Sverigedemokraterna i Norrtelje | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Sverigedemokraterna Norrtelje

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Norrtelje

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

 

 

Andrea Kronvall

Gruppledare och oppositionsråd

Telefon:  073-932 04 40

Valdes till oppositionsråd vid kommunfullmäktige den 12/11 2018 och dessutom till ordinarie i kommunstyrelsens arbetsutskott

 • Kommunalt program 2018

  Av fredrik.lindahl den 28 november, 2017
  0

  Våra huvudpunkter inför valet

  – Avsluta föråldrade byggbegränsningar på landsbygden samt tillåt alternativ till kostsamma utbyggnader av kommunalt VA.

  –  Förenkla bygglovsbestämmelser och anpassa planer för tillståndsfri etablering av ”garage och källarföretag”

  – Bevara och stöd handeln i Norrtäljes stadskärna genom försiktig förnyelse och ökade parkeringsytor, exempelvis nya parkeringsdäck på ”Tullenparkeringen”.

  – Lika villkor för alla i den kommunala bostadskön och inga ”gräddfiler” för nyanlända och så kallade ”ensamkommande barn”

  – Tydliga krav på motprestation för kommunalt försörjningsstöd.

  – Se över infrastrukturen i Grisslehamn med en hållbar lösning för genomfartstrafiken samt för trafiken till och från färjan.

  – Värna och bevara Norrtälje stads unika småstadskaraktär.

  – Inför direktbussar utan onödiga stopp mellan Norrtälje och Danderyd.

  – Förbjud tiggeri på allmän plats

  – Förvalta vårt historiska arv genom att värna kommunens historiska platser samt svensk tradition och kultur

  – Koncentrera skolans uppgift på att förmedla kunskap samt upprätthåll ordning och reda i skolan

  – Riv upp beslutet att lägga ner Rånäs skola samt återstarta nedlagda skolor på landet där förutsättningar finns genom ny teknik som fjärrundervisning.

  – Utbyggnad av fler trygghets- och äldreboenden med olika driftsformer för en värdig ålderdom.

  Läs det fullständiga programmet, klicka här

   

 • Tid för Sverige

  Av leonidyurkovskiy den 17 maj, 2016
  0

  Viktiga ord från Jimmie Åkesson om vår tid, och hur vi tar oss ur den värsta samhällskris som Sverige genomlevt i modern tid.

 • Sverigedemokraterna Norrtelje

  Av ingmar.ogren den 20 juni, 2013
  0
  0

  God Jul och Gott Nytt År

  Inför kommunfullmäktige den 10/12 har vi nu sammanställt ett eget komplett budgetförslag. Klicka här för att läsa vårt budgetförslag i Norrtelje Nyheter.

  På gång i politiken

  Med våra tio mandat är vi numera en röst i Kommunfullmäktige. Men våra förslag blir inte så ofta uppskattade eftersom samtliga övriga partier ofta tycker annorlunda. Men vi arbetar vidare med fokus på några områden:

  Migration

  Vi är starkt kritiska  mot den nya lagen om kommunplacering av migranter och det förslag som tagits fram av kommunens tjänstemän, Vi har därför gjort ett utskick över hela kommunen där vi pekar på det orimliga i nya kommuninvånare skall särbehandlas med förtur till bostäder. Detta har avsevärt irriterat de styrande partierna.
  Men vårt utskick fungerade. De värsta inslagen i ”9-punktsprogrammen” är borta och flertalet kommunplacerade migranter har placerats i tidigare asylboendet Bergby.

  Bygga och bo

  Vi har lagt förslag om att villor/radhus skall kunna byggas som självbygge enligt den gamla principen som en gång gällde för ”småstugebyrån”. Här återstår mer att göra.

  Vad gäller frågan om enskilt kontra kommunalt VA har vi fått ett medgivande i Kommunstyrelsen att enskilt VA är OK även för ny permanentbebyggelse samt att det är möjligt att utöka byggrätten i tidigare ”fritidshusområden” utan krav på kommunalt VA.

  När det gäller enskilda avlopp har vi yrkat på att kommunens VA-plan skall återremitteras eftersom den kan misstänkas innehålla myndighetsmissbruk och bryta mot Miljöbalken. Övriga partier fastställde ändå planen varför vi har anmält kommunen till Förvaltningsdomstolen för brott mot Miljöbalken.

  Skola

  Vi har engagerat oss i bevarande av kommunens små skolor på landsbygden på två sätt:

  • Vi har stött kravet på en folkomröstning för de små skolornas bevarande
  • Vi har lagt förslag om hur man, med ny teknik, skall kunna bevara de små skolorna på ett sätt som ger såväl pedagogiska som ekonomiska fördelar.

  Vi har även verkat för bättre yrkesvägledning med anledning av att de praktiska gymnasielinjerna har ett alltför litet sökintresse.

