Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Förtroendevalda

Representanter i kommunfullmäktige:

Andrea Kronvall, Gruppledare

Ledamöter

Mikael Strandman

Britt-Mari Canhasi

Sören Karlsson

Tina Sandberg

Karl-Göran Edberg

Ingmar Ögren

Micke Söderqvist

Lorant Alföldi

Sune Rehnberg

Ersättare

Helena Ekekhil

Roger Harvidsson

Jacob Heitmann

Thomas Högbom

Morgan Kjelldahl

Våra förtroendevalda i nämnder, bolag och stiftelser.

Kommunstyrelsen

Ordinarie: Andrea Kronvall, Sören Karlsson

Ersättare: Karl-Göran Edberg,  Dennis Ekström

Barn- och skolnämnden

Ordinarie: Tina Sandberg, Andrea Kronvall

Ersättare: Bo Jirsjö,  Mine Sertkaya

Bygg- och miljönämnden

Ordinarie: Karl-Göran Edberg, Roger Harvidsson

Ersättare: Björn Sandberg

Kultur- och fritidsnämnden

Ordinarie: Dennis Ekström, Thomas Högbom

Ersättare:  Morgan Kjelldahl, Arne Molin

Socialnämnden

Ordinarie: Jacob Heitmann,  Lena Rehnberg

Ersättare: Peter Lindh 

Teknik- och klimatnämnden

Ordinarie: Morgan Kjelldahl, Mats Geijer

Ersättare: Mikael Jansson, Mikael Teir

Utbildningsnämnden

Ordinarie: Roger Harvidsson, Hamed Abbasi

Ersättare: Dan Lindström

Val- och demokratinämnden

Ordinarie: Sören Karlsson

Ersättare: Thomas Berg

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Ordinarie: Britt-Mari Canhasi

Ersättare: Jacob Heitmann  

Campus Roslagen AB

Andrea Kronvall

Norrtälje Energi AB

Thomas Högbom

Roslagsbostäder AB

Sören Karlsson

Förbundsmöte i Storsthlm

Ordinarie: Andrea Kronvall

Personlig ersättare: Sören Karlsson   

Norrtälje Naturvårdsstiftelse

Helena Ekekihl

Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras

Ingmar Ögren

Stiftelsen Roslagsmuséet

Dennis Ekström  

Kommunrevisor

Stig Jandrén

Godemän enligt fastighetsbildningslagen

Roger Harvidsson