpte jag en villatomt i det nya området ”Solbacka Gård” år 2003 för 260 000 kr. Anslutningsavgifter och bygglov tillkom med ca 200 000 kr. Detta gjorde att slutnotan, efter att ett kataloghus uppförts, hamnade på 1,8 miljoner. Detta är summor som ”nybyggare” av småhus idag bara kan drömma om. Under 3,5 miljoner är det mycket svårt att hamna idag. För ett par med en eller två inkomster i intervallet 25-30 tkr/månad blir detta för dyrt, så till vida att man inte gjort en bostadskarriär innan. Vilket är svårt för många 25-35 – åringar.

Vi Sverigedemokrater i Stockholms norra kommuner (Norrtälje, Vallentuna, Österåker) kommer därför nu att återlansera ”Egnahemsrörelsen” som Per-Albin Hansson och socialdemokraterna genomdrev för att få bukt med trångboddheten på 1930-40 – talet. Tanken med denna var att vanliga arbetare och lägre tjänstemän skulle få möjlighet att bygga egna småhus med statens hjälp. Vi sverigedemokrater tror visserligen på marknadskrafterna till viss del men i dagens alarmerade bostadssituation måste kommunerna ta sitt ansvar och peka med hela handen. Vi kan inte överlåta allt åt marknadskrafterna i detta läge.

Vi Sverigedemokrater vill därför att Norrtälje kommun köper upp och detaljplanerar lämpliga områden i nära anslutning till Norrtäljes stads tillfartsvägar och E18, alltså en bit utanför tätorten men fortfarande nära med bil eller buss. Områdena ska ligga nära kommunalt VA, detta måste vara en förutsättning. Områdena som detaljplaneras ska helst inte bestå av åkermark utan snarare av magra skogspartier, gärna i söderläge. Detaljplanerna ska innefatta tomträtter med ca 800-900 kvm yta samt vägnät, VA och elektrifiering. Ett lämpligt antal tomter skulle kunna vara 400 stycken till att börja med, fördelade på lämpliga detaljplanerade områden. Då delar av glesbebyggda Rådmansö har fått kommunalt VA utbyggt torde det finnas en del lämplig mark här, gärna i närheten av E18.

Tänkt är att fördela dessa tomter i ett kommunalt kösystem där tomterna ska subventioneras. Villkorat för köpet är att ingen försäljning får ske första sju åren. Skulle detta avtal brytas så ska eventuell reavinst reduceras med en kraftig avgift.

En del av kontantinsatsen skulle kunna reduceras genom att köparna själva genomför en betydande del av byggnationen.

Meningen är att få ner slutnotan till intervallet 2 – 2,5 miljoner, vilket är fullt rimligt för en småbarnsfamilj med normala/låga inkomster och utan tidigare bostadskarriär.

Detta ”Egna Hems-projekt” skulle minska trycket på bostadsmarknaden i Norrtälje och frigöra lägenheter.

Men den största vinsten Norrtälje skulle göra är att få in unga yrkesverksamma till kommunen. Med tanke på den ”demografiska bomb” Norrtälje står inför, med en åldrande befolkning, så är det viktigt att locka hit skattebetalare. Annars riskerar vi att få höja skatten avsevärt eller dra ner på välfärden.

Norrtälje skulle kunna bli ett alternativ till ett överbelånat liv i Stockholms närförort.

Trångbodda barnfamiljer från Stockholm söker sig inte till Norrtälje för att flytta in i en lägenhet, hur tjusig den än är, utan för att få flytta till en villa. En villa de inte har råd med i Stockholms närförorter. Tyvärr satsar kommunen idag alldeles för mycket på dyra bostadsrätter dit mestadels pensionärer flyttar. Vi sverigedemokrater vill i större utsträckning bygga för unga vuxna och barnfamiljer.

Mikael Strandman Sune Rehnberg

Publicerat i Norrtelje Tidning den 9e mars

I Norrtelje Tidning den 27e februari påstår moderaten Gunnar Hökmark att vi Sverigedemokrater skulle vara Putins vänner. Detta motiverar han med att SD representanter ofta avstår från att rösta och inte aktivt arbetar för att utvidga EU.

Detta visar bara att den gode Gunnar inte har förstått vad SD är: Ett socialkonservativt, nationalistiskt och EU-kritiskt parti. Dessutom ett realistiskt parti.

Vad gäller Putin tycks denne ha läst sin historia. Han har nu lyckats annektera Krim och är på god väg att ta för sig en rejäl bit av resten av Ukraina. Vad Gunnar Hökmark och andra i parlamentet säger bryr han sig inte mer om än vad Hitler gjorde när han fick kritik för att ha kapat åt sig en bit av Tjeckoslovakien. Därför avstår SD att rösta. Men samtidigt är SD det parti som här hemma i Riksdagen mest aktivt driver behovet av att återställa svensk militär kapacitet efter moderaternas nedrustning och tal om Försvaret som ett ”särintresse”. Vi har anledning att tro att president Putin saknar respekt för demokratiska uttalanden och enbart kan hejdas av en militär verklighet.

Peter ”Nalle” Lundgren besökte oss i Norrtelje under valrörelsen och berättade om det som ligger honom närmast om hjärtat, nämligen att få stopp på den delvis kriminella utländska åkeriverksamheten, som är på väg att slå ut svensk åkerinäring med stöd av EUs ”fria rörlighet”.

Visst vi är tveksamma till ytterligare medlemmar i EU när vi nu dagligen kan se tiggarna från Eus senast tillkomna länder. Men det är nog bara Hökmark som tycker detta gör oss till ”Putins vänner”.

Naturligtvis skall Gunnar Hökmark prata vidare och göra sitt bästa att misskreditera oss i SD. Det är hans jobb. Men vi i SD har läst historien och är övertygade om att sådana som Putin inte förstår andra argument än de som backas upp av militär kompetens och kapacitet. Vi är också övertygade om att EU behöver kritiseras och begränsas för att inte bli just ett ”självgående monster”.

Publicerat i Norrtelje Tidning. Visade sig att Kommunstyrelsens arbetsutskott höll med och man stoppade utbyggnaden.

Vid kommunstyrelsens möte den 2a februari, liksom senare i Norrtelje tidning, gavs information om att kostnader och förväntade intäkter för Norrtäljes VA utbyggnad misstämmer med ca 300 miljoner. Både det tidigare kommunalrådet Kjell Jansson och det nuvarande Ulrika Falk uttalade sig om detta. Deras uttalanden och informationen i tidningen indikerar att de är överens på flera punkter:

Det är inte bra att kostnaderna inte täcks av intäkterna, men det blir nog lite bättre om vi höjer VA-avgifterna rejält – i ett läge där inflationen för övrigt är noll

Att det blivit så illa är någon annans fel

VA-utbyggnad, även på landet, är viktigt eftersom enskilda avlopp är miljövidriga och eftersom VA-utbyggnad ger jobb åt lokala entreprenörer.

Att skylla ifrån sig löser inte problemet att man beslutat om en VA-utbyggnad med orealistisk budget. Dessutom finns i Nordrona (Vilhelm Mobergs väg 8) en utställning som visar åtskilliga alternativ för hur man bygger enskilda VA-lösningar på ett miljövänligt och godkänt sätt.

Vi Sverigedemokrater anser att kommunalt VA är en utmärkt lösning i tätbebyggda områden medan enskilda lösningar passar bäst i glesare områden där utbyggnad av kommunalt VA blir orimligt dyrt för både kommunen och de boende.

Dessutom anser vi att nuvarande detaljplaner där ”fritidshusområden” planerats med starkt begränsad byggrätt måste ses över så att byggrätten ökas till normal permanentstandard. Dessutom att detta väl kan göras utan krav på kommunal VA-anslutning. Vidare anser vi att bättre förutsättningar för nybyggnad kan bidra till att öka elevunderlaget till glesbygdens skolor.

Denna artikel publicerades i Norrtelje tidning den 24/2 2015

Snabba kloka(?) beslut

 

Vid fullmäktigesammanträdet den 16 februari beslöts anslå 27 miljoner för en vacker arkitektritad bro för fotgängare och cyklister mellan societetsparken och den blivande hamnstadsdelen.  Kommunalrådet Falk motiverade den höga kostnaden med att det är bra om bron blir vacker.

Vi Sverigedemokrater protesterade eftersom vi inte är övertygade om att en bro alls behövs och om att detta är en vettig användning av skattebetalarnas pengar.  Vi är däremot övertygade om att få Norrtäljebor har någon svårighet att se en bättre användning av 27 miljoner i sitt eget närområde.

Ett närliggande exempel mot bakgrund av de skenande villapriserna och de växande köerna hos Roslagsbostäder är att kommunen borde överväga att återuppliva den gamla Stockholmsidén med ”Småstugebyrån”.  Praktiskt skulle detta innebära att ett småhusområde planeras på kommunal mark med tomträtter till låg kostnad och med ett upplägg för bygget där de boende kan bidra med egen arbetsinsats, som motsvarar kontantinsatsen.  På så sätt skulle många barnfamiljer kunna få ett gott boende till låg kostnad samtidigt som bostäder skulle frigöras i Roslagsbostäders bestånd till glädje för ortens ungdomar och anländande flyktingar.

