Sverigedemokraterna Norrtelje | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Sverigedemokraterna Norrtelje

Klicka på länken här för att se nya KF-gruppen i aktion:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D103Z7c_HqUw0O1uZfHzS_KqNnKiv6_msZ%26fbclid%3DIwAR1bLAdGT3nUTJJbKOP2uB-gwQq4aepD_NMcLZJ3COOIVpil0DPNsWWe4EM&h=AT0orJIRnl9CUm6QMU0KRMSqOu22CD3Yu-sw_xDGEQa_FpYmELS5tJsQGeoftOrIglJHLBI9AwDM9QwYRg4Ea3AO2qpyxv9i6h9k59MTLy36Jeiu8rk49w16Ve4Lq2NV-7Ohdz1xJQg

 

Vår fullmäktigegrupp 2018

Ledamöter

 1. Mikael Strandman, civilingenjör, Norrtälje, nu även i Riksdagen och Landstinget
 2. Andrea Kronvall, oppositionsråd Riala gruppledare
 3. Britt-Mari Canhasi, operatör, Norrtälje nu även Landstinget
 4. Karl-Göran Edberg, skärgårdsbo, Singö
 5. Tommy Grönberg, busschaufför, Finsta, vice gruppledare
 6. Sören Karlsson,fd statstjänsteman, Norrtälje
 7. Ingmar Ögren, företagare, Väddö
 8. Tina Sandberg,undersköterska, Hallstavik
 9. Mikael Söderqvist,entreprenör, Norrtälje
 10. Lóránt Alföldi, bryggmästare, Edsbro

Ersättare

 1. Sune Rehnberg, pensionär, Spillersboda
 2. Helena Ekekihl, pensionerad diakon, Norrtälje
 3. Roger Harvidsson, sjöofficer, Herräng
 4. Jacob Heitmann, personlig assistent, Norrtälje
 5. Thomas Högbom, företagare, Norrtälje

Dessutom är Henrik Grahn gruppsekreterare

SD styrelse 2018

Micke

Ordförande – Mikael Strandman

dennis
Vice ordförande – Dennis Ekström

Andra vice ordförande samt kassör Andrea Kronvall

Ledamot. sekreterare Ingmar Ögren

litentommy

Ledamot Tommy Grönberg

KGE1

Ledamot Karl-Göran Edberg

Ledamot Britt-Mari Canhasi

Ledamot Sören Karlsson

Ledamot Mikael Söderqvist

Suppleanter:

sune

Sune Rehnberg


Lorant Alföldi


Tina Sandberg
Linus Myrberg
Roger Harvividsson
Thomas Högbom


Björn Sandberg
Thomas B

Våra förtroendevalda

Kommunstyrelsen

Andrea Kronvall, ordinarie samt ordinarie i arbetsutskottet
Ingmar Ögren, ordinarie, samt ersättare i arbetsutskottet

Dennis Ekström, ersättare

Karl-Göran Edberg, ersättare

Barn- och Skolnämnden

Sune Rehnberg
Ingmar Ögren, ersättare

Bygg- och Miljönämnden

Mikael Strandman
Karl-Göran Edberg, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Dennis Ekström
Tommy Grönberg, ersättare

Socialnämnden

Lena Rehnberg
Dennis Ekström, ersättare

Teknik- och klimatnämnden

Tommy Grönberg
Dennis Ekström, ersättare

Utbildningsnämnden

Ingmar Ögren
Sune Rehnberg, ersättare

Val- och förtroendemannanämnden

Sören Karlsson

Sune Rehnberg

 

På gång i politiken

Med våra tio mandat är vi numera en röst i Kommunfullmäktige. Men våra förslag blir inte så ofta uppskattade eftersom samtliga övriga partier ofta tycker annorlunda. Men vi arbetar vidare med fokus på några områden:

Migration

Vi är starkt kritiska  mot den nya lagen om kommunplacering av migranter och det förslag som tagits fram av kommunens tjänstemän, Vi har därför gjort ett utskick över hela kommunen där vi pekar på det orimliga i nya kommuninvånare skall särbehandlas med förtur till bostäder. Detta har avsevärt irriterat de styrande partierna.
Men vårt utskick fungerade. De värsta inslagen i ”9-punktsprogrammen” är borta och flertalet kommunplacerade migranter har placerats i tidigare asylboendet Bergby.

Bygga och bo

Vi har lagt förslag om att villor/radhus skall kunna byggas som självbygge enligt den gamla principen som en gång gällde för ”småstugebyrån”. Här återstår mer att göra.

Vad gäller frågan om enskilt kontra kommunalt VA har vi fått ett medgivande i Kommunstyrelsen att enskilt VA är OK även för ny permanentbebyggelse samt att det är möjligt att utöka byggrätten i tidigare ”fritidshusområden” utan krav på kommunalt VA.

När det gäller enskilda avlopp har vi yrkat på att kommunens VA-plan skall återremitteras eftersom den kan misstänkas innehålla myndighetsmissbruk och bryta mot Miljöbalken. Övriga partier fastställde ändå planen varför vi har anmält kommunen till Förvaltningsdomstolen för brott mot Miljöbalken.

Skola

Vi har engagerat oss i bevarande av kommunens små skolor på landsbygden på två sätt:

 • Vi har stött kravet på en folkomröstning för de små skolornas bevarande
 • Vi har lagt förslag om hur man, med ny teknik, skall kunna bevara de små skolorna på ett sätt som ger såväl pedagogiska som ekonomiska fördelar.

Vi har även verkat för bättre yrkesvägledning med anledning av att de praktiska gymnasielinjerna har ett alltför litet sökintresse.

Välkommen till SD Norrtelje, läs våra publicerade debattartiklar, klicka här

Läs om våra motioner och interpellationer, klicka här

Du som funderar på att bli medlem, klicka här

Klicka här och se den senaste videon

Nu börjar nästa val närma sig och vi kan glädja oss åt att ha en väl fylld lista till Kommunfullmäktige på gång. Medlemsutbildning pågår så vi ser fram mot att ha en kompetent uppsättning politiker efter valet.

Partiet som verkar för en rejäl skattesänkning för pensionärer (klicka)

Partiet som vågar berätta sanningen om invandringens kostnader (klicka)

Följ oss också på Facebook (klicka)

Läs våra aktuella lokala debattinlägg (klicka)

Partiet som vill utveckla hamnen i traditionell stil (klicka) och (klicka)

Partiet som vill värna Roslagens traditioner (klicka)

 

årsmöte2014

Sverigedemokratiska texter

Carina Herrstedt, Utbildningsutskottet och Richard Jomshof, Justitieutskottet skriver om SD politik för skolan  (klicka här)

 


0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.