Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Förtroendevalda

Representanter i kommunfullmäktige:

Andrea Kronvall, Gruppledare

Ledamöter

Mikael Strandman

Britt-Mari Canhasi

Sören Karlsson

Tina Sandberg

Karl-Göran Edberg

Ingmar Ögren

Micke Söderqvist

Lorant Alföldi

Sune Rehnberg

Ersättare

Helena Ekekhil

Roger Harvidsson

Jacob Heitmann

Thomas Högbom

Morgan Kjelldahl

Våra förtroendevalda i nämnder, bolag och stiftelser.

 

Barn- och skolnämnden

Ordinarie: Tina Sandberg, Sune Rehnberg

Ersättare: Bo Jirsjö,  Christer Sundquist

Bygg- och miljönämnden

Ordinarie: Karl-Göran Edberg, Roger Harvidsson

Ersättare: Björn Sandberg

Kultur- och fritidsnämnden

Ordinarie: Dennis Ekström, Thomas Högbom

Ersättare:  Christer Sundqvist, Morgan Kjelldahl

Socialnämnden

Ordinarie: Andrea Kronvall,  Lena Rehnberg

Ersättare: Jacob Heitmann 

Teknik- och klimatnämnden

Ordinarie: Lorant Alföldi, Morgan Kjelldahl

Ersättare: Arne Molin, Thomas Högbom

Utbildningsnämnden

Ordinarie: Jacob Heitmann, Ingmar Ögren

Ersättare:

Val- och demokratinämnden

Ordinarie: Sören Karlsson

Ersättare: Helena Ekekihl

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Ordinarie: Britt-Mari Canhasi

Ersättare: Tina Sandberg  

Campus Roslagen AB

Lorant Alföldi

Norrtälje Energi AB

Andrea Kronvall

Roslagsbostäder AB

Sören Karlsson

Förbundsmöte i Storsthlm

Ordinarie: Andrea Kronvall

Personlig ersättare: Sören Karlsson   

Norrtälje Naturvårdsstiftelse

Helena Ekekihl

Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras

Ingmar Ögren

Stiftelsen Roslagsmuséet

Dennis Ekström  

Kommunrevisor

Stig Jandrén

Godemän enligt fastighetsbildningslagen

Roger Harvidsson