För övrigt anser vi Sverigedemokrater att nuvarande ”hamnprojekt” är ett gammalmodigt högriskprojekt drivet av insynsskygga och fartblinda politiker och knappast passande i en traditionell småstadsmiljö.  Vi tycker att projektet skall ändras radikalt med reduktion av hushöjder och lägenhetsantal. Dessutom med krav på att byggnationen skall utföras i traditionell Roslagsstil som stämmer med övriga stadskärnan.

Denna artikel publicerades i Norrtelje tidning den 16/2 2015

De kallar oss rasister och islamofober

Företrädare för etablerade partier ägnar sig understundom åt att kalla oss Sverigedemokrater rasister och islamofober, ett par begrepp som kan definieras på högst olika sätt.

Som vi ser det är exempel på riktiga rasister de socialdemokrater som en gång startade ”rasbiologiska institutet”, naturligtvis gamla tiders nazister och Sydafrika vita ”Boerherrar”.

Visst finns det rasister idag. Det räcker att googla till Radio Islams hemsida där man kan hitta inte bara grov antisemitisk propaganda utan också hela texten till Hitlers ”Mein kampf”.

Men vi som har arbetat på jämlika villkor med mörkhyade människor, med israeler, kineser, hinduer osv. har svårt att inse hur någon kan tycka vi är rasister.

Så var det islamofobi. Definitionen på en ”fobi” är att man är rädd för något som egentligen inte är farligt som hissar eller torg. En islamofob är således en person som blir rädd för en kvinna i huckle eller en skäggig mörkhyad person som är på väg till en muslimsk bönelokal.

Sådana personer ser vi ingen anledning att vara rädd för. Däremot har den senare tidens händelser klart visat, att faktiskt finns reella faror med islams sätt att se på världen. Ett av världens mest islamska länder är Saudiarabien. Enligt en artikel i DN gäller där exempelvis: Homosexualitet = dödsstraff, Otrohet för gift person = dödsstraff genom stening, Stöld = amputering av hand.

Vi tycker det finns verklig anledning att inte bara ta avstånd från dessa idéer inom rättskipning utan också efter bästa förmåga hindra att dessa idéer sprids till vår del av världen – även om Saudiarabien använder sina enorma ekonomiska resurser för att sprida idéerna. Vi är alltså rädda, men någon ”fobi” är det inte.

Ingmar Ögren SD

Denna artikel publicerades i Norrtelje Tidning den 6/2 2015

Höger och vänster hand i hand

I SvD den 28/1 berättar arbetsekonomen Li Jansson att Almega vill se fler låglönejobb för bättre integration. Hon bekräftar därmed att flyktingarna är intressanta från högersynpunkt, för att vrida ner lönenivåerna i Sverige.

I andra änden av det politiska spektret tycks finnas en allmän tro på att att många nya svenskar med försörjning från låglönejobb eller bidrag innebär fler röster på vänsterpartierna.

Detta är rimliga inställningar från ”politiskt korrekta” politiker som gärna vill dölja sin verkliga agenda bakom en mask av ”omsorg om de utsatta”.

Resultatet blir att endast Sverigedemokraterna återstår som ett realistiskt oppositionsparti som förespråkar en flyktinghjälp där den är som mest effektiv, dvs. i flyktingarnas närområde.

Denna artikel publicerades i Norrtelje tidning den 20 januari 2015 sedan SD-representanter ifrågasatt detta snabba beslut i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige

Kloka beslut?

Förra mandatperioden hade Norrtälje två kommunalråd. Nu har vi fyra. Betyder det att besluten blivit bättre? Man kan se på ett ärende som nyligen dragits genom Kommunstyrelse och Fullmäktige, nämligen beslutet om 7,5 miljoner till ett ”Resecentrum” i Arninge.

Detta handlar om ett storbygge i Täby kommun där en ny station på en upprustad Roslagsbana skall kombineras med ett nytt stort köpcentrum. Enligt de samstämmiga kommunalråden finns inga risker och detta är väldigt bra för Norrtelje. Men utan att veta så mycket kan man genast misstänka några risker:

Kan detta på sikt innebära att buss 676 går till Arninge i stället för till Stockholm

Kan detta innebära att Norrtäljes skattepengar får bidra till ett nytt stort köpcentrum i Täby som konkurrerar med Norrtäljes handel?

Man kan också undra varför Fullmäktige aldrig fick ta ställning till om det fanns någon bättre alternativ användning för 7,5 miljoner? Det är rätt enkelt att hitta möjliga användningar som mer skulle kunna glädja Norrtäljes skattebetalare än en järnvägsstation i Täby. Exempelvis:

Norrtäljes handlare kunde gilla ett extra däck på ”Tullenparkeringen”

Rådmansö VA-kunder kunde uppskatta ett bidrag till kommunens extra VA-avgift.

Kulturvänner kunde gärna se att Roslagsmuseets upprustning fullföljdes

Björkö-Arholmabor kanske skulle uppskatta att kurvorna i Östernäs/Rangarnö byggdes bort.

Men naturligtvis används skattepengarna på bästa sätt med fyra kommunalråd. Eller?

Ingmar Ögren SD

Denna artikel publicerades i Norrtelje Tidning den 14 januari 2015 som svar på en tidigare artikel va socialdemokraten Marita Jeansson

Den 18e december hade socialdemokraten Marita Jeansson en debattartikel om Sverigedemokraternas partiprogram. Det tackar vi för eftersom det visar ett föredömligt demokratiskt sinnelag jämfört med de brölande hopar vi mötte under valrörelsen. Så kan vi komma fram mot en seriös politisk debatt med klarlagda skillnader. Några punkter som kan vara av intresse:

Det är riktigt att SD är en del av en europeisk nationell rörelse. Som svenskar vill vi dock hålla oss på en ”lagom” nivå och har absolut inget att göra med British National Party, däremot ingår vi i EU-parlamentet i samma grupp som EU-kritiska brittiska UKIP. Inte heller har vi något samarbete med Svenskarnas Parti.

Forskningen runt ”modersmålsundervisning” visar högst varierande resultat där Marita företräder en åsikt. I Danmark har i stället seriös forskning kommit fram till att undervisning i hemspråk alls inte ger några resultat i andra ämnen. Vi anser alltså att det saknas anledning att nyttja skattemedel för undervisning i utländska modersmål – medel som kan användas bättre för att bevara kommunens glesbygdsskolor.

Det är också riktigt att SD anser att man måste ha elementära kunskaper i svenska och om svenskt samhälle för att bli svensk medborgare, liksom man redan kräver i Storbritannien. Visst kan det utesluta somliga äldre, som då får nöja sig med uppehållstillstånd, men vi anser att den som vill bli medborgare måste förstå sitt nya land.

Det är inte sant att vi vill neka människor rätten att söka asyl eller strypa invandringen. Däremot anser vi att dagens situation kräver en reduktion av invandringen liksom den socialdemokratiska regeringen Ingvar Carlsson fann på Luciadagen 1989 och som dagen därpå förklarades i Riksdagen av statsrådet Maj-Lis Lööw: ”Påfrestningarna har medfört att mottagandet inte längre kan ske i de värdiga former som eftersträvas […] Regeringen har därför funnit att andra åtgärder måste vidtas för att man skall komma till rätta med situationen. Asyl kommer endast att ges till de asylsökande som uppfyller kraven enligt FN:s flyktingkonvention och till dem som i övrigt har särskilt starka skyddsbehov.” (riksdagens protokoll 1989/90 , sidan 78, den 14 december 1989)

Visserligen finns det miljoner människor som måste fly från krig, men vi tycker ändå att asylinvandringen till Sverige måste begränsas till vad samhället klarar. Vi är alltså synnerligen kritiska mot en politik som leder till ”utanförskapsområden” där bilar brinner och polisen utsätts för stenkastning.

Vad som är ”inrotat i Islams kultur” vet vi inte. Men vi har med oro noterat pressuppgifter om att kvinnor som kör bil fängslas i Saudiarabien och att Turkiets president tycks vilja reducera kvinnors plats i samhället.

Mikael Strandman SD

Ingmar Ögren SD

Denna artikel publicerades i Norrtelje Tidning den 27e oktober

Demokrati

Just nu är flera företrädare för ”de gamla” politiska partierna bekymrade för att vi Sverigedemokrater tar plats i kommunfullmäktige. Man stoltserar med att ”vi talar med alla, men inte med SD”. Så kan man göra under valrörelsen, men efter valet gäller det att inte glömma att fullmäktige är en demokratisk parlamentarisk församling. ”Parlament” betyder just att valda medlemmar diskuterar med varandra för att lösa politiska problem. Det kan tydas så att den som vägrar tala med meningsmotståndare, inom den folkvalda gruppen, faktiskt bryter mot en av demokratins grundprinciper. Att tala om sina meningsmotståndare, men inte med dem, leder sällan till annat än att väljarna blir nyfikna.

