Sverigedemokraterna Norrtelje | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Sverigedemokraterna Norrtelje

God Jul och Gott Nytt År

Inför kommunfullmäktige den 10/12 har vi nu sammanställt ett eget komplett budgetförslag. Klicka här för att läsa vårt budgetförslag i Norrtelje Nyheter.

På gång i politiken

Med våra tio mandat är vi numera en röst i Kommunfullmäktige. Men våra förslag blir inte så ofta uppskattade eftersom samtliga övriga partier ofta tycker annorlunda. Men vi arbetar vidare med fokus på några områden:

Migration

Vi är starkt kritiska  mot den nya lagen om kommunplacering av migranter och det förslag som tagits fram av kommunens tjänstemän, Vi har därför gjort ett utskick över hela kommunen där vi pekar på det orimliga i nya kommuninvånare skall särbehandlas med förtur till bostäder. Detta har avsevärt irriterat de styrande partierna.
Men vårt utskick fungerade. De värsta inslagen i ”9-punktsprogrammen” är borta och flertalet kommunplacerade migranter har placerats i tidigare asylboendet Bergby.

Bygga och bo

Vi har lagt förslag om att villor/radhus skall kunna byggas som självbygge enligt den gamla principen som en gång gällde för ”småstugebyrån”. Här återstår mer att göra.

Vad gäller frågan om enskilt kontra kommunalt VA har vi fått ett medgivande i Kommunstyrelsen att enskilt VA är OK även för ny permanentbebyggelse samt att det är möjligt att utöka byggrätten i tidigare ”fritidshusområden” utan krav på kommunalt VA.

När det gäller enskilda avlopp har vi yrkat på att kommunens VA-plan skall återremitteras eftersom den kan misstänkas innehålla myndighetsmissbruk och bryta mot Miljöbalken. Övriga partier fastställde ändå planen varför vi har anmält kommunen till Förvaltningsdomstolen för brott mot Miljöbalken.

Skola

Vi har engagerat oss i bevarande av kommunens små skolor på landsbygden på två sätt:

 • Vi har stött kravet på en folkomröstning för de små skolornas bevarande
 • Vi har lagt förslag om hur man, med ny teknik, skall kunna bevara de små skolorna på ett sätt som ger såväl pedagogiska som ekonomiska fördelar.

Vi har även verkat för bättre yrkesvägledning med anledning av att de praktiska gymnasielinjerna har ett alltför litet sökintresse.

Välkommen till SD Norrtelje, läs våra publicerade debattartiklar, klicka här

Läs om våra motioner och interpellationer, klicka här

Du som funderar på att bli medlem, klicka här

 

Vår fullmäktigegrupp 2018

Ledamöter

 1. Mikael Strandman, civilingenjör, Norrtälje, nu även i Riksdagen och Landstinget
 2. Andrea Kronvall, oppositionsråd Riala gruppledare
 3. Britt-Mari Canhasi, operatör, Norrtälje nu även Landstinget
 4. Karl-Göran Edberg, skärgårdsbo, Singö
 5. Tommy Grönberg, busschaufför, Finsta, vice gruppledare
 6. Sören Karlsson,fd statstjänsteman, Norrtälje
 7. Ingmar Ögren, företagare, Väddö
 8. Tina Sandberg,undersköterska, Hallstavik
 9. Mikael Söderqvist,entreprenör, Norrtälje
 10. Lóránt Alföldi, bryggmästare, Edsbro

Ersättare

 1. Sune Rehnberg, pensionär, Spillersboda
 2. Helena Ekekihl, pensionerad diakon, Norrtälje
 3. Roger Harvidsson, sjöofficer, Herräng
 4. Jacob Heitmann, personlig assistent, Norrtälje
 5. Thomas Högbom, företagare, Norrtälje

Dessutom är Henrik Grahn gruppsekreterare

SD styrelse 2018

Micke

Ordförande – Mikael Strandman

dennis
Vice ordförande – Dennis Ekström

Andra vice ordförande samt kassör Andrea Kronvall

Ledamot. sekreterare Ingmar Ögren

litentommy

Ledamot Tommy Grönberg

KGE1

Ledamot Karl-Göran Edberg

Ledamot Britt-Mari Canhasi

Ledamot Sören Karlsson

Ledamot Mikael Söderqvist

Suppleanter:Nu börjar nästa val närma sig och vi kan glädja oss åt att ha en väl fylld lista till Kommunfullmäktige på gång. Medlemsutbildning pågår så vi ser fram mot att ha en kompetent uppsättning politiker efter valet.

sune

Sune Rehnberg


Lorant Alföldi


Tina Sandberg
Linus Myrberg
Roger Harvividsson
Thomas Högbom


Björn Sandberg
Thomas B

Våra förtroendevalda

Kommunstyrelsen

Andrea Kronvall, ordinarie samt ordinarie i arbetsutskottet
Ingmar Ögren, ordinarie, samt ersättare i arbetsutskottet

Dennis Ekström, ersättare

Karl-Göran Edberg, ersättare

Barn & Skolnämnden
Ordinarie: Tina Sandberg, Sune Rehnberg
Ersättare: Bo Jirsjö, Malin Lundkvist

Bygg & Miljönämnden
Ordinarie: Karl-Göran Edberg,Roger Harvidsson
Ersättare: Björn Sandberg

Kultur & Fritidsnämnden
Ordinarie: Dennis Ekström, Tommy Grönberg
Ersättare: Christer Sundqvist, Thomas Högbom

Socialnämnden
Ordinarie: Andrea Kronvall, Lena Rehnberg
Ersättare: Mikael Söderqvist

Teknik & Klimatnämnden
Ordinarie: Tommy Grönberg, Lorant Alföldi
Ersättare: Arne Molin, Morgan Kjelldahl

Utbildningsnämnden
Ordinarie: Jacob Heitmann, Ingmar Ögren
Ersättare: Linus Myrberg

Val & Demokratinämnden
Ordinarie: Sören Karlsson
Ersättare: Helena Ekekihl

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Ordinarie: Britt-Mari Canhasi
Ersättare: Tina Sandberg

Campus Roslagen
Lorant Alföldi

Norrtelje Energi
Tommy Grönberg

Roslagsbostäder
Sören Karlsson

Förbundsmöte Storsthlm
Ordinarie: Andrea Kronvall
Ersättare: Sören Karlsson

Norrtälje naturvårdscentrum
Helena Ekekihl

Roslagsmuseet
Dennis Ekström

Motorfabriken Pythagoras
Ingmar Ögren

Godemän enligt fastighetsbildningslagen
Roger Harvidsson

Revisor
Stig Jandrén

 

Klicka här och se den senaste videon

Partiet som verkar för en rejäl skattesänkning för pensionärer (klicka)

Partiet som vågar berätta sanningen om invandringens kostnader (klicka)

Följ oss också på Facebook (klicka)

Läs våra aktuella lokala debattinlägg (klicka)

Partiet som vill utveckla hamnen i traditionell stil (klicka) och (klicka)

Partiet som vill värna Roslagens traditioner (klicka)

 

årsmöte2014

Sverigedemokratiska texter

Carina Herrstedt, Utbildningsutskottet och Richard Jomshof, Justitieutskottet skriver om SD politik för skolan  (klicka här)

 


0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.