Sverigedemokraternas Mål & Budget 2021-2023 | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Sverigedemokraternas Mål & Budget 2021-2023

Vid budgetfullmäktige på måndag den 14 december kommer beslutet fattas om vilken budget som ska gälla för nästa år i Norrtälje kommun. Härmed presenterar vi vårt, SD Norrteljes, budgetförslag:

Ledordet är ansvar där vi väljer att ta ansvar för kommunens ekonomi, kärnverksamheter och trygghet, vi vill göra Norrtälje kommun till Sveriges tryggaste kommun.

Det är viktigt att behandla skattebetalarnas pengar varsamt och respektfullt och vi ser därför bland annat till att utgifterna inte överskrider intäkterna. Med andra ord spenderar vi alltså inte mer än vad vi har, och vi har en långsiktig plan där vi gör oss redo inför kommande tuffare tider rent ekonomiskt.

Vi sverigedemokrater värnar om god vård och omsorg, ett område som har satts under hård press under pandemin. Även en välfungerande, kunskapsorienterad skola med god arbetsmiljö är högt prioriterat för oss. Detta är två områden vi anser tillhör kommunens absoluta kärnverksamhet och vi gör därför stora satsningar där. Men vi inkluderar även trygghetsfrågorna under kärnverksamheten, för om vi inte känner oss trygga i vår egen hemort, hur betydelsefullt blir då resten egentligen?

Med vår politik blir bland annat följande verklighet:

 Kraftigt minskad expansion av Norrtälje stad

 Satsning på eftersatt underhåll av redan befintlig infrastruktur och fastigheter

 Reducering av kommunens lånebehov med ca 10 %

 Reducerat partistöd med ca 10%

 Tiggeriförbud på utvalda platser

 Tydlig ekonomisk transparens i flyktingmottagningen

 Inrättande av ett återvandringskansli med uppgift att bistå invandrare som vill återvända till sina hemländer

 Åtgärder för att stoppa segregationen i Hallstavik

 Språkkrav i vården och omsorgen, speciellt i äldreboenden och hemtjänsten

 Slå vakt om Norrtäljemodellen (KSON)

 Utökande av patrullerande ordningsvakter och väktare i Hallstavik, Rimbo och Norrtälje

 Utökad kamerabevakning

 Stärkt stöd till hembygdsföreningarna

 Stärka lärarnas roll och bättre ordning och reda i skolan

 Nolltolerans mot droger i gymnasiet med drogtester

För att ta del av ytterligare förslag och budgeten i sin helhet, klicka här.