Hur är det då med SD ”främlingsfientlighet och oförutsägbarhet” i kommunen?

Javisst, det finns inslag i vår politik som kan upplevas som främlingsfientliga:

– vi anser att integration av nya medborgare skall göras försiktigt så att ”utanförskapsområden”, liksom de i Stockholm, Göteborg och Malmö, inte uppkommer i Norrtelje

– vi anser att ”hemspråksundervisning” för invandrare inte är kommunens ansvar, däremot effektivare undervisning i svenska

– vi anser inte att invandrare, som uppehåller sig illegalt i Sverige, skall få vara kvar

– vi anser att barnmisshandel skall vara förbjuden, särskilt stympande sådan, s. k. ”omskärelse”.

Sedan var det ”oförutsägbarhet”. Vi har helt öppet publicerat vårt lokala program på vår hemsida. Vi har också gått ut med målinriktningar under valrörelsen. Därmed finns hela vår lokala politik tillgänglig för den som är intresserad. Sedan är vi naturligtvis väl medvetna om att vi ännu är ett litet parti och alltså har svårt att genomföra något utan att tala med andra. Vi talar gärna med alla inom och utanför fullmäktige. Om någon inte vill tala med oss säger det mest om den personens demokratiska mognad.

Mikael Strandman SD

Ingmar Ögren SD

Denna artikel infördes i Norrtelje Tidning i september

Roslagsmuseet, en sorglig historia

Roslagsmuseet har nu varit ”stängt för renovering” så länge att det är dags att fundera på vad ett museum skall vara bra för. Några punkter är:

– undervisa våra ungdomar om Roslagens historia

– vara en attraktion för turister, intresserade av kultur- och näringshistoria

– vara kommunens ”föremålsarkiv”

– erbjuda yngre pensionärer trevlig och meningsfull sysselsättning inom vänföreningen

– skapa sysselsättning för kulturarbetare, inklusive musealt fackfolk.

Detta har uppenbart inte varit tillräckligt för kommunens politiker, som inte lyckats uppfylla kommunens del av avtalet, som träffades när kommunen bildade museistiftelsen tillsammans med Fornminnesföreningen. De senaste årens historia lär oss en del av hur politiken ser på museet:

– Moderaterna vill uppenbart inte ha museet utan har tagit initiativ till ett ”modernt”, men bra litet museum

– Ledande folkpartister tycker museet är tråkigt

– Centerpartiet har lyckats tillsätta ordförande i Kulturnämnden, som på ett sorgligt sätt kombinerar ointresse med okunnighet

– Socialdemokrater har visat kompetens och intresse, men kämpat förgäves i minoritet

En väldigt klar ljuspunkt är att museets vänförening numera är väldigt aktiv med etablering av både sommarcafé i parken och små utställningar.

Med det nya politiska läget skulle en möjlig väg framåt vara att Socialdemokraterna fick ta hand om både ordförandeskapet i både Kulturnämnden och Museistiftelsen med en budget som försäkrar att kommunen står för sitt ursprungliga åtagande. En sådan lösning underlättas av att det numera finns ett parti som står för ”tradition”, nämligen Sverigedemokraterna.

Ingmar Ögren SD

 

Tyvärr tog ordföranden i Kultur och Fritid illa upp så det blev nödvändigt med en komplettering:

Bengt Ericson skriver den 13/10 om mig och min tidigare artikel om Roslagsmuseet. Det ger mig anledning att uppriktigt be Bengt om ursäkt. Jag har nämligen varit otydlig när jag skrev om ”ointresse och okunnighet”. Vad gäller de egenskaperna hos Kulturnämndens ordförande gäller de åren före 2010 då jag själv lämnade Roslagsmuseets styrelse.

Bengt Ericsson har säkert rätt om att man producerat ett program för Roslagsmuseet. Resultatet efter alla år med hittillsvarande styre är dock fortfarande ett stängt museum. Mitt arbete med Roslagsmuseet ledde till ordförandeposten i EU-projektet Skärgårdsmuseer som i sin tur ledde till inblick hur man hanterar sina museer i Finland. Ett par exempel, som kan vara pinsamma för kulturintresserade Norrteljebor:

– I Roslagsmuseet verkade vi förgäves för att få upp budgeten till 2 miljoner/år. En sådan budget gäller sedan länge för museet i Björneborg – där man räknar i €!

– Roslagsmuseet hade några enstaka anställda. I Mariehamn har man en ”musiebyrå” med 12 anställda, inklusive en marinarkeolog. På hela Åland bor bara drygt hälften så många som i Norrtelje.

Jag hoppas Bengt kan godta min ursäkt och att vi kan fortsätta diskussionen utanför tidningen i en gemensam strävan att bevara och synliggöra Roslagens traditioner.

Ingmar Ögren SD

Denna artikel publicerades i Norrtelje Tidning den 2a september som svar på en ledare där partiernas åsikter om Tiohundra efterlystes.

Sverigedemokraterna lovar permanenta Tiohundraprojektet

 

Reidar Carlsson skrev en bra ledare om Tiohundraprojektet den 27e augusti. Vi Sverigedemokrater instämmer tillfullo och har redan permanentande och utveckling av Tiohundraprojektet inskrivet i vårt kommunala program. Men vi har inte glömt att vänstermajoriteten i Landstinget en gång tänkte avskaffa Norrtelje som akutsjukhus och att Moderaterna har blockerat permanentningen under senare år.Men det betyder inte att allt är frid och fröjd. Ett par exempel på möjlig utveckling:- En dödssjuk cancerpatient kan få resa sex timmar för att träffa en professor på Karolinska som i stort bara konstaterar ”det är en allvarlig sjukdom det här”. För sådana fall anser vi att ny teknik skall utnyttjas så att patienten och den lokala läkaren kan kontakta professorn via videolänk.- När ett trygghetsboende spar pengar åt hemtjänsten genom att samla flera brukare på ett ställe anser vi att halva besparingen bör användas som driftbidrag till boendet.Viktigast tycker vi är att de som beslutar på landstingsnivå begriper Norrteljes speciella förutsättningar. Därför tycker vi att, oberoende av vilket parti man röstar på, bör man kryssa sin lokale företrädare på landstingslistan.

Mikael Strandman SD

Ingmar Ögren SD

Denna artikel publicerades i Norrtelje Tidning den 26e augusti

Om kommunantikvarie

 

Vi sverigedemokrater har ”trygghet och tradition” som honnörsord. Liksom i andra svenska bygder finns i Roslagen och Norrtelje en månghundraårig tradition som formats genom århundradens liv och arbete.

Ett uttryck för traditionen är våra byggnader som kan se högst olika ut som exempelvis:

–  Norrtelje stads industribyggnader som Pythagoras och Stora Werkstaden (Roslagsmuseet)

–  Landsbygdens (och stadens) röda stugor som Taube besjungit som ”stugugemak”.

Vi sverigedemokrater är övertygade om att dessa byggnader tillsammans skapar en miljö där människor trivs. Därför vill vi gärna verka för att miljön bevaras och utvecklas inom ramen för traditionen. Den oinvigde kan tro att detta faller sig naturligt, men tyvärr inte:

–  Pythagoras var en hårsmån från rivning

–  1700-talshusen vid Lilla torget var hotade av rivning

–  I Elmsta har byggts traditionslösa bostadsrättslimpor, placerade så att nordanvinden skall komma fram riktigt bra

–  Roslagsmuseets 1700-talshus står urblåst och med en osäker framtid

–  Norrtelje hamnkvarter planeras traditionslöst utan varje hänsyn till annat än vinst för exploatörer och markägare.

Vi anser att det behövs ett värn för Norrteljes tradition och att en kommunantikvarie skulle kunna medverka. Det behövs en person med både antikvarisk och arkitektonisk kompetens. Dessutom med känsla för Roslagens speciella traditioner vad gäller både miljö och livsstil. Med en antikvarie med remissrätt för nya byggprojekt i traditionella miljöer kunde det bli möjligt att bevara och utveckla den fina Roslagsmiljön för kommande generationer.

Dessa tankar är varken nya eller unika. De har framgångsrikt realiserats i krigsdrabbade städer med fin tradition som Warszawa och Jerusalem. Låt inte Norrtelje bli krigsdrabbat när inte något krig ens varit i närheten.

 

Mikael Strandman
Ingmar Ögren

Denna artikel publicerades i Norrtelje Tidning den 15e augusti som svar på centerpartisten Kjelldahls påhopp om att SD skulle sakna klimatpolitik

Om SD klimatpolitik

Gunnar Kjelldahl frågar i en debattartikel varför SD inte har någon klimatpolitik. Han påstår också att Centern vill verka för samhälle där det är billigare att göra rätt än att göra fel. Ett något kaxigt uttalande för att komma från ett Centerparti som:

är huvudansvarigt för den skandalösa ”NUON-affären”

är huvudansvarig för ”tankeförbudslagen”, som under många år hindrade svensk forskning på kärnenergi

har drivit igenom en satsning på etanol, som orsakat nedläggning av bensinstationer på landet samt fått åtskilliga bilmotorer att skära ihop.

