Företrädare | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Företrädare

Styrelsen

Ordföranden

Dennis Ekström, Ordförande

Sören Karlsson, Vice ordförande

Tommy Grönberg, Andre vice ordf.

Ledamöter

Andrea Kronvall

Ingmar Ögren

Mikael Strandman

Karl-Göran Edberg

Britt-Mari Canhasi

Mikael Söderqvist

Suppleanter

Sune Rehnberg

Lorant Alföldi

Tina Sandberg

Linus Myrberg

Roger Harvidsson

Thomas Högbom

Björn Sandberg

Arne Molin