Minoritetsstyrets förslag för att låta nyanlända gå först | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Minoritetsstyrets förslag för att låta nyanlända gå först

 

16105687_1227924933960569_1789210613547570960_n

Den havererade migrationspolitiken och dess konsekvenser slår nu med full kraft mot Norrtälje kommun. I ren panik har nu samverkansstyret ålagt tjänstemännen på kommunen att ta fram 400 bostäder till kommunanvisade ”nyanlända” under 2016-2017, varav uppskattningsvis 80 % utgörs av ensamma män. För 2018 – 2020 räknar kommunen med att behöva ta fram ytterligare 300 bostäder. Ett så kallat ”9-punktsprogram” har tagits fram och består av följande punkter:

1. 20 % av student/ungdomslägenheterna i kommunägda Campus kommer att tilldelas dessa kommunanvisade nyanlända.
Mark på Campus planeras att användas för uppställning av 110 bostadsmoduler med en styckkostnad på 450 000 SEK per modul vilket ger en total kostnad på ca 50 miljoner.

2. Roslagsbostäder kommer att ge förtur till nyanlända med 40 % av det lediga lägenhetsbeståndet per år.

3. Förhandlingar om hyresavtal med privata fastighetsägare för att få fram korttidsboenden för nyanlända migranter.

4. Ny översyn kring hur kommunägda fastigheter kan vara en resurs, t ex lärarbostäder, servicehus, äldreboenden

5. Kampanj för att få medborgare att hyra ut rum, fritidshus eller delar av en villa till nyanlända migranter. Troligtvis kommer kommunen att gå in här och ta ansvaret som hyresgäst.

6. Omprövning av beslut kring användandet av grinds servicehus

7. Överenskommelse med byggherrar om att reservera lägenheter i nybyggnationer med så kallade ”sociala kontrakt” där de nyanlända migranterna kan bo.

8. Omdisponeringar för att ordna boenden.
Behovet av HVB-platser för ensamkommande barn och ungdomar beräknas minska. Uppskattningsvis beräknas ca 40 boenden kunna frigöras med hjälp av omdisponeringar etc. under tidsperioden 2017-2020.

9. Användandet av kommunal eller privat mark för uppställning av ytterligare bostadsmoduler (baracker) för en styckkostnad på 450 000 SEK/modul.
Totalt, inklusive Campus-området, blir detta 145 lägenheter/moduler, med en total kostnad på minst 65 miljoner, troligtvis mer för vatten, avlopp och el samt eventuella kostnader för privat mark.

Vi Sverigedemokrater kommer som enda parti i kommunen att protestera mot detta. Det kan omöjligen vara en kommunal angelägenhet att införskaffa 400 boenden 2016-2017 samt 300 boenden 2018-2020 för utländska medborgare, till 80 % ensamma män.
Detta samtidigt som antalet bostadslösa svenskar når förfärande nivåer.
Med anledning av detta har vi i SD Norrtelje lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi anmodar kommunen att följa Ekerö, Nacka och Täby kommuns exempel och kräva ett stopp av anvisade nyanlända på grund av rådande bostadsbrist.