Vi i SD är väl medvetna om att energipolitiken är grundläggande för klimatpolitiken och dessutom för Sveriges oberoende av arabiska oljediktaturer och ryska gasoligarker.Vi Sverigedemokrater vill utveckla och förnya kärnkraften, gärna i riktning mot ”fjärde generationens kärnkraftverk” där dagens avfall blir morgondagens bränsle. Utveckling krävs mot en framtid då vi får en fordonsflotta som drivs elektriskt eller måhända av vätgas – som framställs av elektricitet. Fler och modernare kärnkraftverk kan också ge en ny stor svensk exportindustri, samtidigt som dagens långlivade avfall elimineras.I väntan på politisk enighet om forskning mot nya klimatvänliga alternativ anser vi det vara osnyggt att lägga en ”död hand” över Sveriges landsbygd med orimligt höga bensinskatter.

Mikael Strandman
Ingmar Ögren

Denna artikel publicerades i Norrtelje tidning den 7e augusti

Förstärkt SD krävs för att hålla koll på dumheter

Den 25e juli skriver moderaten Göran Pettersson att ”sammanhållen ekonomisk politik för tillväxt krävs”. Hans kommentar till pensionärer, som inte är så förtjusta i att betala mer skatt än andra, är att de ”gör klokt i att rösta på Alliansen”. Dessutom hävdar han att Alliansens politik varit helt framgångsrik och att rödgrön politik skulle leda till ”ekonomiskt moras”.

Klokt nog undviker han att kritisera Sverigedemokraterna, troligen väl medveten om att en eventuell ny Alliansregering måste räkna med att regera ”med SD nåde”.

Det finns anledning att fundera på en del punkter vad den ”helhetstänkande” regeringen använt sitt extra skatteuttag från pensionärerna till:

”lägga sig platt” för EU-bestämmelser med resultat att den svenska åkerinäringen är på väg att slås ut

skyffla miljarder till terroriststämplade Hamas i Gaza, så att raketbeskjutning av Israel underlättas

använda biståndsmedel för en väl tilltagen lön till ”biståndsministern”

Alliansregeringen har lyckats beskatta pensionärer mer än andra. Ett fortsatt Alliansstyre innebär att skatteskillnaden består och kanske till och med utökas om pensionärer åter röstar M. Ett förstärkt SD krävs för att hålla koll på uppenbara dumheter – oberoende av regeringens färg.

 

Denna artikel publicerades i Norrtelje tidning den 23 juli

Beröm Krassman!

Den 7e juli skriver Kristian Krassman om orättvisan i att pensionärer betalar efter en högre skattesats än de som har arbetsinkomster. Dessutom berättar han om hur socialdemokraterna tänkt sig att skillnaden skall bort. Tyvärr finns det lite felaktighet i texten och punkter som kräver lite eftertanke.

Kristian påstår att Sverige är ”enda landet i världen som inte beskattar pensionärer och dem som jobbar lika”. Detta är inte sant, det finns faktiskt länder där pensionärer betalar efter en lägre skattesats.

Sedan påstår han att någon gång i en osäker framtid ”kommer vi att sluta hela klyftan mellan pensionärer och de som arbetar”. Nu handlar det inte längre om skattesänkning utan om att ”sluta klyftan”. Och det målet går ju faktiskt att nå även genom att höja skatten för ”de som arbetar”. Här det inte helt orimligt att bli misstänksam dels eftersom socialdemokratin städse hellre höjt än sänkt skatter, samt knappast lär ”vinna valet” utan hjälp av ett par pålitliga skattehöjarpartier!

Sverigedemokraterna är fortfarande enda partiet som har en finansierad lösning för att sänka pensionärernas skall till löntagarnas nivå NU.

Mikael Strandman
Ingmar Ögren

 

Denna artikel publicerades i Norrtelje tidning den 11 juli

Den 27e juni skrev Peter Graf med flera en bra debattartikel om att Norrtelje sjukhus inte skall avvecklas. Vi Sverigedemokrater tycker detta är väldigt bra – om det är sant. Det är ju inte de anställda som bestämmer, utan politiken och där har vi sett illavarslande signaler från både borgerligt och socialistiskt håll. För oss är det en helt klar inriktning att Tiohundra skall permanentas och sjukhuset både värnas och utvecklas.

Men vi är tveksamma till om patienten tycker det är ”värt besväret” med långa resor, speciellt om den långa resan känns meningslös. Som exempel har det förekommit att en dödssjuk cancerpatient kallas till Karolinska. Två timmars resa för att träffa ett stim professorer, som ser allvarliga ut och säger ”allvarlig sjukdom det här”.

Med dagens teknik tycker vi att sådana möten väl kan genomföras på videolänk från en lokal vårdcentral och med tanke på att Norrtelje är länets största kommun är det naturligtvis lämpligast att den tekniken utvecklas här.

Inför valet tycker vi att Norrteljeborna bör granska sina landstingsvalsedlar noga och se till att kryssa lokala företrädare eftersom det inte är helt lätt att tro på att politiker, som inte känner Norrteljes speciella problem, klarar att lösa dem.

 

Denna artikel publicerades i Norrtelje tidning den 27 juni

Om rasism och demokrati

Man kallar oss sverigedemokrater för rasister. Det ger anledning att fundera på vad rasism är:

* Rasbiologiska institutet startades av socialdemokrater och bondeförbundare. Institutet värderade människor olika beroende på deras ”ras” och verkade fram till 1958.
* Svensk lag ger enbart personer i ”samiska befolkningen” rätt till renskötsel.
* Svensk lag tillåter att personer utan läkarlegitimation, på religiösa grunder, får utföra stympande misshandel av spädbarn, s. k. ”omskärelse”.

Detta ser vi som rasism. Visst har det förekommit personer med antisemitiska och andra rasistiska åsikter i vårt parti, men dessa har nu lämnat partiet eller uteslutits.

Att vi inte är rasister hindrar inte att vi är synnerligen kritiska mot dagens invandringspolitik. Våra honnörsord är ”trygghet och tradition” . Vi anser alltså att svenskarna skall kunna leva tryggt i sitt land och att den som kommer som invandrare skall acceptera svensk tradition.

Demokrati handlar om att personer, med olika åsikter, diskuterar i politiska församlingar och kommer till beslut, som ofta blir kompromisser. Det innebär att många kan bli tvungna att tala med dem som har helt olika åsikter. Vi har noterat att somliga har så ”fina” åsikter att de vägrar att alls tala med sverigedemokrater. Dessutom att dessa personer gärna ser att våra torgmöten tystas av brölande hopar. Sådant tycker inte vi är demokrati.

Ingmar Ögren SD

Denna artikel publicerades i Norrtelje Tidning den 3e juni 2014

Framtiden och energin

Alla vet att radioaktiv strålning är livsfarligt och att kärnkraftverk är strålande inrättningar. Tyvärr har 50 personer dött av strålskador under kärnkraftens första 50 år.Alla vet också att trafiken är livsfarlig, men Sverige är på väg mot ”nollvisionen”. Under 2012 dog bara 296 personer i trafiken.Också tycker somliga att vi skall stänga de farliga kärnkraftverken och fortsätta tillåta landsvägar! Mycket få av oss kan tänka sig att klara sig utan elenergi och kärnkraft står idag för 43% av vår vår elproduktion. Hur det blir i framtiden är svårt att veta, men man kan tänka sig flera alternativ:

– avveckling av kärnkraften, som i Tyskland, med osande kolkraftverk och beroende av rysk fossilgas, förutom dubblat elpris jämfört med Sverige.
– Ersättning av dagens kraftverk med fler liknande som i Finland. Fullt möjligt – och säkert.
– Ersättning av dagens kraftverk med ”fjärde generationens kraftverk”, som kan bränna dagens ”avfall”. Innebär att ingen ny uran behöver tillföras under tusentals år och att ingen ”långtidsförvaring” krävs. Forskning pågår och har kommit långt.
– Satsning på ”kall fusion” av nickel och vätgas. Fungerande prototyper finns enligt rapporter från Uppsala universitet. Kan innebära att var och en kan ha en liten strålningsfri reaktor som levererar el och värme. Trevligt, utom för de stora kraftbolagen!

Vi Sverigedemokrater anser att Sverige måste satsa på förutsättningsfri forskning och utveckling i riktning mot framtidens kärnkraft för att möta framtidens stora behov av utsläppsfri energi för exempelvis elbilar och för hjälp till Tyskland att frigöra sig från beroendet av Ryssland.

Denna artikel publicerades i Norrtelje tidning den 19 maj 2014

När man är en glad(?) pensionär

Inte så jättekul att vara pensionär för tillfället:

först sänks pensionen med ”bromsen”

sedan får vi vallöften om höjda skatter på bilar, bensin, snus

Skattebetalarnas förening visar i en utredning att ett typiskt pensionärshushåll betalt 100000:- i extra skatt sedan 2007.

