Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Förtroendevalda

Representanter i kommunfullmäktige:

Andrea Kronvall, Gruppledare

Tommy Grönberg, Vice gruppledare

Ledamöter

Mikael Strandman

Britt-Mari Canhasi

Sören Karlsson

Tina Sandberg

Karl-Göran Edberg

Ingmar Ögren

Micke Söderqvist

Lorant Alföldi

Ersättare

Sune Rehnberg

Helena Ekekhil

Roger Harvidsson

Jacob Heitmann

Thomas Högbom

Våra förtroendevalda i nämnder, bolag och stiftelser.

 

Barn- och skolnämnden

Ordinarie: Tina Sandberg, Sune Rehnberg

Ersättare: Bo Jirsjö,  Malin Lundkvist

Bygg- och miljönämnden

Ordinarie: Karl-Göran Edberg, Roger Harvidsson
Ersättare: Björn Sandberg

Kultur- och fritidsnämnden

Ordinarie: Dennis Ekström, Tommy Grönberg

Ersättare: Thomas Högbom,  Christer Sundqvist

Socialnämnden

Ordinarie: Andrea Kronvall,  Lena Rehnberg

Ersättare: Mikael Söderqvist   

Teknik- och klimatnämnden

Ordinarie: Tommy Grönberg,  Lorant Alföldi

Ersättare: Morgan Kjelldahl,  Arne Molin

Utbildningsnämnden

Ordinarie: Ingmar Ögren, Jacob Heitmann  

Ersättare: Linus Myrberg

Val- och demokratinämnden

Ordinarie: Sören Karlsson

Ersättare: Helena Ekekihl

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Ordinarie: Britt-Mari Canhasi
Ersättare: Tina Sandberg  

Campus Roslagen AB

Lorant Alföldi

Norrtälje Energi AB

Tommy Grönberg

Roslagsbostäder AB

Sören Karlsson

Förbundsmöte i Storsthlm

Ordinarie: Andrea Kronvall
Personlig ersättare: Sören Karlsson   

Norrtälje Naturvårdsstiftelse

Ordinarie: Helena Ekekihl

Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras

Ingmar Ögren

Stiftelsen Roslagsmuséet

Dennis Ekström  

Kommunrevisor

Stig Jandrén

Godemän enligt fastighetsbildningslagen

Roger Harvidsson