  Välkommen till SD Norrtelje, läs våra publicerade debattartiklar, klicka här

  Läs om våra motioner och interpellationer, klicka här

  Du som funderar på att bli medlem, klicka här

   

  Vår fullmäktigegrupp 2018

  Ledamöter

  1. Mikael Strandman, civilingenjör, Norrtälje, nu även i Riksdagen och Landstinget
  2. Andrea Kronvall, oppositionsråd Riala gruppledare
  3. Britt-Mari Canhasi, operatör, Norrtälje nu även Landstinget
  4. Karl-Göran Edberg, skärgårdsbo, Singö
  5. Tommy Grönberg, busschaufför, Finsta, vice gruppledare
  6. Sören Karlsson,fd statstjänsteman, Norrtälje
  7. Ingmar Ögren, företagare, Väddö
  8. Tina Sandberg,undersköterska, Hallstavik
  9. Mikael Söderqvist,entreprenör, Norrtälje
  10. Lóránt Alföldi, bryggmästare, Edsbro

  Ersättare

  1. Sune Rehnberg, pensionär, Spillersboda
  2. Helena Ekekihl, pensionerad diakon, Norrtälje
  3. Roger Harvidsson, sjöofficer, Herräng
  4. Jacob Heitmann, personlig assistent, Norrtälje
  5. Thomas Högbom, företagare, Norrtälje

  Dessutom är Henrik Grahn gruppsekreterare

  SD styrelse 2018

  Micke

  Ordförande – Mikael Strandman

  dennis
  Vice ordförande – Dennis Ekström

  Andra vice ordförande samt kassör Andrea Kronvall

  Ledamot. sekreterare Ingmar Ögren

  litentommy

  Ledamot Tommy Grönberg

  KGE1

  Ledamot Karl-Göran Edberg

  Ledamot Britt-Mari Canhasi

  Ledamot Sören Karlsson

  Ledamot Mikael Söderqvist

  Suppleanter:Nu börjar nästa val närma sig och vi kan glädja oss åt att ha en väl fylld lista till Kommunfullmäktige på gång. Medlemsutbildning pågår så vi ser fram mot att ha en kompetent uppsättning politiker efter valet.

  sune

  Sune Rehnberg


  Lorant Alföldi


  Tina Sandberg
  Linus Myrberg
  Roger Harvividsson
  Thomas Högbom


  Björn Sandberg
  Thomas B

  Våra förtroendevalda

  Kommunstyrelsen

  Andrea Kronvall, ordinarie samt ordinarie i arbetsutskottet
  Ingmar Ögren, ordinarie, samt ersättare i arbetsutskottet

  Dennis Ekström, ersättare

  Karl-Göran Edberg, ersättare

  Barn & Skolnämnden
  Ordinarie: Tina Sandberg, Sune Rehnberg
  Ersättare: Bo Jirsjö, Malin Lundkvist

  Bygg & Miljönämnden
  Ordinarie: Karl-Göran Edberg,Roger Harvidsson
  Ersättare: Björn Sandberg

  Kultur & Fritidsnämnden
  Ordinarie: Dennis Ekström, Tommy Grönberg
  Ersättare: Christer Sundqvist, Thomas Högbom

  Socialnämnden
  Ordinarie: Andrea Kronvall, Lena Rehnberg
  Ersättare: Mikael Söderqvist

  Teknik & Klimatnämnden
  Ordinarie: Tommy Grönberg, Lorant Alföldi
  Ersättare: Arne Molin, Morgan Kjelldahl

  Utbildningsnämnden
  Ordinarie: Jacob Heitmann, Ingmar Ögren
  Ersättare: Linus Myrberg

  Val & Demokratinämnden
  Ordinarie: Sören Karlsson
  Ersättare: Helena Ekekihl

  Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
  Ordinarie: Britt-Mari Canhasi
  Ersättare: Tina Sandberg

  Campus Roslagen
  Lorant Alföldi

  Norrtelje Energi
  Tommy Grönberg

  Roslagsbostäder
  Sören Karlsson

  Förbundsmöte Storsthlm
  Ordinarie: Andrea Kronvall
  Ersättare: Sören Karlsson

  Norrtälje naturvårdscentrum
  Helena Ekekihl

  Roslagsmuseet
  Dennis Ekström

  Motorfabriken Pythagoras
  Ingmar Ögren

  Godemän enligt fastighetsbildningslagen
  Roger Harvidsson

  Revisor
  Stig Jandrén

   

  Klicka här och se den senaste videon

  Partiet som verkar för en rejäl skattesänkning för pensionärer (klicka)

  Partiet som vågar berätta sanningen om invandringens kostnader (klicka)

  Följ oss också på Facebook (klicka)

  Läs våra aktuella lokala debattinlägg (klicka)

  Partiet som vill utveckla hamnen i traditionell stil (klicka) och (klicka)

  Partiet som vill värna Roslagens traditioner (klicka)

   

  årsmöte2014

  Sverigedemokratiska texter

  Carina Herrstedt, Utbildningsutskottet och Richard Jomshof, Justitieutskottet skriver om SD politik för skolan  (klicka här)