Javisst, vi får fler vallöften. Moderaterna ger ett rejält löfte om att inga skatter skall sänkas. Tackar! Socialdemokraterna lovar en liten sänkning av pensionärsskatten. Lovade de förra valet också, men inget hände – och när såg vi senast en S-regering sänka en skatt? Bara SD som har en finansierad väg för att ta bort skattediskrimineringen av pensionärer – och det är bara vid valet som pensionärer kan göra sin röst hörd. Det verkar som om både S och M räknar med att pensionärer alltid kommer att rösta ”som vanligt” (?).

Detta på riksnivå. Hur ser det ut i vår kommun? En gång fanns Väddö kommun som i slutet av 1800-talet bekostade äldreboendet Solhem. 2004 hade Solhem utvecklats till det billigaste äldreboendet i kommunen. Då beslutade Norrtelje kommun att lägga ner och en lokal grupp från Väddö ville ta över för kooperativ drift. Lokalt tyckte man att när kommunen inte längre vill driva Solhem borde det utan kostnad återgå i bygdens ägo. Icke, tyckte kommunen, ni får köpa tillbaka ert gamla hus för 6 miljoner. Så skedde och Solhem är numera ett kooperativt hyresboende för pigga äldre, med egen matlagning fritidsaktiviteter mm. Flera boende har hemtjänst, vilket är bra för kommunen eftersom man kan spara en hel del genom att hemtjänsten kan ta hand om flera brukare på samma adress.Solhems ideella styrelse tycker det rimligt att att kommunen ger en del av sin besparing till Solhem som driftbidrag. Men kommunen tycker att om Väddöborna är dumma nog att ta hand som sina gamlingar ideellt så kan de gott fortsätta med det. Undantag är Sverigedemokraterna som anser att en väsentlig del av kommunens besparing bör komma Solhem till del.

solhem

Denna artikel publicerades i Norrtelje Tidning den 7 maj. Den orsakades av att socialdemokraten Kristian Krassman på sin blogg framfört åsikter om Sverigedemokraterna, som vi tycker har dålig likhet med verkligheten.

Vi har anledning vara tacksamma mot Kristian Krassman. På sin blogg har han nämligen berättat att det finns två LO-rapporter som beskriver oss Sverigedemokrater på ett synnerligen kritiskt sätt. Det vore väldigt allvarligt för oss – om LO höll sig till sanningen. Låt oss se hur det är med den saken.LO påstår. ”Att SD är ett rasistiskt och främlingsfientligt parti vet vi. Men SD är också ett högerparti ”. Märkligt att LO vet sådant som vi inom SD Norrtelje inte vet. På vår lista till fullmäktige har vi LO-medlemmar, akademiker, pensionärer och yngre. Bland andra har vi personer med många års erfarenhet av internationellt arbete tillsammans med israeler, afrikaner, kineser indier osv. Den som lärt sig uppskatta sådana människor har mycket svårt vara varken rasist eller främlingsfiende.Sedan var det ”högerparti”. Vill minnas att det var med SD stöd som S lyckades stoppa höjningen av brytpunkten för statlig skatt, något som svårligen förgrymmade Moderaterna. Sanningen är att SD är ett socialkonservativt parti som tagit upp mycket av det gamla socialdemokratiska tankegodset från tiden innan S passerade ”bäst före”. Sant är också att vi Sverigedemokrater kan synas amatörmässiga i debatten. Vi är nämligen alla yrkesarbetare och saknar helt politiker av ”broilertypen”, den som gör sin karriär inom fack och parti och som sällan ser ett verkstadsgolv annat än som agitator och ”inpiskare” åt LO. Vi är inte helt övertygade om att den saknaden är en brist.

Ingmar Ögren SD

Denna artikel om näringsliv på Roslagens landsbygd publicerades i Norrtelje Tidning den 22 april 2014

Det tycks finnas en åsikt bland stadsbor att på landet bor det bönder, fiskare och pensionärer. Dessutom enstaka turistföretagare. Men tveksamt om det längre är så. Några klara sanningar när det gäller Roslagens landsbygd:

 

Evert Taube har sjungit om ”Roslagens famn och ”Lurviga Roslag”, TV har gett oss Saltkråkan och Skärgårdsdoktorn. Resultatet är att svenska folket älskar Roslagen och dess natur.

Fredags eftermiddagar och söndagseftermiddag är vägarna till Roslagen fyllda av bilar med folk som älskar sina fritidshus.

Norrtelje behöver höja sin utbildningsnivå och skapa nya arbetstillfällen.

Bostadsmarknaden i Uppsala är het och i Stockholm överhettad med höga priser som följd.

Skolorna i Roslagens glesbygd är nedläggningshotade p. g. a. för få barn.

IT-utvecklingen har medfört att många arbeten numera med fördel kan utföras långt från storstadens kontorskomplex. Exempelvis programmerare, revisor, konsult etc.

Roslagens fritidshus har ofta villastandard och kan enkelt kompletteras med ett kontor eller en verkstad. De är också rätt mycket billigare än en villa eller insatslägenhet i Stockholmstrakten.

 

Den enkla slutsatsen är att det måste finnas tusentals personer med tillräcklig utbildning, erfarenhet och kontaktnät för att kunna starta eget, sälja sin bostad och flytta till ”Roslagens famn” med vinst på köpet. En vinst inte bara för den som flyttar utan också för kommunen som får nya skattebetalare och kanske en ny arbetsgivare – om verksamheten går bra. Glöm inte att Apple och Hewlett Packard började som garageföretag och L M Ericsson som källarföretag.

 

Den här slutsatsen är så enkel att även andra än vi i SD borde förstå och vilja diskutera hur vi som kommun bättre skulle kunna utnyttja Roslagens unika kombination av billiga hus med god standard i en underbar natur med närhet till Stockholm och Uppsala.

 

Här finns alltså en klar möjlighet, som är unik för Roslagen, att utveckla landsbygdens näringsliv och vi i SD ser gärna en diskussion med andra partier om hur den här utvecklingen, som redan börjat, skall kunna främjas.

 

Om tillräckligt många är intresserade så vill vi gärna inleda ett kommunalt marknadsarbete som kan innehålla sådant som:

 

artikelserie i NT som berättar om dem som redan lyckats (somliga fritidshusägare läser NT)

tala med Radio Stockholm om detta

ställ ut ”Arbetsplats Roslagen” på lämpliga mässor.

 

 

Ingmar Ögren SD

 

Mikael Strandman SD

 

Denna debattartikel om Norrtelje hamn publicerades i Norrtelje tidning den 18e mars 2014

Nu har vi sverigedemokrater kommit fram till vår plan för hamnområdet. Hamnområdet ska bli en ny stadsdel som vi valt att kalla ”Gustavia” efter Gustaf den andre Adolf som grundade Norrtälje.

Där vill vi kombinera många bostäder med en levande gatu- och hamnmiljö. Stadsplaneringen ska vara s k New Urbanism. Kännetecken för New Urbanism är småskalighet och strävan efter att kunna röra sig i staden till fots. Förebilden är de europeiska städer som bär vittnesbörd om sin månghundraåriga utveckling. En nyurban stad ska erbjuda olika typer av näringsverksamheter, bebyggelse och arbetsmöjligheter för människor med olika ekonomiska och kulturella förutsättningar. Man strävar både efter väl definierade stadsrum och att göra staden omväxlande till både utseende och funktion, med både bostäder och butiker, tjänster och andra typer av smärre arbetsplatser, samt småparker, torg och annat som hittas i kontinentaleuropas stadskärnor. Vi Sverigedemokrater vänder oss emot ännu ett ”Hammarby Sjöstad” i nyfunkis. Inte för att vi tycker illa om denna arkitektur utan därför att denna miljö är mer till för de boende än för alla andra som besöker och flanerar i staden.

Istället vill vi ha en miljö som påminner om de Hansastäder som ligger runt Östersjön. Visby, Lübeck, Tallin, medeltida städer med vindlande kullerstensgränder, torg och hamnplan. En bra illustration över vår idé finner man i  i det nybyggda samhäller Jakriborg mellan Lund och Malmö, se bild. Fördelen med denna stadsplanering är att man utnyttjar ytan maximalt, då husen är lagom höga och står ganska tätt. Det är lätt att röra sig till fots och man är skyddad från väder och vind.  En”tätare” stadsmiljö, med fler människor som vistas i stadsmiljön, och som rör sig där i mänsklig hastighet skapar trygghet. Stadsdelen ska vara bilfri och parkeringsplatserna för boende och besökande läggs i skylda parkeringsgarage vid utkanten av området.

Den arkitektoniska stilen ska blandas mellan den för roslagen så typiska trävillan med stående lockpanel och falsat plåttak och karolinsk stil. I Karolinsk stil är byggnaderna karakteristiska med valmat tak, strama fasader, ibland med pelare, se Norrtäljes Rådhus. Då och då växlas de strama fasaderna med en ståtlig gavelfront. Färgskalan ska innehålla gräddvitt, gult, falurött och svagt mintgrönt. En uppfattning om stilen kan man få genom att besöka stadsdelen Wadköping i Örebro. Husen kommer dock att vara lite högre, 2-4 våningar istället för 1-2. Husen är tänkta att byggas helt i trä. Gatubeläggningen och beläggningen på hamnplan ska vara av gatusten.

