Sverigedemokraterna i Norrtelje | Vi sätter kommuninvånarna först - på riktigt!

Sverigedemokraterna Norrtelje

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Norrtelje

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Dennis Ekström

Ordförande SD Norrtelje

Telefon:  072-547 00 06

e-mail: norrtalje@sd.se

 • PRESSMEDDELANDE: Hamed Abbasi har anslutit sig till Sverigedemokraterna

  Av jacobheitmann den 8 april, 2020
  0

   

  Hamed Abbasi har anslutit sig till Sverigedemokraterna, och är sedan en tid medlem i vårt parti. Hamed och Sverigedemokraternas gruppledare i Norrtälje Andrea Kronvall har fört en dialog om Hameds politiska engagemang.

  Andrea Kronvall kommenterar:

  Jag och Sverigedemokraterna är mycket glada att hälsa Hamed välkommen till vårt parti. Hamed kommer att tillföra värdefull kompetens och erfarenhet av kommunal politik, i och med sitt brinnande engagemang för ett bättre samhälle i linje med Sverigedemokraternas politik, speciellt inom integrations och utbildningsfrågorna. Hamed har tidigare varit ledamot av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun under åren 2010-2019 som representant för Moderaterna.

  Hamed har även gedigen erfarenhet som nämndledamot då han suttit i Socialnämnden och Utbildningsnämnden under samma period. Vi, Sverigedemokraterna har nu beslutat att välja Hamed till den vakanta platsen som ersättare i utbildningsnämnden, där vi tror att hans kunskaper och engagemang kommer till sin rätt.

  Hamed Abbasi kommenterar:
  Jag tycker det är mycket tillfredsställande att återkomma till politiken i Norrtälje kommun och där representera mitt nya parti Sverigedemokraterna på det sätt som partiet finner lämpligt och inom de områden jag innehar ett stort intresse och engagemang.

  Bli medlem i vår växande folkrörelse du också!
  https://sd.se/bli-medlem/

 • Jimmie Åkessons tal till nationen

  Av fredrik.lindahl den 27 mars, 2020
  0

  Tillsammans som en nation. Tillsammans som en familj.

  Sverige genomgår nu en av de värsta kriserna i modern tid, tusentals svenska liv riskerar att släckas och vår ekonomi skakar i sina grundvalar.

  Det gör mig förbannad att vår sjukvårdspersonal saknar rimlig skyddsutrustning, att vårt lands beredskap är så pass eftersatt, att vi knappt klarat oss några dagar innan lagren gapade tomma.

  Men den tiden att vara förbannad, är inte nu. Vi går igenom denna kris som ett enat land, som en nation, som en familj. Tiden kommer när vi kan och ska utkräva ansvar, men nu gäller det att hålla ihop vårt land och samarbeta.

  Först och främst ska vi rädda liv och göra vårt yttersta för att sjukvården inte kollapsar av överbelastning, men vi måste samtidigt, med kraft, möta de allvarliga följdverkningar som drabbar företag och jobb.

  Vi kommer att ta oss igenom det här. Det är ett allvarligt läge, men vårt land har stått inför svåra prövningar förr, och vi har klarat det. Det kommer att vara tufft, det kommer att vara kämpigt. Vi må vara ett litet land, men vi är en stor nation. Vi kommer att klara det. Det kommer att krävas uppoffringar, men vi kommer att gå igenom det här, tillsammans som en nation, tillsammans som en familj.

  / Jimmie Åkesson

  Bli medlem i Sverigedemokraterna idag!

   

 • Långsiktigt strategiarbete

  Av jacobheitmann den 16 mars, 2020
  0

  Den 12/3 genomförde vi ett gruppmöte med våra förtroendevalda i kommunens nämnder och ett femtontal av våra ledamöter och ersättare närvarade.

  Grupparbeten med fokus på nämndinitiativ gjordes och vi gick även igenom en del av vårt långsiktiga strategiarbete.

  Gruppledare Andrea Kronvall och vår politiska sekreterare gick också igenom arbetet och planering inför framtagandet av vår budgetmotion mm.

  Ett av SD Norrteljes mål är att ständigt utvecklas, kompetensutveckla våra förtroendevalda och att alltid höja nivån kring vårt politiska arbete och interna organisation.
  Vi rustar för att styra kommunen helt enkelt.

 • Debatt: Fjärrundervisning är inte så dumt

  Av jacobheitmann den 13 mars, 2020
  0

  Publicerad i Norrtelje Tidning 2 mars 2020.

  Den 27 februari 2020 kunde vi höra en stor nyhet i Dagens Eko. Utbildningsminister Anna Ekström hade upptäckt att fjärrundervisning kan vara en bra sak som räddar utbildning i glesbygd. Jättekul att det kan gå upp en talgdank även för en socialdemokrat.

