Företrädare | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Företrädare

Styrelsen


Ordförande: Dennis Ekström, Malsta


Vice ordförande: Sören Karlsson, Norrtälje


Andra vice ordförande: Andrea Kronvall, Riala


Ledamot: Tina Sandberg, Häverödal
Ledamot: Arne Molin, Rimbo
Ledamot: Karl-Göran Edberg, Singö
Ledamot: Britt-Mari Canhasi, Norrtälje
Ledamot: Linus Lillfjöln Myrberg, Skebobruk
Ledamot: Roger Harvidsson, Herräng
Ledamot: Jacob Heitmann, Norrtälje
Ledamot: Thomas Högbom, Norrtälje

Suppleant 1: Björn Sandberg, Häverödal
Suppleant 2: Sune Rehnberg, Spillersboda
Suppleant 3: Helena Ekekihl, Norrtälje
Suppleant 4: Mats Geijer, Älmsta
Suppleant 5: Mine Sertkaya, Hallstavik
Suppleant 6: Morgan Kjelldahl, Hallstavik