PRESSMEDDELANDE: Hamed Abbasi har anslutit sig till Sverigedemokraterna | Sverigedemokraterna i Norrtelje

PRESSMEDDELANDE: Hamed Abbasi har anslutit sig till Sverigedemokraterna

 

Hamed Abbasi har anslutit sig till Sverigedemokraterna, och är sedan en tid medlem i vårt parti. Hamed och Sverigedemokraternas gruppledare i Norrtälje Andrea Kronvall har fört en dialog om Hameds politiska engagemang.

Andrea Kronvall kommenterar:

Jag och Sverigedemokraterna är mycket glada att hälsa Hamed välkommen till vårt parti. Hamed kommer att tillföra värdefull kompetens och erfarenhet av kommunal politik, i och med sitt brinnande engagemang för ett bättre samhälle i linje med Sverigedemokraternas politik, speciellt inom integrations och utbildningsfrågorna. Hamed har tidigare varit ledamot av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun under åren 2010-2019 som representant för Moderaterna.

Hamed har även gedigen erfarenhet som nämndledamot då han suttit i Socialnämnden och Utbildningsnämnden under samma period. Vi, Sverigedemokraterna har nu beslutat att välja Hamed till den vakanta platsen som ersättare i utbildningsnämnden, där vi tror att hans kunskaper och engagemang kommer till sin rätt.

Hamed Abbasi kommenterar:
Jag tycker det är mycket tillfredsställande att återkomma till politiken i Norrtälje kommun och där representera mitt nya parti Sverigedemokraterna på det sätt som partiet finner lämpligt och inom de områden jag innehar ett stort intresse och engagemang.

Bli medlem i vår växande folkrörelse du också!
https://sd.se/bli-medlem/