Nu kommer det säkert att komma kritik om att dessa hus inte alls rymmer så många lägenheter som ”höga nyfunkishus”. Men då dessa nyfunkishus byggs i block med stora och enligt vårt tycke tråkiga och ogästvänliga gårdar emellan sig kommer vår stadsplanering att vara lika ”yteffektiv” med avseende på bostadsyta som nuvarande förslag från kommunfullmäktige. Skillnaden är att vår New Urbanstil skapar en mycket mer gemytlig och välkomnande atmosfär.

 

 

Detta blogginlägg av Mikael Strandman var infört i Norrtelje tidning den 12 mars

 

På E18 mellan Danderyds kyrka och Roslags Näsby står det på en skylt ”Denna bussfil är finansierad av EU”. Varje gång jag läser denna så slår tanken mig hur mycket extra denna bussfil har kostat i administration. Är det inte mer effektivt om vi själva avgör hur våra resurser ska fördelas? Tror någon på fullaste allvar att detta avgörs bättre i Bryssel av gäspande politruker? Att fatta förnuftiga beslut lokalt, av de som har kännedom om förhållandena, är nästan alltid bättre än att besluten fattas centralt, av personer som varken vet eller är speciellt intresserade. EU har blivit en byråkratisk koloss som är mer till för politikerna själva än för medlemsländernas befolkningar. Jag menar att detta är nästintill en naturlag i de mänskliga samhällena. Skapar man en ”självbestämmande byråkratisk maktapparat” så kommer denna att växa och svälla med tiden, just av den anledningen att den vill rättfärdiga sin egen existens. Det är många politiker som vill till Bryssel, månadslönen är 82 000 kr, sedan tillkommer ett traktamente på 42 000 kr per månad och så har man en schablonersättning på ytterligare 43 000 kr per månad. Inte undra på att de slåss med näbbar och klor för att behålla och utöka sin makt! För 2013 uppgick den svenska EU-avgiften till 37,5 miljarder kr, varav 11,6 miljarder på ett eller annat sätt kom tillbaka till Sverige i olika bidrag och stöd. 25,6 miljarder kr netto kostade oss alltså EU-medlemskapet 2013. Totalt sätt har de svenska skattebetalarna betalat 261 miljarder kronor sedan EU-inträdet 1995.

90% av EU:s budget går till jordbruksstöd, landsbygdsutveckling och ”sammanhållning och konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning”. Med andra ord så tror man att tillväxten i underutvecklade regioner och näringar i Europa kan ökas genom bidrag. Man kan tycka vad man vill om detta men det är knappast något som EU behöver ägna sig åt för att kunna fungera som ett genuint frihandelsområde, vilket ju är Sverigedemokraternas vision. Sverigedemokraterna säger inte nej till absolut allt som EU ägnar sig åt. Det kan vara motiverat att ha ett yttre gränsskydd inom ett frihandelsområde och att ett frihandelsområde samarbetar inom tullfrågor säger sig självt. Vi inser givetvis att samarbete med andra länder är något positivt och nödvändigt. Vissa stora gränsöverskridande problem som exempelvis rör vår miljö eller organiserad brottslighet behöver internationella lösningar. Däremot kan det klart konstateras att EU:s budget till åtminstone 90% är dedikerat till sådant som överhuvudtaget inte har med ett frihandelsområde att göra. Sverigedemokraterna kommer att arbeta för att kraftigt minska EU:s budget och i förlängningen också själva medlemsavgiften.

Ett vanligt argument för att EU ska utvidgas och få mera makt är att detta bevarar freden i Europa. Vi Sverigedemokrater tror inte alls på detta argument. De europeiska staterna har förändrats och utvecklats fram till dags dato oavsett om de varit medlemmar i unionen eller inte. Den främsta faktorn för den bevarande freden är troligen de demokratiseringsprocesser som skett i respektive stater, inte det överstatliga samarbetet. Södra Europa har för övrigt inte sedan andra världskriget varit så nära anarki och samhällskollaps (ev inbördeskrig i Grekland) som under efterdyningarna av det för dessa länder misslyckade euro-projektet.

Då svenska folket tog ställning till ett medlemskap i unionen var villkoren helt andra än de avtal som gäller idag. Sveriges befolkning har därefter inte fått säga till när fördrag och avtal har skrivits om så att mer makt flyttats från svenska folkvalda till EU. Sverigedemokraterna vill därför omförhandla dagens avtal med unionen och därefter låta det svenska folket få tycka till om medlemskapet i en folkomröstning. Fram till dess vill vi ha väljarnas förtroende att i Europaparlamentet göra allt vi kan för att begränsa EU:s inflytande på områden som bättre sköts på nationell nivå, motarbeta överstatlighet, hålla Sverige utanför EMU och arbeta för svenska intressen i en EU-apparat som knappast tar hänsyn till vad som är bäst för Sverige.

Denna debattartikel var införd i Norrtelje tidning den 11 mars

Om skolan

 

 

Skolan har förföljt mig genom livet. Jag föddes som son till en folkskollärare som sedermera blev skolradiochef och lektor på Lärarhögskolan. Själv har jag fått prova på att vara lärare i grundskola, gymnasium och högskola – i Sverige och USA. Dessutom en tid rektor på en högskola. Har även fått prova på att vara moboffer, men förhoppningsvis inte mobbare.

 

Nu är skolan i kris. Både nationellt och speciellt i Norrtelje kommun.

 

Hur kan då detta komma sig. Som medlem i ett socialkonservativt parti är det naturligt att se på vad som utmärkte skolan i den grå forntiden då det fungerade. Jag ser då en fungerande skola där eleverna sorterades efter begåvning och fallenhet. En yrkesskola, som ledde till hantverksyrken, ibland ”inbyggd” med lärlingsplatser i storföretag, som Ericsson. Även ett gymnasium, som ledde till yrken som läkare, lärare, ingenjör etc.

 

Numera har alla ”lika värde” – men det betyder inte att alla är ”lika”. ”Likhetstanken” har dock lett till ”sammanhållna klasser” – ett system som visat sig bedrövligt!

 

– Somliga elever har lätt för sig och klarar skoluppgifterna snabbt. Sedan blir de uttråkade och börjar ”bråka”.
– Somliga elever har svårt för sig och ger upp – roligare att börja bråka.
– Sedan finns de några som är ”mittemellan” – men som har svårt att ta till sig undervisningen eftersom så många ägnar sig åt att bråka.

 

Så har den vackra tanken om ”jämställdhet” resulterat i en skola som inte passar någon. Vi Sverigedemokrater tror på en ordentlig kunskapsinriktad skola där det är tillåtet att anpassa undervisningen till olika elevers förutsättningar och där lärarna får en möjlighet att hålla ett lugnt och ordningsamt klimat i klassrummet. Att komma dithän är helt möjligt om man vågar se på vad som förr gällde i Sverige och vad som ännu gäller i andra länder.

 

 

Ingmar Ögren SD

 

Denna debattartikel om hur antikverade religiösa seder tillåts i Sverige var införd i Norrtelje Tidning den 13 februari 2014

Konstiga motsägelser

 

 

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd står nu enhälligt bakom ett uttalande om ett stopp för manlig omskärelse utan föregående samtycke. Sådant samtycke anses naturligtvis inte kunna ges av spädbarn.

 

Här finns en märklig motsägelse mellan lagar och konventioner:

 

Barnmisshandel är straffbart i Sverige och kan orsaka att barn tas från föräldrarna

§19 i FNs barnkonvention säger ”Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet”

Det finns en svensk lag (2001:499), som tillåter omskärelse av späda pojkar ”där omskärelse ingår som en del i en religiös tradition”

 

Förvisso finns det barn till judiska och muslimska föräldrar, men det innebär ingen självklarhet att barnen kommer att bekänna sig till Islam eller mosaisk trosbekännelse eftersom religionsfrihet numera råder i Sverige.

 

Vi har en minister som heter Ullenhag som aldrig träffat någon vuxen man som upplevt att omskärelsen som ett övergrepp” och som inte vill ändra den tillåtande lagen. Uppenbart är att han inte kollat på nätet där det finns gott om vittnesbörd från män som ogillar sin omskärelse och mödrar som ångrar att de låtit omskära sina gossebarn.

 

Det är tänkbart att hans inställning kan bero på att han hoppas på röster från imamer och rabbiner? Vi Sverigedemokrater tycker det enda rimliga är att konstatera att ”omskärelse” är barnmisshandel och skall bestraffas därefter. Om någon myndig person vill låta omskära sig av religiösa skäl har vi naturligtvis inga invändningar. Inte heller har vi några invändningar mot mosaisk eller muslimsk religionsutövning, så länge inte religionens attribut påtvingas andra, som oskyldiga spädbarn. Personligen har jag i arbetslivet lärt känna åtskilliga sympatiska judar och skulle gärna delta i en ”kippavandring” om det anordnades i närheten.

