Långsiktigt strategiarbete | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Långsiktigt strategiarbete

Den 12/3 genomförde vi ett gruppmöte med våra förtroendevalda i kommunens nämnder och ett femtontal av våra ledamöter och ersättare närvarade.

Grupparbeten med fokus på nämndinitiativ gjordes och vi gick även igenom en del av vårt långsiktiga strategiarbete.

Gruppledare Andrea Kronvall och vår politiska sekreterare gick också igenom arbetet och planering inför framtagandet av vår budgetmotion mm.

Ett av SD Norrteljes mål är att ständigt utvecklas, kompetensutveckla våra förtroendevalda och att alltid höja nivån kring vårt politiska arbete och interna organisation.
Vi rustar för att styra kommunen helt enkelt.