Vi söker ny politisk sekreterare | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Vi söker ny politisk sekreterare

 

Tjänstebeskrivning

Som politisk sekreterare arbetar du för fullmäktigegruppen och i synnerhet för gruppledaren tillika oppositionsråd i kommunen och stödjer dem i det parlamentariska arbetet. Det innebär att du hjälper till med att samla in faktaunderlag, underlag till exempelvis debattartiklar, hanterar och bereder löpande politiska ärenden till i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, och nämnder samt analyserar kommunens ekonomiska rapporter.
I arbetet ingår omvärldsbevakning, kommunikation och i viss mån administration, exempelvis administrativt valarbete under valåret 2022. Tillsammans med gruppledaren planerar ni ett proaktivt arbete, utefter partiets gemensamt uppsatta mål.

Tjänsten är denna mandatperiod på deltid 80% och lön- och anställningsvillkor är fastställd av kommunfullmäktige.

Kompetens och egenskaper.

Akademisk examen gärna inom ekonomi är meriterande. Rollen som politisk sekreterare kräver ett kommunpolitiskt intresse samt förmåga att sätta sig in i brett spektrum av ämnen som berör kommunens politiska arbete. Utöver det krävs stor social förmåga, samarbetsvilja, prestigelöshet, noggrannhet och strukturerat arbetssätt.
Det dagliga arbetet innebär att kunna växla mellan långsiktighet och dagsaktuella ställningstaganden. Strategiskt tänkande där förmåga att kunna analysera och prioritera är viktiga likväl som att kunna fatta snabba beslut. En del av arbetet innebär att du själv planerar och utför det. Därför är det viktigt att du är strukturerad och självgående.
Mycket goda färdigheter i svenska språket och förmåga att författa sakliga, välunderbyggda och korrekta texter är ett krav samt även goda färdigheter i Microsoft Officepaketet.

Som politisk sekreterare för Sverigedemokraterna delar du våra värderingar och har ett politiskt intresse, samtidigt som du i en tjänstemannaroll förhåller dig sakligt inför dina politiska uppdragsgivare.
Obekväm arbetstid och övertid kan förekomma under arbetsintensiva perioder.

Den politiska sekreterarens anställning regleras i Kommunallag (2017:725) 4 kap, 33 och 34 § vilket innebär att lagen om anställningsskydd inte tillämpas för politiska sekreterare och man har rätt till den ledighet från sin nuvarande anställning som behövs för tjänstgöringen som politisk sekreterare.

Ansökningshandlingar

• Personligt brev
• CV
• Arbetsprov – författa en insändare, valfritt ämne, ca 1000 tecken inklusive blanksteg.

Frågor och ansökningshandlingar i form av personligt brev, CV, arbetsprov skickar du till norrtalje@sd.se. Urval sker fortlöpande.