 

 

Ingmar Ögren SD

 

 

Nu är det supervalår. Alla partier försöker tala om hur just deras åtgärder är bäst för landsbygden och om allt de tidigare gjort så väldigt bra. Vi Sverigedemokrater vill vara hela Sveriges parti och när det gäller landsbygden vill vi framför allt lyssna på de lokala organisationerna – och ha flera boende på landet bland våra förtroendevalda. Infört i Norrtelje Tidning den 27/1 2014.

Landsbygden och politiken
I år är det ”supervalår”.  Då är det dags för alla partier att tala om allt de vill göra för landsbygden och varför just deras politik är bäst.  Som boende på landsbygden är det svårt att inte vara misstänksam mot  ”överhetens” insatser, som resultat av de gamla partiernas politik, till landsbygdens bästa.
Min by, Rangarnö, nämndes första gången i skrift år 1409. Det handlade om ”räfsteting” dvs nya eller höjda skatter till ”överheten”.
Så till år 1939.  Dåvarande vägmyndighet upptäckte att den smala medeltida vägen (283) genom byn slingrade som en vettskrämd orm.  En ny väg stakades, men inget vägbygge blev av, för det kom ett krig emellan.  Fortfarande samma krokiga smala medeltida väg utan gångbanor, lyse eller övergångsställen.  Byalaget har förgäves försökt få ner tillåten hastighet till 30 kmh – men bara fått veta att sådant är inte aktuellt i glesbygd.
Världskriget orsakade också etablering av skjutfält i byns närhet.  Välkomna arbetstillfällen och det kunde kännas tryggt att höra hur luftvärnet alltsomoftast övade.  Men på senare år har bullret försvunnit och i stället har militären lagt byggförbud på de flesta fastigheterna – utan att meddela berörda.  Motiveras med ”bullerstörning” – som alls inte tycks finnas!
Aska efter avlidna får enligt lag spridas i ”ödemark” efter ansökan hos länsstyrelsen.  När man hittar en helt öde markplätt på den kära avlidnas fastighet, svarar länsstyrelsen avmätt att ”ödemark finns inte i länet” – vet byråkraten säkert, fast man aldrig varit på plats.
Vi Sverigedemokrater anser att det är landsbygdsborna själva som bäst vet hur man kan stödja och utveckla de lokala näringarna.  Vi tänker inte före valet ge några specificerade löften om att göra si eller så med landsbygdsfrågorna.  Däremot lovar vi gärna att lyssna på de boendes egna organisationer som byalag eller ”Framtid Elmsta” och försöka föra fram deras frågor i kommunpolitiken och föra dem uppåt i rikspolitiken.  När vi ser tokerier, som det militära byggförbudet, kommer vi att försöka agera politiskt.

Ingmar Ögren SD

 

Publicerat i Norrtelje tidning den 9/1 2014, med anledning av moderate riksdagsmannen Göran Pettersons indignation över att oppositionen vågat ifrågasätta regeringens skattesänkning som skulle bekostas med lånade medel.

Den tionde december skriver riksdagsmannen Göran Petterson om att den samlade oppositionen bryter mot riksdagsordningen när en skattesänkning för dem som tjänar över 35000:- per månad stoppas. Naturligtvis bör Göran Petterson, som riksdagsman, veta mer än jag om detta, men av vad som framkommit i media tycks detta vara vad som hänt:

1) En ”riksdagsordning” fastställs för att hindra att riksdagen antar oansvariga budgetar, baserade på lånade medel.
2) Alliansregeringen får beröm från olika håll för sin ansvariga budgetprocess, bl. a. från Vietnam som Göran Petterson berättar. 3) Vi kommer till ”supervalåret” och alliansregeringen kommer på att man kan ge en skattesänkning till de egna kärnväljarna och betala med lånade pengar – en väl beprövad princip, bland annat från Grekland!
4) Socialdemokraterna kommer på att detta inte är ansvarsfull budgetpolitik och får med sig hela oppositionen för att stoppa urholkningen av budgeten Då tycker Göran att förtroendet för den svenska budgetprocessen skadas av att Sverigedemokraterna som ”populistiskt och nationalistiskt” parti fått inflytande – samtidigt som hans partikollega finansministern antyder att skattehöjningar kommer att krävas framöver!

Populistiskt? Javisst, Sverigedemokraterna vågar belysa allvarliga problem i politiken, som övriga partier gärna ”sopar under mattan”.

Nationalistiskt? Javisst, Sverigedemokraterna tycker att svenska politiker skall prioritera svenska folket och exempelvis ifrågasätta varför politiker och byråkrater i Bryssel skall bestämma hur många träd det får vara i en fårhage.

Göran Petterson nämner också att han varit i Vietnam. Mycket bra, kanske kunde han där lära något om alternativa sätt att hantera skolfrågor, som han kan dra nytta av i sin roll som ordförande i barn- och skolnämnden? Ingmar Ögren SD

Publicerat i Norrtelje tidning den 14/9 2013

Om SL-pass till pensionärer

Torsdagen den tredje oktober berättar moderaten Göran Petterson i en artikel om hur bra det är med sänkt skatt för höginkomsttagare. Vad han inte säger något om är skatten för pensionärer. Kanske inte så konstigt eftersom hans parti står för den unika idén att pensionärer skall betala mer skatt än löntagare.

Vi Sverigedemokrater tycker inte att pensionärer skall betala mer skatt än löntagare. I riksdagen har vi även visat hur detta kan genomföras inom budgetramen. Om och när detta kan genomföras vet vi inte, men på kommunal nivå finns en del att göra.

 Genom Internet kan man få veta mycket om vad som gäller på andra håll i världen. I England har man infört fria ”bus pass” , som gäller utanför rusningstid för pensionärer.

 Vi tycker detta är en bra idé, som till låg kostnad skulle kunna genomföras även i Norrtelje. Väldigt enkelt: varje pensionär skall kunna ansöka om och få ett SL-pass som ger fria resor på SLs bussar och tåg utanför rusningstrafiken.

Naturligtvis finns det invändningar, exempelvis:

Det blir dyrt – knappast sant eftersom varken bussar eller tåg är särskilt väl fyllda utanför rusningstid

Krångligt med Reskassan, som inte tar hänsyn till tiden – knappast sant eftersom det enbart handlar om att trycka ut SL-pass, som sedan kan kontrolleras av bussförare och tunnelbanevakter.

Fördelarna är åtskilliga:

 Pensionärer får en liten uppmuntran i väntan på att skatteskillnaden tas bort

Pensionärerna kanske kör lite mindre bil – bra för miljön och ekonomin

Pensionärerna blir vana SL-trafikanter, kan leda till mindre behov av färdtjänst

 Javisst, SL lär inte dela ut några SL-pass gratis. Men eftersom det i första hand handlar om att utnyttja tomma platser utanför rusningstid lär det gå att förhandla fram ett avtal till en rimlig kostnad inom den kommunala budgetramen.

 Vi Sverigedemokrater planerar att ta upp den här idén inför kommande val. Om något mer parti tycker detta är en riktig tanke tycker vi det vore väldigt trevligt.

 

Ingmar Ögren SD

Relaterat

När jag växte upp på 70- och 80-talen så handlade det mesta om politik. Musiken, lärarna, filmerna, radio och tv, ja allt var genompolitiserat.

Det fanns bara en endimensionell skala, vänster-högerskalan och allt gott eller ont kunde definieras utifrån denna. Debatten handlade om hur stort gemensamt ägande vi skulle ha, hur höga skatterna skulle vara och hur stora välfärdssystemen skulle vara, hur stor grad av ”socialism” vi skulle ha.

När Sovjetunionen och dess satellitstater kollapsade började socialismen ifrågasättas kraftigt, till och med Vänsterpartiet kommunisterna bytte namn till bara Vänsterpartiet. Vänster-högerskalan gällde dock fortfarande men dess konturer var inte lika skarpa längre. Efter moderaternas katastrofval 2002 åkte Bo Lundgren ut och in kom en trio som både skulle förändra moderaterna från grunden, och även sudda ut den politiska vänster-högerskalan.

Genom stor list och förslagenhet låtsades Moderaterna med Reinfeldt, Borg och Schlingmann i spetsen, ta ett stort steg åt vänster och sa att man nu var det ”Nya arbetarpartiet”. Man accepterade kollektivavtalen och ”Den svenska modellen” med fred på arbetsmarknaden. Så småningom införde man det ena jobbskatteavdraget efter det andra och folk började nu verkligen märka av att de hade mer pengar i plånboken. Såvida man inte var arbetslös eller sjukskriven. För att ha råd med jobbskatteavdragen var man tvungen att skrota a-kassan och sjukförsäkringen så som de sett ut tidigare och göra ett helt nytt system för dessa människor. Man införde lägre ersättningsnivåer och bortre parenteser, det vill säga gränser för hur länge man kunde få a-kassa och sjukersättning.