  Tanken går naturligtvis till skoldebatten i Norrtälje när flera mindre landsbygdsskolor lades ner för några år sedan. Vi sverigedemokrater kontaktade då Skolverket, som tyckte att Norrtälje skulle vara ett bra ställe för att prova fjärrundervisning. Vi föreslog det i barn- och skolnämnden och några reste faktiskt till Värmdö på studiebesök där man har en början till fjärrundervisning. Men nej, någon verksamhet i Norrtälje blev det inte.

  Kanske är tiden mogen, men man kan aldrig veta. Visserligen är vi sverigedemokrater konservativa på flera sätt, men vi tycker faktiskt att man ska ta till sig ny teknik och inte säga nej bara för att det är nytt.

  För ett år sedan lade vi förslag i utbildningsnämnden att tillåta särbegåvade elever att gå vidare inom sina intresseområden genom att få använda fria universitetskurser på nätet. Det går inte, sa barn- och utbildningskontoret, för vi kan inte garantera kvaliteten. Vore det inte så sorgligt skulle det vara värt ett gott skratt: Förvaltningen kvalitetsgranskar Cambridge University eller Massachusetts Institute of Technology.

  Så det blev inget av det förslaget och intresserade gymnasister i Norrtälje kan fortfarande inte studera kinesiska (mandarin) eller läsa in en komplett programmerarutbildning redan i gymnasiet. De skolkonservativa triumferade och eleverna förlorade. Vi kan kanske hoppas på en förändring nu när utbildningsministern verkar ha kommit på bättre tankar.

  Sune Rehnberg (SD), ledamot barn- och skolnämnden
  Christer Sundqvist (SD), ersättare barn- och skolnämnden
  Ingmar Ögren (SD), ledamot utbildningsnämnden

 • Debatt: Äldreomsorgen är inte en integrationsåtgärd

  Av jacobheitmann den 13 mars, 2020
  0

  Publicerad i Norrtelje Tidning 24 februari 2020.

  För en tid sedan publicerade fackförbundet Kommunal en rapport som visar att problemen med språkförbistringen inom äldreomsorgen i Sverige är stora. Det handlar bland annat om personal som inte förstår varandra, och brukare vars behov och önskemål inte blir tillgodosedda på grund av att de inte kan göra sig förstådda.

  Att personal kan förstå och göra sig förstådd är en grundläggande förutsättning för att alla som behöver vård och omsorg ska kunna känna sig trygga i sin vardag. Detta gäller inte minst en gammal människa som kanske också drabbats av demenssjukdom eller nedsatt hörsel. Den statliga myndigheten IVO har dessutom pekat ut dåliga kunskaper i svenska språket hos hemtjänstpersonal som ett riskområde som kan leda till kvalitetsproblem, felaktigt utförd omsorg och i värsta fall rena vårdskador.

  Fenomenet med språkförbistring inom äldreomsorgen är något som börjat uppmärksammats mer och mer på sistone, men faktum är att det här inte är ett nytt fenomen. Redan 2007 kunde bland annat äldrevårdsinspektörer i Stockholms stad larma om att en stor del av de som arbetade inom omsorgen i Stockholm hade så dåliga kunskaper i svenska språket att de inte borde ha anställts överhuvudtaget. Sedan dess har liknande rapporter avlöst varandra.

  Trots detta har problemet med bristande kompetens alltså inte åtgärdats. Tvärtom möts vi nu istället av färska och allvarliga rapporter om hur problematiken förvärras. Man tar helt enkelt inte de äldres trygghet och välmående på allvar.
  Kärnan i den inställningen ligger i att man på flera håll har betraktat äldrevården som ett ”enkelt jobb” och där framförallt nyanlända får möjlighet att lära sig språket. Det är en inställning vi är starkt kritiska till.

  Svensk äldreomsorg är inte tänkt att fungera som en integrationsåtgärd för nyanlända, utan för att kunna säkerställa vård och trygghet för våra äldre. Vi kan dessutom konstatera att detta fenomen aldrig hade accepterats inom andra välfärdstjänster. Varför ska det vara acceptabelt inom äldreomsorgen?

  För oss är det en självklarhet att de som har som uppgift att hjälpa äldre och sjuka människor kan vårt lands språk. Personal inom äldreomsorg och hemtjänst ska vara certifierade och behärska svenska språket i tal och skrift, vilket ska vara ett krav vid anställning.

  Vår uppfattning är att våra äldre förtjänar att känna sig trygga och förstådda i sin vardag. Allt annat är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige.’

   

  Ann-Christine From Utterstedt (SD), riksdagsledamot i socialutskottet
  Fredrik Lindahl (SD), riksdagsledamot Stockholms län
  Andrea Kronvall (SD), oppositionsråd Norrtälje