Välkommen till

SD Norrtälje

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Vår vision är att Norrtälje kommun är en plats med stad och landsbygd i samverkan, en kommun där gemenskap och trygghet bidrar till ett starkt civilsamhälle präglat av ansvar, möjligheter, delaktighet och engagemang. En kommun där man förstår att utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd och att detta genomsyrar kommunens satsningar för att skapa tillväxt och utveckling. I Norrtälje kommun skall kultur och hembygdsliv främjas, stöttas och uppmuntras då mycket av vårt gemensamma kulturarv i form av hembygdsföreningar, kyrkligt aktiva och idrottsföreningar bygger på eldsjälar och ideellt arbete. Tillsammans bygger vi en attraktiv kommun att vara stolta över.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Våra äldre har skapat framtiden och det ska vi vårda

Våra äldre som är i behov av vård och omsorg på ålderns höst förtjänar just detta efter ett helt liv i landets tjänst. Det är de äldre som har byggt upp Sverige och lagt grunden för den välfärd som yngre generationer inte sällan tar för given. Därför satsar vi på sjukvården.

Vår landsbygd ska leva

Tätorterna ska utvecklas i en rimlig takt, där infrastrukturen hinner med, oavsett om det gäller cykelvägar, parkeringsplatser, förskolor och skolor eller vård och omsorg. Förutsättningarna för företagare och entreprenörer måste förbättras så att nya arbetstillfällen skapas i kommunen. Men det ska vara lika självklart att bosätta sig och verka på landsbygden. De som värdesätter vår vackra natur och lugnet på landet ska kunna bosätta sig och verka på landsbygden. Lyhördhet för behoven av bostäder och kommunal service är ledord för detta.

Våra barn ska ha de bästa förutsättningarna att utvecklas

Skolan och förskolan lägger grunden för framtidens samhälle och måste därför hålla hög kvalité. En väl fungerande och trygg skola är något som alla våra barn förtjänar och det är i skolan som möjligheten att gå en ljus framtid till mötes skall ges alla barn. Vi gör därför kraftfulla satsningar på skolan i årets budget.

Aktuellt

SD Norrtäljes Valmanifest 2022

Sverigedemokraterna i Norrtälje kommun har antagit ett valmanifest för perioden 2022-2026 som anger vår övergripande politiska inriktning för kommande mandatperiod. Det är ett gediget program med förslag inom många olika områden exempelvis trygghet, skola, omsorg, landsbygd, stadsplanering, miljö, kultur och idrott m.m. Läs hela valmanifestet genom att klicka HÄR

läs mer

Denna förening tillhör

SD Stockholms län