I valet 2010 hade man nu Socialdemokraterna i en rävsax. Ta bort jobbskatteavdragen kunde de inte då folk vant sig vid mer pengar och dessutom var högt belånade. Men samtidigt kunde inte en god socialdemokrat acceptera de nya villkoren i socialförsäkringssystemen för sjuka och arbetslösa.

De röd-gröna gjorde ett tappert försök att gå ut med skattehöjningar då ”svensken tycker om att betala skatt”. En månad efter Ohly och Wetterstrand på bästa sändningstid talat om alla skatter som skulle höjas hade de röd-gröna tappat 10 procent mot alliansen!

Borgarna vann valet igen och nu började steg två i Reinfeldts tvåstegsraket. Här skulle de förhatliga kollektivavtalen krossas och går det inte med folkets röster så kan man hitta på ett annat sätt. Tidigare så hade Sverige hjälpt världens fattiga genom ett rejält bistånd. Nu skulle vi hjälpa världens behövande genom att folk skulle flytta hit. Genom en uppgörelse med Miljöpartiet så skruvades tempot i den redan stora invandringen upp ytterligare.

Om avsikten hade varit att hjälpa så många som möjligt hade naturligtvis hjälp på plats varit 100 gånger så effektivt, men nu var inte avsikten denna. Avsikten var och är att skapa ett sånt utanförskap av arbetslösa att det på sikt blir ohållbart att ha kvar den ”Svenska modellen”. Det finns då två sätt att bryta denna självförvållade situation. Antingen så inför man ett stort mått av socialism eller så inför man fri lönesättning.

Att Sverige skulle backa 30 år och bli mer socialistiskt än det någonsin har varit har jag svårt att tro, så då återstår det där med fri lönesättning. Fri lönesättning har man i en hel del länder och för den som är intresserad är det fritt fram att googla på vad exempelvis ett kassabiträde, ett vårdbiträde eller en lagerarbetare tjänar i dessa länder.

Det finns i och för sig även en tredje väg att gå och det är att man, precis som i USA och södra Europa, accepterar att ett parallellsamhälle skapas. En modern slavklass som lever illegalt och utan rättigheter och som jobbar för att överleva.

Kanske är det dags att vi som vill behålla välfärdslandet Sverige sätter ned foten i september 2014?

Mikael Strandman, Ordförande Sverigedemokraterna Norrtälje

 

Sedan detta publicerades i Norrtelje Tidning kom (helt naturligt) påhopp från centerhåll med påståenden som att ”Sverigedemokraterna pratar i nattmössan”. Mikael fick dock en replik publicerad:

Replik till Gunnar Kjelldahls debattartikel den 5/8 2013, ”Återigen pratar SD i nattmössan”

 

Gunnar Kjelldahl går i vanlig ordning hårt ut och anklagar oss Sverigedemokrater för att föra en ”missnöjessocialism”. Att OECD:s rapport om invandringen skulle vederlägga våra argument om att invandringen av idag är en enorm kostnad för Sverige.

 Som svar på detta vill vi säga att vi inte tror på det som skrivs i denna politiska rapport, än mindre på den tolkning som den höga invandringens förespråkare i Sverige gör. Samma organisation tyckte ju för övrigt att det var en fantastisk idé att Grekland skulle införa euron..

 Varför blandar OECD ihop dagens invandring från mellanöstern och Afrika med tidigare arbetskraftsinvandring från Europa? Varför utelämnar man viktiga kostnader? Varför tar man inte med kostnaden för ökad arbetslöshet? Med andra ord; varför generaliserar man så grovt om invandring?

 Att invandring kan vara lönsamt är självklart, om invandrarna utgörs av en välutbildad och motiverad grupp som så fort som möjligt vill anpassa sig och smälta in. Om landet har brist på viss typ av arbetskraft. Naturligtvis är det bra för landet att ta in indiska programmerare, irakiska läkare och kinesiska elektronikingenjörer. Det är detta som Schweiz, Australien, USA och Kanada gör. Invandrarna är här tacksamma och inser vilken fantastisk chans de fått. Nästan alltid är medelinkomsten inom dessa grupper högre än för riksgenomsnittet, barnen lyckas bättre än genomsnittet i skolan. Vem har hört talas om upplopp bland immigranter från Kina eller Iran i USA?

 Att invandring å andra sidan kan vara mycket olönsamt visar utvecklingen i Sverige tydligt. Vi betalar världens högsta skatt men ändå verkar det vara kris inom snart sagt alla områden. Socialförsäkringssystemen krackelerar, sjukvården går på knäna, pensionerna räcker inte, rättssystemet klarar inte av sin uppgift, skolan är i kris. Vart tar alla pengarna vägen?

 Grundproblemet är att välfärdssystemet inte klarar av ett alltför stort utanförskap. På 50- och 60-talet fanns det gott om jobb inom verkstadsindustrin som de nyanlända kunde ta. Dessa jobb finns inte längre då en stor del av den tillverkande industrin har förlagts utomlands, i låglöneländer. I Sverige, som har en generellt sätt hög lönekostnad, kräver jobben idag mer utbildning och kompetens än tidigare. Därför växer arbetslösheten med ökad invandring från länder där utbildningsnivån generellt sätt är låg. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med enklare jobb för de nyanlända.

Att detta blir ett så stort problem för Sverige beror på att vårt välfärdssystem månar om alla, oavsett om du är arbetslös eller sjuk, oavsett om du aldrig har jobbat och betalat in en endaste krona i skatt. Blir utanförskapet alltför stort visar sig detta ganska snart på nedskärningar inom bl a sjukvård och socialförsäkringssystem. I länder där det är upp till var och en att fixa sin egen försörjning märks naturligtvis inte detta på samma sätt.

 Mikael Strandman

Ordförande Sverigedemokraterna Norrtelje

Reglera bankernas rätt att neka företag tjänster!

 Bankerna i Sverige ser sig gärna som vilka företag som helst. I varje fall när det kommer till rätten att välja hur man ska tjäna sina pengar. Vilken marginal man ska ha, vilka risker man kan ta, vilka kunder man vill betjäna och vilka bonusar som ska betalas ut anser man att ingen annan har att göra med. Samma banker måste sedan räddas av pappa staten och ytterst skattebetalarna ca var tjugonde år då nån bubbla spricker.

 Med andra ord så tjänar banken dessa enorma summor eftersom någon annan (d v s skattebetalarna) står för risken. Ungefär som om du blir bjuden till Las Vegas och får spela hur mycket du vill och ta hem vinsten men går det åt pipsvängen så löser Ingvar Kamprad ut dig. Vem skulle inte gå med på en sådan deal? Man har privatiserat vinsterna och socialiserat förlusterna för att undvika att banker kraschar och på så vis orsakar en finansiell härdsmälta. Kanske var detta nödvändigt i det kortare perspektivet, jag vet inte. I det längre perspektivet är detta naturligtvis inte hållbart och i framtiden vill det till rejäla regleringar. Att ett företag vars enda uppgift är att transferera pengar ska ha samma vinstmarginal som Apple verkar ju minst sagt bisarrt!

 Men en annan fråga som av demokratiskäl är nog så viktig, är den att bankerna mer och mer börjat agera moraliska och politiska domare. Man har börjat neka kunder som man anser har ”omoraliska” eller i sitt tycke ”oetiska” produkter eller värderingar.

 Enligt lagen är naturligtvis bankerna förbjudna att hantera sånt som är olagligt, t ex pengatvätt etc men det som nu händer är att det dyker upp fler och fler fullt lagliga och inte ens speciellt kontroversiella verksamheter som nekas att bli kunder hos bankerna. Det har varit allt från postorderföretag som säljer sex-hjälpmedel till regimkritiska internetsajter. Bankerna säger sig ha rätten att precis som andra företag, få välja vilka kunder man vill ha. Och så blandar man in utlåningen i det hela. ”Hur skulle det se ut om vi inte fick välja vilka vi vill låna ut till?”

 Men det är här det är viktigt att skilja på två saker. Självklart måste den del av bankernas verksamhet som gäller lån tas på deras egna affärsmässiga grunder. Allt annat vore otänkbart. Men när det kommer till andra typer av tjänster som inte innebär kreditrisker måste en strikt opartiskhet råda. Detta, dels eftersom bankerna idag inte är som vilka företag som helst, utan mer som en hybrid mellan det offentliga och det privata och dessutom styrs av helt andra regler än vanliga företag och dels eftersom de genom sin storlek skapat sig ett oligopol.

 Det är dags att påminna herrarna bankdirektörer att deras banker inte alls kan likställas med vanliga företag och att samhället mycket väl kan sätta ner foten och t o m nationalisera bankerna om de missbrukar sin ställning och blir ett hot mot demokratin och samhället.

Därför anser vi att bankerna ska regleras så att de ej på några andra grunder än de rent affärsmässiga ska kunna neka sina tjänster och produkter till både konsumenter och företag förutsatt att verksamheten är laglig.

Mikael Strandman

Ordförande Sverigedemokraterna Norrtelje