Motioner | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Motioner

 

Vår kommunala politik

Inledning

Centertidningen i Norrtälje är knappast vår vän. I en av de senaste ledarna skrev man:

främlingsfientliga, populistiska och opålitliga partiet Sverigedemokraterna bör även i fortsättningen stängas ute från allt inflytande.”

Ligger det då någon sanning i detta eller är det enbart desperat propaganda? Låt oss se hur vi ser på saken:

Främlingsfientligt

Det är vanligt att skylla oss för ”främlingsfientliga” eftersom vi inte tycker Sverige skall ta på sig rollen som ”hela världens socialbyrå”. Vi tror på den gamla principen ”gör din plikt, kräv din rätt”. Det innebär att vi tycker den som kommer till Sverige också har plikter som att lära svenska och anpassa sig till svensk kultur, ett synsätt som för övrigt stöds av FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Dessutom tycker vi absolut att personer som kommer hit för att begå brott eller för att parasitera på det svenska samhället inte har här att göra.

Populistiskt

Som ”populist” brukar man räkna en politiker som glatt lovar ”allt åt alla” utan att bry sig om vad det kostar. Det är en form av populism som vi absolut tar avstånd från. Däremot är vi populister i betydelsen att vi alltid tycker det viktigt att lyssna på vad folk tycker. Alltså ogillar vi nedläggning av små skolor på landet och onödigt slöseri som att bygga en promenadbro i hamnen för 27 miljoner av skattepengar.

Opålitligt

Javisst, när alla övriga partier vägrar tala med oss så kan de inte veta hur vi tänker rösta. Vi tillhör inget block och tillåter oss att ta egen ställning i varje enskild fråga. Men vi försöker att alltid vara trogna vår egen ideologi, något som kan vara svårt för en centerpolitiker att förstå – partiet som alltid velat och alltid kommer att vela.

Stängas ute från allt inflytande

Efter sju år i Kommunfullmäktige och många avslagna motioner finner vi ändå att vi påverkat politiken på en del viktiga punkter. Och mer kan det bli om vi blir fler efter kommande val. Något om vad vi gjort hittills i ett drygt trettiotal motioner och interpellationer:

Invandring och integration

Vi är inte emot vettig invandring som exempelvis sjuksköterskor från Filipinerna eller programmerare från Indien. Däremot är vi starkt emot att regeringen kör över det kommunala självstyret genom att tvångsplacera s. k. ”flyktingar” i Norrtelje. Vi ogillar alltså den plan vi sett där bostadsfrågan skulle lösas med nybyggen enbart för nykomna eller där de nykomna skulle få förtur till bostäder i det kommunala bostadsbolaget. Vi har gjort två saker:
– ett utskick över hela kommunen där vi ifrågasätter övriga partiers användning av skattemedel för att ge bostäder åt nyanlända

– en motion där vi föreslår att Norrtälje skall anmäla att vi inte kan ta emot några nyanländ p.g.a. bostadsbristen.

Om detta tyckte inte de flesta övriga partier, men vi fortsätter att vara kritiska.

Vatten och avlopp samt bygglov på landet

Vi tycker här finns diverse stolligheter, som uppenbarades när det stod klart Norrtäljes VA-utbyggnad lett till höga anslutningsavgifter och länsledande brukningsavgifter. Att bygga ut kommunalt VA långt ut på landet tycker vi är både dumt och onödigt eftersom:

– folk på landet sitter oftast nöjda med privata VA-lösningar

– brukningsavgifterna blir onödigt höga för stadsborna

– det finns numera åtskilliga lösningar för enskilt VA som tillfredsställer lagens krav på skydd av miljö och hälsa.

Vi har tagit upp frågan i motioner till KF och även i Kommunstyrelsen. Visserligen har alla motioner avslagits, men:

– Kommunstyrelsen har medgivit att det är fullt möjligt att uppfylla lagens krav med enskilda lösningar varför brist på kommunal VA-anslutning inte är skäl för att neka bygglov.

– Berörda nämnder har inlett ett arbete mot att minska byggrestriktionerna på landsbygden.

Vi fortsätter arbeta med frågan med nya motioner och interpellationer.

Skola

Vi har nu suttit tre år i Barn- och skolnämnden och i Utbildningsnämnden. Det har varit lärorikt och vi har haft anledning att föreslå förändring genom motioner, interpellation och frågor i nämnderna. Några av de punkter där vi varit aktiva:

– skolutvecklingsprogrammet

I ”skolutvecklingsprogrammet” står, bland mycket annat, att skolan skall hjälpa eleverna att nå sina mål. Det tycker inte vi räcker utan att skolan måste hjälpa eleverna att hitta rimliga och lämpliga mål. Att det brister på denna punkt kan man se från att det är alldeles för litet sökintresse till gymnasiets praktiska linjer samt av att programmeringsklass inom Tekniklinjen helt saknar kvinnliga elever.

– nedläggning av små skolor

Under perioden har man fattat beslut om att lägga ner flera av kommunens små skolor. Vi har protesterat och hävdat att man åtminstone först borde se efter om det finns någon möjlighet till mera rationell drift med hjälp av ny teknik. Icke tyckte majoriteten, sådant som fjärrundervisning kan andra kommuner ägna sig åt!

Dessutom anser vi att små skolor erbjuder en lugnare studiemiljö, något som övriga partier alls inte tar någon hänsyn till.

– självförsvar för tjejer

Vi ser nu ofta hemska nyheter om våldtäkter och mord av försvarslösa kvinnor. Vi tycker då att ett minimum vore att intresserade tjejer bör få en chans att lära sig självförsvar. Vi har alltså motionerat om att kvinnliga gymnasieelever skall kunna välja självförsvarsteknik inom ramen för idrottsämnet. Icke, tyckte nämndordföranden.

Det finns mycket att ifrågasätta i skolpolitiken och vi kan bara hoppas att vi får mer att säga till om efter nästa val.

Pensionärer

I Norrtälje kommun finns många pensionärer. Flera etablerade partier tycker att pensionärer skall betala mer skatt än andra – de är ju så dumma att de fortsätter att rösta på samma parti oberoende av politik och utan att se att Sverigedemokraterna är partiet som har en finansierad lösning för att helt ta bort överbeskattningen av pensionärer. Som exempel på inställningen har Moderaternas nya partiledare kallat 40-talisterna för ”homo bidragius” medan man från socialdemokratiskt håll kallar pensionärerna för ”köttberg”. Detta om rikspolitik, på kommunal nivå har vi gjort två saker:

– motionerat om fria resor i kollektivtrafiken för pensionärer, något som redan finns i flera andra kommuner. Avslogs.

– motionerat om att en del av den vinst som kommunen gör på trygghetsboendet Solhem skall återgå till Solhem som driftbidrag. Här hände det märkliga att motionen remitterades till en nämnd som råkade läggas ner – och därmed ansågs motionen besvarad!